Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

עוקדן הביטחון הסוציאלי

₪1,080.00
מק"ט: 22400

מחבר: השופט מנחם גולדברג; רות הורן, עו"ד

The Social Security Folder

דיני ביטוח לאומי: השופט מנחם גולדברג; רות הורן עו
אודות הספר

העוקדן בשני כרכיו מקיף את כל תחומי הביטחון הסוציאלי ובהם: דיני הביטוח הלאומי, כולל חוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, וכן הוראות חוקים נוספים המתייחסים לנושא הביטוח הלאומי, כגון: פקודת מס הכנסה וחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; דיני בריאות ובהם: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, חוק זכויות החולה, חוק קופת חולים (איסור הגבלות והפליה) וכן ההוראות בחוק עובדים זרים המתייחסות לנושא; דיני פנסיה ובהם: ההסדר החקיקתי של קרנות הפנסיה הוותיקות, התקנון האחיד, הסכם בדבר מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה ובמשק (כולל צו ההרחבה), וכן הוראות חוקים נוספים המתייחסים לנושא כגון: חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, חוק פיצויי פיטורים וחוק הגנת השכר.

עוקדן הביטחון הסוציאלי ערוך לפי נושאים להקלת ההתמצאות. בכל נושא מובא הסעיף המלא בחוק ואתו חקיקת המשנה מלווה בהסברים מפורטים המבוססים על הפסיקה. הספר מחולק לשערים כאשר לכל שער חוצץ משלו לשם הקלה על ההתמצאות ומציאת הנושא הספציפי שבו מעונין הקורא. בראש כל פרק המוקדש לחוק ניתן למצוא את רשימת המקורות לחוק, לתקנות, לצווים ולהסכמים. בסוף הספר מובאים רשימת ספרים ומאמרים, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים מפורט.

הספר נמצא בשימושם של עורכי דין, בתי משפט, רואי חשבון, מנהלי כח אדם, נציגי עובדים, עובדים סוציאלים, משרדי הממשלה ומוסדות אקדמיים.

מתוך ההקדמה לספר מאת סטיב אדלר, נשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס


"ספר חובה במשרדו של כל עורך דין ובכל ספריה משפטית… המדובר בעוקדן מקיף, שימושי מאין כמוהו, המביא באופן סדור את החקיקה והתקנות בתחום הביטחון הסוציאלי בצירוף הפסיקה הרלוונטית".

אודות המחברים

השופט מנחם גולדברג הוסמך כעורך דין בשנת 1960 והתמחה בתחום דיני העבודה. היה ליועץ לדיני עבודה בהתאחדות התעשיינים בשנים 1964-1960. כיהן כשופט בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. בשנת 1983 התמנה לסגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה. משנת 1986 ועד 1997 כיהן כנשיא בית הדין הארצי לעבודה.

השופט גולדברג נשא בתפקידים נוספים: יו"ר האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי; חבר ההנהלה של האגודה הבינלאומית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי וחבר בהנהלת פורום שופטי העבודה באירופה; מורה מן החוץ בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב ובמסגרות אקדמיות נוספות.

הנשיא גולדברג פרסם ספרים רבים ומאמרים בכתבי עת משפטיים בישראל ובחו"ל.עו"ד רות הורן בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים ועורכת דין משנת 1971. עבדה במשך 35 שנים (עד יוני 2005) בלשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ומשנת 2000 כיועצת המשפטית של המוסד. במסגרת תפקידיה הייתה ממונה על התחום העסקי, תחום הגבייה והביטוח, ייצוג המוסד בתובענות בתחום הביטחון הסוציאלי, דיני עבודה, תביעות נזיקין וכן ייצוג בהליכי פירוק חברות ופשיטת רגל.

מאז פרישתה עובדת כעורכת דין עצמאית; חברה (משפטנית) בוועדה המיוחדת לפי סעיף 137(א)(2) לחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005; מרצה בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למינהל (ראשון לציון) ובמסגרת המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין, וכן מרצה במסגרות אחרות בנושאים בתחום הביטחון הסוציאלי; חברה בוועדות שהוקמו על פי חוק; נציגת ציבור בבית הדין הארצי לעבודה.

ממשיכה את דרכו של הנשיא גולדברג ז"ל בעריכת הספר עוקדן הביטחון הסוציאלי מאז פברואר 2007.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות