Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

שימוש לרעה בהליכי משפט – הגנה דיונית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות

₪550.00
מק"ט: 18003

מחבר: ד"ר אבישי אדד

Abuse of Legal Process – Procedural Protection from Abuse of the Right-of Access to the Courts

משפט אזרחי / סדר דין: ד"ר אבישי אדד: שימוש לרעה בהליכי משפט - הגנה דיונית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות

הסדרה המלאה שימוש לרעה בהליכי משפט כוללת את הספרים הבאים:
1. שימוש לרעה בהליכי משפט – הגנה נזיקית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות
2. שימוש לרעה בהליכי משפט – הגנה דיונית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות
אודות הספר

ספר חלוצי נוסף מפרי עטו של ד"ר אדד, הדן ומנתח את הסעדים הדיוניים – ובראשם סעד הסילוק על הסף בהם ניתן לעשות שימוש במצבים של שימוש לרעה בהליכי משפט (בזמן אמת, בעוד ההליך תלוי ועומד). הבטחת תקינותם והגינותם של הליכי המשפט לא תוכל להיות בת השגה בלעדי קיומם של כלים דיוניים באמצעותם יוכלו בתי המשפט למנוע ניצול לרעה של ההליך השיפוטי.

מניעה מראש, על דרך סילוק על הסף של הליך או נטילת עוקצו של מהלך דיוני הנגועים בחוסר תום לב אובייקטיבי, עשויה לסייע לייעול ההליך השיפוטי ובה בעת לצמצם עיוות דין. החיסכון בזמן שיווצר עקב חסימת גישה לערכאות של אלה המבקשים לנצלם כבית קיבול להגשמת תכליות בלתי הוגנות, שאינן מתיישבות עם זכות מסגרת זו, ולמעשה חותרים לקעקע אותה, תאפשר פינוי זמן שיפוטי יקר ערך לטובת אלה מבעלי הדין החפצים במימוש זכותם לפנות לערכאות בתום לב.

בין היתר, נדונים בספר העניינים הבאים:

 • סילוק על הסף
 • השתק שיפוטי
 • מחיקת טענות
 • תביעה לסעד הצהרתי
 • הגנה מפני שימוש לרעה במכשיר התובענה הייצוגית
 • התמודדות עם תובעים טרדנים
 • אגרות משפט ואמצעים לבלימת עקיפתן
 • מִחזור הליכים או נקיטת הליכים מקבילים
 • סמכות טבועה וחובת תום הלב בין בעלי דין
 • פסיקת הוצאות משפט והימנעות מפסיקתן עקב שימוש לרעה בהליכי משפט
 • דיון במגוון אופציות פסיקת ההוצאות, לרבות פסיקת הוצאות אישיות לחובת עורך דין מייצג
 • שיקול הדעת השיפוטי בברירת הסעד הדיוני במצבים של שימוש לרעה בהליכי משפט
 • ועוד
אודות המחבר

ד"ר אבישי אדד, עו"ד הוא בעל תואר דוקטור למשפטים (Ph.D., J.S.D) מאוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר אדד שימש כעורך דין במחלקות ליטיגציה במשרדים מובילים בתחומם ומשמש כמרצה מן החוץ בפקולטאות למשפטים באוניברסיטת בר-אילן ובמרכז האקדמי פרס ברחובות. זהו ספרו השני.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 4553/14 סיני ליבל נ' פרטנר תקשורת בע''מ ואח'
רע"א 4533/14 כרם חמדאן נ' אלדר בדר ואח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
תא"מ (ת"א) 14019-09-12 ניר זלצמן נ' עו"ד אורי דניאל
ת"א (חי') 17576-12-10 ד.ז.א. קומות השקעות ונכסים בע"מ ואח' נ' עו"ד שמואל אלקלעי ואח'
ת"א (נצ') 6835-03-09 נאווה דגן ואח' נ' בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
ת"א (חי') 985-07 ערן פיינגולד נ' אברהם סלע ואח'
.
רשימת קיצורים | פתח דבר | שער ראשון: הפן הדיוני של דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט – המישור הנורמטיבי | מבוא | 1. היחס בין הפן המהותי ובין הפן הדיוני של דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט | 1.1 פן דיוני המושתת על משפט מהותי | 1.2 הפן הדיוני של דוקטרינת שימוש לרעה בהליכי משפט – הגדרה | 1.3 הסעד הדיוני בשל שימוש לרעה בהליכי משפט | חובת תום הלב בין מתדיינים בהליך המשפטי | 1. כללי | 2. עקרון תום הלב כאמת מידה לבחינת לגיטימיות מימוש כוח הגישה לערכאות | 3. "שני צידיו" של עקרון תום הלב – היחס בין זכות הגישה לערכאות ובין האיסור על ניצולה לרעה | 4. מקרי ביניים – אי חשיפת כל העובדות הרלוונטיות להכרעה | 5. סיכום ומסקנות | שימוש לרעה בהליכי משפט כמחסום דיוני מפני תביעת זכות | 1. כללי | 2. מקורות סמכות בית המשפט למנוע גישה לערכאות בשל שימוש לרעה בהליכי משפט | 2.1 סמכות טבועה | 2.2 מקורות סמכות חקוקים | 2.3 היחס בין הסמכות הטבועה ובין הסמכות החקוקה | 2.3.1 מילוי חסר או הסדר שלילי? | שער שני: הפן הדיוני של דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט – המישור הקונקרטי | פרק ראשון: השתק שיפוטי | 1. הגדרה ומבוא | 2. פיתוחה ואופן יישומה של דוקטרינת ההשתק השיפוטי במשפט האנגלו-אמריקני | 2.1 פיתוחה ואופן יישומה של דוקטרינת ההשתק השיפוטי במשפט האנגלי | 2.2 פיתוחה ואופן יישומה של דוקטרינת ההשתק השיפוטי במשפט האמריקני | 3. קליטתה ואופן יישומה של דוקטרינת ההשתק השיפוטי במשפט האזרחי בישראל | 3.1 חיוניותו – אם בכלל – של "תנאי ההצלחה הקודמת" לשכלולו של השתק שיפוטי | 3.2 היחס בין דוקטרינת ההשתק השיפוטי ובין האיסור על שינוי חזית | פרק שני: השתק מחמת שיהוי | 1. פיתוחה ואופן יישומה של דוקטרינת ה"השתק מחמת שיהוי" במשפט האזרחי בישראל | 2. היחס בין שיהוי ובין דיני ההתיישנות החקוקים | 3. היחס בין טענת שיהוי להדיפת תביעת זכות ובין תנאי היעדר השיהוי לקבלת סעד זמני | 4. היחס בין דוקטרינת ההשתק מחמת שיהוי ובין דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט | 4.1 שיהוי בפנייה לערכאות | 4.2 שיהוי בנקיטת פעולה מצד יוזם ההליך בעת שההליך תלוי ועומד | 4.3 שיהוי בנקיטת פעולה מצד בעל הדין שכנגד | פרק שלישי: מיחזור הליכים או ניהול הליכים מקבילים | 1. הצגת הבעיה | 2. כיצד ניתן וראוי להתמודד עם בעיה זו במשפטנו? | 2.1 הליכים חוזרים | 2.1.1 הדפוס הראשון – נקיטת הליך דומה לאחר סיום ההליך המקורי על ידי הנתבע | 2.1.2 הדפוס השני – הגשת הליך מחדש לאחר מחיקתו (עם או בלי הסכמה) על ידי יוזמו | 2.1.3 הדפוס השלישי – יזום הליכי ביניים חוזרים (עם או בלי ידיעת המותב היושב לדין בהליך החוזר) | 2.1.3.1 הסתרת הגשת הליך קודם באותו עניין | 2.1.4 הדפוס הרביעי – יזום הליך אחר הליך, לאחר כשלון ההליך הראשון, כאשר כל אחד מהם מוגש נגד בעלי דין שונים | 2.2 הליכים מקבילים | 2.2.1 הדפוס החמישי – יזום הליך אחר הליך על ידי אותו בעל דין בה בעת שההליך הקודם תלוי ועומד | Lis Alibi Pendens , 2.2.1.1 היעדר אינטרס לגיטימי ושימוש לרעה בהליכי משפט | 2.2.1.2 הסתרת קיומו של הליך אחר התלוי ועומד בין הצדדים | 2.2.2 הדפוס השישי – יזום הליך בעוד הליך דומה אחר ננקט ביוזמת בעל הדין שכנגד והוא תלוי ועומד | הדפוס השביעי) ) Forum shopping 2.3 פיזור הליכים או | פרק רביעי: שימוש לרעה בהליכי תובענה ייצוגית | 1. הקדמה | 2. התנאים לאישור תובענה כייצוגית | 3. השלכות אקטואליות ופוטנציאליות של הליך אישור התביעה כייצוגית על הנתבע | 4. טיבו של תום הלב הנדרש מתובע המבקש הכרה כתובע ייצוגי | פרק חמישי: אגרת משפט | 1. תכליות התניית גישה לערכאות בתשלום אגרת משפט | 2. מקורות הסמכות לגביית אגרה כתנאי סף לגישה לבתי המשפט | 3. כוחו של בית המשפט למחוק הליך שלא שולמה או שולמה בחסר אגרה בעטיו | 4. היחס בין חובת אגרת משפט ובין דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט | 4.1 תיקון כתב תביעה – הקטנת סכום התביעה בדיעבד ושיקולי אגרת משפט | 4.2 תיקון כתב תביעה – הגדלת סכום תביעה שצוין בה כי סכומה הוא "לצרכי אגרה בלבד" | 4.3 כפל הליכים הנובע מהגשת תביעה לסעד הצהרתי | 4.3.1 מקרים מן הסוג הראשון: תביעה לסעד הצהרתי כמבוא לתביעה לסעד אופרטיבי | 4.3.2 מקרים מן הסוג השני: תביעה לסעד הצהרתי כמקלט מפני תשלום אגרת משפט כדין | 5. הליכי פטור מאגרה, דרישת סיכויי הצלחה ושימוש לרעה בהליכי משפט | 5.1 כללי | 5.2 סמכות בית המשפט לפטור (מלא או חלקי) מתשלום אגרת משפט | 5.3 מדוע המבקש פטור מאגרה כפוף לבחינת סיכויי הצלחת ההליך? | 5.4 ביקורת על ההצדקות לדרישת סיכויי ההצלחה ממבקש פטור מאגרה לעומת בעל דין בעל אמצעים | 5.5 היחס בין דרישת סיכויי הצלחת ההליך ובין דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט | 5.6 הצעת מענה לביקורת, מודל ביניים – הסדר דחיית אגרה | פרק שישי: תביעה טרדנית וקנטרנית | 1. סמכויות בית המשפט | 2. היחס בין סמכויות בית המשפט | 3. אימתי יעשה שימוש בסמכות בית המשפט לסילוק על הסף | (De Minimis) פרק שביעי: הגשת הליך בשל פגיעה זניחה בזכות | 1. כללי | 2. היחס בין דוקטרינת השימוש לרעה בהליכי משפט ובין עקרון זוטי דברים | 3. אימתי הגשת תביעה על פגיעה זניחה בזכות מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט | 4. סיכום | פרק שמיני: תובע טרדן | 1. מבוא | 1.1 כללי | 1.2 קווים לדמותו של התובע הטרדן | 1.3 התמודדות המשפט המשווה עם בעיית התובע הטרדן | 2. הגבלת זכות הגישה לערכאות של תובע טרדן | 3. טיבו של אמצעי הגבלת הגישה לערכאות של תובע טרדן | 4. חוקתיות הגבלת גישה מראש לערכאות של תובע טרדן | 5. יחסו של המשפט הישראלי לתובע טרדן | 5.1 האם ראוי וניתן לעשות שימוש במשפטנו בצו המגביל מראש גישה לערכאות של תובע טרדן? | 5.2 מקור הסמכות – אם בכלל – ליתן צו הגבלת גישה לערכאות כנגד תובע טרדן | 5.2.1 האמנם אבד הקלח על הלכת אלון והרשות נתונה לבתי המשפט בישראל ליתן צו הגבלה כנגד תובע טרדן? | 5.2.2 ביקורת גישת בית המשפט בעניין פלונית | 6. סיכום ומסקנות – עם הפנים לעתיד | פרק תשיעי: סעדים דיוניים (מצטברים או חלופיים) לסעד הסילוק על הסף | 1. הקדמה | 2. חלק ראשון: סעדים דיוניים הצופים פני עתיד | 2.1 ערובה להוצאות | 2.2 עירבון להוצאות בהליכי ערעור | 3. חלק שני: סעדים דיוניים בדיעבד ומעורבים | 3.1 הוצאות משפט – כללי | 3.2 הוצאות משפט ריאליות | 3.3 התחשבות באופן ניהול ההתדיינות על ידי בעלי הדין – פסיקת הוצאות מרתיעות | 3.4 פסיקת הוצאות בשל הארכת דיון שלא לצורך | 3.5 פסיקת הוצאות אישיות לחובת עורך דין מייצג | 4. שיקולי יעילות דיונית והרתעה בברירת הסעד הראוי בשל שימוש לרעה בהליכי משפט | 4.1 יעילות דיונית | 4.2 הרתעה יעילה מפני שימוש לרעה בהליכי משפט | 4.3 שיקול הדעת השיפוטי בברירת הסעד הדיוני המתאים לטיפול בבעיה של שימוש לרעה בהליכי משפט | פרק עשירי: שימוש לרעה בהליכי גבייה בהוצאה לפועל | 1. הקדמה | 2. הכלים הדיוניים המסורים לרשם ההוצאה לפועל ואפשרות יישומם במקרים של שימוש לרעה בהליכי הגבייה | א. שימוש לרעה בהליכי גבייה על ידי זוכה | 1. השהיית הליכי גבייה לשם בירור שיעור החוב העדכני | 2. התערבות בשיעור שכר טרחת עורך דין מייצג בשל פיזור הליכי גבייה | 3. חוסר מעש בהליכי הוצאה לפועל מצד זוכה | 4. ביטול הליך גבייה עקב שימוש לרעה בהליכי משפט | ב. שימוש לרעה בהליכי גבייה על ידי חייב | 1. פסיקת הוצאות משפט מיוחדות בשל בקשת סרק בטענת פרעתי | 1.1 אמות המידה לפסיקת הוצאות מיוחדות | פרק אחד- עשר: ההליך והשלב הדיוני להעלאת טענה של "שימוש לרעה בהליכי משפט" | 1. הקדמה | 2. העלאת הטענה ביוזמת בית המשפט | 3. המועד הראוי להעלאת טענה של שימוש לרעה בהליכי משפט על ידי בעל דין | 4 . חריג לכלל "ההזדמנות הראשונה" | פרק שנים- עשר: היבטים ושיקולים ראייתיים | סוף דבר | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | כללים | תחיקה היסטורית | הצעות חוק | שונות | חקיקה זרה | אוסטרליה | אנגליה | ארצות הברית | גרנזי | דרום אפריקה | הודו | ניו- זילנד | סינגפור | סקוטלנד | צפון אירלנד | קנדה | הצעת חוק זרה | חוקות | אמנות | רשומות זרות | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום ותביעות קטנות | פסקי דין של בתי משפט לענייני משפחה | פסקי דין של בתי הדין לעבודה | פסקי דין של בית הדין הרבני הגדול | החלטות ההוצאה לפועל | פסקי דין של בתי דין למשמעת של לשכת עורכי הדין | שונות | פסיקה זרה | אוסטרליה | אירלנד | אנגליה | ארצות- הברית | בית הדין האירופאי לזכויות אדם בשטרסבורג | דרום אפריקה | הוועדה האירופאית לזכויות אדם | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | עבודות לקבלת תואר דוקטור | פרסומים בעתונות | דוחות | מקורות משפט עברי | ספרות זרה | אנציקלופדיות | ספרים | מאמרים זרים | דוחות ועדות או הרצאות בסימופוזיונים זרים | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled