Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ליקויי בנייה כרך ב

₪350.00
מק"ט: 16076

מחבר: ד"ר אינג' אברהם בן עזרא

Construction Defects Volume 2

דיני תכנון ובניה: ד

הסדרה המלאה ליקויי בנייה כוללת את הספרים הבאים:
1. ליקויי בנייה כרך א
2. ליקויי בנייה כרך ב
3. ליקויי בנייה כרך ג
אודות הספר

הספר ליקויי בנייה מהווה את החיבור המעמיק והמקיף ביותר בתחום ליקויי הבנייה.
 
תחום זה מעסיק גורמים רבים במשק הישראלי, את הקבלן, היזם, הציבור הרחב של הדיירים רוכשי הדירות, עורכי הדין ובתי המשפט, אשר בתוקף תפקידיהם ומעמדם מצויים בלב ליבו של כל סכסוך המתגלע בגין ליקויי תכנון ובנייה.
 
נושא ליקויי הבנייה חדר ומצא מקום מוגדר באקדמיה. הוא נלמד כמקצוע נפרד בפקולטות ובמחלקות למשפטים, ונלמד במסגרת עיקרי תכנון ותחיקת הבנייה בפקולטות ובמחלקות להנדסה אזרחית ואדריכלות.
 
כל אלה הנוגעים לליקויי הבנייה ימצאו עניין בספר, ויגלו הפעם ספר מקיף ויסודי הן ללימוד, הן לעשייה ולעבודה מקצועית.
 
כרך ב מהסדרה ליקויי בנייה עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

  • עקרונות ליקויי בנייה; תיקון שהוא טלאי; ״הגנת הדייר״ [נושא משנה: בית המשפט כקבלן כושל]; מלכוד 79 (א); זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום קבלת פיצוי כספי; האחריות לליקוי בניה אותו ביקש הדייר; על מי רובץ נטל ההוכחה לקיום ליקויי הבניה? תכנון לפי שיקולי אנרגיה
  • פרטי ליקויים; מעבר מוצר בשל בליטת דלת ממ״ד; מיגון דלת כניסה לדירה; מדרגות כניסה לבניין; מדרגות כניסה לבניין ציבורי; דיפון אמבט; מהו חדר, ומה שטחו? מכשול בין מרפסת לחדר; התרופה לליקויי רטיבות; מעבר משטח רטוב לשטח יבש בתוך דירה; ממ״ד דו תכליתי; חלונות בקיר משותף עם השכנים; אוורור מחסן דירתי [פרשנות]; ליקויי ריצוף כנזק מתעצם בהדרגה; ההצדקה לסירוב קבלת הדירה; האדריכל כנתבע בגין ליקויי תכנון; פיצוי בגין שטח דירה על סמך פרוספקט; שטח של בית עסק; שטח דירה בראיית בית המשפט העליון; הליקויים וחלוקת הפיצויים ברכוש המשותף; ליקויים ברכוש המשותף הפוגעים בדירה שבבניין; ליקויים המתגלים לאחר פסק הדין; טבלת ריכוז של ליקויי בנייה הכלולים בפסקי דין אשר מובאים בספר
  • חוות דעת מקצועיות, מומחיות, מומחים; מינוי מומחים; ביטול מינויו של מומחה שהפר את איזון האמון; עדות מומחים וחקירתם; סיבה להתחשבות בחוות דעתו של צד לדיון; שיקולים זרים במתן חוות דעת מומחה; הטעייה בחסות מומחיות; הערכות מחירים של מומחים; נימוקים להעדפת חוות דעתו של מומחה צד לדיון ע״פ חוו״ד מומחה בית המשפט; ליקויי רטיבות והשפעתם על הפיצויים; המומחה והמעבדה המאושרת
  • זכויות רוכשי דירות; ההבדל התכנוני בין דירה מקבלן לבין דירה בבנייה עצמית; ההוצאות הדרושות כדי להוציא את הצדק לאור; חלות חוק המכר (דירות) על מוכר דירה; נוהג שלא ראוי שיהפוך לדין; חלות חוק המכר (דירות) במקרים גבוליים; התחייבות להימנע מהתנגדות לבנייה; לא מבטלת הזכות לפיצויים; מכשול בין מרפסת לחדר; זכות הדייר לעכב תשלום לקבלן
  • הצעת מנגנון מתמטי להקצאת פיצוי בגין נזק; מעלית בבניין קיים; הגבהת גדר כעבירת בנייה; גישה חדשה לתכנון אדריכלי של מבנים; לבדוק את פסק הדין בבקורתיות; דייר נגד נציגות הבית המשותף; בוררות על סמך סעיף בהסכם
אודות המחבר

ד"ר אברהם בן עזרא מהנדס בניין, מרצה לתחיקת הבנייה, יועץ בתכנון ורישוי. מחבר ספרי הדרכה וספרות מקצועית בנושאי משפט, אדריכלות, רישוי ותכנון ובנייה.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (מרכז) 30119-11-12 אליהו חכים חורי ואח' נ' אאורה השקעות בע"מ ואח'
.
נושא א' : עקרונות ליקויי בנייה | תיקון שהוא טלאי | ת"א 906/00 חזות ערן ואח' נ' ריג'י חברה לבניין בע"מ, בות משפט המחוזי בחיפה, שופט: י' דר | "הגנת הדייר" [נושא משנה : בית המשפט כקבלן כושל] | בש"א 2236/06 עזרא ושלמה חממי נ' אלברט אוחיון ואח', בית המשפט העליון, שופטת : א' פרוקצ'יה | מלכוד 79(א) | ע"א 1128/05 קליימן מרצלו נ' אחים שרבט חברה לבניין בע"מ, בית המשפט המחוזי בנצרת, שופטים : ה' תטיב, ז' הווארי, ב' ארבל | זכות הדיירים לאכיפת תיקון במקום קבלת פיצוי כספי | האחריות לליקוי בניה אותו ביקש הדייר | על מי רובץ נטל ההוכחה לקיום ליקויי הבניה? | ע"א 2949/00 זינקין סוזן נ' קינג ג'ורג' 21 קורפ' ואח', הבית המשפט מחוזי בתל אביב, שופטים : י' גרוס, א' קובו, מ' רובינשטיין | ת"א 10756/99 מנדלוביץ מיכל ואיתמר נ' אלי יוחנן, בית משפט השלום בירושלים, שופט : י' מילנוב | תכנון לפי שיקולי אנרגיה | נושא ב' : פרטי ליקויים | מעבר מוצר בשל בליטת דלת ממ"ד | מיגון דלת כניסה לדירה | תכתובת עם היצרן | מדרגות כניסה לבניין | מדרגות כניסה לבניין ציבורי | דיפון אמבט |מסמך מטעם היצרן | מהו חדר, ומה שטחו? | מכשול בין מרפסת לחדר | התרופה לליקויי רטיבות | בש"א 17568/05 ברקן יהודה ואח' נ' א. ג'בארין בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופטת : ח' הורוביץ | מעבר משטח רטוב לשטח יבש בתון דירה | ממ"ד דו תכליתי | חלונות בקיר משותף עם השכנים | ת"א 4397/00 ישראלי אביגיל ושושנה נ' צדוק יהודה ואח', בית משפט השלום בירושלים, שופט: י' שמעוני | אוורור מחסן דירתי (פרשנות | ת"ה 23201/97 שרביב בע"מ נ' ברזילי יורם סלים ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, שופט : ע' גרשון | ליקויי ריצוף כנזק מתעצם בהדרגה | ההצדקה לסירוב קבלת הדירה |ה"פ 11415/99 עונות חטיבת הפנאי בע"מ ואח' נ' מייק ואנה בן דוד, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת: צפורה ברון | האדריכל כנתבע בגין ליקויי תכנון | ת"א 69729/98 חממי דבורה וירוחם ואח' נ' פרידמן חכשורי בע"מ ואח', בית משפט השלום בתל אביב, שופט : מ' בן חיים | פיצוי בגין שטח דירה על סמך פרוספקט | ע"א 2081/04 אנגל ג'נרל דיבלופרס בע"מ נ' דגן גיא ואח', בית המשפט המחוזי בחיפה, שופטים : י' גריל, ר' חופרי-וינוגרדוב, ע' גרשון |ת"א 23051/00 דגן גיא נ' אנגל בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט : מ' רניאל | ת"א 108177/98 סייהו ויקטוריה ויהושע נ' דירות נ' שקד בע"מ ואח' בית משפט השלום בתל אביב, שופטת : י' שיצר | שטח של בית עסק | שטח דירה בראיית בית המשפט העליון מאת עו"ד רם אורן | הליקויים וחלוקת הפיצויים ברכוש המשותף | ליקויים ברכוש המשותף הפוגעים בדירה שבבניין | בש"א 14561/05 מור אתי נ' מ. נ. א. סער אחזקות בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט : י' וגנר | ליקויים המתגלים לאחר פסק הדין | ת"א 2476/03 עו"ד פלדמן נ, הירש אוסקר, בית משפט השלום קריות, שופטת : אילת דגן | טבלת ריכוז של ליקויי בנייה הכלולים בפסקי דין אשר מובאים בספר | נושא ג' י חוות דעת מקצועיות, מומחיות, מומחים | מינוי מומחים | החלטה בת"א 12823/03 זועבי עומר ולילא נ' אנגל ג'נרל דבלופרס בע"מ, בית משפט השלום בחיפה, שופט : מ' רניאל | ביטול מינויי של מומחה שהפר את איזון האמון | בש"א 6791/03 ויינר יוסף ובלה נ' יובל הנדסה בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, הנשיא : א' קיטאי | עדות מומחים וחקירתם | סיבה להתחשבות בחוות דעתו של צד לדיון |החלטה בת"א 871/97 אברג'ל יוחנן נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופטת : ר' משל | שיקליים זרים במתן חוו"ד מומחה | הטעייה בחסות מומחיות | הערכות מחירים של מומחים | נימוקים להעדפת חוות דעתו של מומחה צד לדיון ע"פ חוו"ד מומחה בית המשפם | ליקויי רטיבות והשפעתם על הפיצויים | ת"א 25968/98 שוורץ שרה ואח' נ' גב-ים לקרקעות בע"מ ואח', בית משפט השלום בחיפה, שופטת : ר' למלשטריך-לטר | המומחה והמעבדה המאושרת | נושא ד': זכויות רוכשי דירות | ההבדל התכנוני בין דירה מקבלן לבין דירה בבנייה עצמית | ההוצאות הדרושות כדי להוציא את הצדק לאור | ת"א 1171/89 זכריה זלוצין ו – 67 אח' נ' דיור לעולה בע"מ, בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופט : ג' קלינג | חלות חוק המכר (דירות) על מוכר דירה | ת"א 24821/01 קורן אביבה נ' פרנקל יחזקאל, בית משפט השלום בחיפה, שופט : מ' רניאל | נוהג שלא ראוי שיהפוך לדין | חלות חוק המכר (דירות) במקרים גבוליים | התחייבות להימנע מהתנגדות לבנייה, לא מבטלת הזכות לפיצויים | ערר 274/05 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל נ' תורג'מן שמעון ואח' בפני וועדת ערר מחוזית - מחוז חיפה, יו"ר : מ' פרזנצ'בסקי | מכשול בין מרפסת לחדר | זכות הדייר לעכב תשלום לקבלן | נושא ה' : שונות | הצעת מנגנון מתמטי להקצאת פיצוי בגין נזק | מעלית בבניין קיים | ערר רג/5016/06 עדנה ודוד בן דור נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ר"ג, וועדת ערר מחוז תל אביב, יו"ר ; עו"ד ע' פרידמן | הגבהת גדר כעבירת בנייה | ב (בנייה) 18589/05 מדינת ישראל נגד מעוז חן, בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב יפו, שופט: אריה שרעבי | גישה חדשה לתכנון אדריכלי של מבנים | לבדוק את פסק הדין בבקורתיות | דייר נגד נציגות הבית המשותף | בוררות על סמך סעיף בהסכם | רע"א 4921/06 א. ע. נ. חברה לבניין ופיתוח בע"מ ואח' נ' אהרן דומין, בית המשפט העליון, שופטת : א' פרוקצ'יה
Mobile version: Enabled