Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ספר לנדוי – כתבים

₪610.00
מק"ט: 11603

מחברים: פרופ’ אהרן ברק; אלינער מזוז, עו”ד

Landau Book – Essays

כרכים: 3

מאמרים משפטיים: אלינער מזוז עו”ד; פרופ’ אהרן ברק: ספר לנדוי - כתבים
אודות הספר

.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 8234/08 מנהל הרשות הממשלתית למים וביוב נ' תדיר-גן (מתכת)
בג"ץ 5699/07 פלונית (א') נ' היועץ המשפטי לממשלה
ע"פ 10669/05 אברהם מטטוב נ' היועץ המשפטי לממשלה
דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל-חיפה נ' עדן מלול
בג"ץ 3294/05 עמותת בצדק-מרדכי אמריקאי ישראלי לקידום צדק בישראל נ' ראש הממשלה
בג"ץ 7052/03 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ' שר הפנים
ע"א 4601/02 ראדא תעשיות אלקטרוניות בע"מ נ' Bodstray Company Ltd
ע"א 2625/02 סילביו נחום, עו"ד נ' רחל דורנבאום
עע"מ 5042/01 גדבאן זיד נ' כמאל פארס
ע"פ 7926/00 דיפני אברהם נ' מדינת ישראל
ע"א 6365/00 אברהם בר אור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז צפון
בג"ץ 244/00 עמותת שיח חדש, למען השיח הדמוקרטי נ' שר התשתיות הלאומיות
רע"א 2425/99 עיריית רעננה נ' י.ח. יזום והשקעות בע"מ
ע"פ 5121/98 טור' רפאל יששכרוב נ' התובע הצבאי
בג"ץ 2671/98 שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה
ע"א 6490/97 איאד אחמד אלחג' נ' סמיר אבו עקל
ע"א 5042/96 פנחס כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים
בג"ץ 188/96 גד צירינסקי נ' סגן נשיא בית-משפט השלום בחדרה השופט עמירם שרון
רע"א 5768/94 א.ש.י.ר. יבוא יצור והפצה נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ
ע"א 5717/91 מליבו ישראל בע"מ נ' אז-דז טרום (1973) בע"מ (בפירוק)
בג"ץ 5100/94 הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' ממשלת ישראל
בג"ץ 4541/94 אליס מילר נ' שר הביטחון
דנ"א 1558/94 ויקטוריה נפיסי נ' סימנטוב נפיסי

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עמ"ש (נצ') 23793-06-11 אומיימה חאמד עו"ד נ' מדינת ישראל
ס"ע (ת"א) 12086-09 מדינת ישראל נ' אריאל יוסף
ב"ל (י-ם) 11183-09 אנור חשימה נ' בטוח לאומי-סניף ירושלים
ב"ל (י-ם) 11499-09 גלק ח'ולוד נ' בטוח לאומי-סניף ירושלים
תפ"ח (י-ם) 527-08 מדינת ישראל נ' אביאור אברהם
ת"פ (י-ם) 1934/05 מדינת ישראל נ' מרדכי ואנונו
ב"ל (חי') 4338/03 לוי דוד נ' המוסד לביטוח לאומי
עת"מ (ת"א) 2041/03 סיעת "בת-ים שלנו" נ' מר שלמה לחיאני ראש עיריית בת-ים 4
ב"ש (י-ם) 1153/02 מדינת ישראל נ' מיכאל אברג'יל
ת"פ (ת"א) 4598/01 מדינת ישראל, משטרה – מדור תביעות נ' יהודה בן שושן
ת"א (י-ם) 22993/00 ימור חברה לבניה יזמות והשקעות בע"מ נ' ע.ז.ק. למסחר כללי בע"מ
ע"ב (חי') 808/99 ד"ר רפאל ורטהיים נ' עיריית קרית ביאליק
בש"א (י-ם) 463/98 רחל אספיר נ' שר העבודה והרווחה
.
כרך א | הקדמה | מאמרים והרצאות | הלכה ושקול דעת בעשיית משפט | חוקה כחוק עליון למדינת ישראל | נאום בטקס הענקת תארים אקדמיים בטכניון | דברים בטקס חילופי המועצה להשכלה גבוהה | כוחו של בית המשפט ומגבלותיו | דברים עם קבלת תואר דוקטור כבוד של הטכניון | מגמות בפסיקתו של בית המשפט העליון | עם פרישה מבית המשפט | דמותה של החברה הישראלית העתידית | על השמרנות בסדרי הדין האזרחי | שפיטותם של הליכי הכנסת | חוק ובטחון | פיקוח בית המשפט העליון על בית הדין הארצי לעבודה - דיון נוסף | על שפיטות וסבירות בדין המנהלי | דברי תשובה בשם מקבלי פרס ישראל ביום העצמאות התשנ"א | דברים לזכרם | דברים שנאמרו באזכרה לשופט יצחק אולשן ז"ל | דברים לזכר השופט יצחק כהן ז"ל | דברים לזכר אורי ידין ז"ל | דברי הספד לשופט שמעון אגרנט ז"ל | ועדות ציבוריות | דין וחשבון הועדה לעניני רשויות מעין-שיפוטיות | הועדה לבדיקת המבנה והסמכויות של בית המשפט | דין וחשבון הועדה לבחינת נושא האתיקה המקצועית של השופטים | ועדת-החקירה לענין שיטות החקירה של שירות הבטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עויינת | פסקי דין | יוסיפוף נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | העצני נ' עמוס בן-גוריון | רופאיזן נ' שר-הפנים | אולפני הסרטה בישראל בע"מ נ' לוי גרי ואח' | צים חברת השיט הישראלית בע"מ ואח' נ' שושנה מזיאר | גורפינקל ואח' נ' שר-הפנים | גיתיה נ' הרבנות הראשית ואח' | שליט ואח' נ' שר הפנים ואח' | רודניצקי נ' בית-הרין הרבני הגדול לערעורים ואח' | קינן נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות | הירש נ' מרינת ישראל | אגודת צער בעלי-חיים בישראל ואח' נ' עירית תל-אביב - יפו ואח' | חברת החשמל לישראל בע"מ נ' הוצאת עתון "הארץ" בע"מ ואח' | עין גל נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות | חברת יקי יושע בע"מ נ' המועצה לבקורת סרטים ומחזות | רויקאת נ' ממשלת ישראל ואח' | משפט פרוטוניה - משפט ציבורי | כרך ב – מאמרים | על השופט לנדוי | מאיר שמגר: על הנשיא משה לנדוי | מרים נאור: הנשיא משה לנדוי - לדרכו כשופט ופסיקתו | אליקים רובינשטיין: שביל הזהב - לדרכו של הנשיא משה לנדוי במשפט ובהגשמת הציונות | על דברים שהיו | גבריאל בך: מחשבות והרהורים שלושים שנה לאחר משפט אייכמן | אשר פליקס לנדא: בימים ההם פרקליטות המדינה בשנות החמישים | על בית המשפט | משה בן-זאב: בתי המשפט והתקשורת | יעקב מלץ: אתיקה שיפוטית | משה עציוני: הרהורי שפיטה | על המשפט הציבורי | מנחם אלון: דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד הארם וחירותו | אהרן ברק: "הציבור הנאור" | מנחם גולדברג: פסיקת בית הדין לעבודה על פי עקרונות המשפט המינהלי | יצחק הדרי: מיקומו של חוק מס שבח בדין הישראלי | יצחק זמיר: חוזים פוליטיים | חיים ה. כהן: על חופש-הדת ושלום-הדת - עיונים בהיסטוריה של המשפט | זאנ פלק: הפרדה בין דת ומדינה ופתרונות אחרים | פרנסיס רדאי: הביקורת השיפוטית על סמכות כלכלית - החקיקה האוטונומית בדיני עבודה | כרמל שלו: על שוויון, שונות והפליית מין | על המשפט הפלילי | אליהו מצא: אחריות מופחתת בפלילים | ש"ז פלר: על "הצטברות עבירות" ובייחוד על זו "האידיאלית" | על המשפט הדיוני | דור בכור: עדות שמיעה בבתי המשפט בישראל | אליהו הרנון: ראיות שהושגו שלא כדין: מבט השוואתי | בנימין כהן: סעיף-קטן 12(א) לפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א- 1971: אי-קבילות הודיות, בסד הסכנה למהימנות תוכנן | דב לוין: המדע והמחקר בשרות המשפט | כרך ג – מאמרים | על המשפט הפרטי | חנוך אריאל: הפחתת הפיצויים המגיעים לניזוק, בגין גימלאות שלא נתבעו ולא נדרשו | משה בייסקי: יחסי אמון בין בנק ללקוח | ריקרדו בן-אוליאל: היסודות של דין הסיכול: סקירה ביקורתית לאור התפיסה של המשפט הקונטיננטלי | מיכאל בן-יאיר: ערבות בנקאית ומכתבי אשראי: עקרון ההתאמה | אמנון גולדנברג: הגנת העיצוב התעשייתי | אליעזר גולדשמידט: מורדת ו"מורדת" - דוגמא לפירוש על פי ראיות והוכחות, ולא על פי שיקול הדעת בלבד | יהושע ויסמן: מקרקעי ישראל | גד טדסקי: על השפעה בלתי-הוגנת בדין החוזים הישראלי | אמנון כרמי: הלכת שטיינר - בחלוף דור | אביגדור לבונטין: ברירת הדין בנזיקין: מבוך ומוצא | נפתלי ליפשיץ: צוואה כחלק של חוזה | שושנה נתניהו: חניות שיפוט | רנה סנילביץ: חוזה למתן שירות עריכת-דין והאחריות בגין הפרתו - היבט השוואתי | מרדכי אלפררו ראבילו: סוגיות מיוחדות בדבר המתנה: מתנה של שטר-חוב או המחאה (שיק) ומתנת מניות | אליאב שוחטמן: לשאלת הנהגתם של נישואין אזרחיים במדינת ישראל | טובה שטרסברג-כהן: התנדבות - הצלת חיי אדם היבטים משפטיים | פנחס שיפמן: על תחליפי גירושין תוצרת בית המשפט האזרחי | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | פסקי דין של בית המשפט העליון (לפי שמות הצדדים) | פסקי דין של בית המשסט העליון (לפי סוגיהם ומספריהם הסידוריים) | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי הדין הרבניים | פסקי דין של בית הדין הצבאי לערעורים | פסקי דין של בית המשפט לימאות | פסקי דין של בתי הדין לעבודה | פסיקה זרה
Mobile version: Enabled