Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תכנון מס בעסק

₪250.00
מק"ט: 11076

מחבר: יחזקאל פלומין, עו"ד; רו"ח

Business Tax Planning

חשבונאות; דיני מיסים: יחזקאל פלומין עו
אודות הספר

תכנון מס בעסק מציג את אחת הבעיות המורכבות בדיני מיסים והיא בעיית גבולות המותר והאסור בתכנוני מס – להלכה ולמעשה – לפי הדין בישראל. הוא מעדכן את הקורא בהתפתחויות האחרונות, וממלא חלל בתחום שלא נתמלא זה שלושים שנה.

הנושא עלה לראש סדר היום של נישומים ושל יועציהם לאחרונה, עם אישור התקנות המחייבות לדווח על תכנוני מס הכלולים בדו"חות הכספיים המוגשים ובשל הדיון הציבורי שהתקיים בעקבות הפרסום. ספר זה מנסה לקבוע את גבולות תכנון המס הלגיטימי ומתייחס הן אל הדין הקיים הן אל הדין הרצוי במיוחד עם פרסום התקנות, אשר ככל שיאומצו על ידי הרשות השופטת יהיה בכך כדי לחולל מהפכה של ממש בנושא זה.

המחבר סוקר את הדין הקיים ומפרט את תכנוני המס הלגיטימיים האמורים לעמוד לנגד עיניו של בעל עסק מרגע ההחלטה על הקמת העסק ועד לשלב פירוקו וחיסולו. את הספר חותמת סקירה מפורטת של תקנות הדיווח על תכנוני המס המאירה את הבעיות ואת המגבלות הנובעות מהן.

תכנון מס בעסק נועד לסייע לבעל עסק וליועציו להתמודד עם בעיות תכנון מס שוטפות, ועל כן הושם בו דגש על הצד המעשי בליווי הדגמות והסברים מפורטים. הספר יהווה כלי שרת יעיל וזמין הן לבעל עסק הן ליועציו בשטח המיסוי – רואי חשבון, עורכי דין ויועצי מס, וכן לסטודנטים וליועצים אסטרטגים.

בספר ארבעה מפתחות: מפתח חקיקה, מפתח פסיקה,מפתח ספרים ומאמרים ומפתח עניינים.

אודות המחבר

עו"ד ורו"ח יחזקאל פלומין מומחה בדיני מסים ועוסק בייעוץ עסקי כללי, תכנון אסטרטגי בשלבי התארגנות עסקית מיזוגים, רכישות והנפקות לציבור. יועץ למסים ברמה האסטרטגית של תכנון מס לעתיד. בורר בסכסוכים בעלי זיקה משפטית וחשבונאית. בתוקף תפקידו כחבר ועדת מסים של לשכת עורכי הדין, מייצג מעת לעת את הלשכה כלפי ועדת הכספים של הכנסת וראשי אגפי המסים בכל הנוגע למדיניות ולחקיקת מסים. מרצה בנושאי מס בפורומים שונים. הרצה באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב.

בשנים 1981-1974 היה חבר כנסת ובמהלכן כיהן שנתיים כסגן שר האוצר. עמד בראש ועדות ציבוריות, וכיהן כדירקטור בחברות שונות

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות