Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תקנות סדרי הדין

₪730.00
מק"ט: 21200

מחבר: ד"ר אליהו וינוגרד

Procedure Regulations

כרכים: 2

משפט אזרחי / סדר דין: ד
אודות הספר

הספר, במהדורתו המעודכנת, נכתב כולו מחדש, במתכונת של ספר עיון (Text Book). המהדורה הראשונה של הספר הופיעה בשנת 1963, ומתכונתו דמתה ל"ספר הלבן" (ה-White Book) האנגלי. במתכונת זו, הופיעה כל תקנה, כשלאחריה הופיעו הפרשנות, ההערות והפסיקה הרלבנטיים לה.

המהדורה החדשה של הספר נכתבה במתכונת שונה. כאן חולקו התקנות לקבוצות, בהתאם לנושאן. לאחר נושאן המלא של כל התקנות המשתייכות לנושא מסוים, מופיע הטקסט המסביר את אותו נושא, דבר דבור על אופניו, ובו משולבת כל הפסיקה המחייבת לגבי אותו נושא. בדרך זו ניתנות בידי המעיין, אלו בצד אלו, התקנות, הפרשנות והפסיקה הרלבנטיות, בלשון תמציתית, עניינית ומעשית, כדי לתת תשובה לכל שאלה המתעוררת אגב הכנה משפטית של נושא מסוים במשפט וניהולו התקין של ההליך המשפטי.

הספר נכתב על מנת לשמש כלי עזר ולימוד לשופטים, לעורכי דין ולסטודנטים למשפטים.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות