Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

עדות המומחה בזירה המשפטית

₪550.00 ₪390.00
מק"ט: 18002

מחבר: ד"ר אברהם בן עזרא

The Expert in the Legal Arena

דיני ראיות: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר מרכז מידע על מומחיות רב-תחומית בנושאי: הנדסה, אדריכלות, רפואה, משפטים, שמאות מקרקעין, דיני משפחה ועוד.

הספר חובר על ידי מומחה בעל מוניטין וידע נרחב בתחום המסייעים למשפטנים ולמומחים בכל התחומים הללו. מדובר בספר מקצועי מרתק, מניסיונו של המומחה ד"ר אינג' אברהם בן-עזרא – מהנדס מתכנן ויועץ מחיפה.

מטרת הספר לסייע לעורכי דין בשגרת עבודתם המקצועית בתיקים בהם מתקיים מרכיב של מומחיות; בהתמודדותם עם המומחה של הצד שכנגד; ועם מומחה הממונה מטעם בית המשפט משלב מינויו ועד לתום תפקידו.

הספר מביא סיבות ודוגמאות לפסילת מומחה, זיהוי המומחה הלוטש עיניים לתחומים לא לו, הכוונה של המומחה החיובי אל מול מומחים אחרים, העמדת חוות הדעת המקצועית במבחן כמו גם הסתייגות ממנה עד כדי ביטולה בפועל כמסמך ריק מתוכן כאשר כך הם פני הדברים.

בספר אזכורי פסקי דין רלוונטיים לרוב, וכן כמה החלטות של שופטים ופסקי דין שלא פורסמו, על אף חיוניותם. בסוף מרבית הפרקים ישנם מסקנות המחבר תחת הכותרת "מורה נבוכים". מורה נבוכים זה כולל תמצית העצות הניתנות למומחה בעבודתו, כפי שעולה מתוכן הפרק – מעין לקחים ראויים ומסקנות מתבקשות.

הספר המומחה בזירה המשפטית יעניין שופטים, מרצים באקדמיה, מומחים, וכמובן – ובעיקר עורכי דין הנעזרים במומחים בעבודתם.

אודות המחבר

ד"ר אינג' בן עזרא מהנדס בניין, מרצה לתחיקת הבנייה, יועץ בתכנון ורישוי. מחבר ספרי הדרכה וספרות מקצועית בנושאי משפט, אדריכלות, רישוי, תכנון ובנייה.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (תל אביב - יפו) 4086-01-14 כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' גולן חבני ואח'
ת"א (ראשל"צ) 9046-02-13 עמנואל בן חיים נ' אייל אטיאס
.
דברי פתיחה – עו"ד צהלה הלוי | הקדמה | חלק א': עדות המומחה | פרק ראשון: עדות המומחה בזירה המשפטית | 1.1 מיהו מומחה? | 1.1.1 מומחה והגדרתו על פי החוק והתקנות | 1.1.1.1 הגדרת מומחה | 1.1.2 מומחה רפואי | 1.1.3 פסיכולוג מומחה | 1.1.4 מומחה משפטי | 1.2 המומחה על פי לשכת המהנדסים והאדריכלים | 1.3 שמאי מקרקעין | 1.4 שמאי המקרקעין כעזר לבית המשפט בקביעת נזק ירידת ערך של נכסי מקרקעין | 1.5 מומחה רפואי | פרק שני: התכונות הנדרשות ממומחה |2.1 מבוא | 2.2 ניסיון | 2.3 אובייקטיביות | 2.4 מהותה של האובייקטיביות הנדרשת ממומחה מטעם צד לדיון | 2.4.1 מבוא | 2.4.2 אובייקטיביות מבחינת תוכן חוות הדעת | 2.4.3 אובייקטיביות מבחינת מראית פני הדברים | 2.4.4 סוף דבר | 2.5 בקיאות | 2.6 יושר | 2.6.1 התכונות הנדרשות ממומחה | 2.7 זיכרון | 2.8 תת התמחויות | פרק שלישי: מומחה בית המשפט | 3.1 האפשרויות למינוי מומחים | 3.2 התנגדות למינוי מומחה מטעם בית המשפט | 3.3 מעמדו של מומחה בית-המשפט | 3.4 הגבלות והרחבות לחיווי דעה מקצועית של מומחה בית-המשפט | 3.5 דוגמאות לביטול מינויו ולפסילת חוות-דעתו של מומחה בית-המשפט | 3.6 עדות מומחי הצדדים – עת המומחה מונה מטעם בית המשפט בהסכמה | 3.7 ההבדל בין חקירת מומחה ומטרתה, לבין הצגת שאלות הבהרה | פסיקה שלא פורסמה | פרק רביעי: שכרו של מומחה | 4.1 כללי | 4.2 תעריף לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל – ועמידתו במבחן הפסיקה | 4.3 שכרו של שמאי מקרקעין | 4.4 שכרו של מומחה רפואי | 4.5 שכרו של מומחה בגין תשובותיו לשאלות הבהרה | פרק חמישי: חוות דעת מקצועית | 5.1 מבנה חוות דעת מקצועית | 5.2 עד כמה ראוי לפרט חוות דעת מקצועית? | 5.3 דוגמה לחוות דעת מקצועית | 5.4 חוות דעת רפואית | 5.4.1 מבוא | 5.4.2 חוות דעת של מומחה רפואי | 5.5 המומחה בתחום דיני המשפחה | חלק ב': המומחה בין פטיש החוק וסדן המקצוע | פרק שישי: מבוא | 6.1 מדיניות שלילית – התחמקות קבלן מחובתו לבנות על פי הדין | 6.1.1 מבוא | 6.1.2 התשה באמצעות סרבול ההליך המשפטי | 6.1.3 דיג במים עכורים? | 6.1.4 החלום שנגוז | 6.2 מי הוא בית המשפט? – הביקורת כלפי בית המשפט – גם היא לגיטימית | 6.2.1 המומחה והשופט | 6.3 תן כבוד לתקנים – פרופסור להנדסה אזרחית בטכניון תוקף את התקן הישראלי בעדותו בבית המשפט | 6.4 אופן העדות לפי הרמב"ם | 6.5 מי ראוי לשמש מומחה מטעם בית המשפט? | 6.6 מינוי מומחה ובחירת בורר | 6.7 השאר לשופט לשפוט – על התערבות מומחה בתחום המשפטי | 6.8 אובייקטיביות והגינות במומחיות | 6.9 איזון שיפוטי? – האמנם חוות דעתו של מומחה התביעה מופרזת? | 6.10 נגד ליווי מומחה מטעם בית המשפט בבדיקתו | 6.11 ריבוי דעות מומחים בין כתלי בית המשפט | 6.12 סייגים וגבולות לפסקי דין | 6.13 מהנדסים שאינם רשומים ואינם ראויים לרישומם | 6.14 מנפלאות בית המשפט – האם שופט יכול לדון בתיק בו אינו יכול לדון? | 6.15 למומחה מטעם בית המשפט אין "זכות טיעון" | 6.16 מומחה שאינו במקצוע | 6.17 מומחה מטעם בית המשפט – רצוי ומצוי | פרק שביעי: הנחיות לעד מומחה | 7.1 המומחה אינו זרועו הארוכה של בית המשפט | 7.2 האם בחוות דעתו כפוף המומחה למחירונים המקובלים בענף הבנייה? | 7.3 עקביות כבסיס למיומנות ולמהימנות | 7.4 התמחות ותת-התמחות | 7.5 "לא תחמוד" – שיטות של מומחים להגדלת שכר טרחתם | 7.6 נקודת מפנה – מהפך בהליך משפטי לאחר קבלת חוות דעת מומחה בית המשפט | 7.7 מומחה שאינו קונסטרוקטור – במינוי בו דרישה למומחיות בקונסטרוקציות | 7.8 המומחה כלוּלְיָן המהלך על חבל דק – כאשר חיוני לכלול שיקולים משפטיים בחוות הדעת | 7.9 מה ייכלל ומה לא ייכלל בחוות דעת מקצועית – האם פטור המומחה מלרשום את מה שרואות עיניו? | 7.10 היה עצמאי בקביעותיך – אל תישען על מומחים אחרים | 7.11 זהירות ממשוא פנים – מומחה מטעם בית המשפט חייב ליהנות מאמונם של שני הצדדים | 7.12 שאלות הבהרה לעומת חקירה | 7.13 ההתחמקות מקבלת אחריות | 7.14 נושאים משפטיים בחוות דעת מקצועית | 7.15 הוכחת שיעור הנזק | 7.16 קביעת האחראי לליקויים אינה עניינו של מומחה הנדסי | 7.17 טענת "מיגו" | 7.18 כל המוסיף גורע – יתמקד המומחה במה שנחוץ, ולא במה שרוצה משלם שכרו | 7.19 אל תאמר: "לא ידעתי", אלא, כמומחה – הידיעה היא חלק מאחריותך | 7.20 מומחה (לא) מביא מומחה | 7.21 מומחה אינו מוסמך לקבוע שיעורו של פיצוי | 7.22 שירות דב | 7.23 דברי חכמים בנחת נשמעים – האתיקה הבלתי כתובה אשר חלה על מומחים | 7.24 הסתמכות בית המשפט על המומחה | 7.25 הבהרה משפטית הנדרשת על ידי מומחה | 7.26 משיכת חוות דעת מתוך כתב טענות | 7.27 התייחסות מומחה שאינו שמאי לנושא בשמאות מקרקעין | פרק שמיני: סוף מעשה במחשבה תחילה | 8.1 רטיבות ומעברי רטיבות | 8.2 פרשנות ללא סתירות | 8.3 עולם של אי-ודאות מובהק | 8.4 ליקוי בטיחותי: מדרגה בודדת | 8.5 המדרגה הבודדה כמכשול אוניברסאלי | 8.6 ליקויי בניה סמויים | 8.7 בדיקות מיותרות | 8.7.1 מפגע אקוסטי בלתי סביר | 8.7.2 שקיעת משטח – ומערכת הביוב תחתיו | 8.7.3 רטיבות הנמדדת בקיץ | 8.8 מרפסת – או חדר? | 8.9 קיום הוראות התקנות והתקנים מחייב ביצוע לפי כללי המקצוע הטובים | 8.10 אי התאמה לא תבוטל | 8.11 חלל מגורים, אשר לכאורה עומד בדרישות התקנות – בפועל אינו מתאים למגורים | 8.12 מומחים על דרך הצמצום | 8.12.1 אריחי ריצוף אינם שוקעים מעצמם | 8.12.2 חיפוי אבן המוכתם בכתמים שחורים | 8.12.3 סדקים | 8.12.4 אדני שיש בפתחי הבניין – חלונות ודלתות | 8.12.5 מהנדס שהוא בעל רישיון והוא רשום במדור מבנים – רשאי לתכנן כל מבנה | 8.13 תיקון שהוא טלאי | 8.14 קיומו של הליקוי – יבוטל, או יוכחש? | 8.15 "דירה לדוגמא" וממד הזמן | 8.16 שיתוף פעולה עם עורך הדין | 8.17 בית המשפט המחוזי קבע מנגנון תיקונים לבטיחות הציבור | 8.18 התקן החל | פרק תשיעי: המומחים, מזמיני השירות והאתיקה | 9.1 מומחה צד לדיון | 9.2 מומחה מטעם בית המשפט | 9.3 האם המצב בו מלכתחילה צד לדיון מאוכזב מהמומחה שמונה מטעם בית המשפט הוא תקין? | 9.4 בית המשפט הנכבד | מפתחות | חקיקה ישראלית | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | החלטות של ועדת ערר | פסקי בוררות | ספרות ישראלית | ספרים | תנ"ך | מקורות המשפט העברי | שונות | תקנים ישראליים | הוראות למתקני תברואה (הל"ת) | שונות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות