Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ניכור הורי

₪790.00 ₪490.00
מק"ט: 11546

מחברת: ד"ר שרון פרילינג, עו"ד

Parental Alienation

דיני משפחה: ד דיני משפחה: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

לראשונה בישראל, ספר העוסק באחת התופעות המשפטיות המאתגרות של תחום דיני המשפחה, המצויה על קו התפר שבין עולם המשפט לעולם הרגש. תופעת הניכור ההורי, חובקת בתוכה שני היבטים: ההיבט האחד, עוסק בניכור של ילד להורה, אגב הליכי פירוד וגירושין בין ההורים, הבא לידי ביטוי בסרבנות הילד לקיום קשר, בדרגה כזו או אחרת, עם ההורה הלא משמורן. ההיבט האחר, המוכר יותר בשם "האב הנעלם", עוסק בניכור של הורה (ההורה הלא משמורן, על פי רוב, האב) לילדו, באותה מערכת נסיבות של פירוד וגירושין, בין אם על דרך של נוכחות ארעית בלבד ובין אם על דרך של ניתוק הקשר עם הילד באופן מוחלט. הניכור ההורי, על שני היבטיו, גורע מתפקודו ההורי של ההורה הלא משמורן, נוכח אי קיומם השוטף של הסדרי הראיה עם הילד. כפועל יוצא, נפגעת חוויית הילד את ההורות הרגשית מאותו הורה.

בין הנושאים הנדונים בספר:

 • תסמונת הניכור ההורי במשפט הישראלי
 • הגדרת גישות היסוד להתמודדות עם תופעת האב הנעלם
 • הרפורמה בדיני המשפחה מכח ההגדרה המחודשת לעיקרון טובת הילד
 • היווצרותה של חזקת קשר, פרי יישומה של הרפורמה
 • השפעת חזקת הקשר על מעמדה של האם במערכת המשפטית
 • חזקת הקשר כמסמלת את הטמעת התפיסה בדבר קיומו של האב החדש במערכת המשפטית
 • סטנדרט כפול במדיניות האכיפה כתוצר של דמות האב החדש שהוטמעה במערכת המשפטית
 • השפעת הניכור ההורי, המונחה על ידי אחד ההורים, על הילדים החשופים לו
 • קשיי האבחון של ילד מנוכר, כתוצר של ניכור הורי המונחה ע"י אחד ההורים
 • תסמונת הניכור ההורי על פי ריצ'ארד גרדנר, מאפייניה והגורמים לה
 • תופעת האב הנעלם – הגדרתה, הקיפה והגורמים לה
 • תפיסת תפקידו ההורי של האב במשפט והשלכתה על דמותה של האם
 • דמותו של האב במשפט הישראלי
 • המעבר למודל הורי שוויוני במשפט הישראלי
 • דרכי ההתערבות במצבי ניכור הורי
 • אמצעי התערבות ישירים ממוקדים: שלב ראשון – אמצעים מניעתיים
 • אמצעי התערבות ישירים ממוקדים: שלב שני – אמצעים תרופתיים
 • אמצעי התערבות ישירים ממוקדים: שלב שלישי – אמצעים עונשיים
 • אמצעי התערבות מערכתיים–חברתיים
 • ניסיונות המשפט להתערב בעיצוב מערכות יחסים רגשיות ותוצאתם
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות