Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני תיירות בישראל הדין והפסיקה הלכה ומעשה

₪590.00
מק"ט: 11588

מחבר: פרופ' אסף מידני; אייל נון, עו"ד

Tourism Law in Israel The Law, The Caselaw and The Practice

דיני תיירות: פרופ' אסף מידני; עו
אודות הספר

ספרם של פרופ' עו"ד אסף מידני ועו"ד אייל נון הוא חיבור חלוצי בתחומו אשר שופך לראשונה אור בהיר ומקיף על מגוון רחב של סוגיות בתחום דיני התיירות והתעופה שהתפתחו והשתנו בשנים האחרונות בעקבות השינויים בהרגלי הנסיעות והתיירות.

בספר סקירה מקיפה של ההיבטים המשפטיים המורכבים של הדינים השונים החלים על עולם התיירות, לספר מצורף נספח ובו ניתוח כמותי של הפסיקה בתחום דיני התיירות.

הספר דן בין היתר:

  • ביחסי הגומלין בין דיני התיירות לבין דיני הגנת הצרכן
  • במשרד התיירות תחומי אחריות וסמכויות השר
  • במשפט התיירות והמלונאות
  • במשפט התיירות וסוכנויות הנסיעות
  • במשפט התיירות ומורי הדרך
  • במשפט התיירות והתעופה
  • במצב המשפטי באזור יהודה ושומרון
  • בניתוח כמותי של הפסיקה בתחום דיני התיירות – מחיי המעשה

הספר אוחז כ- 1,000 עמודים

מתוך ההקדמה לספר מאת: השופט ד"ר רון שפירא, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה


מכאן חשיבותו של ספר זה המרכז את הידע המשפטי והפרקטיקה הנוהגת בענף התיירות. דווקא העובדה שעיקרי הפסיקה והדיון המשפטי נעשה בערכאות הנמוכות, שאינן זוכות לחשיפה ציבורית ומשפטית, נותנת משנה חשיבות לספר המרכז את עיקרי ההלכות ונותן תמונה מקיפה ובהירה למצב המשפטי הנוהג בארץ

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות