Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הממשל התאגידי הדירקטור והדירקטוריון ומה שביניהם

₪390.00
מק"ט: 13084

מחברת: שלומית גלר

Corporate Governance the Director the Board and Everything in Betweenקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר מתמקד בממשל התאגידי, בדירקטור ובדירקטוריון, בתשתית הרגולטורית (החיצונית והפנימית), בהיבטים של אחריות וסמכות של "השחקנים" המשתתפים בתהליך, תוך פירוט תפקידו של כל אחד מהם בשמירה על חוסנו של התאגיד. הממשל התאגידי הינו כלי ניהולי לשמירת יציבותו של התאגיד. איתנות התאגידים הכרחית לשמירת חוסנה של הכלכלה והחברה.

בספר, מוצג הממשל התאגידי מזווית ניהולית, תוך התייחסות להוראות החוק, הרגולטורים ואחרים. הספר מציג מודל של ממשל תאגידי אקטיבי ואפקטיבי. מודגשת המקצועיות, האחריות, הסמכות והצורך "לא להירדם בשמירה".

הספר מרכז לכל אחד מהאורגנים את המצופה והנדרש בהיבט הניהולי, החברתי, ובמסגרת הדין בישראל, ומשמש מדריך ומנחה לאופן התנהלותם.
הנורמות והכללים צריכים להיות מושתים על כל צורות התאגוד ועל כל המגזרים: הממשלתי (משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות), העסקי (חברות ציבוריות) והאזרחי (השלישי והרביעי: מלכ"רים, אלכ"רים, חברות אזרחיות, יזמות חברתית).

בספר מוצגת תמונה של התפתחות הממשל התאגידי, החשיבות והתרומה הנדרשת מהמעורבים בניהול התאגידים בהיבטים כגון: מהות ואבני בניין בממשל התאגידי, אורגני הרגולציה החיצונית והפנימית, מצוינות תאגידית, שיפור הניהול המקצועי וכן זיהוי נקודות כשל העשויות להביא לקריסת תאגיד.

הספר מיועד לדירקטורים וחברי ועדת ביקורת, מנהלים בכירים בתאגיד, "שומרי הסף", רגולטורים, גורמי ממשל, מחוקקים, וכן, לסטודנטים, ולקורסי הכשרה לדירקטורים ולמנהלים.

אודות המחברת

שלומית גלר, מרצה בתחום הביקורת הפנימית והממשל התאגידי באוניברסיטת בר-אילן ובמוסדות לימוד נוספים. כיהנה עשר שנים כמבקרת הפנימית של רפא"ל. כיהנה כיו"ר דירקטוריון, כדירקטורית, וכיו"ר ועדת הביקורת בתאגידים. מכהנת כסגן נשיא לשכת המבקרים הפנימיים בישראל וכיועצת לדירקטוריונים ולדירקטורים.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות