Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים

₪390.00 ₪250.00
מק"ט: 14143

מחברת: שושנה גביש, עו"ד

Legal Issues in Public Tenders

דיני מכרזים: שושנה גביש עו
אודות הספר

הספר דן בסוגיות שונות בדיני מכרזים ציבוריים, מסכם ומנתח לפרטים את ההלכות העיקריות בדיני מכרזים ציבוריים שנפסקו מאז קום המדינה בבית המשפט הגבוה לצדק ובבתי המשפט האזרחיים, תוך התייחסות לדין המהותי החל, לסעדים הקיימים בשל הפרת כללי המכרז, ולגופים שיש לראותם כגופים ציבוריים לעניין תחולת דיני המכרזים הציבוריים.

אודות המחברת

שושנה גביש, עורכת דין ושותפה במשרד עורכי הדין ש. הורוביץ.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 9241/09 שלג לבן 1986 בע"מ נ' עיריית אשקלון
עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ' ועדת המכרזים - עיריית עפולה
עע"מ 10089/07 אירוס הגלבוע בע"מ נ' לאה ברוך ואח'
עע"מ 5487/06 סופרמאטיק בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
עע"מ 4013/06 אקרשטיין צבי בע"מ נ' הועדה המקצועית לעניין תקנה 25 (29) לתקנות חובת המכרזים

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עת"מ (נצ') 2621-07-11 המכללה הארצית להכשרה מקצועית סכנין בע"מ נ' חסן הייב
עת"מ (מרכז) 59904-03-11 מ.ג.ע.ר. - מרכז גביה ממוחשבת בע"מ נ' עיריית רחובות
ה"פ (אריאל) 24853-03-11 טיטרא שרותי תרגום בקולנוע בע"מ נ' עירית אריאל
עת"מ (ב"ש) 9538-03-11 י.י.א. אחזקה ושירותים בע"מ נ' עיריית באר שבע
עת"מ (חי') 14978-01-09 מטיילי פסגות בע"מ נ' מועצה מקומית פורידייס
בש"א (חי') 14518/07 עוזקום בע"מ נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
ה"פ (ת"א) 200561/06 אייל גור מזון איכות בע"מ נ' מפעלי בית עמנואל
ה"פ (נת') 168/05 שירותי חוף ומסעדנות די.בי. בע"מ נ' החברה לפיתוח ולתיירות נתניה בע"מ
בש"א (חי') 21666/04 ש.ו.ש. פחטר יבוא ושיווק ציוד בע"מ נ' ס.א.מ. הובלות בע"מ
עת"מ (י-ם) 936/04 מרגלית ש.א. רכב בע"מ נ' מדינת ישראל משרד התחבורה
ע"ב (ב"ש) 2756/03 תייסיר אבו גאמע נ' משרד החינוך
עת"מ (ת"א) 1542/03 ע.ס.מ עפר סלילה מאגרי מים בע"מ נ' איגוד ערים איזור דן תברואה וסילוק אשפה
עת"מ (י-ם) 709/02 אורגד חש"ן בע"מ נ' משרד התחבורה - מע"צ
עת"מ (חי') 520/02 אלקה חשמל ואלקטרוניקה בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התחבורה, מח' עבודות ציבוריות
ע"א (נצ') 1030/01 נדאל האני אבו עואד נ' הסעות סולימאן ע"י עמאשה סולימאן
עת"מ (חי') 393/01 מורדן-שירותי גבייה וייעוץ לרשות בע"מ נ' מועצה מקומית עתלית
ת"א (נצ') 3598/00 סלימאן כנעאן נ' מועצה מקומית דבוריה
ת"א (י-ם) 1226/99 סאסי קבלני בנין עפר וכבישים (1986) בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון
ה"מ (נצ') 965/98 נתיבי המפרץ בע"מ נ' עירית עפולה
ת"א (ת"א) 47912/97 צורגו בע"מ נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ
ה"פ (ת"א) 489/97 חב' דקל ו.מ. בע"מ נ' המועצה האזורית חוף השרון
.
"מכרז ציבורי":כללי | מטרות המכרז הציבורי | מערכות הדינים החלות על מכרז ציבורי | צמצום הפערים בין החובות "הציבוריות" לחובות "הכלליות" | מערכת דיני המשפט הפרטי | מערכת דיני המשפט הציבורי: כללי | הוראות דין | הנחיות פנימיות | חובות ציבוריות שנקבעו בפסיקת בתי המשפט: כללי | דיון בהצעות מחוץ למסגרת המכרז | פירוט התנאים להגשת הצעות והשיקולים לבחירת ההצעה הזוכה | פירוט כישורים מיוחדים או תכונות מיוחדות במוצר | פירוט שיקול העדפת משתתפים מקומיים | פירוט תנאי תשלום | השמטת מסמכים חשובים | דוגמאות נוספות לאי בהירות במכרז או נסיונות לקרוא לתוכו תנאים שלא נקבעו בו במפורש | תנאים שייכים לענין והוגנים | ההקפדה על קיום נוהלי המכרז ותנאיו | האבחנה בין פגם מהותי ופגם טכני | דוגמאות לפגמים שסווגו טכניים | סמכות בעל המכרז (או וועדת המכרזים) להתיר תיקון טעות בהצעה או לתקן טעות בעצמו | חובות הנגזרות מהחובה להקפיד על קיום נוהלי המכרז | האיסור לשנות את תנאי המכרז | פירוט תנאי ההצעה | האיסור לקבל הצעה החורגת מתנאי המכרז | הצעה המוגשת לאחר המועד שנקבע להגשת הצעות | חידוש הצעה שפקעה ושינוי הצעה | הצעה שאינה מקיימת את תנאי הערבות | הצעה שאינה חתומה או שקיימת אי בהירות לגבי זהותו של בעל ההצעה | משתתף שאינו מקיים את דרישת הרישום לפי חוק רישום קבלנים | קבלת חלק מהצעה או פיצול החוזה בין מספר משתתפים | חובת המציע לעמוד בהצעתו בתקופת המכרז | ניהול משא ומתן אישי עם משתתפים | תנאי מפורש המתיר ניהול משא ומתן | ניהול משא ומתן לאחר סיום הליכי המכרז | עדיפות במידע לאחד המשתתפים | החובה לקבל את ההצעה הזולה (או הטובה) ביותר | המועד להשוואת מחירי ההצעות | דין הצעה הכוללת הנחה | דין ההצעה הזולה ביותר שאינה מקיימת את תנאי המכרז | בעל ההצעה הזולה ביותר המתנער מהצעתו | דין הצעה יחידה (או הצעה שנותרה יחידה) | סייגים לחובה לקבל את ההצעה הזולה (או היקרה) ביותר | הגינות מחירי ההצעה הזולה ביותר | קיומם של כישורים דרושים או תכונות דרושות בהצעה הזולה ביותר | רמת מחירים נמוכה מדי של ההצעה הזולה ביותר | נסיון רע של בעל המכרז עם בעל ההצעה הזולה ביותר | נסיון טוב של בעל המכרז עם בעל הצעה אחרת | העדפת משתתפים מקומיים | תכסיסנות מצד בעל ההצעה הזולה ביותר | דין ההצעה הזולה ביותר במקרה של החלטה על ביטול מכרז ופרסומו מחדש | חריגים נוספים לחובה לקבל את ההצעה הזולה ביותר | זכות הטיעון | איסור משוא פנים | זכות העיון במסמכי המכרז | סעדים בשל הפרת כללי המכרז : כללי | האבחנה בין פגם מהותי ופגם טכני | הנטל למחות מייד | משתתף שהצעתו או התנהגותו פגומים | האבחנה בין הפרה או פגם מוקדמים לבין הפרה או פגם מאוחרים | עדיפותו של זוכה תם לב שהחל בביצוע | סעדים קונקרטיים בשל הפרת כללי מכרז | תחולת המשפט הציבורי: התפיסות והאבחנות המסורתיות | האבחנה בין המשפט הציבורי למשפט הפרטי (מבחינת תחולה) | האבחנה בין סמכות בית משפט עליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק לבין סמכות בתי המשפט האזרחיים, בזיקה להחלת המשפט הציבורי והמשפט הפרטי | "אזור הדמדומים של הסמכות המקבילה" | מעמדו של המכרז במשפט הציבורי וסמכות בג"צ לגביו, על פי התפיסות והאבחנות המסורתיות | התפיסות והאבחנות הרווחות | מבחנים לתחולת המשפט
Mobile version: Enabled