Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סדר הדין בבית הדין הרבני

₪936.00
מק"ט: 17080

מחבר: פרופ' אליאב שוחטמן

Procedure in The Rabbinical Court

כרכים: 3

משפט עברי; דיני משפחה: פרופ' אליאב שוחטמן: סדר הדין בבית הדין הרבני
אודות הספר

שיטת הדיון של המשפט העברי, כפי שהיא עולה מספרות ההלכה, וכפי שהיא מיושמת בבתי הדין הרבניים בישראל, הדנים על פי דין תורה ולאור תקנות הדיון הנהוגות בהם. ספר זה הוא מורה דרך לכל הנזקק לשירותיהם של בתי דין הדנים על פי דין תורה בכלל, ושל בתי הדין הרבניים בישראל בפרט, בכל הנוגע לסדרי הדין הנהוגים בהם. בכל נושא מובאות – לצידם של מקורות ההלכה הבסיסיים, ובראשם השולחן ערוך ונושאי כליו ותשובותיהם של חכמי ישראל מכל הזמנים – תקנות הדיון ופסיקת בתי הדין הרבניים הנוגעת לעניין, תוך התייחסות לחוק ולפסיקת בית המשפט העליון, במקום שהדבר נצרך.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות