Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ההגנה על זכויות יוצרים באינטרנט

₪350.00
מק"ט: 10009

מחברת: רחל אלקלעי, עו"ד

Copyright Protection on the Internet

דיני קניין רוחני: רחל אלקלעי עו
אודות הספר

הספר עוסק באחת התופעות החברתיות, התרבותיות והמשפטיות החשובות ביותר שאירעו באינטרנט בתחילת המאה ה-21.
 
ההתפתחות הטכנולוגית באינטרנט והעובדה שהאינטרנט מאפשר יצירת עותקים בכמות בלתי מוגבלת ובאיכות הזהה במדויק לעותק המקורי, בצירוף העובדה שהאינטרנט מאפשר הפצה אנונימית של אותם קבצים פיראטים, כל אלה עוררו אתגרים חדשים ושאלות רבות בנוגע לעתידם של דיני זכויות יוצרים.
 
הספר מנתח את מגוון הנושאים והשאלות הכולל בהיבט של משפט השוואתי על פי גישת הדין בארצות הברית ובאירופה.
 
אלה אחדות מהסוגיות הנבחנות בספר:

  • מהי השפעת האינטרנט על זכויות יוצרים?
  • אילו נורמות חברתיות חדשות משפיעות על חוקי זכויות יוצרים?
  • מהו שימוש הוגן בעידן האינטרנט?
  • שיתוף קבצים כתופעה חברתית
  • האם ניתן בחוזה אינטרנט להגביל זכויות יוצרים?
  • מהו תנאי מקפח בחוזה אינטרנט?
  • האם ניתן באמצעים טכנולוגיים להגן על יצירה?
  • האם ניתן באמצעים טכנולוגיים לפגוע בשימוש הוגן?
  • האם מודלים עיסקיים יכולים להוות תחליף לחוק זכויות יוצרים?

הספר מיועד לאנשי אקדמיה, לאנשי הפרקטיקה העוסקים בתחום ולציבור הרחב המעוניין להבין את אחת התופעות המרתקות ביותר במפגש המשפט עם הטכנולוגיה.

אודות המחברת

עו"ד רחל אלקלעי עוסקת בתחום הקניין הרוחני, דיני מחשבים ואינטרנט, מסחור קניין רוחני (Licensing), משפט מסחרי ועסקאות בינלאומיות. בשנים 2000 – 2003 עו"ד אלקלעי עבדה בשתיים מפירמות עורכי הדין הגדולות ביותר בעולם Sidley Austin וכן בפרויקט תביעת זכויות יוצרים בחברת IBM מטעם משרד Cravath, Swaine & Moore.
במסגרת עבודתה בישראל כעורכת דין במשרד שעוסק בתחום הקניין הרוחני עבדה עו"ד אלקלעי עם חברת האינטרנט בבילון, וחברת התוכנה XIV (בטרם נרכשה על ידי IBM).
 
בשנת 2008 הקימה את משרד אלקלעי ושות'. עו"ד אלקלעי חברה בוועדת הקניין הרוחני של לשכת עורכי הדין בישראל וכן חברה ב AIPPI הארגון הבינלאומי של קנין רוחני

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 9183/09 The Football Association Premier League Limited נ' פלוני

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (פ"ת) 45536-07-11 תומר אפלדורף נ' יואב יצחק
ת"א (מרכז) 567-08-09 א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע"מ נ' רוטר.נט בע"מ
.
הקדמה | מבוא | א. הדילמה הדיגיטאלית | ב. נקודת המוצא | מבנה הספר | פרק ראשון: דיני זכויות יוצרים | א. המטרה של דיני זכויות יוצרים | ב. נושא זכויות יוצרים | ג. הדיכוטומיה של רעיון מול ביטוי | ד. הזכויות הבלעדיות של בעל זכויות יוצרים | ה. היסודות התאורטיים של דיני זכויות יוצרים | 1. תאוריית האישיות | 2. תאוריית העבודה | 3. תאוריית התועלתנות | 4. מדיניות דמוקרטית | 5. תכלית ציבורית | (IP) ו. השוואה בין קניין וקניין רוחני | פרק שני: השפעת האינטרנט על זכויות יוצרים | א. התפתחות האינטרנט ומאפייניה | ב. השפעת הגישה לאינטרנט על קניין רוחני בחיי היום יום | ג. שילוב חוק, מדיניות ציבורית, טכנולוגיה, כלכלה ופסיכולוגיה | ד. התנהגות חברתית ברשת | ה. מחויבות | ו. הבדלים בין מידע דיגיטאלי לבין מידע לא דיגיטאלי | 1. שוני בגישה | 2. שוני במאפייני העתקה, הפצה ופרסום | 3. השימושים החדשים במידע האפשריים במדיה הדיגיטאלית | 4. שוני בשיטות העברת הזכויות | ז. הסדרת התנהגותם של משתמשים פרטיים | ח. פעילויות "און- ליין" והשלכותיהן על זכויות יוצרים | 1. העתקה | 2. העתקה זמנית | 3. הפצה און ליין ודוקטרינת המכירה ראשונה | 4. ביצוע פומבי והצגה | ט. נורמות חברתיות חדשות המשפיעות על חוקי זכויות יוצרים | 1. מבוא: מערכת היחסים בין נורמות חברתיות וחוק זכויות יוצרים | 2. התאמה לחוק | 3. תגובות לחוק: אי ציות מול שינוי | 4. כיצד הקוד משמש כהימנעות מחוק | 5. זכויות יוצרים ותפקידם של שומרי הסף | 6. שחיקת מנגנון שומרי הסף | 7. זכויות יוצרים ונורמות חברתיות | 8. דינאמיקה חברתית של שיתוף קבצי P2P | א. פעולה קולקטיבית | ב. פעולה פוליטית לא מאורגנת | י. מהי הסדרה עצמית באינטרנט | יא. ההשפעות העיקריות של רגולציה פרטית | א. השפעה על חדשנות, תחרות, עלויות כלכליות של הציבור, חופש הביטוי והפצה של חינוך | ב. הגבלות על שימוש הוגן ודוקטרינת המכירה הראשונית | ג. פרטיות | יב. השוואה בין טכנולוגיות ישנות וחדשות בהשפעתן על פרשנות דיני זכויות יוצרים | 1. מכונת שכפול | 2. העתקה בוידיאו – המקרה של BetaMax | 3. פרשת MP3 | 4. שיתוף קבצים | א. מהו שיתוף קבצים בטכנולוגיית P2P | ב. רקע משפטי בנושא שיתוף קבצים | פרק שלישי: שימוש הוגן בעידן האינטרנט | א. הקדמה – דילמת השימוש ההוגן | ב. סקירה קצרה בנושא שימוש הוגן | ג. שימוש הוגן בראי גישת כישלון השוק | ד. שימוש הוגן כתאוריה של Creative Destruction של דיני זכויות יוצרים | ה. שימוש הוגן והעתקה פרטית | ו. סיכום | פרק רביעי: אכיפה פרטית באמצעות שימוש בחוזים | א. רישיון | ב. מהם רישיונות "הקש וקבל" | ג. חוזי רישיון כאלטרנטיבה לזכויות יוצרים | ד. ביקורת על התפתחות חוזי הרישיון – מ"עטיפת צלופן" ל"הקש וקבל" | ה. הגישה החקיקתית האמריקאית | ו. תקפות חוזי "עטיפת צלופן" בארצות הברית לפני פסק דין ProCD נגד זיידנברג | ז. אכיפת הגבלות חוזיות על זכויות יוצרים – פרשת ProCD | ח. אירופה | 1. רגולציה בזכויות יוצרים על- ידי האיחוד האירופי | 2. רגולציה בדיני חוזים על- ידי האיחוד האירופי | ט. ישראל: זכויות יוצרים מול חוזה | י. חוזה אחיד לעומת חוזה רישיון | 1. הצגת חוזים אחידים | 2. תהליך השיפוט של החוזה האחיד | יא. גישות תאורטיות – בין חופש החוזים המוחלט ומודל נחלת הכלל | יב. הגישה נגד אכיפת מגבלות בלתי סבירות, בלתי מוסריות ובלתי חוקיות | 1. הגישה נגד אכיפת מגבלות על חופש הביטוי ונחלת הכלל | 2. שיקולים כלכליים | 3. שיקולים דמוקרטיים וחברתיים נגד אכיפה חוזית מלאה | יג. חוק ה Uniform Computer Information Transactions Act - | 1. מטרת החוק | 2. היקף החוק | 3. עקרונותיו הבסיסיים של החוק | 4. חוק ה – UCITA וזכויות קניין רוחני | 5. השוואה בין עסקאות במידע דיגיטאלי ובסחורות רגילות, על פי UCITA | 6. האם UCITA נותן פתרון מספק? | יד. סיכום ומסקנות | פרק חמישי: אכיפה פרטית של זכויות יוצרים באמצעים טכנולוגיים | א. טכנולוגיות ניהול זכויות דיגיטאליות (DRM) | ב. חוק התומך בבקרה טכנולוגית – סקירת התפתחות | 1. ארצות הברית – התפתחות חוק זכויות יוצרים חדש | 2. הלאקונות בחוק זכויות יוצרים מ- 1976 ביחס לסביבת האינטרנט | 3. מטרות ה - DMCA | 4. ארצות הברית – המכניזם לאיזון בחוק זכויות יוצרים טרם ה - DMCA | 5. DMCA מוחק את ארבעת שסתומי הביטחון המסורתיים | 6. ניתוח הרציונל בחוק ה - DMCA | 7. האיחוד האירופי | 8. ביקורת על ה - DMCA - | ג. ביקורת על חסרונו של שימוש הוגן בחוק ה | DMCA - ד. ביקורת על הגבלת חופש הביטוי ב | DMCA - ה. ביקורת על הגישה קצרת- הטווח של ה - DMCA | ו. ביקורת על חוק ה – DMCA מנקודת מבט כלכלית | ז . ביקורת על אי- רלוונטיות החוק במניעת פיראטיות | ח. תיקונים מוצעים לליקויים שב – DMCA | 1. איסור צר יותר על עקיפה | 2. זכות ייחודית לניצול מסחרי | 3. אופטימיזם של זכויות יוצרים | 4. הצעת חוק | ט. הדין המוצע | פרק שישי: המודל העסקי האלטרנטיבי | א. הקדמה | ב. השפעתה של סביבה דיגיטאלית על מודלים עסקיים | 1. מודל חנות המדיה הדיגיטאלית | 2. מודל חנות של רשתות P2P | 3. מודל הרישוי הקולקטיבי (CBL) | 4. מודל המבוסס על מכירת שירותים ומוצרים נלווים | 5. מודל חנות דיגיטאלית של ספקי שירות אינטרנט (ISP) | ג. מסקנות | פרק שביעי: סיכום והמודל המוצע | מפתחות | חקיקה | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | ספרות | ספרות ישראלית | ספרות זרה
Mobile version: Enabled