Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני בנקאות: זכויות וחובות הבנק, הלקוח, הערב וצדדים שלישיים

₪490.00 ₪400.00
מק"ט: 19180

מחבר: ארי סירקין, עו"ד

Banking Law: Rights and Obligations of the Bank, the Customer, and Third Parties

דיני בנקאות: ארי סירקין עו

איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:קטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

ספרו של עו"ד ארי סירקין מנתח בהרחבה את ההלכות בסוגיות רבות ומגוונות בתחום הבנקאות יחסי בנק, לקוח, ערב וצדדים שלישיים.

הספר מפנה את הקורא לאסמכתאות ולפסקי הדין המנחים בסוגיות השונות.

הספר משלב תובנות פרקטיות של המחבר והוא נועד לשמש כלי עבודה סדור ושיטתי.

הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים:

   החוזה הבנקאי

  • משכנתא
  • תנאי המשכנתא
  • מימוש משכנתא
  • חשבון בנק – חשבון משותף

  • חיובי ריבית ביתר
  • עיקול ביתרת חובה
  • ביטול מסגרת אשראי כדין
  • הלכת השיתוף וחשבון משותף
  • זכות הקיזוז בחשבון של בני זוג​

  • חשבון משותף – יורשים מול מנהל עזבון
  • ביצוע פעולות ע"י שלוח

  • חובת הזהירות בפעילות בשוק ההון
  • ערב וערבות

  • ההגנה על הערב
  • חובת הגילוי של הבק כלפי הערב
  • דינה של ערבות שהערב נפטר​
  • טענות הגנה נפוצות מטעם נתבעים

  • התרשלות בביצוע הוראה של הלקוח
  • תביעות לקוח נ' בנק

  • תביעות בנק נ' לקוח
  • הסכם ליווי קבלנים

אודות המחבר

עו"ד ארי סירקין מומחה בדין האזרחי-מסחרי עם דגש על תחום הבנקאות והפיננסים במשרד יוסף שם טוב ושות'. את התמחותו עשה המחבר באגף לייעוץ משפטי של בנק הפועלים (1996). ייצג הן את חמשת הבנקים הגדולים בישראל, והן לקוחות וערבים רבים בהתמודדות מול הבנקים. פרסם כתבות ומאמרים רבים בעיתונות הכתובה בנושאי חוק ומשפט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 9617/16 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' מיה (מוגרבי) לפינר ואח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עש"א (נצ') 42501-12-16 מחמוד דהאמשה נ' בנק לאומי לישראל סניף נצרת 964
ת"צ (מרכז) 42517-10-14 יובל לפינר ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ ואח'
ת"א (ת"א) 36601-05-14 רהיטי קזאמיה בע"מ ואח' נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ
ת"א (ת"א) 47099-06-11 מרגלית ש. א. רכב בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
ת"א (ת"א) 16384-05-10 בנק מזרחי-טפחות בע"מ נ' אברהם בחרי
.
פרק 1 מבוא | פרק 2 מהותה של המערכת הבנקאית | פרק 3 החוזה הבנקאי | מהות חשבון משותף | הילכת השיתוף וחשבון משותף | חשבון משותף – יורשים מול מנהל עיזבון | החוזה הבנקאי כחוזה אחיד | חוזה משכנתא כחוזה מקפח | פרשנות חוזה משכנתא | פרק 4 חובת הנאמנות של הבנק | הנאמנות הכפולה | הבנק כאפוטרופוס ללקוח | עמידת הבנקים על זכויותיהם – האם הפרת חובת הנאמנות? | חובת הנאמנות בגביית שיקים | חובת הבנק לגבות שיקים | אחריות שותף פאסיבי – פס"ד אהרנשטם | פרק 5 חובת הזהירות של הבנק | רמת זהירות הנדרשת מבנק - פס"ד כחולי | חובת הזהירות בצל סעיף היוותרות בחיים | חובת הזהירות המוגברת - פס"ד מתמור | חובת הזהירות במימוש דירת מגורים | מימוש משכנתא בראי הפסיקה - פס"ד צירינג | מימוש משכנתא בראי הפסיקה - פס"ד ברונר | חובות הבנק בהתאם לדחיפות הפעולה | פרק 6 חובת הסודיות החלה על הבנקים | הזכות לפרטיות כזכות יסוד | איזון בין הגנה לפרטיות לבין הצורך בגילוי מסמכים | תחום גבולותיה של חובת הסודיות | החריגים לכלל הסודיות | חובת הסודיות מול משפט צדק - פס"ד סקולר | פרק 7 הדרישה לגילוי נאות | חובת הגילוי מול חובת הסודיות – פס"ד צבאח | חובת הבנק מול חובת "המתנדב" – פס"ד בר-דוד | משמעות הסתרת מידע מהותי מהבנק - פס"ד דובובי | פרק 8 איסור הטעיה | חיובי ריבית ביתר - פס"ד מוסכי צומת גהה בע"מ | גבול חובת הזהירות של הבנק – פס"ד צ'נוב | פרק 9 אשראי וזכות הלקוח לקבלו | זכות הקיזוז של הבנק | זכות קיזוז בחשבון משותף | זכות קיזוז בחשבון של בני זוג | מסגרת האשראי | דין עיקול על חשבון ביתרת חובה – פס"ד אלתית בע"מ | עיקול של מסגרת אשראי - פס"ד אלבס | מהות הסכם ליווי כחוזה לטווח ארוך | מימון קבלן בהתאם להתקדמות בנייה -פס"ד מלון זדאני נצרת בע"מ | חובת הודעה מוקדמת לפני הפסקת אשראי - פס"ד סאסי 2000 בע"מ | ביטול מסגרת אשראי כדין – פס"ד ברקאי חברה לבנין בע"מ | סעיף מסגרת האשראי בחוזה הבנקאי - פס"ד בנק לאומי לישראל בע"מ | פרק 10 אחריות הלקוח כלפי הבנק | חובת הבנק ליטול בטוחות ראויות- פס"ד ברים | קבלת כספים לא מזוהים בתום לב - פס"ד קדר ופס"ד גריבי | עשיית עושר ולא במשפט בקבלת כספים לא מזוהים - פס"ד לאופר | פרק 11 חובות וזכויות כלפי צדדים שלישיים | חובות וזכויות בנק גובה כלפי צד שלישי מושך שטר | יתרת זכות לעומת יתרת חובה בחשבון כמשפיע על זכות הבנק | סעיף היוותרות בחיים | זכויות יורשת מול שותפה בחשבון - פס"ד וסנר ז"ל | אופן הענקת כספים בחשבון בנק לאחר המוות - פס"ד סלי | רישום משכנתא כחובת זהירות | פיקוח על בעלי תפקידים | חובת הבנק במקרה שמונה בעל תפקיד - פס"ד אופלגר ז"ל | פרק 12 התניית שירות בשירות | התניית שירות בשירות כעילה לדחיית הבנק - פס"ד גרציאני בע"מ | אופן יישום איסור התניית שירות בשירות- פס"ד בוני התיכון בע"מ | פרק 13 הבנק והערב | מה בין ערבות לשיפוי? | חובת הגילוי כלפי ערב וממשכן נכס | סיום הקשר בין הבנק לבין מנהל שחתם ערבות מתמדת | חובת הגילוי בדבר יתרת חובה בחשבון או או סיכון אחר | צמצום חובת הגילוי כאשר הערב לא מתעניין במצב הלווה | תיקון תשנ"ב לחוק הערבות - ערב יחיד | חובת הגילוי לערב או ממשכן שהוא בן בן זוג של החייב | הגנת הערב טרום תיקון חוק הבנקאות - פס"ד ליפרט | משמעות ערבות לחשבון חדש לעומת חשבון קיים - פס"ד ציגלר | תיקון תשנ"ד לחוק הבנקאות | תיקון תשנ"ח לחוק הערבות | ערב מוגן | תיקון תשנ"ח במבחן הפסיקה – פס"ד ליברמן | פרק 14 תביעות בנק נגד לקוח וערב | איפוק בשימוש בזכויות דיוניות | דרישה לקבלת מסמכים מהבנק | דו"ח חקירה פנימית של בנק | חוות דעת מומחה | טענות הגנה נפוצות מטעם נתבעים | טענות הגנה נפוצות מטעם ערבים | נפקות התמהמהות בניהול הליכים נגד לקוח או ערב | חובת הודעה לפני נקיטת הליכים | סעדים זמניים | עיקול זמני | צו עיכוב יציאה מהארץ | האיזון הראוי במתן צו עיכוב יציאה מהארץ – פס"ד זקס | פרק 15 תביעות לקוח נגד בנק | גבייה מופרזת של עמלות | חיובי ריבית ביתר | משמעות הביטוי "לקוח מועדף" - פס"ד חברת יאיר ש. שיווק בע"מ | התרשלות בביצוע הוראה של הלקוח | אי ביצוע הוראה של לקוח כמעשה רשלנות- פס"ד סוראקי | עצירת קו אשראי ע"י הבנק | החזרת שיקים כעילה לתביעת הבנק | מימוש משכנתא שלא כדין | אימתי יוכר הבנק כרשלן | חיוב חשבון בגין פעולות מתחזה - פס"ד מיארה | רשלנות הבנק כלפי צדדים שלישיים | חובת הזהירות בביצוע רישום העברת בעלות רכב - פס"ד סהר חב' לביטוח | פרק 16 חוק שיקים ללא כיסוי | הגבלת חשבון | הגבלה בנסיבות מחמירות | הגבלה מיוחדת | ההתראה | הודעת ההגבלה | משמעות אי שליחת התראה - פס"ד גרינברג | ספירת השיקים עד הגבלת החשבון | הליך הסרת הגבלה | העילות הספציפיות לגריעת שיקים מהרשימה | עילות הביטול בחוק- האם רשימה סגורה? | טענות גניבה וזיוף כעילות לגריעת שיקים | טענות סרק לביטול הגבלה | נוהג כעילה לגריעת שיקים - פס"ד מגוון שלמה זמיר בע"מ | נסיבות אישיות המקימות עילה לגריעת שיקים - פס"ד מלכה | הרכב המותב היושב בבקשות להסרת הגבלה - פס"ד גבאי | סיום הגבלת חשבון והשלכות ההגבלה על הלקוח | מקורות | נספח חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות