Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עבודה

₪1,350.00
מק"ט: 29700

מחברים: השופט מנחם גולדברג; נחום פינברג, עו"ד

Employment Laws

כרכים: 3

דיני עבודה: השופט מנחם גולדברג; נחום פינברג עו
אודות הספר

דיני עבודה, היוצא לאור משנת 1966 ומתעדכן בקביעות, כולל את כל 32 החוקים בתחום משפט העבודה, הקיבוצי והאישי, וכן סעיפים המתייחסים לנושאי עבודה וזכויות עובדים ב-55 חוקים אחרים כגון בפקודת מס הכנסה, בחוק העונשין, בחוקי הקנין. כמו כן מובאים בספר נוסחים מלאים של הסכמים קיבוציים במשק הציבורי והפרטי כאחד. הסכמים אלו מעניקים זכויות לעובדים בנושאים שלא הוסדרו בחקיקה, ובהם: תוספת יוקר, דמי הבראה והוצאות נסיעה.

עוקדן דיני עבודה ערוך לפי נושאים להקלת ההתמצאות. דהיינו, בכל נושא מובא הסעיף בחוק ואיתו התקנות והצווים מלווים בהסברים מפורטים המבוססים על הפסיקה. בכך עומד הספר במבחן השימוש בכל עניין ולכל שעה, ומסייע לציבור הרב הנעזר בו, בנוסף למשפטנים ורואי חשבון, גם לאנשי המעשה – אלה שעוסקים בניהול כוח אדם ומשאבי אנוש, אנשי האיגוד המקצועי ונציגי העובדים.

להסברים מבוססי פסיקה של המחברים אין חלופה בכל פרסום אחר בספר, במאגרי מידע, בתקליטור או באינטרנט.

בין הנושאים הנדונים בעוקדן: חוקי יסוד, מהותם של יחסי עובד-מעביד, על השביתה וההשבתה, בתי דין לעבודה, שוויון הזדמנויות ומניעת אפליה, סיום יחסי עובד-מעביד, פיצויי פיטורים, זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד, הסכמים קיבוציים ואמנות בינלאומיות.

עוד כולל הספר: רשימת ספרים ומאמרים בתחום משפט העבודה, מפתח פסקי דין ומפתח עניינים מפורט.

הספר מצוטט כתימוכין בבית המשפט העליון, בבית הדין לעבודה ובערכאות נוספות.

אודות המחברים

השופט מנחם גולדברג הוסמך כעורך דין בשנת 1960 והתמחה בתחום דיני העבודה. היה ליועץ לדיני עבודה בהתאחדות התעשיינים בשנים 1964-1960. כיהן כשופט בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. בשנת 1983 התמנה לסגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה. משנת 1986 ועד 1997 כיהן כנשיא בית הדין הארצי לעבודה.

השופט גולדברג נשא בתפקידים נוספים: יו"ר האגודה הישראלית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי; חבר ההנהלה של האגודה הבינלאומית למשפט העבודה והביטחון הסוציאלי וחבר בהנהלת פורום שופטי העבודה באירופה; מורה מן החוץ בפקולטות למשפטים של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב ובמסגרות אקדמיות נוספות.

הנשיא גולדברג פרסם ספרים רבים ומאמרים בכתבי עת משפטיים בישראל ובחו"ל.עו"ד נחום פינברג בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים ועורך דין משנת 1971. עו"ד פינברג הצטרף למשרדו של מנחם גולדברג ז"ל (לימים נשיא בית הדין הארצי לעבודה) ויחדיו הקימו משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני העבודה.

עו"ד פינברג שותף בכיר במשרד נ' פינברג ושות', מרצה בהשתלמויות בפורומים מקצועיים בנושאי "משפט העבודה". פרסם מאמרים מקצועיים בכתבי העת המובילים בתחום, וביניהם ב"הפרקליט" ו"השנתון למשפט העבודה".

בין אבני הדרך של עו"ד פינברג ניתן למנות פסקי דין חשובים ביותר אשר בעקבותיהם שונו הלכות יסוד בנושאים שונים וביניהם מעמדו של ארגון עובדים (בג"צ "עמית") כיצד יחושב שכר המינימום לעובד המועסק על פי עמלות (בג"צ "שזיפי"), מתן אישור למעביד להשתמש באיתורן לצורך מעקב נוכחות עובדים (בעניין תש"ן), שינוי וביטול ההלכה שנהגה עשרות שנים שלפיה, בעבר, הכלילו את רכיב גילום המס לצורך חישוב פיצויי פיטורים (בג"צ גרא קורן).

Mobile version: Enabled