Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

עדות שמיעה הכלל וחריגיו

₪490.00 ₪400.00
מק"ט: 11027

מחבר: נחמיה בן תור, עו"ד

Hearsay Rule and Its Exceptions

כרכים: 2

דיני ראיות: נחמיה בן תור עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר דן באחת הסוגיות היותר מסובכות של דיני הראיות, בה נתקל כל עורך דין המופיע בבתי-משפט. סוגיה זו מעוררת מחלוקת תמידית כמעט בכל דיון משפטי בשל אי-בהירות הכלל הפוסל עדות שמיעה ואי הצבת גבול חריגים לכלל חשוב זה.
 
הספר סוקר באופן יסודי וייחודי מאות הלכות שהתגבשו במשפט האנגלו-אמריקאי במשך מאות שנים, שאומצו על-ידי בתי-המשפט בישראל ומפרט בהרחבה את עיקרי החריגים של הכלל בחקיקה. הספר תורם תרומה חשובה להקניית סוגיה קשה זאת ולשימוש בה שהוא לחם חוקו של כל עו"ד המופיע בבתי משפט.
 
הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • הרעיון, תולדות הכלל, טעמיו והגדרתו
 • עדות שמיעה ועדות מקור
 • הצהרות בעל-פה ובכתב
 • התנהגות והצהרה מכללא
 • עדות שמיעה בהסכמה
 • תורת הרס-ג'סטה
 • הצהרת נפטרים
 • מסמכים ציבוריים
 • חוות דעת מומחים
 • תעודה נושנה
 • עדות ילד בעבירות מין
 • רשימה מוסדית
 • אמרות עדים מחוץ לכותלי בית המשפט
 • הודאות במשפט פלילי ואזרחי
אודות המחבר

עורך דין נחמיה בן תור, כיהן כאב בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות וכיועץ המשפטי של עיריית אשדוד.
 
בין הספרים הרבים שכתב נמצאים דיני עמותות, דיני משמעת בשירות הציבורי וצווים נגד בניה בלתי חוקית.

איזכורים של הספר בפסיקה
עפ"ת (ת"א) 23992-01-11 מדינת ישראל - ב"כ עו"ד זהר דולב נ' לירן בלול
ת"א (י-ם) 7506/05 בית"ר ירושלים אחזקות (2000) בע"מ (בפירוק) נ' אגודת ספורט בית"ר ירושלים (בפירוק)
.
כרך א | חלק ראשון - הרעיון המונח ביסוד "הכלל הפוסל עדות שמיעה" | פרק ראשון - מבוא | פרק שני - תולדות "הכלל הפוסל עדות שמיעה" | פרק שלישי - הטעמים להצדקת "הכלל הפוסל עדות שמיעה" | סימן ראשון - הטעם "הכלל הראיה הטובה ביותר" | סימן שני - הטעם "החשש ממרמה" | סימן שלישי - הטעם "אי-הרלוונטיות" | סימן רביעי - הטעם "המהימנות" | סימן חמישי - הטעם "השבועה" | סימן שישי - הטעם "נוכחות אישית במשפט" | סימן שביעי - הטעם "חקירה נגדית" | 23 פרק רביעי - הגדרתו של "הכלל הפוסל עדות שמיעה" | חלק שני - יישומו של "הכלל הפוסל עדות שמיעה" | פרק חמישי - ההבחנה בין עדות "שמיעה" ועדות "מקור" | פרק שישי - הצהרות בעל פה (Oral Assertion) | פעולות מילוליות (Verbal Act) | חלק מילולי של פעולה (Verbal parts of acts) | אימרות והצהרות בכתב כדי להראות את השפעתן על השומע או הקורא | הלך נפשו של המצהיר | שם, מוניטין, שמעו של אדם (Reputation) | נוסחאות בלתי ישירות של הצהרות עדות שמיעה; הצהרות קבוצתיות | הצהרות קודמות של עד (Prior statements of witness) | הצהרות על זיהוי קודם | פסקי דין נוספים בפסיקה הישראלית בהם נתקבלו עדויות שמיעה כעדויות מקוריות | הוכחת מצב בריאותו הנפשית של אדם | 10. סיכום חוות דעת רפואית של שלושה רופאים שהוגשה על ידי עד אחד | הוכחת בעלות על קרקע על ידי החזקה בה בתקופת ההתיישנות | הצהרות בדבר גילו של אדם | פרק שביעי - הצהרות בכתב (Writing Assertions) | פרוטוקול דיון של ועדת בדיקה כעין משפטית | חשבון קופת חולים שלא הוגש על ידי העד שיודע להעיד על תוכנו | תוכן מסמך שנעשה מחוץ לכתלי בית המשפט על ידי נאשם אחד כראיה לגבי כוונות הנאשם השני | קבילותה של עדות שמיעה בשלב של מעצר חשוד בביצוע עבירה | הכללת עדויות שמיעה בתסקיר פקיד סעד | תצהיר שהוגש בעתירה לבג"צ על ידי אם עותרת | צירוף דו"ח רפואי לתצהיר | פרק שמיני - התנהגות (Conduct) והצהרה מכללא (Implied assertion) | פרק תשיעי - עדות שמיעה בהסכמה, וביטול פסק דין בעילות עדות שמיעה | ביטול פסק דין בהסתמך על עדות שמיעה | פרק עשירי - תורת הרס - ג'סטה | מבוא | חריג מס' 1: הצהרות המלוות ומסבירות עובדה רלוונטית | תנאי קבילות של החריג | חריג מס' 2: הצהרות שניתנו בו-זמנית עם פרשת האירוע ומתייחסות אליה במישרין, או הצהרות ספונטניות בהשפעת אירועים מרגשים | המצב באנגליה | המצב בארצות הברית | הפסיקה בארץ | חריג מס' 3: הצהרות על מהלך מחשבתו, או מצבו הנפשי של המצהיר בו-זמנית | חריג מס' 4: הצהרות על מצבו הגופני של המצהיר בעת מתן ההצהרה | האם הסעיפים 9 ו - 10 לפקודת הראיות ביטלו את כללי ה- Res Gestae? | (א) סעיף 9 לפקודת הראיות | (ב) סעיף 10 לפקודת הראיות | חלק שלישי - חריגים ל"כלל הפוסל עדות שמיעה" | פרק אחד-עשר - מבוא לתולדות התפתחות החרגים ל"כלל הפוסל עדות שמיעה" | פרק שנים-עשר - הצהרות של נפטרים | כללי | סימן ראשון: הצהרות נפטר נגד האינטרס שלו (Declaration against interest) | רעיון הכלל | ההיסטוריה של הכלל | תנאי הקבילות | א. הוכחת מותו של מצהיר | ב. ההצהרה חייבת להיות נוגדת את האינטרס הכספי או הרכושי של המצהיר | אינטרס כספי | אינטרס רכושי | אינטרסים אחרים | ההצהרה חייבת להיות בניגוד לאינטרס בשעת נתינתה | המצהיר חייב להיות מודע לכך שההצהרה שלו נוגדת את האינטרס שלו | למצהיר חייבת להיות ידיעה אישית על העובדות הנטענות | סימן שני: הצהרות נפטר במילוי תפקידו | תנאי הקבילות | מותו של המצהיר | חובת מילוי תפקיד | ביצוע הפעולה | בו-זמניות | היעדר מניע להטעות | סימן שלישי: הצהרות נפטרים בנוגע לזכויות הציבור והכלל | תנאי קבילות | 1 . כשירותו של המצהיר | 2. מתן ההצהרה לפני התעוררות הסכסוך (Ante litem motem) | 3. מניעים או אינטרסים | סימן רביעי: הצהרות נפטר בדבר שושלת יוחסין (Pedigree) | כשירותו של המצהיר | הצהרות לפני התגלע הסכסוך (Anti litem motam) | מניעים או אינטרסים | צורות מקובלות של הצהרות | סימן חמישי: הצהרת נפטר בדבר תוכנה של צוואה שאבדה | פרק שלושה-עשר - הקפאת הזכירה שבעבר (Past Recollection Recorded) | פרק ארבעה-עשר - מסמכים ציבוריים | סימן ראשון: מבוא | סימן שני: תעודות ציבוריות | א. הגדרה של "תעודה ציבורית" | ההגדרה לפי החקיקה | הרשות המחוקקת | הרשות השופטת | הרשות המבצעת | סיכום | ההגדרה ותנאי הקבילות של תעודה ציבורית לפי ההלכה במשפט האנגלי המקובל | ההגדרה ותנאי הקבילות של תעודה ציבורית לפי הפסיקה הישראלית | ב. הוכחתה של "תעודה ציבורית" | ג. סוגי מסמכים שאושרו בפסיקה כ"תעודות ציבוריות" | תעודת זהות | תעודת מסע עיראקית | תעודת פטירה | דרכון | תעודת נישואין | אישור נוטריוני | תעודת שר חוץ | צו אימוץ | צו ממשלתי | רישומים בספרי מס רכוש | תעודת אגרת נמל | חוק עזר עירוני | תעודה לפי תקנות הרשויות המקומיות | תקן של מכון התקנים | דו"ח של הטלת עיקול | תצלום אווירי | פרוטוקול דיון כ"תעודה ציבורית" | תרשומת של חוקר משטרה על ניהול שיחות | דו"ח חקירה של ועדה ציבורית | מסמכים שנקבעו שאינם מהווים תעודות ציבוריות | ( 1 ) תעודת עולה | (2) תעודת טבילה | סימן שלישי: תעודת עובד ציבור | התנאים הדרושים לקבילות "תעודת עובד ציבור" | ( 1 ) החשש לעיוון הדין | (2) ראיה על דבר שנרשם במסמך רשמי | (3) חתימת התעודה בידי עובד הציבור | הערך ההוכחתי של "תעודת עובד ציבור" | ראיה לפעילות הממשלה | הגדרה של "עובד ציבור" | חקירה בעל פה של עובד ציבור | טפסים ותקנות | דין "תעודת עובד ציבור" כדין עדות בשבועה | שמירת זכויות וסמכויות | פרק חמישה-עשר - חוות דעת מומחה ותעודת רופא | סימן ראשון: פתח דבר | סימן שני: חוות דעת מומחה ותעודת רופא, כחריג לכלל הפוסל עדות סברה | פרק שישה-עשר - הוכחת תעודות ומסמכים שנעשו בחוץ לארץ | פרק שבעה-עשר - תעודה נושנה | פרק שמונה-עשר - עדות ילד בעבירות מין לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), תשט"ו - 1955 | כללי | פרק תשעה-עשר - רשומה מוסדית | סימן ראשון: מבוא | סימן שני: רשומה מוסדית - תכליתו של התיקון | סימן שלישי: הגדרת המושג "רשומה מוסדית" | סימן רביעי: קבילותה של רשומה מוסדית כראיה לאמיתות תוכנה | סימן חמישי: רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי | סימן שישי: העתק של רשומה מוסדית | פרק עשרים - אימרות עדים מחוץ לכתלי בתי המשפט | סימן ראשון: כללי | סימן שני: אימרת עד בעת ביצוע עבירה (סעיף 9) | סימן שלישי: אימרה של קורבן אלימות (סעיף 10) | (א) "עדות של אמרה שאמר אדם שנעשה בו, לפי הטענה, מעשה אלימות" | (ב) "והאמרה נוגעת לאותו מעשה או לנסיבות הלואי שלו" | (ג) "(העדות) תהא קבילה אף אם האדם שאמר אותה אינו נוכח כעד" | כרך ב | פרק עשרים ואחד - אימרת עד מחוץ לכתלי בית המשפט בהליך פלילי | סימן ראשון: מבוא | סימן שני: הערך ההוכחתי של אימרת חוץ של עד | במהלך הכרזת העד כעד עיון | במהלך חקירתו הנגדית של העד | במהלך ניסיון לרענן זכרונו של עד | סימן שלישי: הרקע לחקיקתו של סעיף 10א | סימן רביעי: יסודות הוראות סעיף 10א | סימן חמישי: הגדרת המילים: "אימרה בכתב שנתן עד מחוץ לבית המשפט כראיה במשפט פליל"' (סעיף 10א(א)) | מקום נתינת ה"אימרה" | אי-הגבלה למסירת ה"אימרה" לאיש חוק | "בכתב" | סימן שישי: "שנתן עד" | סימן שביעי: "מחוץ לבית המשפט" | סימן שמיני: התנאים הקבועים בסעיף 10א(א) לקבילות האימרה כראיה במשפט פלילי | מתן האימרה הוכח במשפט - ס"ק (א)( 1 ) | 1. הצגת האימרה כנגד הכחשת העד | 2. הכרזת העד כעד עיון | סימן תשיעי: נותן האימרה הוא עד במשפט וניתנה לצדדים הזדמנות לחוקרו | 1 . מבחן היכולת לחקור את העד | 2. מבחן "ההתיצבות" | 3. משפט חג' יחיא בערעור פלילי ובדיון נוסף | סימן עשירי: העדות שונה, לדעת בית המשפט, מן האימרה בפרט מהותי | סימן אחד-עשר: קבלת אימרה שניתנה מחוץ לבית המשפט גם כשנותן האימרה איננו עד | מבוא | "נותן האימרה מסרב או אינו מסוגל להעיד" | "נותן האימרה אינו בחיים או לא ניתן למצאו" | סימן שנים-עשר: ובלבד שבית המשפט שוכנע שמסיבות העניין עולה, כי אמצעי פסול שימש להניא או למנוע את נותן האימרה לתת את העדות | משמעות המונח "אמצעי פסול" לצורך סעיף קטן (ב) | משמעות "בית המשפט שוכנע שמנסיבות העניין עולה..." | סימן שלושה-עשרה: העדפת האימרה על עדותו של העד (סעיף 10א(ג)) | סימן ארבעה-עשר: משמעות התנאי "דבר לחיזוקה" של האימרה (סעיף 10א(ד)) | א. חובת ה"דבר לחיזוק" | ב. טיבו של המושג "דבר לחיזוק" | סימן חמישה-עשר: אימרת עד מחוץ לבית המשפט בהסכמה (סעיף 10ב לפקודת הראיות) | סימן שישה-עשר: שמירת דינים (סעיף 10ג לפקודת הראיות) | פרק עשרים ושניים - הודאת בעל דין במשפטים אזרחיים | סימן ראשון: מהותה של הודאת בעל דין (Admission) | כללי | הודאה כחריג לעדות שמיעה | הודאה פורמאלית והודאה בלתי פורמאלית (הודאת חוץ) | ההבחנה בין הודאה בזכות והודאה בעובדה | סימן שני: הדין החל על הודאות בעלי דין | המג'לה | המשפט האנגלי והמשפט הארצישראלי | סימן שלישי: צורות הודאת בעל דין | כללי | הודאה בעל פה | הודאה בכתב | סימן רביעי: התנאים לקבילותה של הודאת בעל דין | (א) תנאי קבילות או תנאים לקביעת משקלה של ההודאה | (ב) הודאה שניתנה שלא מתוך רצון חופשי, ומתוך כפיה ואונס | (ג) הודאה שלא מדעת | (ד) הכשרות המשפטית של המודה או של מי שלטובתו ניתנה ההודאה | סימן חמישי: הודאה שילוחית או הודאה חלופית (Vicarious admission) | מהי "הודאה שילוחית"? | הודאה של בעלי זכות קודמים (Predecessors in title) | הודאה על ידי מוסר מידע שנתבקש לכך על ידי בעל דין (Referees) | הודאת שלוח במסגרת יחסי שליחות | הודאה במסגרת יחסי עובד מעביד | הודאת שותף | הודאת עורך דין בשם לקוח | הודאה באמצעות דו"ח ועדת חקירה | הודאת מבוטח נגד המבטח כהודאה שילוחית | סימן שישי: הערך הראייתי של ההודאה | פרק עשרים ושלושה - הודיית נאשם במשפטים פליליים | סימן ראשון: הודיית נאשם כחריג לעדות שמיעה | סימן שני: מבוא למהותה של הודאה או ההודיה (Confession) | מה משמעות של הודיה? | סימן שלישי: הודיה בעובדה מפלילה נוספת - "ראשית הודיה" | סימן רביעי: צורת ההודיה | סימן חמישי: ההודיה בפני מי? | סימן שישי: מקום מתן ההודיה | סימן שביעי: תנאי יסוד לקבילות הודיה: "חופשית ומרצון" | (א) לעניין החיסיון מפני הפללה עצמית - זכות השתיקה | לגבי החיסיון מפני הפללה עצמית בתחום השיפוט | לגבי החיסיון מפני הפללה עצמית ביחס לתוכן התשובות | סמנותו של המפקח לגבות ראיות | הזכות כנגד הפללה עצמית | (ב) לעניין הזכות להיוועצות בעורך דין | סימן שמיני: המבחן לקביעת כשרותה או פסלותה של הודיה | סימן תשיעי: אמצעי החקירה הפוסלים או העלולים לפסול את ההודיה | פיתוי או השאה | השימוש בדברי חשוד במשטרה תוך כדי משא ומתן עמו | הצעת חסינות - אין נפקא מינה אם ביוזמתו של הנאשם או המשטרה | חשוד המנהל משא ומתן | חיסיון על דברים הנאמרים בשעת משא ומתן | חיסיון מטעמי טובת הציבור | חיסיון על מו"מ לעסקת טיעון | מה בין "עד מדינה" ל"עד תביעה" | האבחנה בין פסילת הודאה בגין "פיתוי" ופסילת הודאה בגין "חיסיון" | תחבולות הננקטות על ידי המשטרה | פסילת הודאה בגין חיסיון | תום לב הנדרש מחוקרי המשטרה | הודיות שניתנו על ידי חולי נפש | הודאות שניתנו על ידי שיכורים ומסוממים | הודאות על ידי שימוש בשיטות חקירה קשות של חוקרים | הידיעה על ההודאה | נוסח סעיף 12 לפקודת הראיות | האם הודיה שנגבתה תוך כדי ביצוע פעולות בלתי חוקיות של המשטרה תתקבל כהודיה כשרה | סימן עשירי: תקנות השופטים | סימן אחד-עשר: הכללים ברישומן של ההודיות | סימן שנים-עשר: משפט זוטא | סימן שלושה-עשר: הערך ההוכחתי ומשקלה של ההודיה כבסיס להרשעת נאשם במשפט פלילי | סימן ארבעה-עשר: עקרון הלכת ה"דבר מה" ומטרותיו | כיצד בודקים אם יש ב"דבר מה" כדי לאשר את נכונות ההודאה? | דוגמאות מן הפסיקה
Mobile version: Enabled