Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מיסוי מקרקעין פרשנות, הלכה ומעשה

₪1,200.00
מק"ט: 15700

מחברים: ד"ר אבי גורמן; שי אהרונוביץ, עו"ד

Real estate Taxation Interpretation, Theory and Practice

כרכים: 2

דיני מיסוי מקרקעין: ד דיני מיסוי מקרקעין: ד

איזכור של הספר ב – TheMarker
אודות הספר

ספר זה הוא הראשון הנכתב יחדיו בידי מנהל בכיר ברשות המיסים הבקיא בעמדת הרשות, יחד עם מומחה העוסק בתחום בפרקטיקה ובאקדמיה.

הספר דן בפרשנות חוק מיסוי מקרקעין ותקנותיו ובכללן תקנות מס רכישה לאור הפסיקה והפרקטיקה, הספר יכלול התייחסות מפורטת לחקיקת המס שתתקבל בסוף שנת 2016! (מיסוי דירה שלישית, הקלות מס עדכניות, ועוד).

הספר עוסק במכלול העניינים הנזכרים בחוק מיסוי מקרקעין, זאת במתכונת של דיון ופרשנות בכל סעיפי חוק מיסוי מקרקעין והתקנות באופן כרונולוגי. ספר זה הוא חובה לכל העוסקים בתחום הנדל"ן ואשר מבקשים "מורה נבוכים" בתחום מיסוי המקרקעין.

בין הנושאים הנדונים בספר:

מיסוי דירות מגורים:

 • הפטור ממס והתנאים לתחולתו
 • מיסוי מופחת – פטור חלקי עד 2014
 • הוראות המעבר
 • תושב החוץ ודירת המגורים

מיסוי מגוון עסקאות נדל"ן:

 • עסקת קומבינציה
 • עסקאות מול רשות מקרקעי ישראל
 • קבוצות רכישה, תמ"א 38 ופינוי בינוי

פטורים והקלות במס שבח:

 • העברות נדל"ן בתוך המשפחה: ירושה, מתנות וגירושין
 • הפקעות, נאמנויות, מוסדות ציבור ועוד
 • העברה לחברה ופירוק חברה

פרוצדורות:

 • חובת הדיווח והתנאים לקבלת אישור לטאבו
 • תכנוני מס ועסקאות מלאכותיות
 • תיקון שומה וביטול עסקה
אודות המחברים

ד"ר אבי גורמן, שופט בבית המשפט המחוזי, כיהן בעבר כמרצה בקריה האקדמית אונו, ובעל משרד עורכי דין המתמחה בדיני מיסים.

עו"ד שי אהרונוביץ סמנכ"ל בכיר מיסוי מקרקעין ברשות המיסים, כיהן בעבר בתפקידים בכירים נוספים בהנהלת רשות המיסים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 3012/18 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' טוונטי האנדרד נהריה בע"מ ואח'
ע"א 74/15 מנהל מיסוי מקרקעין רחובות ואח' נ' גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ ואח'

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ו"ע 61648-02-17 חברת גב-ים לקרקעות בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ו"ע 67566-06-17 מנהל מיסוי מקרקעין טבריה נ' חצרי אלף בית קידום פרוייקטים בע"מ ואח'
ו"ע 34577-08-17 דוד גיא נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ו"ע 29094-05-18 שרית קופל נ' מנהל מיסוי מקרקעין מרכז
ו"ע 16836-0317 קרן רוזנבויים נ' מדינת ישראל
ו"ע 68019-07-18 אפי חוגי נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ו"ע 7999-08-16 רחל יעקובוביץ נ' מנהל מס שבח מקרקעין
ו"ע 37859-04-15 כץ גבע איצקוביץ קי גי אי בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ו"ע 68463-12-15 אופק בובליל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ו"ע 19416-10-15 אירפורט סיטי בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
.
חלק ראשון: תהליכים, מגמות ואופק רפורמי | 1. מבוא | 2. בעיות מרכזיות ומתווה לפתרון | 2.1 גבייה נמוכה והתדיינויות משפטיות רבות | 2.2 חלוקת נטל בלתי צודקת | 2.3 מתווה לפתרון | 3 חוק מיסוי מקרקעין – מבוא | 3.1 המסים שבחוק | 3.2 המבחנים לתחולת מס השבח או מס ההכנסה | 4. מטרות החוק | 4.1 מטרותיה הכלליות של מערכת המס ויישומן מקרקעין | 4.2 תכלית המסים הספציפיים שבחוק מיסוי מקרקעין | 4.3 ההצעה לביטול החוק והטמעתו בתוך פקודת מס הכנסה | 5. תהליכים ומגמות | 5.1 מסגרת הזמן: כחמש עשרה שנים – מתיקון 50 לחוק ואילך | 5.2 הגורמים הרלבנטיים: החוק, הפסיקה ורשות המסים | 6. מס הרכישה – מגמות | 6.1 המגמה הכללית – גישה מרחיבה: "עקרון צירוף כלל התמורות" | 6.2 שיעורי מס הרכישה | 6.2.1 הקלה דרמטית לרוכשי דירה יחידה | 6.2.2 החמרה דרמטית עם רוכשי דירות להשקעה | 6.2.3 הצורך במיקוד הקריטריון להטבה ובהחמרה מס | 6.3 איגודי מקרקעין – היכן תיעצר מגמת ההתרחבות? | 6.3.1 "הקצאה" כ"פעולה באיגוד" | 6.3.2 הגדרת איגודי מקרקעין – הגישה המרחיבה | 7. הפחתת שיעור מס השבח | 8. הפטור ממס במכירת דירות מגורים | 8.1 הוראות השעה – פטורים נדיבים שלא השיגו את ייעודם | 8.2 תיקון 76 לחוק – הרפורמה במיסוי דירות מגורים | 8.2.1 התעלמות משיקולים חברתיים – סעיף 49ה כאבן בוחן | 8.2.2 ההיתכנות הפוליטית – מבט אחר על תיקון 76 לחוק | 8.2.3 סיכום ומסקנות | 9. הכוונת תהליכים בענף הנדל"ן | 9.1 קידום התחדשות עירונית באזור המרכז | 9.2 ניסיון לדיכוי קבוצות הרכישה | 9.3 אופציה ייחודית במקרקעין – כלי לייזום פרויקטים | 9.4 הוראת שעה – הפחתת שיעור המס על מכירת קרקע לבנייה למגורים | 10. הכוונת תהליכים חברתיים – פסיקה והשפעתה על מבנה התא המשפחתי ותפקודו | 11. רפורמה חלקית בדיני ניכוי הוצאות – תיקון 55 לחוק | 12. רפורמה פרוצדוראלית – תיקון 70 לחוק | 13. הוראות חוק שהיו ואינם עוד | 13.1 פרק חמישי 3 – חילוף זכויות במקרקעין | 13.2 פרק חמישי 6 העברת מפעל לאזור מוטב – מהלך שלא צלח | 13.3 פרק שישי 1 – מס מכירה | 13.4 מיסוי עסקאות קומבינציה – סעיף 19(4) לחוק | 14. חקיקה חסרה | 14.1 איחוד שיעורי המס | 14.2 הידוק האכיפה באמצעות סנקציות כלכליות | 15. סיכום ומסקנות | חלק שני: פרשנות החוק | פרק ראשון: חוק מיסוי מקרקעין – פרק א': פרשנות | 1.1 מבוא | 1.2 סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין: הגדרות | 1.2.1 מקרקעין | 1.2.1.1 תחולה טריטוריאלית | 1.2.1.2 זכויות בניה כמקרקעין | 1.2.1.3 הפרדת מרכיב המקרקעין ממרכיבים אחרים של העסקה | 1.2.1.4 דין המחוברים לקרקע | 1.2.1.5 שכירת שירותים כעסקה נפרדת ממכירת המקרקעין | 1.2.1.6 רכישה של זכות במקרקעין הכוללת המחאת חוזי שכירות | 1.2.1.7 רכישת מקרקעין ומוניטין | 1.2.2 זכות במקרקעין | 1.2.2.1 מקרקעין המוחזקים כמלאי עסקי | 1.2.2.2 בעלות | 1.2.2.3 חכירה לתקופה העולה על 25 שנים | 1.2.2.4 דיירות מוגנת | 1.2.2.5 הרשאה במקרקעי ישראל | 1.2.2.6 היוון כמכירה | 1.2.2.7 חידוש חכירה | 1.2.2.8 השבת קרקע חקלאית אשר יועדה שונה | 1.2.2.9 הסכמים חדשים עקב שינוי ייעוד | 1.2.2.10 הגדרת "חכירה" | 1.2.2.11 סיכום | 1.2.3 מכירה | 1.2.3.1 מבחן התוכן הכלכלי | 1.2.3.2 הקצאת אופציה כמכירה | 1.2.3.3 מכר מותלה | 1.2.3.4 פעולה באיגוד כמכירה | 1.2.4 פעולה באיגוד מקרקעין | 1.2.4.1 הקדמה | 1.2.4.2 הצגת הבעיה | 1.2.4.3 מיקוד השאלה – על מה ראוי להטיל מס רכישה? | 1.2.4.4 המגמה המחמירה | 1.2.4.5 הסדר המס שקבע המחוקק | 1.2.4.6 מקרקעין המהווים מלאי עסקי | 1.2.5 זכות באיגוד | 1.2.5.1 הזכויות | 1.2.6 פעולה באיגוד | 1.2.7 עושה פעולה | 1.2.8 שווי של זכות פלונית | 1.2.9 הורשה | 1.2.10 חודש | 1.2.11 דירת מגורים | 1.2.11.1 התנאי הראשון – סיום הבנייה | 1.2.11.2 התנאי השני – הדירה בבעלותו או בחכירתו של יחיד | 1.2.11.3 התנאי השלישי – הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לצורך פקודת מס הכנסה | 1.2.11.4 התנאי הרביעי – דירה המשמשת למגורים או המיועדת למגורים לפי טיבה | 1.2.11.5 דירה הרוסה | 1.2.11.6 חלקי דירה כדירה אחת | 1.2.11.7 דירה אחת ככמה דירות | 1.2.12 קבוצת רכישה | 1.2.12.1 התקופה טרם תיקון 69 לחוק | 1.2.12.2 התקופה שלאחר תיקון 69 לחוק | 1.2.13 מנהל לעניין החוק | 1.2.14 קרוב | 1.2.14.1 "בן זוג" | 1.2.14.2 "איגוד שהוא בשליטתו" | 1.2.15 מס שבח, הפרשי הצמדה וריבית, מדד, שיעור עליית המדד | 1.2.16 הגדרות שונות והגדרת תושב חוץ ותושב ישראל | 1.3 סעיף 2 לחוק מיסוי מקרקעין: שליטה | 1.4 סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין: הקניות לנאמן, אפוטרופוס וכדומה | 1.5 סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין: הורשה אינה מכירה | 1.6 סעיף 5(ג) לחוק מיסוי מקרקעין | 1.6.1 ביטול הלכת שפייר | 1.6.2 חלוקת נכסי העיזבון בין היורשים | 1.7 סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין: העברה אגב גירושין | 1.8 סעיף 5 לחוק מיסוי מקרקעין: פעולות נוספות שהנן "מכירה" | 1.8.1 קביעת פעולות נוספות שהנן מכירה | 1.8.2 סעיף 5(א): העברות כפויות | 1.8.3 סעיף 5(ב): שינוי ייעוד | 1.8.3.1 שינוי ייעוד כמכירה | 1.8.3.1.1 מסים עקיפים בשינוי ייעוד | 1.8.3.1.2 דינו של שינוי ייעוד שלא נזכר בחוק | 1.8.4 שינוי ייעוד תוך החלת חוק עידוד השקעות הון – סעיף 5(ב)(1א) לחוק | 1.8.5 סעיף 5(ג) לחוק | 1.8.6 סעיף 5(ה) לחוק | פרק שני: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שני: הטלת המס | 2.1 מבוא | 2.2 סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין – הטלת המס על מכירת זכות במקרקעין | 2.3 סעיף 7 לחוק מיסוי מקרקעין – הטלת המס על פעולה באיגוד מקרקעין | 2.4 סעיף 7א לחוק מיסוי מקרקעין – החלת הוראות חלק ה' וחלק ה'2 לפקודה על פעולה באיגוד מקרקעין | 2.4.1 יום המכירה | 2.4.2 יום הרכישה | 2.4.3 שווי המכירה או התמורה | 2.4.4 שווי הרכישה או המחיר המקורי | 2.5 סעיף 8 לחוק מיסוי מקרקעין – רישום ניירות ערך באיגוד מקרקעין למסחר בבורסה | 2.6 סעיף 11 לחוק מיסוי מקרקעין – צירוף תקופות חכירה | 2.7 סעיף 13 לחוק מיסוי מקרקעין – הקניית זכויות שונות באיגוד | 2.8 סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין – חובת תשלום המס | 2.9 סעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין – תנאים לתקפן של עסקאות | 2.9.1 כללי | 2.9.2 סעיף 16(א) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.3 סעיף 16(א)(2) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.4 סעיף 16(א)(2א) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.5 סעיף 16(ב) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.6 סעיף 16(ג) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.7 סעיף 16(ד) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.9.8 סעיף 16(ו) לחוק מיסוי מקרקעין | 2.10 סעיף 16(א1) לחוק מיסוי מקרקעין – מתן אישור על עסקאות | 2.10.1 תנאי הסעיף | 2.11 סעיף 16א לחוק מיסוי מקרקעין – הטלת מס שבח ומס רכישה באזור | פרק שלישי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שלישי: שווי המכירה והרכישה | 3.1 מבוא | 3.2 שווי המכירה | 3.2.1 שווי מכירה – ההגדרה הכללית | 3.2.2 עקרון "צירוף כל התמורות" | 3.2.3 סעיף 17(ב) לחוק מיסוי מקרקעין – שווי המכירה בהפקעה | 3.2.4 סעיף 17(ג) – שווי מכירה במכירות לפי סעיף 5 לחוק שאינן הפקעה | 3.2.5 סעיף 17(ד) – שווי המכירה כאשר את מס השבח משלם הקונה | 3.3 יום המכירה | 3.3.1 סעיף 19(1) – יום המכירה בהליכי הוצאה לפועל | 3.3.2 סעיף 19(2) – יום המכירה בהפקעה | 3.3.3 סעיף 19(3) לחוק – יום המכירה במכירה של רשות מקרקעי ישראל | 3.3.4 סעיף 19(3א) – יום המכירה בהתקיימות תנאי עתידי | 3.3.5 סעיף 19(4) – יום המכירה בעסקת קומבינציה | 3.4 עסקת קומבינציה – כללי | 3.4.1 שווי המכירה בעסקת הקומבינציה ודחיית יום המכירה | 3.5 שווי הרכישה | 3.5.1 עקרון רציפות המס – וגבולותיו | 3.5.2 מעמדו של שווי הרכישה עליו הוצהר למס רכישה | 3.5.3 שווי הרכישה כאשר המוכר משביח את הנכס | 3.5.4 שווי הרכישה במכירת נכס תפוס | 3.5.5 שווי הרכישה כאשר המוכר היה בעברו דייר מוגן בנכס ורכש את זכות הבעלות | 3.6 שווי הרכישה במכירת חלק בלתי מסוים | 3.7 שווי הרכישה במכירת חכירה | 3.8 איסור כפל שווי רכישה | 3.9 שווי הרכישה בהורשה | 3.9.1 כללי | 3.9.2 סמכות המנהל לקבוע שווי שונה כאשר חל מס העיזבון | 3.10 שווי הרכישה במתנה שלא הוכרה לענין מס עזבון | 3.11 שווי הרכישה כשהמוכר הוא נאמן, אפוטרופוס, מפרק או כונס נכסים שעליהם חל סעיף 3 לחוק | 3.12 שווי רכישה ללא תמורה | 3.13 שווי הרכישה בחילוף זכויות במקרקעין – הוראת שעה | 3.14 שווי רכישה באיגוד במקרים מסוימים | 3.15 שווי רכישה של מקרקעין שנתקבלו אגב פירוק | 3.16 שווי רכישה של זכות במקרקעין שהיא פיצוי בהפקעה או בחליפין | 3.17 סעיפים 33–35 לחוק – שווי רכישה של מקרקעין שנרכשו לפני תחילת החוק | 3.17.1 זכויות במקרקעין שנתקבלו לפני תחילת החוק | 3.17.2 שווי הרכישה בחליפין שנעשו לפני תחילת החוק | 3.17.3 שווי הרכישה של זכות במקרקעין שנתקבלה במתנה לפני תחילת החוק | 3.18 שווי רכישה כשהיתה הפקעה חלקית | 3.19 יום הרכישה | פרק רביעי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק רביעי: ניכויים | 4.1 הקדמה – נקודת המוצא לסוגיית הניכויים | 4.2 סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין – הניכויים המותרים | 4.2.1 ההוצאות המותרות בניכוי | 4.2.2 דין הוצאות המותרות בניכוי לפי פקודת מס הכנסה | 4.2.3 הוצאה בסכום "העולה על הנדרש" | 4.2.4 הוראות המסגרת | 4.2.5 סעיפי ההוצאה הספציפיים | 4.2.6 סעיף 39(1) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות השבחה | 4.2.6.1 השבחה שאינה באה לידי ביטוי בשווי המכירה | 4.2.6.2 עיתוי תשלום הוצאות ההשבחה | 4.2.6.3 עבודה עצמית | 4.2.7 סעיף 39(2) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאה לרכישת זכות חזקה ייחודית | 4.2.8 סעיף 39(2א) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאה לפינוי פולש | 4.2.9 סעיף 39(3) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות להשבחת מקרקעין סמוכים | 4.2.10 סעיף 39(4) לחוק מיסוי מקרקעין – ניכוי מס הרכישה | 4.2.11 סעיפים 39(5) ו־39(6) לחוק מיסוי מקרקעין – דמי תיווך | 4.2.11.1 תשלום דמי ניהול לאפוטרופוס הכללי | 4.2.12 סעיף 39(7) לחוק מיסוי מקרקעין – שכר טרחת עורך דין | 4.2.13 סעיף 39(7א) לחוק מיסוי מקרקעין – שכר טרחת שמאי ומודד | 4.2.14 סעיף 39(7ב) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות להוכחת זכות במקרקעין | 4.2.15 סעיף 39(8) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות לתשלום מס רכוש | 4.2.16 סעיף 39(8א) לחוק מיסוי מקרקעין – מס מכירה | 4.2.17 סעיף 39(9) לחוק מיסוי מקרקעין – דמי הסכמה | 4.2.18 סעיף 39(10) לחוק מיסוי מקרקעין – תשלום לשחרור משכנתה | 4.2.19 סעיף 39(11) לחוק מיסוי מקרקעין – היטל השבחה | 4.2.20 סעיף 39(11א) לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות הכרוכות בתשלום המס | 4.2.21 סעיף 39(12) לחוק מיסוי מקרקעין – ניכוי הוצאות במקרים של "כניסה לנעליים" | 4.3 סעיף 39א לחוק מיסוי מקרקעין – ניכוי הוצאות ריבית ריאלית | 4.3.1 תכלית החקיקה לעומת לשון החוק המצמצמת | 4.3.2 פרשנות רשות המסים לסעיף | 4.3.3 הלוואה מקרוב | 4.3.4 "המסלול הירוק" | 4.4 סעיף 40 לחוק מיסוי מקרקעין – חישוב הניכוי במכירת חלק מזכות במקרקעין | 4.5 סעיף 42 לחוק מיסוי מקרקעין – איסור ניכויי כפל | 4.5.1 ייחוס הוצאות | 4.5.2 ניכוי הוצאות הנוגעות להליכים משפטיים בשל ביטול עסקה קודמת | 4.7 סעיפים 43, 44 ו־45 לחוק מיסוי מקרקעין – סעיפים שבוטלו בתיקון 50 לחוק | 4.8 סעיף 46 לחוק מיסוי מקרקעין – הוצאות שלא יותרו | פרק חמישי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק חמישי: סכום המס | 5.1 מבוא | 5.2 סעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין: הגדרות | 5.2.1 מדד | 5.2.2 פחת | 5.2.2.1 כללי | 5.2.2.2 פחת חשבונאי | 5.2.2.2.1 עלות הנכס המופחת | 5.2.2.2.2 שיטות הפחת | 5.2.2.3 פחת לצורכי מס | 5.2.2.4 פחת לנכס מקרקעין | 5.2.2.5 פחת בדירות אשר הושכרו למגורים | 5.2.2.6 פחת מואץ | 5.2.2.7 מענק לרכישת המקרקעין כפחת לעניין הסעיף | 5.2.3 ערך הוצאות ששולמו לאחר יום המכירה | 5.2.4 יתרת שווי הרכישה | 5.2.5 יתרת שווי רכישה מתואמת | 5.2.5.1 מס רכוש | 5.2.5.2 הוצאות אחרות | 5.2.5.3 הוצאות ריבית ראליות | 5.2.5.4 הוצאות שהוצאו לאחר יום המכירה | 5.2.6 סכום אינפלציוני | 5.2.7 סכום אינפלציוני חייב | 5.2.8 שבח ריאלי | 5.2.9 יום התחילה | 5.2.10 שבח ריאלי עד יום התחילה | 5.2.11 מועד השינוי | 5.2.12 שבח ריאלי לאחר יום התחילה ועד למועד השינוי | 5.2.13 יתר שבח ריאלי לאחר מועד השינוי | 5.2.14 שנת מס | 5.2.15 הפסד במכירת זכות במקרקעין | 5.2.16 דירת מגורים מזכה | 5.2.17 יום המעבר | 5.2.18 שבח ריאלי עד יום המעבר | 5.3 סעיף 48א לחוק מיסוי מקרקעין: המס על השבח | 5.3.1 המס על השבח הריאלי – כללי | 5.3.2 המס על השבח הריאלי בדירת מגורים מזכה חייבת | 5.3.3 המס על השבח האינפלציוני | 5.3.4 המס על השבח ההיסטורי | 5.3.5 הגדלת שיעור המס על שבח "היסטורי" | 5.3.6 הנחה במס השבח למוכר זכות אשר נרכשה בתקופה 7.11.2001 עד 31.12.2003 | 5.3.7 פריסת השבח הריאלי | 5.4 סעיף 48א1 לחוק מיסוי מקרקעין: הפחתת שיעורי מס השבח במכירת מקרקעין בתקופה 7.11.2001–31.12.2003 | 5.5 סעיף 48ב לחוק מיסוי מקרקעין: השבח – חלק מההכנסה החייבת | 5.5.1 למי נתונה קדימות המיסוי? למנהל או לפקיד השומה? | 5.5.2 השבח – חלק מההכנסה החייבת | 5.6 סעיף 48ג לחוק מיסוי מקרקעין: שיעור מיוחד להפקעה | 5.7 הוראת שעה – הפחתת שיעור המס על מכירת קרקע לבנייה למגורים | 5.7.1 כללי | 5.7.2 סעיפי הוראת השעה | 5.8 הוראת שעה לתיקון מס' 76 לחוק, לתקופה מיום 1.1.2014 עד 31.12.2017 (תקופת המעבר) | 5.9 סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה: מס על הכנסות גבוהות | פרק שישי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק חמישי 1: פטור לדירת מגורים מזכה | 6.1 מבוא | 6.1.1 תמצית הסדר המס שקבע המחוקק בפרק חמישי 1 לחוק | 6.1.2 עמידה בתנאי הסף | 6.1.3 תחולתה של אחת מעילות הפטור שבפרק | 6.1.4 בדיקה כי אף אחת משתי המגבלות שנקבעו בפרק אינה חלה | 6.2 סעיף 49(א) לחוק מיסוי מקרקעין: הגדרה וחזקה | 6.2.1 משך הזמן שבו נדרש שימוש למגורים | 6.2.2 בחינת השימוש למגורים רק ממועד הפיכת הנכס לדירת מגורים | 6.2.3 בחינת השימוש למגורים בדירה שהועברה למוכר בלא חבות במס | 6.2.3.1 חזקות מקילות | 6.3 סעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין: חזקת התא המשפחתי | 6.3.1 חזקת התא המשפחתי | 6.3.2 "בן זוג" | 6.3.3 הקטין והתא המשפחתי | 6.3.4 גבולות חזקת התא המשפחתי | 6.4 סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין: תנאים לפטור | 6.4.1 תושבות המוכר – תושבות בישראל או היעדר בעלות על דירה במדינת התושבות | 6.4.2 מכירת מלוא זכויות המוכר בדירה | 6.4.3 בקשת פטור | 6.5 סעיף 49א(א1) לחוק מיסוי מקרקעין: תנאים לפטור | 6.6 סעיף 49א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין: תנאים לפטור | 6.7 סעיף 49ב לחוק מיסוי מקרקעין: פטור לדירת מגורים מזכה | 6.8 סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין: פטור אחת לשנה וחצי לדירת מגורים יחידה | 6.9 סעיף 49ג לחוק מיסוי מקרקעין: חזקת דירת מגורים יחידה | 6.9.1 הדירה הנוספת נרכשה כתחליף לדירה הנמכרת ב־18 החודשים שקדמו למכירה | 6.9.2 הדירה הנוספת הושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) | 6.9.3 חלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה, חלקו של המוכר בבעלותה אינו עולה על מחצית | 6.9.4 הדירה הנוספת היא דירת ירושה והתקיימו בה תנאי סעיף 49ב(5)(א) ו־(ב) | 6.10 סעיף 49ד לחוק מיסוי מקרקעין: חזקת דירת מגורים נוספת | 6.10.1 מכירת דירת מגורים בפטור לפי סעיף 49ב(2) בתקופת המעבר | 6.11 סעיפים 49ב(3) ו־(4) לחוק מיסוי מקרקעין: ¬סעיפי פטור שבוטלו | 6.12 סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין: פטור לדירה שהתקבלה בירושה | 6.13 סעיף 49ב(6) לחוק מיסוי מקרקעין: פטור למוסד ציבורי | 6.13.1 מכירת דירת מגורים בסכום העולה על תקרת הפטור הקבוע בסעיף 49א(א1) | 6.14 סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין: פטור חד־פעמי – הוראה מיוחדת | 6.15 סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין: סייג לדירה שנתקבלה במתנה | 6.15.1 תקופות הצינון | 6.15.2 קבלת כסף אשר מימן את רכישת הדירה | 6.15.3 הלוואה כמתנה | 6.15.4 קבלת חלק מדירה במתנה | 6.15.5 נטל הראיה | 6.16 סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין: כשהמחיר מושפע מהאפשרות לתוספת בנייה | 6.16.1 "פיצול פיזי" | 6.16.2 פיצול מרכיבי התמורה – סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין | 6.16.3 פטור מוגבל לתמורה בגין זכויות הבנייה הנוספות | 6.16.4 מיסוי המרכיב שאינו פטור | 6.16.5 פטור יחסי לכל מוכר – סעיף 49ז(א1) לחוק מיסוי מקרקעין | 6.16.6 משק חקלאי | 6.17 סעיף 49ז1 לחוק מיסוי מקרקעין: פטור על תשלומי איזון | 6.18 סעיף 49ח לחוק מיסוי מקרקעין: כללים למגורי קבע | 6.19 הערת סיכום – אלטרנטיבה להסדר שבפרק | פרק שביעי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין | 7.1 מבוא | 7.2 סעיף 49י לחוק מיסוי מקרקעין – הגדרות | 7.3 סעיף 49י1 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראה מיוחדת במימוש זכות | פרק שמיני: חוק מיסוי מקרקעין – פרק חמישי 2: אופציה במקרקעין | 8.1 רקע – פינוי בינוי | 8.2 מסלול אחד – סעיף 14 לחוק הרשות להתחדשות עירונית – מסלול רשויות מקומית | 8.3 מסלול נוסף – מסלול ההכרזה לפי סעיף 15 לחוק הרשות להתחדשות עירונית – מסלול מיסוי | 8.3.1 כללי | 8.3.2 סעיף 15(א) לחוק הרשות להתחדשות עירונית – הגדרת "הוועדה" לעניין הסעיף | 8.3.3 סעיף 15(ב) לחוק הרשות להתחדשות עירונית – תנאים להכרזה | 8.3.4 סעיף 15(ג) לחוק הרשות להתחדשות עירונית – הוראת שעה עד ליום 31.12.2023 | 8.3.5 סעיפים 15(ד) ו־(ה) לחוק הרשות להתחדשות עירונית – תוקפו של צו ההכרזה | 3.8.6 סעיפים 15(ו) ו־(ז) לחוק הרשות להתחדשות עירונית – תחולת חוק מיסוי מקרקעין וחוק מע"מ | 8.4 פרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין | 8.5 סעיף 49יט לחוק מיסוי מקרקעין – הגדרות וחזקות | 8.6 סעיף 49כ לחוק מיסוי מקרקעין – יום המכירה | 8.7 סעיף 49כא לחוק מיסוי מקרקעין – חובת דיווח וקבלת החלטה מקדמית | 8.8 סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין – סעיף הפטור ממסים | 8.8.1 עקרונות הפטור | 8.8.2 סעיף 49כב(א) לחוק מיסוי מקרקעין – פטור ממסים | 8.8.3 סעיף 49כב(א1) לחוק מיסוי מקרקעין | 8.8.4 סעיף 49כב(ב) לחוק מיסוי מקרקעין | 8.9 סעיף 49כג לחוק מיסוי מקרקעין – יום ושווי הרכישה של יחידת המגורים החלופית והזכות הנוספת | 8.9.1 כללי | 8.9.2 סעיף 49כג לחוק מיסוי מקרקעין – יום ושווי רכישה כאשר כל המכירה ליזם הופטרה ממס | 8.10 סעיף 49כד לחוק מיסוי מקרקעין – פטור ממס רכישה | 8.11 סעיף 49כה לחוק מיסוי מקרקעין – שווי הרכישה של היזם | 8.12 סעיף 49כו לחוק מיסוי מקרקעין – פטור נוסף | 8.13 סעיף 49כז לחוק מיסוי מקרקעין – פטור ליחידה אחרת | 8.14 סעיף 49כח לחוק מיסוי מקרקעין – הכרזה על מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי | 8.15 סעיף 49כט לחוק מיסוי מקרקעין – הוראת תחולה | 8.16 סעיף 49ל לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות לגבי מתחם להתחדשות עירונית | 8.17 סעיף 49לא לחוק מיסוי מקרקעין – הסמכה | פרק תשיעי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק חמישי 5: פטור בעסקאות תמ"א 38 | 9.1 מבוא | 9.2 החבות במס | 9.2.1 היבט חוקתי | 9.3 סעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין – הגדרות | 9.4 סעיף 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין – יום המכירה | 9.5 סעיף 49לב2 לחוק מיסוי מקרקעין – חובת הודעה ודיווח | 9.6 סעיף 49לג לחוק מיסוי מקרקעין – פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק | 9.7 סעיף 49לג1 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה | 9.7.1 הצורך בקביעת הוראות בדבר חישוב המס במכירת הדירות החלופיות | 9.7.2 תמ"א חיזוק בשילוב הריסת קומה עליונה בזיקה לשאלת "הדייר המטפס" | 9.8 סעיף 49לד לחוק מיסוי מקרקעין – פטור בעסקאות ברכוש המשותף | 9.9 סעיף 49לה לחוק מיסוי מקרקעין – סייג לפטור | 9.10 סעיף 49לו לחוק מיסוי מקרקעין – אי־שלילת שימוש בפטור אחר ממס | 9.11 סעיף 49לו2 לחוק מיסוי מקרקעין – תחולת הפרק | פרק עשירי: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שישי: פטורים אחרים ודחיית מועדי תשלום | 10.1 מכירה החייבת במס הכנסה | 10.1.1 מעמד הרוכשים מקבלן שטרם קיבל טופס 50 | 10.2 סעיפים 51 ו־52 לחוק מיסוי מקרקעין – דחיית מועד תשלום המס | 10.3 סעיף 53 לחוק מיסוי מקרקעין – יפוי כוח לבצע מכירה | 10.4 סעיף 54 לחוק מיסוי מקרקעין – העברת שליטה הפטורה ממס | 10.5 סעיף 55 לחוק מיסוי מקרקעין –מניעת מס כפל | 10.6 סעיף 56 לחוק מיסוי מקרקעין –פטור מאגרת העברת מקרקעין | 10.7 סעיף 57 לחוק מיסוי מקרקעין – פעולה במניות נסחרות בבורסה | 10.8 סעיף 59 לחוק מיסוי מקרקעין – סמכות שר האוצר לפטור ממס פעולות באיגודים | 10.9 סעיף 60 לחוק מיסוי מקרקעין – מכירה למדינה, לרשויות מקומיות ולמוסדות לאומיים | 10.10 סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור במכירה למוסד ציבורי ופטור במכירה על ידי מוסד ציבורי | 10.10.1 מיהו "מוסד ציבורי"? | 10.10.2 מכירת "זכות במקרקעין" | 10.10.3 סעיף 61(א) לחוק מיסוי מקרקעין – מתנה למוסד ציבורי | 10.10.4 סעיף 61(ג) לחוק מיסוי מקרקעין – מכירת מקרקעין שהתקבלו במתנה פטורה ממס | 10.10.5 הפטור למוסד ציבורי המוכר מקרקעין – כללי | 10.10.6 סעיף 61(ב) לחוק מיסוי מקרקעין – הפטור למוסד ציבורי המוכר מקרקעין | 10.10.6.1 "בידי המוסד" | 10.10.6.2 "שימוש במישרין" | 10.10.6.3 מניין התקופות | 10.11 סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין – מתנות לקרובים | 10.12 סעיף 63 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור על ויתור וללא תמורה | 10.13 סעיף 64 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור בהפקעה שתמורתה זכות במקרקעין | 10.13.1 הסכם כתוצאה מאיום בהפקעה | 10.13.2 שינוי ייעוד למלאי עסקי | 10.14 סעיף 65 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור בהחלפות מסויימות | 10.15 סעיף 66 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור בחלוקת קרקע למתיישבים | 10.16 סעיף 67 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור באיחוד וחלוקה | 10.16.1 חלוקה | 10.16.2 איחוד | 10.16.3 היקף הפטור שבסעיף | 10.16.4 "חלוקת מקרקעין" | 10.17 סעיף 68 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור בהחלפת מקרקעין בין חברי אגודה להתיישבות חקלאית | 10.18 סעיף 69 לחוק מיסוי מקרקעין – העברה של זכות מנאמן לנהנה | 10.19 סעיף 72 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור לרשות מקומית וגופים נוספים | 10.20 סעיף 72א לחוק מיסוי מקרקעין – שלילת פטור לדירה בבניין להשכרה | 10.20.1 רקע | 10.20.2 התנאים לקבלת ההטבות | 10.20.3 הטבה למוכר 50 דירות לפחות | 10.20.3.1 ההטבות | 10.20.3.2 פטור ממע"מ | 10.20.4 סעיף 72א לחוק מיסוי מקרקעין – שלילת פטור לדירה בבניין שהיה זכאי להטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון | 10.21 העברת מקרקעין כחלק משינוי מבנה תאגידי | 10.21.1 מבוא | 10.21.2 העברת מקרקעין לחברה | 10.21.1.2.1 העברת מקרקעין לפי חלק ה'2 לפקודת מס הכנסה | 10.21.1.2.2 העברת נכס תמורת מניות – פרק שלישי לחלק ה'2 לפקודה | 10.21.1.2.2.1 הגדרות | 10.21.1.2.2.2 העברת מלא הזכויות בנכס לחברה על ידי אדם אחד | 10.21.1.2.2.3 העברת נכס בידי מספר בני אדם לחברה | 10.21.1.2.2.4 הוראות לעניין סעיפים 104א וסעיף 104ב לפקודה | 10.21.1.2.2.5 סעיף 104ז(ב)(2) לפקודה – תוצאות הפרת הסעיף | 10.21.1.2.2.6 סעיפים 104ה–104ו לפקודה – עקרון רצף המס | 10.21.1.3 העברת מקרקעין לתאגיד לפי סעיף 70 לחוק | 10.21.1.3.1 סעיף 70 – פטור מותנה למכירות לאיגודים | 10.21.1.3.2 קביעת יום ושווי הרכישה של הזכות המועברת | 10.21.1.4 סיכום האבחנה בין העברה לפי סעיף 70 לחוק לסעיף 104 לפקודה | 10.21.2 העברת מקרקעין כחלק מפירוק חברה | 10.21.2.1 סעיף 93 לפקודה | 10.21.2.1.1 סעיף 93(ב2) לפקודה | 10.21.2.2 סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין – העברת זכות במקרקעין אגב פירוק איגוד | 10.21.2.3 סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין – רווח נוסף בפירוק | 10.21.2.4 סעיף 72ב לחוק מיסוי מקרקעין – שלילת פטור לזכות שהתקבלה כתוצאה מפירוק איגוד | פרק אחד־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שביעי: הצהרות ושומה | 11.1 מבוא | 11.2 סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות | 11.2.1 הגשת הצהרה על ידי מוכר זכות במקרקעין | 11.2.2 הגשת הצהרה על ידי עושה פעולה באיגוד מקרקעין | 11.2.3 הגשת הצהרה על ידי רוכש זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין | 11.3 סעיף 74 לחוק מיסוי מקרקעין – הודעה על נאמנות | 11.4 סעיף 75 לחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות על ידי איגוד או על ידי בעלי הזכויות בו | 11.5 סעיף 75א לחוק מיסוי מקרקעין – הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי | 11.6 סעיף 76 לחוק מיסוי מקרקעין – מועד הודעה כשתנאי של פטור חדל להתקיים | 11.7 סעיף 76א לחוק מיסוי מקרקעין – הגשת הצהרה באופן מקוון | 11.8 סעיף 77 לחוק מיסוי מקרקעין – פטור מהצהרות בעסקאות מסוימות | 11.9 סעיף 78 לחוק מיסוי מקרקעין – שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין | 11.9.1 תקופת הוצאת השומה | 11.9.2 שומה לפי מיטב השפיטה | 11.9.3 תיקון טעות בשומה | 11.10 סעיף 79 לחוק מיסוי מקרקעין – שומות במכירת זכות באיגוד | 11.11 סעיף 79 לחוק מיסוי מקרקעין – הנמקה לפי מיטב השפיטה ומתן זכות טיעון | 11.12 סעיף 81 לחוק מיסוי מקרקעין – הודעה על חיוב במס באיגוד | 11.13 סעיף 82 לחוק מיסוי מקרקעין – שומה כשלא נמסרה הצהרת המוכר או הרוכש | 11.14 סעיף 84 לחוק מיסוי מקרקעין – סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות | 11.15 סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון שומה | 11.16 סעיף 85א לחוק מיסוי מקרקעין – תיקון שומה בשינויי מבנה | 11.17 סעיף 86 לחוק מיסוי מקרקעין – הודעות שומה | 11.18 החלטת מיסוי | 11.18.1 כללי | 11.18.2 סעיף 158ב לפקודה – הגדרות | 11.18.3 סעיף 158ג לפקודה – סמכות לעניין החלטת מיסוי | 11.18.4 סעיף 158ד לפקודה – בקשה להחלטת מיסוי | 11.18.5 סעיף 158ה לפקודה – אגרת בקשה | 11.18.6 סעיף 158ו לפקודה – הוראות נוספות | פרק שנים־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שמיני: השגה וערעור | 12.1 מבוא | 12.2 השגה | 12.2.1 כללי | 12.3 החלטה בהשגה | 12.4 ערר על החלטת המנהל | 12.5 הרכב וסמכויות ועדת הערר | 12.6 ערעור על החלטת ועדת הערר | פרק שלושה־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק תשיעי: תשלום המס וגבייתו | 13.1 מבוא | 13.2 סעיף 90א לחוק מיסוי מקרקעין – תשלום לאחר הודעה על סכום מס | 13.3 סעיף 91 לחוק מיסוי מקרקעין – תשלום יתרת מס על פי שומה | 13.4 סעיף 91א לחוק מיסוי מקרקעין – ריבית על דחיית מועד תשלום | 13.5 סעיף 92 לחוק מיסוי מקרקעין – גביית המס | 13.6 סעיף 93 לחוק מיסוי מקרקעין – גביית המס במכירה מאונס | 13.7 סעיף 94 לחוק מיסוי מקרקעין – ריבית בשל פיגור בתשלום | 13.8 סעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין – קנס על אי־הגשת הצהרה או הודעה | 13.9 סעיף 94ב לחוק מיסוי מקרקעין – קנס על פיגור בתשלום | 13.10 סעיף 94ג לחוק מיסוי מקרקעין – סמכות המנהל לפטור מתשלום קנס | 13.11 סעיף 94ד לחוק מיסוי מקרקעין – זקיפת תשלומים | 13.12 סעיף 95 לחוק מיסוי מקרקעין – קנס על גרעון | 13.13 סעיף 95א לחוק מיסוי מקרקעין – גביית מס בנסיבות מיוחדות | 13.14 סעיף 95ב לחוק מיסוי מקרקעין – בקשה לרשם לענייני המרכז להטלת הגבלות | פרק ארבעה־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק עשירי: סמכויות | 14.1 מבוא | 14.2 סעיף 96 לחוק מיסוי מקרקעין – סמכות לדרוש מסמכים וידיעות ולהיכנס | 14.3 סעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין – חקירות וחיפושים | פרק חמישה־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק אחד־עשר: עבירות ועונשים | 15.1 מבוא | 15.2 סעיף 98 לחוק מיסוי מקרקעין – עבירות ועונשים | 15.2.1 סעיף 98(א) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.2 סעיף 98(ב) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.3 סעיף 98(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.4 סעיף 98(ג) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.5 סעיף 98(ג1) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.6 סעיף 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.2.7 סעיף 98(ד) לחוק מיסוי מקרקעין | 15.3 סעיף 98א לחוק מיסוי מקרקעין – תשלום קנס או כופר שהוטל על הזולת | 15.4 סעיף 99 לחוק מיסוי מקרקעין – עבירות על ידי תאגיד | 15.5 סעיף 100 לחוק מיסוי מקרקעין – חבות לתשלום המס | 15.6 סעיף 101 לחוק מיסוי מקרקעין – כופר כסף | פרק שישה־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שנים־עשר: הוראות שונות | 16.1 מבוא | 16.2 סעיף 102 לחוק המקרקעין – ביטול עסקה | 16.2.1 מכירת הזכות לשני צדדים שונים | 16.2.2 החלפת דירה לפני גמר בנייתה | 16.2.3 ביטול עסקת מתנה | 16.2.4 ביטול עסקת מתנה לאחר מות נותן המתנה | 16.2.5 ביטול חברות בקבוצת רכישה | 16.2.6 אי־מימוש אופציה | 16.2.7 מיסוי פיצויים שהתקבלו בשל ביטול העסקה | 16.3 סעיף 103 לחוק המקרקעין – החזרת מס שנגבה בטעות | 16.4 סעיף 103א לחוק המקרקעין – הפרשי הצמדה וריבית על החזר | 16.5 סעיף 103ב לחוק המקרקעין – סמכות להחזיר מס לתושב חוץ | 16.6 סעיף 104 לחוק המקרקעין – זיכוי ממס שבח במס עזבון | 16.7 סעיף 105 לחוק המקרקעין – שמירת סוד | 16.8 סעיף 105א לחוק המקרקעין – מאגר מידע | 16.9 סעיף 106 לחוק המקרקעין – הסכמה על ידי חברות שיכון | 16.10 סעיף 107 לחוק המקרקעין – הארכת מועד | 16.11 סעיף 108 לחוק המקרקעין – פגמים וליקויים | 16.12 סעיף 109 לחוק המקרקעין – מסירת הודעות | 16.13 סעיף 109 לחוק המקרקעין – ייצוג נישום בידי רואה חשבון ויועץ מס | 16.14 סעיף 110 לחוק המקרקעין – סדרי דין ואגרות בועדות ערר | 16.15 סעיף 111 לחוק המקרקעין – אצילת סמכויות | 16.16 סעיף 112 לחוק המקרקעין – טפסים | 16.17 סעיף 113 לחוק המקרקעין – ביטולים | 16.18 סעיף 114 לחוק המקרקעין – אי־מתן ניכויים לפי פקודת מס הכנסה | 16.19 סעיף 115 לחוק המקרקעין – ביצוע ותקנות | חלק שלישי: מס רכישה | פרק שבעה־עשר: חוק מיסוי מקרקעין – פרק שלושה־עשר: תחילה והוראות מעבר | 17.1 מבוא | 17.2 סעיף 116 לחוק מיסוי מקרקעין – תחילה | 17.3 סעיף 117 לחוק מיסוי מקרקעין – רישום זכות במקרקעין של איגוד על שם בעליו | 17.4 סעיף 118 לחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות על ידי איגוד מקרקעין | 17.5 סעיף 119 לחוק מיסוי מקרקעין – הצהרות על ידי נאמנים | 17.6 סעיף 120 לחוק מיסוי מקרקעין – הוראות מעבר | פרק שמונה־עשר: סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין: מס רכישה | 18.1 מבוא | 18.2 תיקון מס' 5 לחוק | 18.3 סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין – מס רכישה | 18.3.1 שיעורי המס הרכישה במקרים שונים | 18.3.2 פעולה באיגוד מקרקעין | 18.3.3 הגדרת "בניין" ו"דירת מגורים" | 18.3.4 שיעורי מס הרכישה ברכישת "דירת מגורים" ו"דירת מגורים יחידה" | 18.3.4.1 חזקת התא המשפחתי | 18.3.4.2 דירה חלופית | פרק תשעה־עשר: תקנות מס רכישה | 19.1 מבוא | 19.2 תקנה 2 לתקנות מס רכישה – שיעורי מס רכישה | 19.2.1 זכויות באיגוד מקרקעין המחזיק דירת מגורים | 19.2.2 תקנה 2(2)(א) לתקנות מס רכישה | 19.2.3 תקנה 2(2)(ב) לתקנות מס רכישה | 19.2.4 תקנה 2(2)(ג) לתקנות מס רכישה | 19.2.5 תקנה 2(2)(ד) לתקנות מס רכישה | 19.3 תקנה 3 לתקנות מס רכישה – תאגידים שנוסדו בחוק | 19.4 תקנה 4 לתקנות מס רכישה – מוסדות לאומיים | 19.5 תקנה 5 לתקנות מס רכישה – האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים | 19.6 תקנה 6 לתקנות מס רכישה – חברות ממשלתיות עירוניות לשיכון, דיור והשכרה | 19.7 תקנה 7 לתקנות מס רכישה – אגודות למען החייל | 19.8 תקנה 8 לתקנות מס רכישה – רשות מקומית | 19.8.1 תקנה 8(א) לתקנות מס רכישה | 19.8.2 תקנה 8(ב) לתקנות מס רכישה | 19.8.3 תקנה 8(ג) לתקנות מס רכישה | 19.8.4 תקנה 8(ד) לתקנות מס רכישה | 19.9 תקנה 9 לתקנות מס רכישה – מוסדות ציבור | 19.9.1 רכישת נכס בידי "מוסד ציבורי" אחר או "רשות מקומית" | 19.10 תקנה 11 לתקנות מס רכישה – נכה, עיוור, נפגע ומשפחות חיילים שנספו במערכה | 19.10.1 כללי | 19.10.2 מיהו נכה? | 19.10.3 קטין נכה | 19.10.4 בני משפחה של חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה | 19.10.5 התנאים לקבלת ההקלה | 19.10.5.1 "זכות במקרקעין" | 19.10.5.2 לשם שיכונו של הנכה | 19.10.5.3 ההקלה ניתנת פעמיים בלבד | 19.10.6 תקנה 11(ב) לתקנות מס רכישה – מתן ההקלה לבן הזוג | 19.10.7 תקנה 11(ד) לתקנות מס רכישה – מתן ההקלה לחלק המתייחס לדירת המגורים | 19.11 תקנה 12 לתקנות מס רכישה – הקלה לעולה חדש | 19.11.1 כללי | 19.11.2 הגדרת "עולה" לצורך התקנה | 19.11.3 התנאים לקבלת ההקלה | 19.11.4 מתן ההקלה גם לבן הזוג של העולה | 19.11.5 מספר הפעמים שבהן ניתן להשתמש בהקלה | 19.11.6 מידוד גובה התקרה | 19.12 תקנה 13 לתקנות מס רכישה – העברה לאזור פיתוח | 19.13 תקנה 14 לתקנות מס רכישה – העברת זכות במקרקעין המוקנים על פי החוק | 19.14 תקנה 15 לתקנות מס רכישה – מדינת חוץ | 19.15 תקנה 15א לתקנות מס רכישה – מוסד ציבורי תושב חוץ | 19.16 תקנה 16 לתקנות מס רכישה – משק חקלאי | 19.17 תקנה 16א לתקנות מס רכישה – מידוד הסכומים בתקנה 16 | 19.18 תקנה 17 לתקנות מס רכישה – חלוקה, פיצול או איחוד של קרקע חקלאית | 19.19 תקנה 18 לתקנות מס רכישה – העברה מחברת חוץ | 19.20 תקנה 19 לתקנות מס רכישה – העברה מתאגיד לתאגיד | 19.21 תקנה 19א לתקנות מס רכישה – מכירת זכות באיגוד במקרקעין בידי כל בעלי הזכויות באיגוד | 19.22 תקנה 20 לתקנות מס רכישה – מכירה לקרוב | 19.23 תקנה 20א לתקנות מס רכישה – מכירה שחל עליה סעיף 62(ב) לחוק | 19.24 תקנה 21 לתקנות מס רכישה – מכירה לבן־זוג | 19.25 תקנה 22 לתקנות מס רכישה – ויתור על זכות במקרקעין | 19.26 תקנה 23 לתקנות מס רכישה – חלוקת קרקע | 19.27 תקנה 24 לתקנות מס רכישה – קרקע ומחוברים עליה | 19.28 תקנה 26 לתקנות מס רכישה – מכירה לחייב בפשיטת רגל | 19.29 תקנה 27 לתקנות מס רכישה – פטור ממכירות מסויימות | 19.30 תקנה 27א לתקנות מס רכישה – פטור במכירת זכות שהתקבלה אגב פירוק | 19.31 תקנה 28 לתקנות מס רכישה – גביית תוספת מס רכישה כשלא התמלא תנאי לפטור | 19.32 תקנה 29 לתקנות מס רכישה – הוראות מעבר | 19.33 תקנה 30 לתקנות מס רכישה – תחילה | 19.34 תקנה 31 לתקנות מס רכישה – השם | פרק עשרים: מס ריבוי דירות | 20.1 מבוא | 20.2 סקירת מנגון החוק ודוגמאות | 20.3 פרשנות סעיפי החוק | 20.4 הוראות השעה המעניקות הקלות במס שבח ולהפקדות בקופת גמל לבעלי דירה שלישית ומעלה | מפתחות | חקיקה ישראלית
Mobile version: Enabled