Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אישור עירייה לעסקה במקרקעין

₪395.00
מק"ט: 16075

מחבר: דוד פולק, עו"ד

City Hall Certification for Real Estate Transaction

דיני מקרקעין: דוד פולק עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

מי מאיתנו לא ביצע עסקה במקרקעין ונדרש לקבל את אישור העירייה? על פי רוב אישור העירייה ניתן כדבר שבשיגרה לאחר סילוק חובות לעירייה.
 
נשאלות השאלות הבאות:

 • מדוע קבע המחוקק כי העירייה רשאית להתנות מתן אישור בתשלום החובות? חובותיו של מי צריך לשלם לשם קבלת האישור לטאבו?
 • מהם המצבים בהם העירייה איננה רשאית להימנע ממתן אישור לטאבו?
 • האם העירייה יכולה להמתין עם דרישת החוב לתקופה של שנים ארוכות לשם דרישת החוב כאשר בעל הנכס מוכר את הנכס?
 • האם יש גבול לתקופת ההמתנה של העירייה? מה דינם של כונסי נכסים ומפרקים ביחס לחובות לעיריה?
 • האם הנושה המובטח צריך לשלם מכיסו את חובו של המחזיק בנכס לשם קבלת האישור?

הספר מערב שאלות של מיסוי עירוני עם דיני השיעבודים, המשפט המנהלי ציבורי ושאלות מדיני הקניין.
 
הספר הינו ספר חובה לעורכי דין ומשפטנים העוסקים בעניני קניין ומקרקעין, הוא מאיר עיניים בקשר לשאלות הנדונות, מרכז את הפסיקה הרלוונטית ומציג את התפיסות השונות בסוגיות המשפטיות הקשורות בנושא זה.
 
הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • הנימוקים לאכיפה מנהלית על ידי דרישת האישור לטאבו
 • חובת תום הלב בזכות להימנע ממתן האישור לטאבו
 • חובת מתן אישור לטאבו כאשר החוב לרשות המקומית בגין ארנונה נובע ממחזיק אחר ולא מבעל הנכס
 • תשלום מאת כונס נכסים לרשות המקומית בגין חובות על הנכס לשם מתן אישור לטאבו
 • חסרונה של הזכות להימנע ממתן אישור לטאבו
 • תשלום חוב ארנונה לשם קבלת האישור לטאבו ודרישה להשבה
 • התיישנות החוב – ועיכוב האישור לטאבו
 • עיכוב ביצוע פסק דין המחייב עירייה ליתן את האישור
 • תקיפת ההחלטה שלא ליתן אישור לטאבו
 • משמעות מתן אישור שגוי לטאבו
 • הימנעות ממתן האישור לטאבו בשל קשיים בזיהוי הקרקע
 • החוב הנדרש לתשלום לשם קבלת האישור לטאבו
 • עיכוב במתן אישור לטאבו בגין חוב היטל השבחה שטרם התברר
 • דברי חקיקה הנסמכים על הוראת העיכוב של האישור לטאבו
 • פעולות במקרקעין שאינן טעונות אישור עירייה
 • דרישת אישור העירייה גם במכר על פי סעיף 34א לחוק המכר
 • נהלים מעשיים לקבלת האישור לטאבו
אודות המחבר

עו"ד דוד פולק בוגר הפקולטה למשפטים ובעל רישיון לעריכת דין משנת 1996, עוסק במגוון תחומים משפטיים ובעל ניסיון עשיר בתחום המעמד האישי, משפט מסחרי, מקרקעין , פשיטת רגל , אפוטרופסות ועוד.
 
עו"ד דוד פולק מרצה בקורסים שונים בתחומי תכנון ובניה וחוזים, חיבר את הספרים הערת אזהרה במקרקעין ומשכנתא במקרקעין.

.
פרק 1. כללי | פרק 2. הנימוקים לאכיפה מנהלית על ידי דרישת האישור לטאבו | פרק 3. חובת תום הלב בזכות להימנע ממתן האישור לטאבו | פרק 4. חובת מתן אישור לטאבו כאשר החוב לרשות המקומית בגין ארנונה נובע ממחזיק אחר ולא מבעל הנכס | פרק 5. תשלום מאת כונס נכסים לרשות המקומית בגין חובות על הנכס לשם מתן אישור לטאבו | פרק 6. חסרונה של הזכות להימנע ממתן אישור לטאבו | פרק 7. תשלום חוב ארנונה לשם קבלת האישור לטאבו ודרישה להשבה | פרק 8. התיישנות החוב - ועיכוב האישור לטאבו | פרק 9. עיכוב ביצוע פסק דין המחייב עירייה ליתן את האישור | פרק 10. תקיפת ההחלטה שלא ליתן אישור לטאבו | פרק 11. משמעות מתן אישור שגוי לטאבו | פרק 12. הימנעות ממתן האישור לטאבו בשל קשיים בזיהוי הקרקע | פרק 13. החוב הנדרש לתשלום לשם קבלת האישור לטאבו | פרק 14. עיכוב במתן אישור לטאבו בגין חוב היטל השבחה שטרם התברר | פרק 15. דברי חקיקה הנסמכים על הוראת העיכוב של האישור לטאבו | פרק 16. פעולות במקרקעין שאינן טעונות אישור עירייה | פרק 17. דרישת אישור העירייה גם במכר על פי סעיף 34א לחוק המכר | פרק 18. נהלים מעשיים לקבלת האישור לטאבו | א. עיריית ירושלים | ב. עיריית תל-אביב - יפו | ג. עיריית חיפה | ד. עיריית רמת השרון | ה. עיריית ראשון לציון | ו. עיריית הוד השרון | ז. מועצה מקומית זכרון יעקב | עיריית חדרה | ט. עיריית חולון | י. עיריית כפר סבא | יא. עיריית פתת תקווה | יב. עיריית רעננה | יג. עיריית יבנה | יד. עיריית בת-ים | פרק 19. פסק דין | פקודת העיריות [נוסח חדש] (סעיף 324) | תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל – 1969 | פסק דין | מפתחות
Mobile version: Enabled