Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

קניין כרך ב

₪690.00
מק"ט: 16156

מחבר: פרופ' מיגל דויטש

Property Volume 2

דיני מקרקעין: פרופ' מיגל דויטש: קניין כרך ב

הסדרה המלאה קניין כוללת את הספרים הבאים:
1. קניין כרך א
2. קניין כרך ב
3. קניין כרך ג
4. קניין כרך ד
אודות הספר

סדרת הספרים קניין היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה כוללת את המחקר המקיף בתחום הקניין של פרופ' מיגל דויטש, פרופסור מן המניין מאוניברסיטת תל-אביב, מבכירי המומחים בישראל בתחום זה ובמשפט האזרחי בכללותו.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני הקניין, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה.
 
בתי המשפט, על כל ערכאותיהם, ואלפי עורכי-דין, מסתייעים באופן יום-יומי בכתבים אלה.
 
כרך ב של הסדרה עוסק בזכויות המרכזיות בנכסי הזולת, ובראשן הבטוחות. הכרך דן בהרחבה בסוגיות הבאות:

  • זכות המשכון והמשכנתה
  • זכות העכבון
  • זכויות השכירות, השאילה והשימוש
  • זיקת ההנאה במקרקעין
אודות המחבר

פרופ' מיגל דויטש הינו פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב וחבר הסגל הבכיר החל משנת 1990‏.
 
חוקר ראשי וחבר הוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא ברק, החל משנת 1990‏.
 
הכין עבור משרד המשפטים את הצעת חוק המחשבים משנת 1995 וחוק עוולות מסחריות משנת 1999‏.
 
עורך הביטאון של לשכת עורכי הדין "הפרקליט" (1989-2005)‏.
 
חבר בית הדין לחוזים אחידים (תפקיד שיפוטי)‏.
 
מחבר 9 ספרים ומעל 50 מאמרים ומחקרים, בארץ ובחו"ל במרבית התחומים של המשפט האזרחי.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בג"ץ 438/10 עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל נ' שר האוצר
ע"א 5649/08 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' עו"ד ירון רבינוביץ מפרק חברת א.ג.י. בניה ופיתוח בע"מ
ע"א 3649/07 קשת טעמים בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"א 696/07 נאסיף סאמי נסור נ' פקיד הסדר המקרקעין למחוז חיפה והגליל
ע"א 8127/06 רינה ברוקס נ' דרורת (י.מצקל) בית מסחר לרפואות בסיטונות בע"מ
ע"א 2070/06 תשתית ציוד ובינוי בע"מ נ' עו"ד יעקב גרינוולד - כונס נכסים
רע"א 65/06 עזבון המנוח דוד בר לבב נ' מנחם עצמון, עו"ד
רע"פ 6723/05 ג'אבר באסם נ' מדינת ישראל - עיריית תל-אביב
רע"א 5658/04 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' קנית ניהול השקעות ומימון בע"מ
ע"א 2833/04 רגיס בע"מ נ' רו"ח גבריאל טרבלסי, הנאמן על דן רולידר בע"מ

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (הרצ') 15289-04-12 יואל קהן נ' רונן יעקב אבניאל
תמ"ש (טב') 40129-10-10 ר.ש נ' ו.ח
ע"א (ת"א) 7463-06-10 דגנית לוי נ' ישראל בן יעקב
ת"א (חי') 4186-04-09 רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ נ' חאמד סנטר בע"מ
ת"א (י-ם) 18511/08 חליב השקעות בע"מ נ' סלים שבו
פש"ר (י-ם) 5250/08 שמואל פרנקל נ' עו"ד גונן קסטנבאום, בתפקידו כנאמן
בש"א (י-ם) 3701/08 אליהו קנפלר נ' אמיר אריק עו"ד, כונס נכסים
ת"א (י-ם) 7903/07 ג'וסף אברהים לחדו נ' עמותת יבוס המפקחת על רישום המקרקעין (פ"ת) 66/07 נירית הניה סגל נ' שלום יונה רוב
ת"א (מרכז) 5229-08-07 ישראל פולאק ז"ל נ' חיה מובשוביץ ז"ל
ה"פ (קריות) 299-07 אילן אופנהיימר נ' אביטל בוחבוט בורשטיין
ת"א (י-ם) 11735/06 המוסד לביטוח לאומי נ' ביטוח חקלאי חברה לביטוח בע"מ
ת"א (י-ם) 9454/06 המוסד לביטוח לאומי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ
ת"א (חי') 430-05 חיים פרוימוביץ נ' סמי מזריב
ה"פ (י-ם) 529/04 עזבון המנוח דוד בר לבב ז"ל - ב"כ עו"ד ב. ליפשיץ נ' עו"ד מנחם עצמון
בש"א (חי') 2507/02 גנאיים חסן נ' בנק לאומי למשכנתאות
ת"א (י-ם) 2180/00 שלמה גבאי נ' בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"א (חי') 1884/00 ד"ר מוניר טנוס נ' פהד בשארה
.
שער חמישי - זכויות בנכסי הזולת | פרק 10 – משכון | יצירת המשכון | תכונותיה של זכות המשכון: קנייניות, טפילות וגמישות | קנייניות הזכות למשכון וחופש הממשכן לבצע עסקאות | גמישות המשכון: מיגוון החיובים המובטחים | טפילות המשכון | הנכס מושא המשכון | משכון נכב בלתי עביר | מישכון נכס עתידי | מישכון זכויות | תחולת המשכון על פירות הנכס | תחלופי הנכס הממושכן | כספים כמושא למשכון | מישכון נכס המצוי בבעלותו של מי שאינו החייב | תחלוף אישי- חילופי בעל המשכון | המחאה על דרך השעבוד | פדיון המשכון מימוש המשכון | שעבוד צף | כללי | שעבוד צף על נכסי היחיד? | גיבוש השעבוד הצף "גיבוש אוטומטי" | שכלול המשכון | כללי | שכלול בדרך של הפקדה | שכלול המשכון באמצעות רישום בפנקסים | היקף ההגנה על המשכון כלפי צדדים שלישיים | כללי | עמידות המשכון מול נושים רגילים במצבי פשיטת רגל או פירוק של הממשכן |עימות מול נושים רגילים, בהיעדר פירוק או פשיטת רגל | עמידות המשכון מול רוכשי זכויות בנכס | עמידות המשכון מול נושים מובטחים | סעיף 4 לחוק המשכון: וכות למשכון, או זכות בנוגע למשכון ההגנה כלפי חוץ על שעבודים צפים | (א) מעמדו של שעבוד עף מול נושים בעלי זכויות כספיות | (ב) מעמדו של שעבוד צף מול רוכש זכויות בנבסי החברה תניה בשטר השעבוד, המגבילה עריכת עסקאות נוספות | (א) הגבלה במסגרת משכון קבוע | (ב) הגבלה במסגרת שעבוד צף, אשר נרשמה במירשם | (ג) הגבלה במסגרת שעבוד צף, אשר לא נרשמה במירשם | (ד) תיקף ההגבלה על עריכת שעבוד נוסף, כלפי מממן | עיתות בין בעל משכון לבין רוכש זכויות קודם בזמן | תקנת השוק במשכון | משכון בדרגה שניה | פרק 11 - זכות העיכבון | מהותה של זכות העיכבון והצידוקים לה | (א) עיכבון על-פי חוזה | (ב) עיכבון על-פי דין | המקודות היוצרים עיכבון מן הדין | הנכס מושא העיכבון | החיוב המובטח | חיוג כספי בלבד? | הזיקה בין החיוב לבין הנכס | חיוב מהותי שאינו בר תוקף | חיוב עתידי וחיוב שמועד ביצועו טרם הגיע | חיוב בלתי-קצוב | חיובים שמקורם בדין | יסוד ההחזקה | תחרות זכויות בין צד שלישי לבין בעל העיכבון | (א) עיכבון על פי דין | (ב) עיכבון על-פי חוזה תקנת שוק העיכבון | התנאים להפעלת זכות העיכבון | היחס בין שווי הנכס לבין גובה החיוב, והזכות להמצאת ערובה חלופית | (א) עיכבון על-פי דין | (ב) עיכבון על פי חוזה | נטל ההודעה וההנמקה | זכות העקיבה לטובת בעל זכות העיכבון | פרק 12 - שכירות, שאילה ושימוש | כללי | שכירות מול זכות שימוש- מבט כללי | חלק א - זכות השכירות | אופי הזכותי בין חוזים לקניין | ייחודיות ההקניה | הקניה שלא לצמיתות | הנכס המושכר | שכירות וחכירה | רישום השכירות בפנקסים | דרישת הכתב | חופש השוכר לעריכת עסקאות | כללי | מיטלטלין: מישכון של זכות השכירות והקניית רשות על-ידי השוכר | מקרקעין: מישכון השכירות והקניה של זיקת הנאה או זכות שיימוש על-ידי השוכר | (א) הקנייתה של זיקת הנאה | (ב) הקניה של משכנתה על-ידי השוכר | הגבולות של כוח הסירוב של המשכיר ביחס לעריכת עסקאות על ידי השוכר | כפיפותם של צדדים שלישיים לזכויות השוכר | היבטים אובליגטוריים ביחסי משכיר- שוכר | כללי | חיובי התאמה והחיוב לסלק פגמים והפרעות | כללי | חיובי התאמה | חובה לתיקון פגמים | מניעת הפרעות | שחרור השוכר מתשלום דמי שכירות | התרופות הנתונות לשוכר | יעוד השימוש במושכר | ביצוע שינויים במושכר | סיום השכירות והשבתו של המושכר | מעמד השבחות שנעשו במושכר, עם סיים השכירות | בניה שלא בהרשאת המשכיר |בניה שנעשתה בהרשאת המשכיר | שינויים שאינם בניה ונטיעה | סעדים בגין אי-פנוי המושכר על-ידי השוכר | חיובי שמירה | שכירות-מישנה | חלק ב – שאילה | כללי | קנייניותה של זכות השאילה | היבטים אובליגטוריים ביחסי משאיל-שואל | כללי | אי התאמת המושאל | זכותו של המשאיל לחזור בו מן העסקה | מסמך בכתב חלק ג - זכות השימוש | כללי | קנייניותה של זכות השימוש | (א) מיטלטלין | (ב) מקרקעין | יצירתה של זכות שימוש וביטולה | פרק 13 - זיקת הנאה | כללי | זכות שימוש לפי חוק השכירות והשאילה, והיחס בינה לבין זיקת הנאה | (א) מיטלטלין | (ב) מקרקעין | סוגי הזיקות-קווי איפיון | בין שימוש לבין החזקה | תנאי התקפות של זיקת הנאה וקונקלוסיביות המירשם | בטלות זיקה מחמת תקנת הציבור | הצורך בנגיעה ישירה למקרקעין | שעבוד המאפשר מעשי נזיקין | זיקת שנים | מושא הזיקה | היחס בין זיקת שנים לבין דין ההתיישנות הכללי | שימוש נוגד | תחילת המירוץ של התקופה והשעייתו | חליפות | זיקה לטובת אדם או זיקה לטובת מקרקעין? | זיקה לחובת הבעלות או לחובת השכירות הרשומה? | שימוש בתקופה שקדמה לחוק המקרקעין, תשכ"ט- 1969 | מקרקעי ציבור | זיקת שנים זיקה בשיקול דעת? | מצבי שיתוף | קנייניותה של זיקת שנים | זיקת כורך וזיקה מכללא | היקף השלכותיה של זיקת הנאה על צדדים שלישיים | (א) זכות שימוש במקרקעין הכפופים | (ב) זכות לכך שבעל המקרקעין הכפופים יבצע מעשה מסוים במקרקעין | (ג) זכות לכך שבעל המקרקעין הכפופים יחדל מעשיה | (ד) שעבוד נזיקין | חיובים נלווים לזיקת ההנאה | פקיעת הזכות לזיקת הנאה | ביטולה של זיקה על ידי בית המשפט | הימנעות הזכאי משימוש בזיקה | חוסר אפשרות לשימוש בזיקה | מיזוג חלקות | מפתחות
Mobile version: Enabled