Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

קניין כרך ד

₪690.00
מק"ט: 16169

מחבר: פרופ' מיגל דויטש

Property Volume 4

דיני מקרקעין: פרופ' מיגל דויטש: קניין כרך ד

הסדרה המלאה קניין כוללת את הספרים הבאים:
1. קניין כרך א
2. קניין כרך ב
3. קניין כרך ג
4. קניין כרך ד
אודות הספר

סדרת הספרים קניין היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה כוללת את המחקר המקיף בתחום הקניין של פרופ' מיגל דויטש, פרופסור מן המניין מאוניברסיטת תל-אביב, מבכירי המומחים בישראל בתחום זה ובמשפט האזרחי בכללותו.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני הקניין, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה.
 
בתי המשפט, על כל ערכאותיהם, ואלפי עורכי-דין, מסתייעים באופן יום-יומי בכתבים אלה.
 
כרך ד של הסדרה עוסק בהרחבה בסוגיות הבאות:

  • הערת אזהרה – רישומה, מחיקתה והשלכותיה
  • עסקאות קומבינציה
  • תקנת השוק במכר מיטלטלין
  • "תקנת השוק" במקרקעין ועקרון קונקלוסיביות המירשם
  • תקנות שוק מיוחדות
  • נאמנות
  • המחאת זכויות ביחס למקרקעין
  • הגבלות עבירות
אודות המחבר

פרופ' מיגל דויטש הינו פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב וחבר הסגל הבכיר החל משנת 1990‏.


חוקר ראשי וחבר הוועדה לקודיפיקציה של המשפט האזרחי, בראשות הנשיא ברק, החל משנת 1990‏.


הכין עבור משרד המשפטים את הצעת חוק המחשבים משנת 1995 וחוק עוולות מסחריות משנת 1999‏.


עורך הביטאון של לשכת עורכי הדין "הפרקליט" (1989-2005)‏.


חבר בית הדין לחוזים אחידים (תפקיד שיפוטי)‏.


מחבר 9 ספרים ומעל 50 מאמרים ומחקרים, בארץ ובחו"ל במרבית התחומים של המשפט האזרחי.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 7231/10 תלמוד תורה בית יהודה קרית אתא ע"ש יהודה גפן זצ"ל נ' עיריית קרית אתא
ע"א 5955/09 כונס הנכסים נ' מרשה טאובר טוב
ע"א 1062/09 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ד"ר ברוך בינר
ע"א 8127/06 רינה ברוקס נ' דרורת (י.מצקל) בית מסחר לרפואות בסיטונות בע"מ
ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"פ (ת"א) 8005/10 מדינת ישראל נ' מור אלבז
ת"פ (ת"א) 7332/10 מדינת ישראל נ' בית אברמוביץ ובניהם בע"מ
ת"פ (ת"א) 2517/10 מדינת ישראל נ' ארז משה פדלון
ת"א (מרכז) 981-07-10 יעקב בינסון נ' לב סמוילאנסקי
ע"א (חי') 791-08 רביבו יוסף נ' חן שמעון
ה"פ (קריות) 299-07 אילן אופנהיימר נ' אביטל בוחבוט בורשטיין
ת"א (ת"א) 1521-05 ג'ון הררינג נ' רשם המקרקעין, נתניה
ת"א (י-ם) 5104-04 עווד רג'בי נ' Blake Enterprises S.A
ה"פ (ת"א) 1285/03 אוצר התיישבות היהודים בע"מ נ' ההסתדרות הציונית העולמית
.
שער שמיני - הערות אזהרה | פרק 20 - הערת אזהרה - מהותה, רישומה ומחיקתה | כללי | סוגי ההערות הניתנות לרישום - בין רשם המקרקעין לבית-המשפט | חיוניותה של יריבות ישירה בין הזכאי לבין בעל הזכות במקרקעין | הערת אזהרה ביחס להתחייבות להקניית קניין עתידי | רישום הערה כאשר קיימים צו עיקול או הערה נוגדת | סוגי הזכויות המהוות אובייקט לרישום הערת אזהרה | סוגי העסקאות אשר התחייבות בנוגע להן מאפשרת רישום הערה | כללי | שכירות קצרה | עיכבון | זכות שימוש | דיירות מוגנת | אופציה | רישום הערה נגטיבית כאשר לא ניתן לרשום הערה פוזיטיבית | צורת ההתחייבות | התחייבות משתמעת | התחייבות חד-צדדית | יידוע החייב על רישום הערת האזהרה | הגנה מכוח הערת אזהרה על תחלוף ההתחייבות המקורית | רישום הערה בגין התחייבות פגומה בתוקפה | כללי | היעדר חתימה של בעל הזכויות על המסמך | היעדר מסוימות | חוזה למראית עין | פגמים ברצון | חוזה פסול | רישום הערה בגין חוזה על תנאי | רישום הערה בגין חיוב בלתי-אכיף | תוקף ההערה מבחינה עתית | התוצאות של רישום הערת אזהרה | מניעת הרישום של עסקה סותרת | ההשלכות של רישום הערה כלפי נושים של בעל הזכויות הרשום | רישום שלא כדין של הערה | מחיקת ההערה | הסכמה של הצד המעוניין | התבטלות עילת ההערה | התחייבות שהתיישנה | מעמדה הקנייני של הערת אזהרה | כללי | הערת אזהרה כזכות נגטיבית בלבד | הערת אזהרה כיוצרת חסימה מינהלית בלבד | שלילת הגרסה הקניינית - הלכת נסים נ' דניאלי | תיקון מס' 16 לחוק המקרקעין: ביטול הצורך ברישום כפול | תכני התיקון | רטרוספקטיביות התחולה של תיקון מס' 16 לחוק המקרקעין | עמידות ההערה במצבי פירוק או פשיטת רגל של החייב | סחירותה של הערת אזהרה | 119 רישום הערה על הערה ("הערה אנכית") | הערה אנכית לטובת רוכש זכויות במקרקעין | הערה אנכית לטובת רוכש זכות אובליגטורית בעסקת המחאה | רישום הערת אזהרה בהסכמת כל הצדדים | פרק 21 - עסקאות קומבינציה והערות אזהרה | כללי | הפרת החוזה על-ידי הקבלן - דוקטרינות אפשריות לחלוקת הסיכונים | דוקטרינות בלתי-מספקות | (א) חוזה לטובת צד שלישי | (ב) המחאת זכויות | (ג) שעבוד נכס להבטחת חיובו של אחר | (ד) רכישת זכות בתום-לב ובתמורה | דוקטרינת ה"התחייבות הישירה" והאוטונומית | כללי | מועד היווצרותה של ההתחייבות הישירה | שימור כוח המחיקה של ההערה על-ידי הבעלים | הערה שלא נרשמה כדין ושימור כוח המחיקה | ההשלכות של שיבושים אחרים בקשר החוזי בין הבעלים לבין הקבלן | ביטול כדין של חוזה הקומבינציה, על-ידי הקבלן | פגם ברצון הבעלים | חוזה קומבינציה בטל מלכתחילה | הערת אזהרה לטובת בנק שמימן רכישה | השפעת מערך היחסים בין הקבלן לבין הרוכש, על מחיקת ההערה | תוכן ההתחייבות הנגטיבית: הבטחת אינטרס ההשבה |שער תשיעי - תקנות שוק | פרק 22 - תקנת השוק במיטלטלין | כללי | הזכויות הנדחות מפני תקנת השוק במיטלטלין | סוגי העסקאות המוגנות בתקנת השוק במיטלטלין | כללי | שוק ההשכרה | תחולתה של תקנת השוק על נכסים מופשטים | רכישת קניין רוחני | כללי | קניינים רוחניים הרשומים בפנקסים על-פי דין | קניינים רוחניים שאינם ניתנים לרישום | נכסים שהזכויות בהם אינן מסוג in rem | רכישת מוצר מוחשי המפר קניין רוחני | רכישת מניות | מיהות המוכר, לצורך קיום תנאי השוק | עיסוק המוכר במכירת נכסים מאותו סוג | מכירה במהלך הרגיל של העסק | חיוניות קיומו של חוזה מכר תקף | עסקת מכר, לעומת עסקת שירות | נפסדות החוזה עקב פגם ברצון | חוזה פסול | דרישת תום-הלב | תמורה | שכלול זכויות והחזקה | תוצאות הזכייה בהגנה של תקנת השוק - טיהור הזכות | זכות פדיון לבעלים המקורי | ערבוב נכסים ותקנת השוק | פרק 23 - "תקנת השוק" במקרקעין וקונקלוסיביות המירשם |כללי | קונקלוסיביות המירשם | כללי | עקרון הקונקלוסיביות של המירשם ותקנת השוק | משמעות הקונקלוסיביות של המירשם ביחסים מול צד המתערב בזכויות | קונקלוסיביות המירשם ותוקף הזכות הרשומה | קונקלוסיביות המירשם וחובת השבה | "טרנספורמציה" של הזכות הרשומה ועקרון הקונקלוסיביות | טרנספורמציה של זיקת הנאה רשומה, לזכות שכירות | צד שלישי הרוכש את הזכות הרשומה | צד שלישי הרוכש את הבעלות במקרקעין | דוגמת הדירה שאינה "דירה" | הסוואת משכון ועקרון הקונקלוסיביות של המירשם | הזכויות ה"חסינות" מפני תחולה של תקנת השוק | זכויות שלא ניתן היה להניח כי תירשמנה בפנקסים | זכויות אשר אינן ניתנות לרישום | זכויות אשר אינן טעונות רישום | הערת אזהרה אשר נמחקה שלא כדין | הסתמכות על המירשם: מהותו של המירשם ומהות הזכות הרשומה | קיומו של "שיבוש" במירשם, כתנאי ל"תקנת השוק" | מועד ההסתמכות על המירשם | דרישת תום-הלב | יסוד התמורה | יסוד השכלול | זכות פדיון? הפנייה | פרק 24 - תקנות שוק מיוחדות | כללי | 273 תקנת שוק המשכון וביטולה של הלכת קולומבו | כללי | בעקבות הלכת קידוחי הצפון - מגמות לצמצום ההלכה | העברת זכויות המוכר אל התחלוף | רטרוספקטיביות התחולה של הלכת קידוחי הצפון | תחולתה של הלכת קידוחי הצפון על נכסים שאינם מלאי עסקי | מכר חוזר | הסתמכות על צו ירושה - סעיף 73 לחוק הירושה | רכישה מרשות - סעיף 34א לחוק המכר | כללי | מהותה של "תקנת השוק" הגלומה בסעיף 34א לחוק המכר | "רשות" | "על-פי דין" | מהות העסקה ודרישת השכלול | "ערובה לחיוב כספי" | תום-לב הרוכש | תקנת שוק הקבלנות - הערות משלימות | רכישה מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים או מהאפוטרופוס הכללי | שער עשירי – נאמנות | פרק 25 – נאמנות | מוסד הנאמנות - כללי | נאמנות כאישיות משפטית? | מקורות היצירה של נאמנות | כשרותו המשפטית של נאמן | עבירות זכותו של הנהנה | חיובי האמון המוטלים על נאמן | אופן ניהול הנאמנות | אחריות הנאמן | כתב הקדש לעומת חוזה נאמנות - הצידוק להסדרים נבדלים | סיום תפקידו של הנאמן | ביטול הנאמנות או שינוי תנאיה | הגנה על זכותו של הנהנה מול נושי הנאמן | הגנה על זכותו של נהנה מול רוכש מהנאמן | כללי | ההבדלים בין דין הנאמנות לבין דיני העסקאות הנוגדות | (א) שיקול דעת שיפוטי | (ב) ביטול הפעולה | (ג) שכלול הזכות | (ד) תמורה | (ה) תום-לב | היחס בין דין הנאמנות לבין דיני העסקאות הנוגדות | המוכר - נאמנו הקונסטרוקטיבי של הקונה? | שער אחד-עשר - עסקאות מיוחדות | פרק 26 - המחאת חיובים ביחס לנכסים | כללי | דו-שלביותה של עסקת ההמחאה | התחייבות להמחאת זכויות או התחייבות לעסקה במקרקעין? שיקולים בבניית העסקה | מהות הזכות הנמחית והמחאה על תנאי | חוזה המחאה ודרישת הכתב | חוזה המחאה והתיישנות | מועד ההקנייה של הזכות הנמחית | המחאה על דרך השעבוד | זכויות נלוות לזכות הנמחית | השלכות ההמחאה על טענות החייב | המחאת חיוב והערת אזהרה | תחרות זכויות בדיני המחאת חיובים | כללי | עימות מס' 1: הזכאי הראשון: נמחה אובליגטורי הזכאי השני: נמחה נוגד | עימות מס' 2: הזכאי הראשון - נמחה שהמחאתו הושלמה הזכאי השני - נמחה נוגד | עימות מס' 3: הזכאי הראשון - נמחה שהמחאתו הושלמה הזכאי השני - רוכש זכות מהבעלים | עימות מס' 4: הזכאי הראשון - נמחה ברמה האובליגטורית הזכאי השני - רוכש זכות מהבעלים | עימות מס' 5: הזכאי הראשון - נמחה אשר המחאתו שוכללה הזכאי השני - רוכש זכות במקרקעין מהרוכש המקורי | עימות מס' 6: הזכאי הראשון - רוכש זכות במקרקעין מהרוכש המקורי הזכאי השני - נמחה של הרוכש המקורי | עימות מס' 7: הזכאי הראשון - נמחה אובליגטורי הזכאי השני - רוכש זכות במקרקעין מהרוכש המקורי | עימות בין זכאי מכוח המחאה לבין נושה כספי | כללי | עימות מס' 1: עימות בין זכאי מכוח המחאה מושלמת לבין נושה כספי של הבעלים | עימות מס' 2: עימות בין זכאי מכוח המחאה אובליגטורית לבין נושה כספי של הבעלים | עימות מס' 3: עימות בין נמחה לבין נושה כספי של הממחה | רישום משכון על זכויות הממחה | הגבלות עבירות והמחאת זכויות - הערה | פרק 27 - הגבלות עבירות | כללי | תוקפן של הגבלות עבירות | כללי | מבחנים להכרעה בתוקף ההגבלה | (א) סוג הנכס אשר עבירותו מוגבלת | (ב) סוג הזכות אשר עבירותה מוגבלת | (ג) היקף העסקאות הנאסרות בהגבלה | (ד) תקופת ההגבלה | (ה) מיהות הנעבר | (ו) המקור המשפטי להגבלה | (ז) תכלית ההגבלה | יישום המבחנים על הגבלות עבירות טיפוסיות מכוח הסכם | (א) חוזים בין קבלן לבין רוכש דירה | (ב) זכויות במושבים | (ג) חכירה ממינהל מקרקעי ישראל | (ד) עמותות לבנייה | (ה) תקנון בית משותף | (ו) הגבלות בהסכמי מישכון ו"הגבלת עבירות אגב קניין" | פרשנותן של הגבלות עבירות | תחרויות זכויות בסוגיית העבירות | כללי | עימות בין הגבלת עבירות על-פי דין, לבין חוזה המעביר זכויות | פרדיגמה ראשונה: הגבלה אינהרנטית על עבירות הזכות | פרדיגמה שנייה - הגבלות מכוח המשפט הפומבי | פרדיגמה שלישית - הגבלות עבירות אחרות במשפט הפרטי | כללי | צווי עיקול כהגבלות עבירות | עימות בין נורמה חוזית המגבילה עבירות לבין נורמה נוגדת על-פי דין | עימות בין נורמות נוגדות שבדין | עימות בין נורמות חוזיות | כללי | הגבלת עבירות חוזית על זכויות אובליגטוריות ביחס לנכס - עימות בין הזכאי מכוח ההגבלה לבין נעבר | הגבלת עבירות חוזית על זכות קניינית - עימות בין הזכאי מכוח ההגבלה לבין נעבר | המעמד של צד שלישי בהסתמכות על תניית ההגבלה | עימות בין רוכשים - זכותו של רוכש להסתמך על תניית ההגבלה | הגבלת עבירות בפרדיגמת ה"הגבלה האינהרנטית" | פרדיגמת ההגבלות שאינן אינהרנטיות לזכות המוגבלת | עימות בין רוכש לבין נושה כספי של המקנה - הסתמכות נושה על תניית ההגבלה | עימות בין המעביר לבין הנעבר | מפתחות | חקיקה ישראלית | פסיקה ישראלית | ספרות ישראלית | ספרות לועזית | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled