Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני רישום מקרקעין – הרישום, ההסדר ותוצאותיהם בישראל ובגדה המערבית

₪600.00
מק"ט: 16063

מחברת: רונית לוין שנור

Land Registration Law – Registration, Settlement and Their Implications in Israel and The West Bank

דיני מקרקעין: רונית לוין שנור עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

ספר ראשון הדן באופן שיטתי ומקיף בתנאים היסודיים לרישום הראשוני במרשם המקרקעין, במסגרת הליך של הסדר זכויות במקרקעין ולפי הליך של רישום ראשון פרטני לפי חוק המקרקעין.

בתוצאות הקנייניות של הרישומים במקרקעין מוסדרים ובמקרקעין שנרשמו בפנקס השטרות, תוך טיפול במגוון סוגיות עקרוניות וחשובות בתחומים אלה.

בדיני המקרקעין באזור יהודה ושומרון, הספר מטפל בסוגיות רלבנטיות לימינו הנוגעות בדיני המקרקעין באזור זה, וכולל בין השאר התייחסות לרפורמה בדיני רישום המקרקעין שנערכה באזור בשנים האחרונות, אשר נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון בג"ץ 1299/11 צורים 2000 בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי.

הספר עוסק בהרחבה בסוגיות הבאות:

 • למי הזכות במקרקעין שטרם נרשמו?
 • זכויות מדינת ישראל – הרשות למקרקעי ישראל במקרקעין שטרם הוסדרו
 • דיני ההתיישנות במקרקעין מוסדרים
 • דיני התיישנות במקרקעין שטרם הוסדרו
 • המעמד הראייתי של הרישום בפנקס השטרות במקרקעין שטרם עברו הסדר
 • מה דינו של הבונה והנוטע בנכס חברו?
 • תקנת השוק במקרקעין מוסדרים
 • תקנות השוק במקרקעין שאינם מוסדרים
 • תחרות זכויות במקרקעין מוסדרים
 • תחרות זכויות במקרקעין שאינם מוסדרים
 • מהן הזכויות לצרכי קבלת פיצויי הפקעה ביחס למקרקעין שלא נרשמו?
 • ועוד

הספר מציע שורה של פתרונות יצירתיים ומשמעותיים לטיפול בבעיות קנייניות, כגון תחרות זכויות במקרקעין שטרם הוסדרו והשאלה איזה בית משפט מוסמך לדון בעניין זה (סוגיה הנדונה בע"א 644/10 עזבון רווידאן נ' נג'אר).

מתוך ההקדמה לספר מאת פרופ' דפנה לוינסון-זמיר


הידע והמומחיות שצברה רונית לוין-שנור הן במחקר עיוני הן בעבודה מעשית בתחום המקרקעין והתכנון והבניה, מאפשרים לה לנתח באופן מקיף, יסודי וביקורתי את הדין הנוהג ולהציע רפורמה בהליכי הרישום הראשון. השילוב המוצלח בין דיון תיאורטי לדיון אנליטי ובין ניתוח פוזיטיבי לניתוח נורמטיבי, הופך את מחקרה החלוצי של רונית לוין-שנור לספר שכל העוסקים בתחום המקרקעין יפיקו ממנו תועלת והנאה מרובים.

אודות המחברת

רונית לוין-שנור היא דוקטורנטית ומרצה לדיני תכנון ובניה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, בעלת תואר ראשון ושני (בהצטיינות) במשפטים ובלימודים עירוניים ואזוריים, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. את שירותה הצבאי כעתודאית ערכה בפרקליטות הצבאית, שם שימשה כיועצת משפטית בתחום המקרקעין באזור יהודה והשומרון.
 
תחומי העניין והמחקר שלה הם קניין, תכנון ובניה, פיתוח עירוני, צדק אורבני, פוליטיקה מרחבית והפילוסופיה של המשפט הפרטי. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בהסכמים בין יזמים פרטיים לרשויות מקומיות בנוגע לפיתוח עירוני (בהנחיית פרופ' דפנה לוינסון-זמיר). במהלך לימודיה זכתה במספר רב של פרסים ומלגות, ובהם פרס זילביגר, פרס דוכן, פרס בירק, פרס פלדמן ומלגת עמיתי מחקר של הפקולטה למשפטים.
 
מחקרים פרי עטה בנושאי מקרקעין, תכנון ובניה ותיאוריה משפטית, פורסמו בין השאר ב – Oxford Journal of Legal Studies, עיוני משפט, ובמחקרי פלורסהיימר בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 679/11 אופירה נדב דרדיקמן נ' רחל נדב ואח'
בג"ץ 332/11 עבד אלקאדר עבד אללה יונס קבהא נ' שר הביטחון ואח'

ציטוטים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (י-ם) 25234-03-12 לביא ישעיהו ואח' נ' אדריאן ג'ון אברמוביץ ואח'
ת"א (נצ') 18807-12-10‏ ‏ מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל נ' עאדל סלמאן מחמוד אבו סאלח ואח'
.
תוכן העניינים | רשימת האיורים | רשימת הטבלאות | מבוא | שער ראשון: עקרונות בדיני רישום מקרקעין | פרק א': אפיון דיני רישום מקרקעין |פרק ב': קניין פרטי כעמדת מוצא | פרק ג': טעמים ליצירת מערכות מרשם | 1. סוגי מרשמים – כללי | 2. מדוע אין מרשם קנייני לגבי כל סוגי הנכסים? | א. ההיבט הפיזי | ב. ההיבט הכלכלי | ג. ההיבט הרגשי-הנפשי | ד. היבט ההחצנות | ה. סיכום ביניים | פרק ד': תכליות רישום המקרקעין | מבוא | 1. תכליות מדיניות | א. רישום מקרקעין כאמצעי לשם עיצוב מערך מדיני | ב. קידום עניינן של קבוצות אינטרס | ג. מניעת קונפליקטים והסדרת סכסוכים | 2. תכליות כלכליות | א. קיומם של הסדרים חברתיים ומנהגיים | ב. מוסדות פורמליים כתחליף להחזקה | ג. עלויות עסקה | ד. השקעות וקבלת הלוואות | ה. מדוע מרשם מקרקעין אינו מתפתח בכוחות השוק? | 3. ביקורת על הכנסת מערכות לרישום מקרקעין | א. התנגשות עם מנהגים ומוסדות קיימים | ב. עלויות הרישום | ג. בעיות חלוקתיות | ד. סיכום | פרק ה': הבחנה בין שיטת הרישום למערכת הרישום | 1. שיטת הרישום והטריגרים מעוררי הרישום | 2. מערכת רישום זכויות לעומת מערכת רישום שטרות | 3. תנאים לקנייניות המרשם | א. אנגליה | ב. ישראל | סיכום ומבט לקראת השערים הבאים | שער שני: רישום ראשון בישראל לפי פקודת ההסדר וחוק המקרקעין | מבוא | פרק א': סקירת התפתחות רישום המקרקעין בשטח המנדט על ארץ ישראל | פרק ב': מצב רישום המקרקעין בפועל והיקף ההליכים לרישום ראשון | 1. המקרקעין הרשומים וקצב התקדמות הליכי הרישום הראשון | 2. מדוע נזנח ההסדר במזרח ירושלים ונמשך בנגב | 3. המדינה ורישום ראשון | פרק ג': ההליכים לרישום ראשון לפי פקודת ההסדר ולפי חוק המקרקעין | 1. עיקרי הליך הרישום הראשון לפי פקודת ההסדר | א. הפתיחה בהליך | ב. סמכות לבירור תביעות במקרקעין שהותחל לגביהם הליך הסדר | ג. הוראות נוספות לגבי הליכי ההסדר | 2. עיקרי הליך הרישום הראשון לפי חוק המקרקעין | 3. היקף זכות העיון במסמכי הרישום הראשון לפי פקודת ההסדר | 4. היקף זכות העיון במסמכי הרישום הראשון לפי חוק המקרקעין | 5. סיכום ההבדלים בהליכים לרישום ראשון לפי פקודת ההסדר ולפי חוק המקרקעין | פרק ד': התנאים המהותיים לרישום ראשון לפי פקודת ההסדר ולפי חוק המקרקעין | 1. האם יש להוכיח זכות כתנאי לרישום ראשון לפי פקודת ההסדר | 2. האם יש להוכיח זכות כתנאי לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין | 3. מהי הזכות שיש להוכיח ברישום ראשון לפי פקודת ההסדר | 4. מהי הזכות שיש להוכיח ברישום ראשון לפי חוק המקרקעין | פרק ה': דיני המרשם – סוגיות קנייניות לגבי מקרקעין שהוסדרו ומקרקעין שנרשמו ללא הסדר | 1. מקום הרישום: היבטים צורניים של הרישום בפנקס הזכויות ובפנקס השטרות | 2. השלמת עסקה במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 3. תחרות זכויות במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 4. המשקל הראייתי של הרישום בפנקס הזכויות ובפנקס השטרות | 5. תקנת השוק במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 6. התיישנות במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 7. בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 8. סיכום הבדלים בקנייניות מרשמי הזכויות והשטרות | פרק ו': לקראת רפורמה ברישום ראשון לפי חוק המקרקעין | 1. המלצות לשינוי בנוגע להליכים לרישום ראשון לפי חוק המקרקעין | 2. המלצות לשינוי בתוצרי הרישום הראשון לפי חוק המקרקעין | 3. המלצות לשינוי בנוגע למקרקעין שהוחל לגביהם בהסדר בתקופת ירדן | 4. המלצות לשינוי בנוגע למעמדם של מחזיקים שאינם רשומים | שער שלישי: רישום ראשון לפי הדין בגדה המערבית | פרק א': רקע – מערכת הדינים הרלוונטית | פרק ב': התפתחותה של מערכת רישום המקרקעין לאחר סיום המנדט ועד לכניסת כוחות צה"ל לגדה המערבית | פרק ג': האבולוציה של חוק הרישום | פרק ד': מצב רישום המקרקעין בפועל והיקף ההליכים לרישום ראשון לפי החוק | פרק ה': ההליכים לרישום ראשון – לפי חוק ההסדר הירדני ולפי חוק הרישום | 1. עיקרי הליך הרישום הראשון לפי חוק ההסדר הירדני | 2. עיקרי הליך הרישום הראשון לפי חוק הרישום | פרק ו': התנאים המהותיים לרישום ראשון לפי חוק ההסדר הירדני ולפי חוק הרישום | 1. האם יש להוכיח זכות כתנאי לרישום ראשון בהסדר הירדני | 2. האם יש להוכיח זכות כתנאי לרישום ראשון לפי חוק הרישום | 3. מהי הזכות שיש להוכיח כתנאי לרישום ראשון בהסדר הירדני | 4. מהי הזכות שיש להוכיח כתנאי לרישום ראשון בהליך לפי חוק הרישום | א. גישות שונות למהותו של סעיף 78 לחוק הקרקעות העותמני | ב. היחס בין סעיף 78 לחוק הקרקעות לסעיף 8 לחוק על הוראות בנוגע לשטרי טאבו | ג. תכלית סעיף 78 לחוק הקרקעות | ד. אדמות המדינה והתיישנות רוכשת | ה. סיכום | 5. "דיני המחלול" | פרק ז': דיני המרשם – סוגיות קנייניות לגבי מקרקעין שהוסדרו ומקרקעין שנרשמו ללא הסדר | 1. מקום הרישום: היבטים צורניים של הרישום בפנקס הזכויות ובפנקס השטרות | 2. מניעת עסקאות סותרות | 3. המשקל הראייתי של הרישום הראשון לפי חוק ההסדר הירדני | 4. המשקל הראייתי של הרישום הראשון לפי חוק הרישום | 5. תקנת השוק במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | 6. התיישנות במקרקעין מוסדרים ובשאינם מוסדרים | פרק ח': סיכום | סיכום | נספחים | נספח 1: נתונים על אודות היקף הבקשות לרישום ראשון בישראל | נספח 2: נתונים על אודות היקף הבקשות לרישום בגדה המערבית | נספח 3: החקיקה בתחום הרישום הראשון בגדה המערבית | נספח 4: נוסח הוראות חוק עותמניות | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | מפתח ספרות | מפתח עניינים
חוקי יסוד | חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל | חוק יסוד: מקרקעי ישראל
חקיקה ראשית | [חוק] אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 | [חוק ה]אפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 | [חוק] בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | [חוק] הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | [פקודת] הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | [חוק] הסדרי משפט ומינהל [נוסח משולב], התש"ל-1970 | [חוק] הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 | [חוק ה]התיישנות, התשי"ח-1958 | [חוק] זכות יוצרים, התשס"ח-2007 | [חוק ה]חברות, התשנ"ט-1999 | [חוק] חופש המידע, התשנ"ח-1998 | [חוק ה]ירושה, התשכ"ה-1965 | [חוק ה]מיטלטלין, התשל"א-1971 | [חוק] מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960 | [חוק] מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | [חוק ה]מכר (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 | [חוק] מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 | [חוק ה]מקרקעין, התשכ"ט-1969 | [חוק ה]מקרקעין (תיקון מס' 2), התשל"ג-1972 | [חוק] מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 | [חוק ה]מרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 | [חוק ה]משכון, התשכ"ז-1967 | [חוק ה]מתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 | [פקודת ה]נזיקין [נוסח חדש] | [חוק] נכסי המדינה, התשי"א-1951 | [חוק] נכסי נפקדים, התש"י-1950 | [פקודת] סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 | [חוק] סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון), התשע"א-2010 | [חוק ה]ספנות (כלי שיט), התש"ך-1960 | [פקודת ה]עיריות | [חוק ה]עמותות, התש"ם-1980 | [חוק ה]פטנטים, התשכ"ז-1967 | [חוק ה]פטנטים (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 | [חוק ל]תיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) (מס' 3), התש"ע-2010 | [חוק] רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ"ד-1964 | [חוק] רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-1953 | [חוק ה]תכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | [פקודת ה]תעבורה
חקיקת משנה | [תקנות] הסדר זכויות במקרקעין (הליכי הסדר וסדרי דין), התשל"ג-1972 | [תקנות] הסדרי משפט ומינהל (רציפות הליכים אזרחיים, אכיפת פסקים והכרה במסמכים), התשכ"ט-1968 | [תקנות] העברת מקרקעין (אגרות), התשט"ז-1956 | [תקנות] העברת מקרקעין (אגרות), התשכ"ו-1966 | [תקנות ה]מודדים (מדידה ומיפוי), התשנ"ח-1998 | [תקנות] מינהל מקרקעי ישראל (מאגר המידע), התשס"ד-2004 | [תקנות ה]מקרקעין (אגרות), התשל"ה-1974 | [תקנות ה]מקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 | [תקנות ה]מקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011 | [תקנות ה]מקרקעין (סדרי רישום), התש"ך-1960 | [תקנות] שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (אישור תכניות), התשכ"ד-1964 | [תקנות ה]תעבורה, התשכ"א-1961
צווים והודעות | [צו] הסדר זכויות במקרקעין (אגרות רישום והפרדה), התשכ"ט-1969 | [צו] פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על שירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999 | [צו] פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת מחיר מרבי לשירותי נותן שירות בהעדר רישום זכויות בפנקסי המקרקעין), התש"ס-1999 | הודעת הסדר לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין בגוש רישום מס' 31337 (חלק מגוש ירדני 30511, ירושלים) | הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין בפסגת זאב (אדמות שועפאט ובית חנינא)
הצעות חוק | [הצעת חוק] דיני ממונות, התשע"א-2011
אמנות | [אמנה בדבר] הדינים והמנהגים של מלחמה ביבשה לרבות תקנות בקשר לדיני ומנהגי המלחמה ביבשה (האג, 1907) | הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה, שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין ארגון השחרור הפלסטיני, ביום ד' בתשרי התשנ"ו
חקיקה מנדטורית | דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922–1947 | [פקודת] בתי המשפט לקרקעות, 1921 | [פקודת] העברת קרקעות, 1920 | [פקודת ה]מדידות, 1920 | [פקודת] מס רכוש עירוני, 1940 | [פקודת] מס רכוש חקלאי, 1942 | [פקודת ה]קרקעות (סידור זכות הקניין), 1928 | [פקודת ה]קרקעות (מתות), 1921 | Land Transfer Ordinance, 1920
חקיקת משנה מנדטורית | [תקנות] העברת קרקעות, 1920 | [תקנות] העברת קרקעות, 1934 | [תקנות] העברת קרקעות (מסים), 1935 | [תקנות] העברת קרקעות (מסים), 1939
חקיקה עותמנית | [חוק על] הוראות בנוגע לשטרי טאבו, 1860 | [חוק על] החזקת נדל"ן, 1913 | [חוק] העברת נכסי דלא ניידי, 1913 | מג'לה | [חוק ה]קרקעות העותמני, 1858 | [חוק על] סדרי הטאבו, 1858 | Instructions Concerning Tapu Operations (not dated) | Law Concerning Title-Deeds Issued by the Defter Khakani for Mulk 28, Rejeb, 1291 1874
מנשרים | [מנשר בדבר] סדרי השלטון והמשפט (יהודה והשומרון) (מס' 2), התשכ"ז-1967 | [מנשר בדבר] יישום הסכם הביניים (יהודה והשומרון) (מס' 7), התשנ"ו-1995
צווים | [צו בדבר] הסדר קרקעות ומים (יהודה והשומרון) (מס' 291), התשכ"ט-1968 | [צו בדבר] ועדות עררים (יהודה והשומרון) (מס' 172), התשכ"ח-1967 | [צו בדבר] חוק השימוש וההחזקה (תצרוף) של האישיות המשפטית בנכסי דלא ניידי (יהודה והשומרון) (מס' 419), התשל"א-1971 | [צו בדבר] מינויים וסמכויות לפי חוק השמירה על אדמות ונכסי המדינה (יהודה והשומרון) (מס' 1006), התשמ"ב-1982 | [צו בדבר] מקרקעין (שימוש מפריע במקרקעין פרטיים) (יהודה והשומרון) (מס' 1586), התשס"ז-2007 | [צו בדבר] נכסים נטושים (יהודה והשומרון) (מס' 58), התשכ"ז-1967 | [צו בדבר] סדרי דין (התייצבות היועץ המשפטי) (יהודה והשומרון) (מס' 1622), התשס"ט-2008 | [צו בדבר] עסקאות במקרקעין (יהודה והשומרון) (מס' 25), התשכ"ז-1967 | [צו בדבר] עסקאות במקרקעין (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 6) (מס' 1060), התשס"ז-2007 | [צו בדבר] רכוש ממשלתי (יהודה והשומרון) (מס' 59), התשכ"ז-1967 | [צו בדבר] תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון) (מס' 448), התשל"ב-1971 | [צו בדבר] תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו (תיקון) (יהודה והשומרון) (מס' 1034), התשמ"ג-1982 | [צו בדבר] תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי שטרם נרשמו (תיקון מס' 2) (יהודה והשומרון) (מס' 1060), התשמ"ד-1983 | [צו בדבר] תיקון חוק רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (יהודה והשומרון) (מס' 1621), התשס"ט-2008
חקיקה ירדנית | [חוק (תיקון) ל]הוראות הקשורות בנכסי דלא ניידי, מס' 51 לשנת 1958 | [חוק ה]החזקה (תצרוף) בנכסי דלא ניידי, מס' 49 לשנת 1953 | [חוק] הסדר הקרקעות והמים, מס' 40 לשנת 1952 | [חוק] הפיכת קרקעות מירי למולק, מס' 41 לשנת 1953 | [חוק] השכרת ומכירת נכסי דלא ניידי לזרים, מס' 40 לשנת 1953 | [חוק] השמירה על אדמות ונכסי המדינה, מס' 14 לשנת 1961 | [ה]חוקה הירדנית, 1952 | [חוק בדבר] חוקים ותקנות התקפים בשתי הגדות בממלכה הירדנית, מס' 28 לשנת 1950 | [חוק] מס רכוש קרקעות, מס' 30 לשנת 1955 | [חוק] רישום נכסי דלא ניידי שלא נרשמו קודם, מס' 6 לשנת 1964 | [חוק ה]שימוש וההחזקה (תצרוף) בנכסי דלא ניידי בידי אישיות משפטית, מס' 61 לשנת 1953
חקיקת משנה | [תקנות ל]רישום מקרקעין (בקשות לרישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו) (יהודה והשומרון), התשמ"ד-1984 | [תקנות ל]רישום מקרקעין (סדרי הדין בוועדות לרישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו) (יהודה והשומרון), התשמ"ד-1984 | [תקנות] רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (סדרי דין בוועדת רישום) (יהודה והשומרון), התשס"ט-2008 | [תקנות] רישום נכסי דלא ניידי אשר טרם נרשמו (בקשות לרישום) (תיקון) (יהודה והשומרון), התשס"ט-2009
החלטות של בית המשפט העליון | ע"א 479/69 אבו דיה נ' בוסט | רע"א 9368/10 אבו לבדה נ' חנניה | ע"א 668/84 אבו מוך נ' אבו מוך | ע"א 518/86 אבו סולב נ' מינהל מקרקעי ישראל | בג"ץ 69/81 אבו עיטה נ' מפקד אזור יהודה והשומרון | ע"א 10646/07 אבו עסב נ' אלחוסני | ע"א 602/82 אבו-ניע נ' מנדלבאום | ע"א 2281/06 אבן זוהר נ' מדינת ישראל | ע"א 163/57 אדורין נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | ע"א 9694/10 אח ראש (אלקנה) בע"מ נ' אחוזת שומרון (אלקנה) בע"מ | בג"ץ 8892/06 אטרש נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית | ע"א 40/50 אל הבאב נ' ממשלת ישראל | רע"א 10365/06 אל חאג' נ' הממונה על המרשם | בג"ץ 285/81 אל נאזר נ' מפקד יהודה | ע"א 693/04 אל קימרי נ' אל קימרי | ע"א 472/59 אל-גדיר נ' מדינת ישראל | ע"א 4081/04 אלג'ול נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או עיריית ירושלים | ע"א 2391/09 אלג'ול נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים | ע"א 441/60 אל-דבאח נ' מדינת ישראל | רע"א 9076/05 אלדוח נ' מינהל מקרקעי ישראל | ע"א 314/61 אל-כטיב נ' מדינת ישראל | ע"א 117/87 אל-משני נ' בלומנטל | בג"ץ 7830/06 אלעיסווי נ' ראש המינהל האזרחי | ע"א 272/53 אל-קאסם אל-מחמד נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"א 1117/06 אלקודס קורפורשיין נ' יורשי אלרחמן | ע"א 193/56 אל-קרא נ' אבו חמוד | ע"א 574/81 אלריאטי נ' ביטחה מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ | ע"א 22/57 אלשאלם נ' עואד | ע"א 162/87 אמארה נ' יוסף | בג"ץ 548/04 אמנה תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש | בג"ץ 277/84 אע'רייב נ' ועדת העררים | ע"א 518/61 בדראן נ' מדינת ישראל | ע"א 9382/02 בולוס ובניו – חברה לאירוח ותיירות בע"מ נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ | בר"ע 178/70 בוקר נ' חברה אנגלו ישראלית | ע"א 51/48 בורנשטיין נ' הממונה על רכוש האויב | ע"א 596/76 בישור בע"מ נ' טאובה | ע"א 8665/03 בית רחל בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין איו"ש | ע"א 183/56 בלטרמן נ' כהן | בג"ץ 252/63 בליזובסקי נ' מנהל אגף רישום והסדר קרקעות | ע"א 2000/01 בן בסט נ' עין דר | ע"א 189/95 בנק אוצר החייל נ' אהרונוב | ע"א 790/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אברהם | ע"א 790/97 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' גדי | ע"א 505/70 בנק למלאכה בע"מ נ' הנאמן על נכסי ציליק | ע"א 167/51 ברסקי נ' סגל | ע"א 335/65 ברשטיין נ' האפוטרופוס הכללי | ע"א 4726/01 ג.א.ל. בע"מ נ' הימנותא בע"מ | בג"ץ 393/82 ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש | ע"א 2643/97 גנז נ' בריטיש וקולוניאל חברה בע"מ | ע"א 352/87 גרייפין קורפוריישן נ' כור סחר בע"מ | בג"ץ 4199/11 גרניט אלף (גבעת זאב) בע"מ נ' חברת הדר בגבעה | ע"א 492/83 דיאב נ' דיאב | ע"א 505/63 דיאב נ' מדינת ישראל | ע"א 7210/00 דנה נ' מינהל מקרקעי ישראל | ע"א 396/61 דראושה נ' מדינת ישראל | ע"א 504/87 דרזי נ' בונה | ע"א 51/89 האפוטרופוס הכללי נ' אבו חמדה | רע"א 2267/95 האפוטרופוס הכללי נ' הרטפלד | רע"א 732/05 האפוטרופוס הכללי נ' סלמה | ע"א 8380/06 האפוטרופוס הכללי נ' פלוני | ע"א 182/54 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' דוד | ע"א 3166/05 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' עזבון נעמה | ע"א 6783/98 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' עיזבון מוסא | ע"א 463/89 האפוטרופוס על נכסי נפקדים נ' שדידה | ע"א 277/57 החברה לפיתוח ירושלים בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 1661/05 המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל | ע"א 588/73 המועצה המקומית גוש חלב נ' מדינת ישראל | ד"נ 10/76 המועצה המקומית יפיע נ' מדינת ישראל | ע"א 9974/05 הפטריארכיה הסיריאנית אורתודוכסית נ' הפטריארך הארמני של ירושלים | בג"ץ 3270/92 הקרן למדרשת א"י בע"מ נ' המושל הצבאי לאזור יהודה והשומרון | ע"א 8954/06 ווקף מעו נ' האפוטרופוס הכללי | ע"א 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | בג"ץ 9195/03 וינשטוק נ' הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה | ע"א 87/51 ולירו נ' בראשי | ע"א 411/81 זידאן נ' ע'דיר | ד"נ 28/84 זיידאן נ' ע'דיר | ע"א 504/62 זריק נ' מדינת ישראל | ע"א 547/85 חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ נ' האפוטרופוס על נכסי נפקדים | בג"ץ 6184/04 חברת הקרן ליד מדרשת א"י בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי | בג"ץ 10302/07 חברת טל לבניה והשקעות נ' שר הבטחון | ע"א 4126/05 חג'אזי נ' ועד עדת הספרדים | ע"א 218/60 חג'אר נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | ע"א 109/87 חוות מקורה בע"מ נ' חסן | ע"א 520/96 חוסין נ' מיר | בג"ץ 660/00 חיגאזי נ' מנהל אגף רישום והסדר מקרקעין | ע"א 5793/96 חיים נ' אהרון | ע"א 238/63 חיסוי נ' מדינת ישראל | ע"א 154/50 חנוך לוי נ' שורץ | ע"א 336/61 חסין נ' מדינת ישראל | ע"א 3012/01 טירת גוש 6195 כהנא בע"מ נ' נכסי צבי ויהודה טרכטמן בע"מ | ע"א 6529/96 טקסטיל ריינס בע"מ נ' רייך | רע"א 3309/06 י.פ. תפנית הנדסה ייזום סחר והשקעות בע"מ נ' הממונה על מרשם המקרקעין | בג"ץ 3998/06 יאסין נ' המפקד הצבאי | ע"א 197/84 יגורי נ' רשות הפיתוח | ע"א 27/49 לבנון נ' אלמליח | ע"א 69/85 להבי נ' רשות הפיתוח | רע"א 5536/99 לוי נ' הממונה על מרשם המקרקעין | ע"א 1236/92 לוי נ' ווקף אלחוסיני | ע"א 87/50 ליבמן נ' ליפשיץ | ע"א 2000/97 לינדורן נ' קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים | ע"א 2242/92 מדינת ישראל נ' בנק אמריקאי ישראלי בע"מ | ע"א 163/62 מדינת ישראל נ' חבקה | ע"א 298/61 מדינת ישראל נ' חסין | ע"א 472/60 מדינת ישראל נ' יונס | רע"א 5436/02 מדינת ישראל נ' עבוד | ע"א 9532/06 מדינת ישראל נ' עזבון טעימס | ע"פ 807/99 מדינת ישראל נ' עזיזיאן | ע"א 520/89 מדינת ישראל נ' שבלי | רע"א 7810/06 מוסקוביץ נ' חמאד-חמדאללה | ע"א 458/84 מועדי נ' מדינת ישראל | ע"א 679/83 מזאוי נ' יזאהקה | בג"ץ 2739/95 מחול נ' שר האוצר | בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הבטחון | ע"א 4787/06 מנאע נ' עזבון מנאע | ע"א 107/54 מספרו בע"מ נ' חברה לפיתוח תל אביב בע"מ | בג"ץ 9296/08 מפקד כוחות צה"ל באיו"ש נ' ועדת העררים הצבאית | בג"ץ 9296/08 מפקד כוחות צה"ל באיו"ש נ' ועדת העררים הצבאית | ע"א 6406/03 נאמני ההקדשות של העדה הספרדית נ' כמוס | בג"ץ 2645/04 נאסר נ' ראש הממשלה | ע"א 842/79 נס נ' גולדה | ע"א 149/81 סאלח נ' מדינת ישראל | רע"א 5379/95 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בג"ץ 5784/03 סלאמה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש | ע"א 453/61 ע'אליה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 189/99 עאמר נ' אדם | ע"א 567/83 עבאס נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5439/09 עבדאלקאדר נ' ועדת העררים הצבאית | ע"א 362/58 עזבון הורוביץ נ' החברה להתישבות היהודים בא"י (פיק"א) | ע"א 11085/08 עזבון מראד נ' רשות הפיתוח | בג"ץ 1285/93 עזבון שכטר נ' מפקד איו"ש | ע"א 805/79 עיזבון אל גול נ' כולל חב"ד בירושלים | רע"א 8996/08 עיזבון נאסר נ' הקרן הקיימת לישראל | ע"א 4861/91 עיסה נ' סרסור | ע"א 8995/03 עמותת אהל יצחק נ' עמותת אהל דוד לצרכי דת | ע"א 5634/90 פינטו נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | ע"א 540/59 פרחאת נ' מדינת ישראל | בג"ץ 10271/02 פריד נ' משטרת ישראל מחוז י-ם | בג"ץ 1299/11 צורים 2000 בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון | ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן | בג"ץ 11164/02 צרצור נ' הוועדה לרישום ראשון, בית אל | בש"א 930/95 צרצור נ' עליאן | ע"א 1217/03 קבוצת עונאללה לייזום והשקעות בע"מ נ' ח'אזן | ע"א 431/81 קהתי נ' מדינת ישראל | ע"א 483/62 קוך נ' דוכן | ע"א 599/77 קורצפלד נ' אדלר | ע"א 7716/00 קיסרי נ' רשות הפיתוח | ע"א 552/86 קניני נ' נאסר | בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל | עע"ם 8193/02 ראובן נ' פז חברת נפט בע"מ | ע"א 289/65 רובינשטיין נ' רון | רע"א 6339/97 רוקר נ' סולומון | ע"א 839/90 רז חברה לבניין בע"מ נ' אירנשטיין | ע"א 140/57 רפאלי נ' רפאלי | ע"א 7143/99 רשות הפיתוח נ' יורשי עאצי | ע"א 528/66 שטרן נ' חברת חלקה 36 בגוש 6127 בע"מ | ד"נ 30/67 שטרן נ' שטרן | ע"א 10559/08 שרים נ' עזבון אלחוסייני | ע"א 10653/05 ת"ת הכללי והישיבה הגדולה "עץ חיים" בירושלים נ' החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי | ע"א 11961/05 תמרי נ' קרן גימלאות של חברי דן בע"מ | ע"א 2070/06 תשתית ציוד ובינוי בע"מ נ' גרינוולד
החלטות של בתי המשפט המחוזיים | ע"א (מחוזי ת"א) 1729/06 אובניק נ' בנק ירושלים בע"מ | ע"א (מחוזי י-ם) 11390/07 אל עאראג' נ' הממונה על המרשם | ה"פ (מחוזי נצ') 342/97 אלבוים נ' אורי | ת"א (מחוזי י-ם) 4362/02 אלג'ול נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ו/או עיריית ירושלים | ה"פ (מחוזי י-ם) 4003/06 אלחוסייני נ' פקיד ההסדר למחוז ירושלים | ה"פ (מחוזי י-ם) 1254/02 בית רחל בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין איו"ש | עת"מ (מחוזי י-ם) 333/04 בסיסו נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים | עת"מ (מינהלי י-ם) 316/05 דיגל השקעות והחזקות בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, ירושלים | עת"מ (מינהלי י-ם) 673/07 דיגל השקעות ואחזקות בע"מ נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים | ע"א (מחוזי י-ם) 2226/08 דרויש נ' הממונה על המרשם | ת"א (מחוזי י-ם) 6272/04 הקרן ליד מדרשת א"י בע"מ נ' אמרזיאן | ת"א (מחוזי י-ם) 1062/85 וואקף אלחוסיני נ' אלחוסיני | ה"פ (מחוזי י-ם) 3407/04 ורנאי נ' מ.ש. זגורי חב' לבניין ופיתוח בע"מ | בר"ע (מחוזי י-ם) 363/08 חברת בתי המלון הערביים בע"מ נ' רשות הפיתוח | ת"א (מחוזי י-ם) 2581/00 חברת ג.א.ל. בע"מ נ' מדינת ישראל | ת"א (מחוזי חי') 1066/05 ח'ליל נ' אלהיג'א | ת"א (מחוזי י-ם) 20530-05-10 חנניה נ' אבו ליבדה | ת"א (מחוזי נצ') 826/07 חריש נ' מדינת ישראל | ע"א (מחוזי חי') 1338/05 י.פ תפנית – הנדסה ייזום סחר והשקעות בע"מ נ' הממונה על מרשם המקרקעין | ע"א (מחוזי י-ם) 3374/09 כהן נ' הממונה על מרשם המקרקעין בירושלים | בר"ע (מחוזי י-ם) 746/08 כונס נכסי החייב של עזבון עליאווט נ' עזבון עליאווט | ת"א (מחוזי י-ם) 6131/04 לחמי נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | בש"א (מחוזי ת"א) 87/01 מ.ב. נ' האפוטרופוס הכללי | ב"ש (מחוזי י-ם) 9107/09 מדינת ישראל נ' אמור | ת"א (מחוזי ת"א) 1327/03 מדינת ישראל נ' גרף | רע"א (מחוזי י-ם) 21264-03-10 עזבון ואחק נ' ועדת עדת הספרדים בירושלים | ת"א (מחוזי חי') 36042/97 עזבון טעימס נ' מדינת ישראל | ת"א (מחוזי י-ם) 9482/07 עזבון רווידאן נ' נג'אר | בש"א (מחוזי י-ם) 2229/06 עלון נ' שיריחי | ת"א (מחוזי י-ם) 1311/98 עלקם נ' קאסם | ה"פ (מחוזי ת"א) 1721/00 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' מדינת ישראל | ה"פ (מחוזי י-ם) 7431/08 ציאד נ' אבו גנאם | ה"ק (מחוזי י-ם) 3/87 קרן אהרונסון בע"מ נ' נעואס | ת"א (מחוזי י-ם) 1053/95 רוויידי נ' הקרן הקיימת לישראל | ת"א (מחוזי ת"א) 2427/84 רז חברה לבניין בע"מ נ' אירנשטיין | ת"א (מחוזי י-ם) 4175/02 ריבלין נ' גיאו בר 92 הנדסה אזרחית בע"מ | ת"א (מחוזי ת"א) 1883/91 רשות הפיתוח נ' המועצה המקומית כפר ברה | עת"מ (מחוזי חי') 1293/05 שנרום בע"מ נ' עיריית חדרה | ע"א (מחוזי י-ם) 2312/01 שצ'רנסקי נ' הממונה על המרשם | ת"א (מחוזי י-ם) 8047/06 שרים נ' עזבון אלחוסייני | ת"א (מחוזי י-ם) 2202/00 ת"ת הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' החברה לשיקום ולפתוח הרובע היהודי
החלטות של בתי משפט השלום | ת"א (שלום ק"ש) 527/99 בטחיש נ' מדינת ישראל | ה"פ (שלום ת"א) 175379/09 בן שלמה נ' המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות | ת"א (שלום י-ם) 8036/88 ברית הרפובליקות הסוביטיות הסוציאליסטיות נ' מלון טירת בת שבע בע"מ | ת"א (שלום י-ם) 24815/96 לוי נ' מדינת ישראל | ת"א (שלום עפ') 2840/98 מינהל מקרקעי ישראל נ' מיזל | בש"א (שלום י-ם) 1017/09 (ת"א 19492/08) סעיד נ' זכמי
פסיקה ארצישראלית | Acra v. Hazboun, 11 P.L.R. 642 (S.C., 1944) | Barazani v. Yousef, 12 P.L.R. 152 (S.C., 1945) | C.A. 230/45 el-Madi v. Government of Palestine, 1 ALR 12 (1946) | Elkunin v. Elkunin, 5 P.L.R. 138 (S.C., 1938) | Government of Palestine v. Dirbas, 2 A.L.R. 651 (1944) | Habbab v. Government of Palestine, 14 P.L.R. 337 (1947) | Hammad v. Barlassina, Latin Patriarch, Jerusalem 3 P.L.R. 178 (S.C., 1936) | Keren Kayemeth Leisrael Ltd. v. Custodian of Terra Santa, Nazareth, 10 P.L.R. 291 (S.C. 1942) | Ma’mur Awqaf of Jaffa v. Government of Palestine, 7 P.L.R. 105 (P.C., 1940) | Talamas v. Director of Land Registration, 10 P.L.R. 349 (S.C., 1943) | Tibi v. Fahmawi, 13 P.L.R. 406 (S.C., 1946) | Vikansky v. Khojainoff, 1 P.L.R. 53 S.C., 1932–1933
החלטות של ועדת העררים הצבאית | ערר 84/92 שמות הצדדים אינם מצוינים | ערר 27/83 אבו עיאש נ' הממונה על הרכוש הממשלתי | ערר 4/81 אל-נאזר נ' הממונה על הרכוש הממשלתי | ערר 26/05 בר סורא בע"מ נ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באזור יהודה והשומרון | ערר 2/08 דויטש נ' ראש המינהל האזרחי | ערר 6/02 הממונה על הרכוש הממשלתי באיו"ש נ' חברת דווקא בע"מ | תיקי עררים (מאוחדים) 9-14/06 הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש נ' חב' אהוד קהתי 3000 בע"מ | ערר 25/07 הקרן ליד מדרשת א"י בע"מ נ' קמ"ט מקרקעין, ערר 4/07 הקרן ליד מדרשת א"י בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי וערר 16/08 צורים בניה ופיתוח בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין | ערר 41/08 הקרן ליד מדרשת א"י בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין | עררים (מאוחדים) 22-23/06 הקרן ליד מדרשת א"י נ' הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי באיו"ש | ערר 22/09 הקרן ליד מדדשת א"י בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי | ערר 15/07 חברת טל לבניה והשקעות בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי | ערר 30/08 חברת נחלה – הקרן לגאולת אדמות ישראל (קרני שומרון) בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי | ערר (ללא מספר) חמודה נ' הממונה על הרכוש הממשלתי | ערר 27/07 לסנס נ' ראש המינהל האזרחי | ערר 37/09 מוסא נ' הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש | ערר 6/82 מנסור נ' הממונה על הרכוש הממשלתי | ערר 28/09, 25/09 צורים 2000 בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי | ערר 42/09 צורים 2000 בע"מ פיתוח והשקעות בע"מ נ' קמ"ט רישום מקרקעין | ערר 40/09 תנופה פיתוח והשקעות בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי | ערר 9/08 תנופה פיתוח והשקעות בע"מ נ' ראש המנהל האזרחי
החלטות אחרות | תיק (צבאי איו"ש) 1639/02 התביעה הצבאית נ' דבאבסה | החלטת מועצת המדינה הירדנית מס' 3006 משנת 1332 להיג'רה | החלטת הממונה בערר על החלטת מפקחת בבקשה לרישום ראשון במקרקעין בשרפאת (2008)
תיקים תלויים ועומדים | ע"א 3202/11 אבו פריח נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2529/10 עאדי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"א 644/10 עזבון רווידאן נ' נג'אר | עע"ם 1386/07 עיריית חדרה נ' שנרום בע"מ | בג"צ 9051/05 תנועת "שלום עכשיו" – ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון | ת"א (מחוזי י-ם) 3395/04 אלחוסייני נ' משרד הבטחון | עת"מ (מחוזי י-ם) 40223-03-10 "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון נ' המינהל האזרחי בגדה המערבית | ת"א (שלום י-ם) 3531-12-10 מושקוביץ נ' מועצת הכפר קריות | ערר 17/09 ארץ זית שמן מובחר בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי | ערר 35/08 ארץ זית שמן מובחר בע"מ נ' ראש המינהל האזרחי
ספרים ישראלים | איזנשטיין, אריה יסודות והלכות בדיני מקרקעין כרך א: המירשם ופעולות במקרקעין (מהד' שנייה, 1995) | אלבק פליאה, פליישר רון דיני מקרקעין בישראל (התשס"ה) | בנבנשתי, מירון מול החומה הסגורה – ירושלים החצויה והמאוחדת (1973) | בן שמש, א. (מתרגם) חוקי הקרקעות במדינת ישראל (התשי"ג) | ברון, נתן שופטים ומשפטנים בארץ ישראל – בין קושטא לירושלים 1900–1930 (התשס"ח) | ברק, אהרן פרשנות במשפט – פרשנות החקיקה (התשנ"ג) | גביש, דב קרקע ומפה – מהסדר קרקעות למפת ארץ ישראל 1920–1948 (1991) | גרוסמן, דוד הכפר הערבי ובנותיו – תהליכים ביישוב הערבי בארץ-ישראל בתקופה העות'מאנית (1994) | גרנובסקי, א. המשטר הקרקעי בארץ-ישראל (התש"ט) | דביר (דבוסיס), מרדכי רישום קרקעות בישראל – הלכות ונוהל (1957) | דגן, חנוך קניין על פרשת דרכים (2005) | דויטש, מיגל פרשנות הקודכס האזרחי כרך א (2005) | דויטש, מיגל קניין – כרך א (1997) | דויטש, מיגל קניין – כרך ד (1997) | דוכן-לנדוי, לאה החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ ישראל 1897–1914 (1979) | דוכן, משה דיני קרקעות במדינת ישראל (מהד' 2, התשי"ג) | דיקסיט אבינש, ניילבאף בארי תורת המשחקים (מיכל אילן מתרגמת, 1991, 2006) | הוכמן, משה (עורך) אוסף חוקי ישראל (מהתחלת המנדט ועד היום) על כל תקוניהם (החברה להוצאת חוקי ומשפטי ישראל בע"מ, שנת ההוצאה לא צוינה) | הופנונג, מנחם ישראל – בטחון המדינה מול שלטון החוק 1948–1991 (מהד' שנייה, 2001) | ויסמן, יהושע דיני קניין – החזקה ושימוש (2005) | ויסמן, יהושע דיני קניין – בעלות ושיתוף (1997) | ויסמן, יהושע דיני קניין – חלק כללי (1993) | ויסמן, יהושע (חוקר ראשי) הגבלת נכרים ברכישת מקרקעין – מחקר השוואתי (1977) | ויסמן, יהושע חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 – מגמות והישגים (התש"ל) | ויסמן, יהושע חוק המשכון, תשכ"ז-1967 (1974) | זמיר, איל אדמות המדינה ביהודה ושומרון – סקירה משפטית (התשמ"ה) | זמיר איל, בנבנשתי איל 'אדמות היהודים' ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים (1993) | זנדברג, חיים הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל (2000) | זנדברג, חיים מקרקעי ישראל – ציונות ופוסט-ציונות (2007) | חילו, אלון אחוזת דג'אני (ידיעות אחרונות-ספרי חמד, 2008) | חמאיסי, ראסם בין מנהגים לחוקים – תכנון וניהול הקרקע ביישובים הערביים בישראל (מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2007) | יהודה, ש. דיני הסדר זכויות האחוזה בישראל (התשי"א) | כהן, אליהו התיישנות והסדר זכויות במקרקעין (1984) | כהן, הלל כיכר השוק ריקה – עלייתה ונפילתה של ירושלים הערבית 1967–2007 (2007) | כץ, יוסי בחזית הקרקע – קרן קימת לישראל בטרם מדינה (התשס"ב) | כץ, יוסי ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש-עציון 1940–1947 – מ'מפעל נחלת הרצוג' לגוש עציון (1992) | כץ יוסף גאולה תתנו לארץ – חברת "גאולה" לרכישת קרקעות 1902–1914 (התשמ"ז) | כץ יוסף היזמה הפרטית בבניין ארץ-ישראל בתקופת העלייה השנייה (1989) | לוינסון-זמיר, דפנה פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון (1994) | מירון, אייל (עורך) ירושלים וכל נתיבותיה – לסייר עם יד יצחק בן-צבי (1996) | ניר, מתתיהו מדריך לרישום עיסקות במשרדי ספרי האחוזה (1954) | סוכובולסקי אברהם, כהן אליהו, ארליך אבי יהודה ושומרון – זכויות במקרקעין והדין בישראל (התשמ"ה) | סופר ארנון, ביסטרוב, יבגניה מדינת תל אביב – איום על ישראל (2006) | סיקרון, משה דמוגרפיה: אוכלוסית ישראל – מאפיינים ומגמות (2004) | פרומקין, גד (מתרגם) מג'לה חוקי מדינת ישראל (1955) | פרנקל אמנון, אשכנזי מיה חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת? תבנית הזחילה העירונית בישראל (2005) | פרנקל, דוד א' השפעת המיסים על רישום זכויות במקרקעין (הדריך וערך יהושע ויסמן, 1972) | קמינצקי, אמיר חכירה לדורות (2011)
מאמרים ישראלים | אלבק, פליאה "השימוש בקרקעות ביהודה ובשומרון לצורך ההתיישבות היהודית היבטים משפטיים ומבחן המציאות" העליה אל ההר – ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון 221 (אברהם שבות עורך, 2002) | אלבק, פליאה "קרקעות ביהודה והשומרון" הרצאה בוועד מחוז תל אביב – לשכת עורכי הדין (28.5.1985) עיקרי ההרצאה פורסמו באוגדן המקרקעין באיו"ש – הדין ותחיקת הבטחון 201 (מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי – ענף פיקוח משפטי והדרכה, 1990) | אקרמן, אדם "בית ש'נסע' כ-20 מטר" אתרים ושכונות בירושלים 98 (מהד' 2, 2006) | בנד טל, פוזנר אסף "תקנת השוק במכר מכוניות – האמנם?!" משפטים יג 319 (1983) | בן-אריה, יהושע "הוויכוח על ההצעה לקנות את אדמות ארץ-ישראל בשנות ה-70 של המאה ה-19, אפיזודה או בבואה?" גאולת הקרקע בארץ-ישראל – רעיון ומעשה 64 (רות קרק עורכת, 1990) | בן-ארצי, יוסי "הנוף הכפרי המסורתי והחדש בארץ-ישראל ממעוף הציפור" חישה מרחוק – תצלומי אוויר ודימותי לוויינים ככלים במחקר הארץ 173 (ב"ז קדר ואבינעם דנין עורכים, 2000) | בר-סלע, יורם "אכיפת החוק בירושלים המזרחית" ירושלים – היבטים משפטיים 26 (אורה אחימאיר עורכת, מכון ירושלים למחקר, התשמ"ג) | גביש, דב "הסדר הקרקעות בתקופת המנדט" גאולת הקרקע, גאולת הקרקע בארץ-ישראל – רעיון ומעשה 185 (רות קרק עורכת, 1990) | גליק, משה "רכישת מקרקעין ותרומתן להתיישבות היהודית באזור יהודה ושומרון" העליה אל ההר – ההתיישבות היהודית המתחדשת ביהודה ושומרון 233 (אברהם שבות עורך, 2002) | גלעד, ישראל "התיישנות במקרקעין – קווים לריפורמה" משפטים יח 177 (1989) | דגן, חנוך "תקנת השוק כביטוח" ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 15 (שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר עורכים, 2002) | דויטש, מיגל "נטל הרישום של הערת אזהרה במקרקעין – הלכת גנז והשלכותיה" הפרקליט מז 181 (2003) | דויטש, מיגל "פומביות הקניין, חופש הקניין ותאימות השיטה" משפטים כג 261 (1994) | הולצמן-גזית, יפעת "דיני הפקעת מקרקעין בשנות החמישים בראי האידיאולוגיה הציונית של קליטת עליה וקניין פרטי" מקרקעין בישראל – בין הפרטי ללאומי 223 (חנוך דגן עורך, 1999) | הולצמן-גזית, יפעת "הגבלות על הפקעת קרקעות: מלכתחילה ובדיעבד (בעקבות חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (מס' 3), התש"ע–2010)" חוקים ד (עתיד להתפרסם, 2012) | הולצמן-גזית, יפעת "מאבק הקרקעות בארץ ישראל: השלכות לעניין היקף הביקורת השיפוטית על הפקעת קרקעות במגזר היהודי – ניתוח היסטורי" ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 73 (שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר עורכים, 2002) | הללי, אברהם "הזכויות במקרקעין: רקע היסטורי-כללי של התפתחות הקניין בארץ" ארצות הגליל 575 (אבשלום שמואלי, ארנון סופר ונורית קליאוט עורכים, 1983) | ויסמן, יהושע "ההחזקה" מחקרי משפט 5 (1999) | ויסמן, יהושע "ההתיישנות והמדינה" משפטים יד 3 (1984) | ויסמן, יהושע "מקרקעין ומיטלטלין" משפטים יט 267 (1990) | ויסמן, יהושע "מקרקעי ישראל" משפטים כא 79 (1991) | ויסמן, יהושע "עד אנה ישלטו בנו חוקי הקרקעות העותומניים" משפטים יב 3 (1982) | זיו, נטע "מיסוי המיעוט – המאבק לביטול מס רכוש כהכרה בשונות התרבותית של פלסטינים בישראל" עיוני משפט כו 197 (2002) | זמיר איל, בנבנשתי איל "הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני" מקרקעין בישראל – בין הפרטי ללאומי 608 (חנוך דגן עורך, 1999) | זנדברג, חיים "הסתמכות על מרשם זכויות – חזון לעומת מציאות" עלי משפט ב 273 (2002) | זנדברג, חיים "ירושלים – הסדר והפקעת זכויות במקרקעין" המשפט ח 505 (התשס"ג) | חלימה, אברהם "חזקה והתיישנות במקרקעין ופקודת הסדר הקרקעות" המכון להשתלמות שופטים ע"ש ד"ר זוסמן ז"ל, חוברת 2 (1987) | כהן, עמיחי "הבחירה הציבורית ופרשנות תכליתית" משפט וממשל יא 317 (2008) | לבונטין, א' "זכות קניין – מהי?" משפטים ט 384 (1979) | לוין-שנור, רונית "הפרטה, הפרדה והפליה –זניחת ההליכים של הסדר הזכויות במקרקעין במזרח ירושלים" עיוני משפט לד 183 (2011) | לוינסון-זמיר, דפנה "הקודיפיקציה האזרחית – סוגיות נבחרות בתחרות זכויות" משפטים לו 663 (2007) | לוינסון-זמיר, דפנה "על הקושי ליהנות מטענת התיישנות במקרקעין" ספר מנשה שאוה: מחקרים במשפט לזכרו 181 (אהרן ברק ודניאל פרידמן עורכים, 2006) | מכבי, רוני "המגזר הערבי והדרוזי, מאפיינים לערכי מקרקעין" מקרקעין וערכם – בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל 11 (יוני 2001) | מלכאי עפר, לוין-שנור רונית "היחס בין פרוצדורה ומהות: מי קודם למי?" פרוצדורות (יששכר רוזן-צבי וטליה פישר, עורכים, עתיד להתפרסם, 2012) | פורת, חנינא "התגבשות הדרכים לרכישת קרקע בנגב ורישומה בספרי האחוזה (1930–1947)" גאולת הקרקע בארץ-ישראל – רעיון ומעשה 265 (רות קרק עורכת, 1990) | פרידמן, דניאל "בניה במקרקעי הזולת, עקרונות פרשנות ודיני עשיית עושר ולא במשפט" עיוני משפט ז 711 (התש"ם) | קדר, סנדי "זמן של רוב, זמן של מיעוט: קרקע, לאום, ודיני ההתיישנות הרוכשת בישראל" עיוני משפט כא 665 (1998) | קמיניץ, ארז "דיני ההתיישנות בקודקס האזרחי – שיקולים בקביעת ההסדרים החדשים ובפרשנותם" משפט ועסקים ד 339 (2006) | שכטר, יצחק "רישום הקרקעות בארץ-ישראל במחצית השנייה של המאה הי"ט" קתדרה 45 (1987)
מקורות ראשוניים | בקשת המחברת לממונה על חוק חופש המידע במינהל האזרחי, 17.2.2008 | בקשת המחברת לממונה על חוק חופש המידע במינהל האזרחי, 27.9.2010 | בקשת המחברת לממונה על חוק חופש המידע במינהל האזרחי, 9.4.2007 | בקשת המחברת לממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים, 27.12.2006 | מכתבו של קצין פניות הציבור, לשכת ראש המינהל האזרחי, למחברת, 26.7.2011 | ראיון טלפוני עם דניאל אוסטר, פקיד הסדר ירושלים (8.10.2007) | ראיון עם עליזה קן, הממונה על האגף לרישום והסדר מקרקעין, משרד המשפטים (8.7.2008) | תשובת הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים למחברת, 3.1.2007
עבודות דוקטורט | סבן, אילן המעמד המשפטי של מיעוטים במדינות דמוקרטיות שסועות: המיעוט הערבי בישראל והמיעוט דובר-הצרפתית בקנדה (עבודת דוקטורט במשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, 2000ׂ) | Forman, Geremy, Israeli Settlement of Title in Arab Areas: “The Special Land Settlement Operation” in Northern Israel (1955–1967) Ph.D. Thesis, University of Haifa – Faculty of Humanities, Department of Land of Israel Studies, 2005
דו"חות ציבוריים | דוח פעילות לשכות הסדר המקרקעין עד 31.12.04 (מיום 9.1.2005) | האגף לרישום והסדר מקרקעין – דוחות שנתיים לשנים 2003–2009 (למעט שנת 2006) | הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל מקרקעי ישראל דין וחשבון (2005) ("ועדת גדיש") | הוועדה לבדיקת הסוגיה של רישום ראשון של מקרקעין באזור יהודה והשומרון דין וחשבון (2005) (בראשות פרופ' איל זמיר) | ועדת החקירה הממלכתית לבירור ההתנגשויות בין כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר 2000 דין וחשבון (2003) | מבקר המדינה דוח שנתי 52ב – לשנת 2001 ולחשבונות שנת הכספים 2000 (2002) | מבקר המדינה דוח שנתי 54ב – לשנת 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2002 (2004) | מבקר המדינה דוח שנתי 56א (2005) | מבקר המדינה דוח שנתי 56ב – לשנת 2005 ולחשבונות שנת הכספים 2004 (2006) | מינהל מקרקעי ישראל דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2004 (2005) | מינהל מקרקעי ישראל דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2006 (2007) | מינהל מקרקעי ישראל דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת התקציב 2007 (2008) | מפקדת אזור יהודה ושומרון דין וחשבון על שנת הממשל הראשונה – יוני 1967–יולי 1968 (1968)
פירסומים בתקשורת | יששכרוף אבי, הראל עמוס "ישראל תכריז על אלפי דונם ליד ים המלח 'אדמות מדינה'" הארץ (1.7.2009) | לוינסון, חיים "בזמן קידומו כפלא עולם: ישראל עוד לא הגדירה שטחים בים המלח כאדמות מדינה" הארץ (10.11.2011) | שילה, שני "הקניון הטמפלרי הראשון" הארץ 17.1.2008 | שרגאי, נדב "לראשונה: ישראל רושמת בטאבו נכסים ברובע היהודי" הארץ 11.3.2008 | סיקרון משה "תוך עשור: זינוק של 30 אחוזים במספר הפלסטינים" YNET, 9.2.2008, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-350 4608,00.html | הודעת דוברת מינהל מקרקעי ישראל (מיום 11.4.2007)
מקורות אחרים | בצלם כל האמצעים כשרים – מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית (יולי 2010) | בצלם ההתנחלות עפרה – מאחז בלתי מורשה (דצמבר 2008) | החלטה כל/86 של ועדת שרים לענייני כלכלה "קידום הפעילות להקמת איים מלאכותיים" (18.12.2000) | החלטה 932 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל "מחירי קרקע פיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב" (24.6.2002) | החלטה 1028 של מועצת מינהל מקרקעי ישראל "מחירי קרקע ופיצויים ומגרשי בניה לבדואים בנגב" (2.5.2005) | החלטה 1077 של הממשלה "רכישת קרקעות באזורי יהודה, שומרון וחבל עזה" (16.9.1979) | הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל 2010 | המקרקעין באיו"ש – פסיקת ועדות הערר (הוצאת מפקדת פרקליט צבאי ראשי) | חקיקה נבחרת בדיני מקרקעין באזור יהודה והשומרון (בעריכת היועץ המשפטי לאזור יהודה והשומרון, הוצאת המנהל האזרחי לאזור יהודה והשומרון, עורכים סרן אריאל יוספי, סגן תאמר סעיד, 2009) | כתב אישום בת"פ (י-ם) מדינת ישראל נ' עמרם | כתבי טענות בבג"ץ 7127/06 חרשה אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ נ' שר המשפטים | כתבי טענות בע"א (מחוזי י-ם) 6583/05 אבן סעיד נ' הממונה על המרשם בירושלים | סקירתו של שופט ועדת העררים, סא"ל (מיל') אייל נון "חידושים בפסיקה ועדות העררים" (חומר להרצאה מיום 21.7.2010) | פרוטוקול ישיבה של ועדת הכספים, הכנסת ה-17 (10.10.2007) | פרסום של הוועדה הבינמשרדית לרישום זכויות במקרקעין האם הדירה שלכם היא באמת שלכם? (2008) | שרגאי, נדב תכנון, דמוגרפיה וגיאופוליטיקה בירושלים – בעקבות הדיונים על תכנית המתאר לירושלים (מסמך מדיניות למקבלי החלטות, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, 2010)
מפתח עניינים | [ה]אגף לרישום והסדר מקרקעין | [ה]אוכלוסיה הערבית – טענות לפגיעה בזכויות בהליכי הסדר | אוסטרליה – רישום מקרקעין, שיטת טורנס | אחריות או חסינות המדינה בגין טעות ברישום (ראו גם ביטוח) | אנגליה – רישום מקרקעין | ביטוח, עקרון הביטוח (ראו גם אחריות או חסינות המדינה בגין טעות ברישום) | בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת | [משטר של] גישה חופשית, ראו משטרים קניינים | דיני רישום מקרקעין | דיני המרשם | דיני הרישום הראשון | הגבלות על רכישת קרקעות | בתקופת המנדט ("הספר הלבן") | הגבלת רכישת מקרקעין בידי נכרים | הגבלות על מסחר מחוץ לחמולה | הגדה המערבית | "אדמות מדינה", ראו רכוש ממשלתי | בקשות לרישום ראשון במקרקעין שלגביהן קיים לוח זכויות לא סופי | ברירת הדין | הגבלות על רכישת קרקעות בידי חברות וזרים | הוכחת זכות מהותית בהליכי רישום והסדר | הסדר זכויות | הערת התנגדות | הפקר | השקעות ממשלתיות במאחזים | התיישנות | התליית הליכי הסדר | ועדה לרישום ראשון | ועדת העררים הצבאית | ועדת זמיר | זיופים בעסקאות מקרקעין | ישראלים ורישום, ישראלים ורכישות | מחלול, דין המחלול | סיווג קרקעות עותמני | סמכות שיפוט | עסקאות מחוץ למרשם – תוקפן החוזי | ערכו הראייתי של הרישום, סופיות הרישום | פומביות | רובדי הדינים | רישום בתקופה העותמנית | רישום והסדר בתקופת המנדט | רישום והסדר בתקופת השלטון הירדני | רישום וסכסוכי קרקעות | רישום זכויות, פנקס הזכויות | רישום סיסטמטי | רישום ספורדי, ספורדי-מאולץ, ספורדי-וולונטרי | רישום ראשון לפי חוק הרישום | רישום שטרות, פנקס השטרות | רישומי מס | רכוש ממשלתי, "אדמות מדינה" | "תאונה משפטית", תחרות זכויות | תיקוני חקיקה ישראליים בחקיקת הרישום | תכליות הרישום | תפיסה לוחמתית | תקנת השוק | הגנה קניינית, in rem, אופי קנייני של המרשם, מרשם קנייני | החזקה | כראיה לבעלות, עקרון החזקה כבעלות | פורמליזציה של זכויות כתחליף להחזקה | החצנות | הלאמת זכויות קניין, ראו משטרים קניינים | הסדר זכויות במקרקעין | הסדר זכויות במקרקעין ירדני שטרם הושלם | הסדרים חברתיים ומנהגיים כתחליף לרישום | הפקעה, נטילה שלטונית | הצעת חוק דיני ממונות | התיישנות | התיישנות דיונית | התיישנות רוכשת, רכישת זכות מכוח החזקה ועיבוד | חליפות בין מחזיקים | זכות מהותית – בדיקתה בהליכי רישום | זיופים ומרמה בעסקאות מקרקעין | חיג'ה (הסכם מכר) | חלוקה ליחידות רישום (פרצלציה) | [שיטת] טורנס, ראו אוסטרליה – רישום מקרקעין | [ה]טרגדיה של המאגר המשותף | ירושלים | מזרח ירושלים | מערב ירושלים – הסדר | מדינת ישראל כבעלת מקרקעין, מדינת ישראל כתובעת השיורית | מושאע, שיטת המושאע | מזרח ירושלים, ראו ירושלים | מחלול, דין המחלול | מיפוי, מדידה | מערכת הרישום | רישום זכויות, פנקס הזכויות (ראו גם הסדר זכויות במקרקעין) | רישום שטרות, רישום ב"שיטה הישנה", פנקס השטרות | משטרים קניינים | מרשמים | מרשמים מנהליים | ניתוח כלכלי | סוגים של מרשמים | מרשמים קניינים, ראו הגנה קניינית | נטילה שלטונית, ראו הפקעה | נגב | סופיות הרישום, עקרון הסופיות, קונקלוסיביות הרישום | סיווג קרקעות מהתקופה העותמנית | ווקף | מוואת | מולק | מירי | עיון במסמכים | עסקאות מחוץ למרשם – תוקפן החוזי | ערכו הראייתי של הרישום, משקל הרישום | פומביות ורישום מקרקעין | פנקס הזכויות, ראו מערכת הרישום – רישום זכויות | פנקס השטרות, ראו מערכת הרישום – רישום שטרות | קדסטר, סקר קדסטרי | קונקלוסיביות הרישום, ראו סופיות הרישום | [משטר של] קניין משותף, ראו משטרים קניינים | [משטר של] קניין פרטי, ראו משטרים קניינים | רישומי מס | רישום מקרקעין | כאמצעי לגביית מסים ואגרות | כמוצר ציבורי | על מי מוטלת עלות הרישום | קניין פרטי ורישום | רישום בתקופה העותמנית | רישום והסדר בתקופת המנדט | רישום וכניסת גורמים זרים, רישום והעמקת כוח האליטות, רישום וקידום עניינן של קבוצות אינטרס | רישום וסכסוכי קרקעות | רישום כאמצעי לקידום מטרות פוליטיות או מדיניות | רישום שני | רישום ראשון לפי חוק המקרקעין | שיטת הרישום | שיטה סיסטמטית, כוללנית | שיטה ספורדית, פרטית, פרטנית, וולונטרית | שריון, דחוי או מיידי | "תאונה משפטית", עסקאות נוגדות, עסקאות סותרות, תחרות זכויות | תכליות רישום המקרקעין | תקנת השוק
Mobile version: Enabled