Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אחריות ציבורית וצריכה פוליטית בית המשפט העליון מול הכנסת והממשלה

₪290.00
מק"ט: 11672

מחבר: ד"ר אסף מידני

Public Responsibility and Political Consumption – The Supreme Court Versus the Knesset and the Government

משפט חוקתי: דקטגוריה: , .
מחבר/ת: .

אודות הספר

שני העשורים האחרונים מצביעים על ניסיונות לרפורמות שלטוניות בתחומים שונים שלא הותירו חותם משמעותי. מהו פשרו של הכשל או אולי חוסר היכולת האינהרנטית לבצע רפורמות נחוצות בממשל? הספר שלפנינו בוחן את הכשלים שמלווים את תפקוד הממשל בישראל מהבחינה המוסדית – מבנית אך גם מהבחינה ההתנהגותית-תרבותית. המחבר איש המדיניות הציבורית, שהינו גם משפטן בהכשרתו, מתאים מתוך חשיבה ארוכת טווח פתרונות מדיניות בעלי היתכנות יישומית.
רפורמה משמעותית ניתנת לביצוע על ידי התבססות על ארבע רפורמות חלקיות הקשורות אחת ברעותה: רפורמות בשיטת הממשל ובמבנה המנהל הציבורי המדגישות את האחריות הציבורית של נושאי המשרה הציבורית; רפורמה ביחסי בג”ץ-כנסת; ורפורמה להעצמת כוחו של האזרח הישראלי-צרכן השירותים הציבוריים.

המחבר בונה טענה ברוח "מקבילית הכוחות" הידועה מתחום הפיזיקה. היחסים בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת, הרשות השופטת והציבור קרי, צרכן המוצר הציבורי מורכבים. כל גוף מפעיל כוחות ואינטרסים ושואף למשוך את המערכת כולה לכיוונו. לעיתים ובהינתן תנאים מבניים שונים ו/או תנאים תרבותיים שחקן אחד מושך את המערכת כולה לכיוון אחד ומופר האיזון. זהו המקרה הישראלי לדידו של המחבר. המערכת הפוליטית מתפקדת פחות מידי והמערכת המשפטית מתפקדת יותר מידי.

באופן מעניין מפתח המחבר את החשיבה אודות מושג אותו הוא מכנה "צריכה פוליטית" – Political Consumption. המחבר טוען כי בהקשר של ישראל, בנקודות בהן ניתן לזהות כשלים ממשליים אל לנו כעת לצפות להתערבות מצד ציבור צרכני המדיניות שהרי זו לא תבוא, אלא עלינו לאפשר למערכת הפוליטית לפעול ולאתר את שיווי המשקל שייצב את המערכת.

מתוך ההמלצה לספר מאת פרופ' גדעון דורון, נשיא האגודה הישראלית למדע המדינה:
"הספר מבקש לחבר תחומי חשיבה קיימים: צרכנות כלכלית עם צרכנות פוליטית ושתיהן במסגרת הלוגית המוצעת על ידי תיאורית הבחירה החברתית (Social Choice Theory). מושג הצריכה הפוליטית מספק את ההיגיון התומך בחשיבות שצריך הממשל והמשפט לייחס לדיני צרכנות ומזמין חשיבה מורחבת בתחום זה."

מתוך ההמלצה לספר מאת פרופ' גד ברזילי, ראש קתדרת פרוזאן, פרופסור מן המניין למדע המדינה, משפטים ולימודים בינלאומיים אוניברסיטת וושינגטון, ארה"ב:
"ספרו המקיף והמפורט של ד"ר אסף מידני הוא תרומה חשובה למאמץ המחקרי להציע דרכי התמודדות עם היעדר תהליכים שיבטיחו הנהגה ציבורית אחראית יותר. ספרו של מידני הוא ניסיון בכיוון הנכון להביא למציאת פתרונות שיטתיים מחוץ לכותלי בתי המשפט. הספר עשיר במידע, כתוב היטב ונגיש מאוד וגם על כך ראוי המחבר לכל ברכה."

אודות המחבר

ד"ר אסף מידני הינו חבר הסגל האקדמי של ביה”ס לממשל וחברה במכללה האקדמית ת”א-יפו.
 
מחבר הספר דיני תיירות להלכה ולמעשה – המשפט בראי הפוליטיקה.
 
מחקריו עוסקים במדיניות ציבורית, משפט ופוליטיקה, כלכלה פוליטית, צרכנות, תורת הבחירה החברתית, זכויות אדם, תיירות, רפורמות ושינויים מוסדיים.
 
מאמריו פורסמו בכתבי העת פוליטיקה, חברה ומדינה, עיונים בתקומת ישראל, קרקע, Israel Studies, Israel Law Review, World Political Science Review, International Journal of Intelligence and Counter Intelligence, Policy and Society, Democracy and Security ו – Contemporary Security Policy.
 
ד"ר מידני שימש כחוקר אורח באוניברסיטת וושינגטון שבסיינט לואיס ארה”ב ובאוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה ארה”ב. השתתף בכנסים מדעיים וזכה בפרסים ומלגות בגין עבודתו. כעו”ד התמחה בתחומי המשפט המסחרי, הציבורי, מקרקעין וליטיגציה ושילב פעילות ניהולית עסקית וציבורית.
 
אסף הינו חבר הוועדה למינוי שופטים של בית הדין הציוני העליון, חבר בהנהלת האגודה הישראלית למדע המדינה, חבר דירקטוריון מוסד ביאליק, חבר הועדה האקדמית של המרכז הישראלי להעצמת האזרח שליד אוניברסיטת תל-אביב, חבר המערכת של עיתון 77 וחבר המערכת של כתב העת הבינלאומי World Political Science Review.

.
מבוא | על רפורמות מוסדיות, על כשלים ביישום ועל ישימות הרפורמה | פרק ראשון הערכת מצב: כשלי ממשל וחברה | מאפינים מוסדיים | כללי | ירידת משקלו של המרכיב האידיאולוגי בפעילות הפוליטית | חוסר יציבות בגרעין השלטון וחילופי גברי מהירים ומרובים | הפיקוח הפרלמנטארי על הרשות המבצעת לקוי, ופוליטיזציה של המינהל הציבורי | תפקידי מבקר המדינה מתרחבים, אך הדעות נחלקות באשר למידת השפעתו | כשלי הממשל ומרכזיות הרשות השופטת: ניסיון לפוליטיזציה של מערכת המשפט | מערכת הרשויות המקומיות תלויה בממשל ומתקשה לתפקד | מערכת הביטחון שולטת על תקציבי ענק והפיקוח הציבורי על פעולותיהן אינו אפקטיבי | מאפיינים התנהגותיים תרבותיים | כללי | רוב דומם, אדישות פוליטית | הדרה קיפוח והפלייה של קבוצות חברתיות | ערביי ישראל | החרדים: בין התבדלות לשילוב | העדפה של קבוצות מיעוט כמו המתנחלים-ארץ ישראל השלמה | ביטול הסדרי רווחה מפותחים, פער גדול בין עניים ועשירים, אבטלה ניכרת בקרב המבוגרים ועוני גדל | תרבות פוליטית ניאו ליברלית צמיחת ארגוני המגזר השלישי למול תרבות פוליטית אלטרנטיבית (סמי לגאלית) | כמיהה למנהיג חזק | מדיניות המושפעת מסינדרום ההון והשלטון | תלות האזרחים בשלטון הריכוזי רבה מאוד | הסתגרות גופי הממשל וחוסר הנגישות של האזרחים | שחיתות | חוסר הבנה בדבר מהות הדמוקרטיה | אי שביעות רצון מרמת השירותים הציבוריים | עיקרי הממצאים -טבלה: סיכום ומסקנות | פרק שני ועדת הנשיא לבחינת מבנה הממשל בישראל 2006 | כללי | שיטת הבחירות לכנסת, האומנם דרוש שינוי? | הרכבת הממשלה ופעולתה | עבודת הכנסת | המפלגות | נושאים נוספים | ועדות מסדרות ופוליטזציה של השירות הציבורי | כללי | על שיטות בחירת המועמדים לכנסת | על מינויים פוליטיים, שחיתות ותרבות פוליטית | ועדות בוחרות מייצגות | סדרי בחירות בקלפי בישראל | כללי | תהליך ההצבעה | פסילת מעטפות | כשל שוק | פרק שלישי לקראת רפורמה במנהל הציבורי: מודל של אתריות ציבורית | כללי | ניתוח מנהל ומדיניות ציבורית בראי תיאורית הבחירה הציבורית | תרשים 8 - תהליך עיצוב וקביעת מדיניות ציבורית | הצעות מרכזיות לרפורמה בשירות הציבורי ובעיית היישום | אחריות ציבורית וחובת דיווח - היבטים עקרוניים והשוואתיים והמצב בישראל | הגדרות והיבטים השוואתיים | דיווחיות: מבט השוואתי | הניהול הציבורי החדש: מודלים של ניהול ציבורי חדש | בריטניה | קנדה | ארצות הברית | ניו זילנד | אוסטרליה | אירלנד | דנמרק | הודו | הניהול הציבורי החדש: לקראת מודל של ניהול דיווחי חדש | עיקרים למודל של שירות ציבורי ובכללו מודל האחריות הציבורית - המבט השוואתי | השירות הציבורי המסורתי: מודלים של ניהול דיווח מסורתי | הונגריה | אוקראינה | גרמניה | הונג-קונג | ארגנטינה | ניהול דיווח מסורתי- סיכום ביניים | ישראל: לקראת רפורמה בשירות הציבורי - מודל של אחריית ציבורית | אחריות דיווח לכנסת | אחריות דיווח לממשלה | אחריות דיווח במשרד | ישראל: דיווחיות - סיכום | נציבות שירות המדינה - יחידות סמך - חסם אן זרז? | יחידת הנחיה ובקרה | יחידת התביעה החקירה והמשמעת | אגף לאיכוית ומצוינות | היחידה למשימות מיוחדות ובקרה מנהלית | דוגמה – המאבק על רכבו של ראש העירייה | מרכזיותו של ראש הממשלה | סוגי אחריות בישראל | אחריות פלילית | אחריות אזרחית | אחריות משמעתית | אחריות אישית המלווה בתמריצים חיוביים בשל ביצועים מצטיינים | אחריות בדיווח ושקיפות | מודל אחריות ציבורית חדש | | כללי | תרשים 9: מודל לרפורמה במינהל הציבורי - יותר אחריות ציבורית ובקרה על תוצאות | ומה הלאה - מחשבות לעתיד | עיקרי מודל לשירות ציבורי בישראל | פרק רביעי יחסי בג"ץ - כנסת וגם על חברה, משפט ועיצוב מדיניות | כללי | הדיון בספרות המשפטית | מרכזיותו של בית המשפט העליון: אי משילות ותרבות פוליטית אלטרנטיבית | נחוץ הסדר שיקדם משילות | תקציר ההסדר המוסדי המוצע | פרק חמישי על צריכה פוליטית (העצמתו של הצרכן הפוליטי) - התיירות כמקרה בוחן | הפוליטיקה של חוק שירותי התיירות בישראל | הדמיון הצורני בין דיני התיירות לדיני הגנת הצרכן | דיני התיירות בראי דיני הגנת הצרכן - היבטים מהותיים | השפעת דיני הגנת הצרכן הכלליים על דיני התיירות | כשל בהגנת הצרכן - תיקון 2002 בחוק שירותי התיירות | כשל בחובת הגילוי הנאות ותקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג - 2003 | עיצום כספי האומנם? | סיכום- לקראת הסדר של העצמת כוחו של הצרכן | פרק שישי אחרית דבר אך לא סוף פסוק: לקראת השתתפות פוליטית | רשימת מקורות | תקצירי מנהלים | לקראת רפורמה במינהל הציבורי - מודל של אחריות ציבורית | לקראת רפורמה ביחסי בג"ץ - כנסת | לקראת רפורמה בצריכה פוליטית (העצמתו של הצרכן בישראל) | מפתח ענינים ושמות | תרשימים | תרשים 1: מדיניות ציבורית בין מקבילית של כוחות | תרשים 2: מדד הפיצול על פי רה: 1949 - 1999 | תרשים 3: מספר המפלגות האפקטיבי ומדד הריכוזיות: 1949 - 1999 | תרשים 4: ממשלות וכנסות ישראל מאז קום המדינה | תרשים 5: תחולת העוני בקרב משפחות, לפני תשלומי קצבאות הביטוח הלאומי ומיסים ישירים 1979 - 1998 (באחוזים) | תרשים 6: טבלת דירוג מידת השחיתות במוסד | תרשים 7: מידת שביעות הרצון מרמת השירותים הציבוריים | תרשים 8: תהליך עיצוב וקביעת מדיניות ציבורית | תרשים 9: מודל לרפורמה במינהל הציבורי - יותר אחריות ציבורית ובקרה על תוצאות | תרשים 10: הרשות החדשה לסחר הוגן ולהגנת הצרכן
Mobile version: Enabled