Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אחריות אישית בתאגיד והרמת המסך – דין, פסיקה ופרקטיקה

₪825.00 ₪590.00
מק"ט: 13046

מחבר: אבי זילברפלד, עו"ד

Personal Liabilty in Corporation and Piercing the Corporate Veil – Law, Ruling and Practice

כרכים: 2

דיני חברות: אבי זילברפלד עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

זהו ספר ראשון הדן באופן יסודי, מקיף ומעמיק בסוגיית אחריותם האישית של בעלים ונושאי משרה לחובות החברה,
בין מכח העילה האישית ובין על דרך הרמת המסך, בהתאם לחוק החברות תוך השוואה לפסיקה שקדמה לו.
 
סוגיה זו "מככבת" במשק הישראלי נוכח קריסת חברות רבות, והשימוש בה התעצם מאז חוקק חוק החברות.
הספר צוטט בפסקי דין רבים, ומשמש כלי עזר שימושי ביותר לכל העוסק בתחום. המחבר דן ארוכות בעילות החיוב האישי, לרבות בסוגיות הבאות:

 • נושה חוזי מול נושה נזיקי, תוך סקירת העילות השונות
 • תביעה אישית מחמת חוסר תום לב
 • אי גילוי מצבה הקשה של חברה כעילה לחיוב אישי
 • חיוב מכוח ערבות בע"פ ו/או מכוח ערבות מוסווית
 • הפרת חובת הגילוי כעילה אישית לחיוב
 • הסתכנות מרצון ואשם תורם כהגנה מתביעות אישיות
 • אחריותו של אורגן פסיבי בחברה לעוולת רעהו ה"מעוול"
 • עמדת הפסיקה במצבים מגוונים של אי פירעון התחייבויות החברה
 • עמדת הפסיקה במערכת היחסים של מנהל חברה קבלנית – רוכש
 • עמדת הפסיקה במערכת היחסים של מנהל חברה – עובד

בנוסף, הספר כולל ניתוח יסודי ומקיף של העילות המקובלות להרמת המסך: תרמית, עירוב נכסים, הברחת רכוש, העדפת נושים, התכחשות למצג ע”י האורגן , ומשולבים בו מאות רבות של פסקי דין, לרבות אזכורים, הבחנות ומסקנות. בין הסוגיות שנסקרות באריכות בסוגיית הרמת מסך:

 • שיקולים להרמת המסך
 • בין כשלון עסקי להרמת המסך
 • חברת מעטים
 • "גלגול חובות"
 • עיקולים שלא אצל הבעלים הרשום
 • מנהל צללים
 • מימון דק
 • עמדת הפסיקה ביחס להרמת מסך באשכול חברות
אודות המחבר

אבי זילברפלד הינו עורך דין משנת 1982, נוטריון משנת 1999 ומגשר מוסמך משנת 2002.
 
עו"ד זילברפלד מתמחה במגוון תחומי המשפט האזרחי/מסחרי, עם דגש מיוחד בתחום הבנקאות, וזאת נוכח נסיונו רב השנים כעו"ד שייצג בנקים.
 
עו"ד זילברפלד כיהן כנאמן בהסדרי נושים, פירוקי חברה, פשיטות רגל וניהול עזבונות.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 393/08 אורי שגיא נ' כפר ביאליק כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ
ע"א 7991/07 שמעון רפאלי נ' שמואל רזין ו-30 אח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
תא"מ (חד') 36486-11-11 אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס בע"מ נ' אמי נחמה עציון
ת"א (חי') 37937-05-11 זאב גורה ואח' נ' מיכאל קרבן
ת"א (ת"א) 12084-03-11 פרונטק בע"מ נ' קווליטופ בע"מ ואח'
ת"א (אשק') 957-07-10 שמעון אסולין נ' קלמור החזקות בע"מ ואח'
ת"א (ת"א) 27113-03-10 בנדיאקו בע"מ ואח' נ' ספוריש קונסטנטין פטרוביץ ואח'
תא"מ (ת"א) 9439-02-10 אלרם דבקים מקצועיים בע"מ נ' טיולי הכרמים בע"מ ואח'
ת"א (חד') 81-03-09 יניר תקשורת בע"מ נ' מייס אלרים אבו שקרה בע"מ
תא"מ (ת"א) 17483-08 גרין קלאבס בע"מ נ' אינפו גרופ בע"מ
ת"א (חד') 2293/08 יניר תקשורת בע"מ נ' מייס אלרים אבו שקרה בע"מ
ת"א (עכו) 1029/08 חברת " סונובר" שיווק דלקים בע"מ נ' חברת אוריין תחנות דלק ואנרגיה ואח'
ע"ב (ב"ש) 1335/04 עזר אוחיון ואח' נ' אהרון אספיס ואח'
ע"ע 1452/04 שלמה אביר נ' מנסור חוסיין ואח'
ת"א (י-ם) 6116/01 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' פונדק אליעזר ואח'
ת"א (חי') 928-98 סאפד דיבלופמנטס (ג'רסי) לימיטד ואח' נ ' יפתח סוכנויות דלקים בע"מ ואח'
.
כרך א' | פתח דבר | 1 חברה בע"מ : יצירתה ומהותה | 1.1 רקע היסטורי | 1.2 משפט סלומון נ' סלומון: אבן היסוד בדיני חברות | 1.3 משמעות "בערבון מוגבל": הבעיה ופתרונות אפשריים | 1.4 חוק החברות, התשנ"ט - 1999: תמצית השלכתו בסוגיה | 2 מסך ההתאגדות - עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת | 2.1 משמעות וחשיבות עיקרון האחריות המשפטית הנפרדת | 2.2 פסיקה ביחס לחשיבות מסך ההתאגדות | 2.3 מסך ההתאגדות: סיכום, מסקנה ומגמות | 3 תורת האורגנים | 3.1 הגדרת זהות האורגנים של החברה | 3.2 תורת האורגנים - פסיקה וחקיקה | 3.3 תורת האורגנים ואחריות שילוחית | 3.4 תורת האורגנים ועיקרון האחריות המשפטית הנפרדת | 4 החריגים לעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת | 4.1 פגיעה בחסינות האורגנים - כללי | 4.2 שיקולים להרמת המסך – פסיקה | 4.3 שיקולים להרמת המסך - דעת מלומדים | 5 בין כשלון עסקי להרמת המסך | 5.1 קו השבר | 5.2 ציפיות הצדדים להתקשרות עם תברה | 5.3 הדילמה בהמשך הפעלת העסק נוכח הסיכון האישי | 5.4 בחינת שיקולי האורגן תחת שבט הביקורת השיפוטית | 5.5 חובת ההודעה על קשיים בחברה | 5.6 "גלגול כספים" | 5.7 הפסקת פעילות התברה: אימתי וכיצד | 6 הרמת המסך | 6.1 כללי: הרמת מסך אמיתית מול הרמת מסך מדומה | 6.2 הרמת מסר: השיקול האמיתי | 6.3 הרמת מסך: שיקולים ב"חברת מעטים" | 6.4 הרמת מסך: מנהל צללים | 6.5 מיפוי סוגיית הרמת המסך (עיקרי הסוגים, טענות, יסודות ומקרים) | 7. הרמת מסך בטענת התרמית | 7.1 כללי | 7.2 תרמית - סדרי הדין | 7.3 תרמית - עוולה או ריח | 7.4 תרמית - "היצג כוזב" מול "אי גילוי" | 7.5 תרמית - יסוד ה"ידיעה": העדר אמונה ו"עצימת עיניים" | 7.6 תרמית - כוונה להטעות | 7.7 תרמית - טובת הנאה/ רווח של האורגן כשיקול בבחינת כוונת התרמית | 7.8 תרמית - הסתמכות: קשר סיבתי | 7.9 תרמית - נזק ממון | 7.10 תרמית - נטל ההוכחה | 7.11 תרמית - ניתוח מכלול העובדות | 7.12 תרמית - מימד הזמן | 7.13 תרמית והתיישנות | 7.14 תרמית - מקבץ פסקי דין | 8 הרמת המסך בטענת עירוב נכסים | 8.1 כללי | 8.2 עירוב נכסים והלוואת בעלים | 8.3 עירוב נכסים - תשלומי/התחייבויות אורגן עבור החברה | 8.4 עירוב נכסים - מקבץ פסקי דין | 9 הרמת המסך בטענת הברחת רכוש | 9.1 כללי | 9.2 הברחת רכוש - העברת פעילות/רכוש לחברה אתרת | 9.3 הברחת רכוש - מקבץ פסקי דין | 10 הרמת המסך בטענת העדפת נושים | 10.1 כללי | 10.2 העדפת נושים - סיווג הטענה | 10.3 העדפת נושים - העדפת נושה מובטח | 10.4 העדפת נושים - מקבץ פסקי דין | 11 הרמת המסך עקב התכחשות האורגן למצג של החברה | 12 הרמת מסך בטענת "מימון דק" | 12.1 כללי | 12.2 מימון דק - קשר סיבתי | 12.3 מימון דק - מקבץ פסקי דין | 13 הרמת מסך - "אשכול חברות" | 13.1 כללי | 13.2 תיאוריית הקונצרן | 13.3 הרמת מסך באשכול חברות - מקבץ פסקי דין | 14 הרמת מסך סטטוטורית | 14.1 כללי | 14.2 הרמת מסך מכוח סעיף 373(א) לפקודת החברות: כללי | 14.2.1 סעיף 373(א): משמעותו והיקפו | 14.2.2 התנאים להטלת אחריות אישית מכוח סעיף 373(א) | 14.2.3 היקף השימוש בסעיף 373 | 14.2.4 סעיף 374 לפקודת החברות | 14.2.5 סעיפים 374, 373 - מקבץ פסקי דין | 15 הרמת מסך - לאחר חוק החברות החדש | 15.1 כללי | 15.2 סעיף 6(א) לחוק החברות - הרמת מסך "אמיתית" ו"מדומה" | 15.3 סעיף 6(ב) לחוק החברות | 15.4 סעיף 6(ג) לחוק החברות | 15.5 סעיף 6(ג)( 1 ) לחוק החברות | 15.6 סעיף 6(ג)(2) לחוק החברות | 15.7 סעיף 6(ד) לחוק החברוני - סייג להרמת מסך | 15.8 סעיף 6(ה) לחוק החברות - כלל הדחיית החוב | 15.9 הצעת חוק לתיקון חוק החברות | 15.10 סעיף 54 לחוק החברות החדש | כרך ב' | 16 עילת החיוב האישי של אורגן | 16.1 כללי | 16.2 הרמת המסך מול חיוב אישי של אורגן: המשותף, השונה והערבוביה | 16.3 העדפת עילת החיוב האישי | 16.4 חובת הזהירות בהטלת חיוב אישי על אורגן | 17 אחריות נושא משרה בנזיקין | 17.1 חיוב אורגן בנזיקין: כללים לחיובו | 17.2 חיוב אורגן מכוח עוולת התרמית | 17.3 חיוב אורגן מכוח עוולת הרשלנות | 17.3.1 חיוב אורגן ברשלנות – כללי | 17.3.2 רשלנות - חובת זהירות כלפי נושה נזיקי | 17.3.3 רשלנות - חובת זהירות של אורגן כלפי נושה חוזי | 17.3.4 רשלנות - הפרת חובת הזהירות | 17.3.5 רשלנות - בחינת האחריות לנזק: קשר סיבתי | 17.4 חיוב אורגן מכוח עוולת גרם הפרת חוזה | 18 אחריות נושא משרה בגין עילה חוזית | 18.1 נושה חוזי מול נושה נזיקי | 18.2 חוסר תום לב כעילה חוזית לחיוב אורגן | 18.3 חוסר תום לב - הגדרת הבעייתיות | 18.4 מידת תום הלב: כללי | 18.4.1 "הגדרת" נורמה של "תום לב" חוזי | 18.4.2 תום לב - ישום הנורמה בפסיקה | 18.4.3 תום לב כנורמה קוגנטית | 18.4.4 מגבלות חובת תום הלב | 18.4.5 חובת הזהירות במילוי תוכן הנורמה של ייתום לב" | 18.4.6 אופן בחינת תום הלב: סובייקטיבי/אובייקטיבי | 18.4.7 חוסר תום לב - נטל הראיה | 18.4.8 תום לב - ניתוח מכלול העובדות ושקלולן | 18.4.9 תום לב - מימד הזמן | 18.5 חוסר תום לב במשא ומתן - סעיף 12 לחוק החוזים: כללי | 18.5.1 חוסר תום לב במשא ומתן: הפרת חובת הגילוי - היקף החובה | 18.5.2 תוסר תום לב - הסתמכות: קשר סיבתי | 18.6 הפרת חובת הגילוי - אי גילוי מצבה הקשה של החברה | 18.6.1 כללי | 18.6.2 אי גילוי או מצג שווא | 18.6.3 עמדת הפסיקה בשאלת אי גילוי מצבה הקשה של החברה | 18.7 חוסר תום לב בניהול משא ומתן: משא ומתן מקביל, כניסה ופרישה ממשא ומתן | 18.8 חוסר תום לב בעת קיומו של החוזה (סעיף 39) - חבות האורגן | 18.9 חוסר תום לב - היקף הפיצוי | 18.10 חובת תום הלב מול חובת האמון של האורגן | 18.11 חיוב אישי של אורגן מחמת ערבות בלתי שגרתית: כללי | 18.11.1 ערבות אורגן - העדר הגנת "ערב מוגן" | 18.11.2 ערבות בעל פה | 18.11.3 ערבות מוסווית | 18.12 חובת תום הלב של נאמן במכירת נכס | 19 הסתכנות מרצון ואשם תורם כהגנה נגד עילה נזיקית וחוזית | 19.1 כללי | 19.2 הסתכנות מרצון - שלילת הקשר הסיבתי | 19.3 אשם תורם - הפחתת תשלום הנזק | 19.4 הסתכנות מרצון ואשם תורם בעוולת התרמית | 19.5 הסתכנות מרצון ואשם תורם בעילה חוזית | 20 אחריות "שותף" של אורגן מעוול | 20.1 כללי | 20.2 אחריות אורגן פסיבי לעוולה של אורגן אחר | 20.3 דינו של שותף חיצוני לאורגן מעוול | 20.4 אחריות "שותף" לנזק רעהו האורגן | 21 עמדת הפסיקה בענין אי פרעון התחייבויות| 21.1 כללי | 21.2 ידיעת האורגן | 21.3 עמדת הפסיקה בסוגיות הקשורות לסחורה שלא שולמה | 1. הגדלת הזמנות בסמוך לקריסה | 2. השבת סחורה וקו מכירתה | 3. טובת הנאה/רווח אישי של האורגן | 4. מצב חשבון הבנק | 5. משבר פתאומי שגרם לקריסה | 6. משכורות | 7. ערבות אישית/סירוב למתן ערבות | 8. ציפיה לקבלת כספים/משא ומתן עם שותף | 9. הסתמכות על יעוץ מקצועי | 10. שיקים: מהותם, בדיקתם, ביטולם והחלפתם | 11. שעבודים על רכוש החברה | 12. תשלומים: דרישה לפריסתם/ הקדמתם /דחייתם /קשיים בפרעונם | 21.4 אחריות אורגן עקב אי עמידה בהתחייבויות - מקבץ פסקי דין | 21.5 מסקנות לענין אי תשלום עמידה בהתחייבות החברה | 22 עמדת הפסיקה ביחסי בעל/מנהל חברה קבלנית לבניין – רוכש | 22.1 חבות ניהולית של אורגן בחברה קבלנית לבניין | 22.2 חבות מקצועית של אורגן בחברה קבלנית לבניין | 22.3 חבות של אורגן בחברה קבלנית לבניין מחמת העדר כישורים | 23 עמדת הפסיקה בענין יחסי עובד – מעביד | 23.1 כללי | 23.2 היקפה של חובת תום הלב בפסיקת בית הדין לעבודה | 23.3 מעמדו המיחד של העובד | 23.4 שימוש ב"הרמת המסך" לצורך "זיהוי המעסיק" | 23.5 שימוש ה"הרמת המסך" בסוגית זיהוי בעלים של "חברת אני בע"מ" כ"עובד" | 1 24 עמדת הפסיקה במקרים שונים של חשיפת הבעלים האמיתי | 24.1 הרמת מסך מכח סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל | 24.2 עיקולים שלא אצל ה"חייב" הפורמאלי | 1 25 עמדת הפסיקה ביחסי בנק - לקוח | 25.1 חובת תום הלב, הנאמנות והזהירות הנדרשת מבנק כלפי לקוחותיו | 1 25.2 הרמת מסך מדומה ביחסי בנק - לקוח | 26 שונות - סדרי דין | 26.1 תשלומי אגרה - חברה בקשיים | 26.2 סמכות שיפוט עניינית | 26.3 תביעה להרמת המסך/חבות אישית של אורגן בסדר דין מקוצר | 26.4 הערות לניסוח כתב תביעה בסוגיה הכא | 26.5 העלאת טענות ביוזמת בית המשפט | 26.6 זכות הביקורת של ערכאת הערעור
Mobile version: Enabled