Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בעלות מבוזרת

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

בעלות מבוזרת בשוק ההון משמעה כי ההחזקה במניות של חברות ציבוריות מתאפיינת בכך שבעלי מניות רבים מחזיקים כל אחד בהיקף החזקות נמוך יחסית. מבנה החזקות זה מוביל לכך שלהנהלת החברה יש כוח רב להשפיע על מהלכים שונים בפעילות החברה, ולבעלי המניות אין כוח דומה. בעלות מבוזרת בשוק ההון קיימת באנגליה ושל ארצות הברית.

בעלות מבוזרת בעלות מבוזרת:

בעלות מבוזרת

בעלות מבוזרת

.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות