Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סיכומים

₪180.00
מק"ט: 10141

מחבר: ישעיהו לויט, עו"ד

Summaries

משפט אזרחי / סדר דין; משפט פלילי / דיני עונשין: ישעיהו לויט עו
אודות הספר

שלב הסיכומים הנו, אולי האתגר הגדול ביותר לעורך דין, בו עליו לנהל מערכה בשתי חזיתות – מול הטיעונים, פירושי העובדות, החוק וההלכות המוצגים על ידי הצד שכנגד ומול בית המשפט אותו עליו לשכנע בתיזה הנוחה ביותר ללקוח שלו.

למרבה הצער מתייחסים המחוקקים והמימסד האקדמי – ולא רק בישראל – לסיכומים המשפטיים כאל איזור דימדומים שבין המשפט לענפים אחרים של מדעי החברה. הסטודנטים כמעט ואינם לומדים לסכם, ורובם לאחר קבלם את התואר ואת הרשיון נאלצים ללמוד את התורה מן הנסיון. החוק הקיים בישראל וברוב מדינות המערב קובע לנושא הסיכומים מסגרות גמישות ודלות למדי. הוא עוסק בעיקר בעיתוי הסיכומים, בסדר הסיכומים, או בבחירה בין סיכומים בעל-פה לסיכומים בכתב. ההלכות בנושא זה מעטות, אף הן, יחסית; וכן כללי האתיקה של לשכות עורכי-הדין במדינות השונות.

התייחסות זו באה לידי ביטוי גם בהיקף הספרות, המוקדשת בלעדית לנושא הסיכומים. רק בעשור האחרון החלו להופיע בארצות-הברית ספרי הדרכה מקיפים למסכמים, אשר זכו לתהודה רבה. אולם, עוד בשנת 1985, בבדיקה שנערכה בחנויות ספרים בניו-יורק, בו מצוי, אולי, המבחר הגדול בעולם של ספרי משפט באנגלית, נמצאו בארבע הקומות של הספרות המשפטית רק ארבעה ספרים על סיכומים, ובהם ספרו של בליסר CROSS EXAMINATION AND SUMMATION אשר המהדורה הראשונה שלו יצאה לאור בשנת 1933, זמן רב לפני שבאו לעולם המחשבים.

בספר זה ריכז המחבר הנחיות, עצות ומצוות 'עשה ולא תעשה' והוא בא לתקן במקצת את המעוות ולמלא חלק מן החסר בתחום זה בישראל. ייתכן והוא יצליח לשכך את החרדות של פרקליט החדל לתפקד ומסתגר למשך שבועות כדי להכין את סיכומיו ולנסוך קצת זהירות בעמיתו המכין את הסיכומים בחופזה, כמעט ללא הכנה.

אודות המחבר

עו"ד ישעיהו לויט סיים לימודי משפטים בבית הספר הגבוה למשפט וכלכלה שקדם לאוניברסיטת תל אביב. התמחה במשפט פלילי בפרקליטות מחוז תל אביב ולאחר מכן ייצג במגזר הפרטי עבריינים ידועים. לצד עבודתו כעורך דין עסק בכתיבה, בתרגום ובעריכה במסגרות שונות.

.
פרק ראשון: סיכומים בהליך אזרחי בישראל | 1.1. סדר הסיכומים | 1.2 צורה ומועדים | 1.3 אי-הגשה במועד | 1.4 דרכים לתיקון | 1.5 טענה שהוזנחה | 1.6 סמכות לקטוע | פרק שני: הסיכומים בהליך פלילי - החוק והפסיקה | 2.1 מועד הסיכומים | 2.2 ראיות נוספות | 2.3 סדר הסיכומים | 2.4 סטייה מהסדר | 2.5 לא חובה | 2.6 כללים ומגבלות | 2.7 סיכומים לעונש | 2.8 יסודות סיכומי הסניגוריה | 2.9 סיכומים בערעור פלילי | פרק שלישי: תורת הסיכום | 3.1 מטרות ומבנה | 3.2 ההקדמה | 3.3 הטיעון | 3.4 הדחייה או ההפרכה | 3.5 העתירה | 3.6 סדר הסיכומים | 3.7 הגבלה בזמן ובתוכן | 3.8 מותר ואסור | 3.9 מגבלות התביעה | פרק רביעי: סיכומים במשפט פלילי | 4.1 שיבוץ העובדות | 4.2 יעדים מרכזיים | 4.3 הכנה - מתחילת המשפט | 4.4 ראשי פרקים | 4.5 צורת הסיכום | 4.6 הצגת דמות הנאשם | 4.7 צורות הפתיחה | 4.8 סילוק דעות קדומות | 4.9 הנחת החפות | 4.10 ספק סביר | 4.11 ניתוח הראיות | 4.12 הצגת העובדות | 4.13 שיטת השאלות | 4.14 הצגת המסקנות | 4.15 שילוב העובדות בקו ההגנה | 4.16 חוק ותקדימים | 4.17 טבלאות ענישה | 4.18 קיצור ורגש בעתירה | פרק חמישי: הסיכומים בכתב - הכנה ומיבנה | 5.1 הכנה - משלב הטענות | 5.2 איסוף אסמכתאות | 5.3 מסכם אחרון וראשון | 5.4 מתכונות סיכומים | 5.5 מתכונת פסקי-דין | 5.6 מתכונת קלאסית - פתיח | 5.7 מתכונת קלאסית - טיעון | 5.8 מתכונת קלאסית - הפרכה | 5.9 מתכונת קלאסית - עתירה | 5.10 מתכונת טענות או פלוגתאות | 5.11 סיגנון הסיכומים | פרק שישי: הסיכומים בעל-פה ורטוריקה | 6.1 אמנות הנאום | 6.2 מטרות עיקריות | 6.3 הגיון, רגש וידע | 6.4 עמודי יסוד | 6.5 שלד הסיכומים | 6.6 החזרה | 6.7 עזרי זכרון | 6.8 סיכומים בעל-פה בערעור | פרק שביעי: דע בפני מי אתה עומד | 7.1 הכרת השופט | 7.2 רקע והשקפות | 7.3 פרופילים | פרק שמיני: אמנות השיכנוע | 8.1 תכני השיכנוע | 8.2 סוגי השיכנוע | 8.3 מרכיבי השיכנוע | 8.4 הטוען | 8.5 הערוץ | 8.6 המסר | 8.7 עקרון הקונטרסט | 8.8 טיעון מפתיע | 8.9 שבויים ופירסומאים | 8.10 יצירת מחוייבות | 8.11 שיטת המכירה ביוקר | 8.12 נסיגה לאחר דחייה | 8.13 יצירת אהדה | 8.14 שיטת החריטה | 8.15 קהל היעד | פרק תשיעי: דוגמאות סיכומים | 9.1 נאום ההגנה של סוקרטס: פנייה אל השכל הישר | 9.2 סיכומי התביעה והסניגוריה במשפט השלישי של אוסקר וויילד | 9.3 נאומי הסיכום של סאקו וואנצטי | 9.4 משפט לינדברג | 9.5 צדק צבאי בריטי | 9.6 שמו הטוב של כתב צבאי | 9.7 מסע ריגשי אל השואה | פרק עשירי: דגמים | 10.1 דגם הסיכומים - מסגרת שיש למלאה בתוכן | 10.2 סיכומים בתביעת פיצויים על לשון הרע | 10.3 סיכומים בהתנגדות לביצוע צ'ק | 10.4 סיכומים בתביעת נזיקין על רשלנות | 10.5 סיכומים בתביעה על הפרת זכות יוצרים | 10.6 סיכומים בתביעת מזונות | 10.7 סיכומים בתביעת פינוי נגד דייר מוגן | 10.8 סיכומים בבקשה לביטול פסק-דין בתביעה אזרחית | 10.9 סיכומים במשפט המבוסס על ראיות נסיבתיות | 10.9 סיכומים במשפט המבוסס על עדות שותף לעבירה | 10.11 סיכומים בבקשת התביעה לעצור נאשם עד לסיום משפטו | 10.12 סיכומים באישום של נהיגה בלתי-זהירה שגרמה לתאונת-דרכים | 10.13 סיכומים באישום של בנייה ללא-רשיון | 10.14 סיכומים במשפט רצח | 10.15 סיכומים באישום של שימוש בסם מסוכן
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות