Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אסטרטגיה וטקטיקה במשפט

₪450.00
מק"ט: 10400

מחבר: ניר גולן, עו"ד

Legal Strategy and Tactics

משפט אזרחי / סדר דין: ניר גולן עו
אודות הספר

למרות הדעה המקובלת, התוצאה של דיונים משפטיים אינה נחתכת רק על פי החוק ואפילו לא רק על פי תקדימים, אלא על ידי מכלול של דברים, ובהם האסטרטגיה המשפטית שבה נוקטים עורכי הדין. ספר זה הוא חיבור ראשון שעוסק כולו באסטרטגיה ובטקטיקה במשפט, בספר הסבר ממצה, והדגמה של אסטרטגיות וטקטיקות בשלבים שונים של הדיון המשפטי וכן כיצד לבנות את האסטרטגיה בביהמ"ש ומחוצה לו. בין הנושאים בספר:

אסטרטגיות וטקטיקות להשפיע על ביהמ"ש

 • בחירה בטיעונים עובדתיים ומשפטיים
 • צמצום של גדר המחלוקת או הרחבתה

אסטרטגיות וטקטיקות להשפעה על היריב

 • הרתעה
 • התשה וגרימת הוצאות
 • השתקה
 • השהייה וסחבת
 • נקיטה בעמימות ויצירת אי־וודאות

ניהולו של סכסוך ללא התערבות שיפוטית

 • מאזן אימה
 • הליכה עד לסף
 • איומים במהלך משא ומתן לפשרה
 • הסלמה מבוקרת

אסטרטגיה וטקטיקה בכתב התביעה

האסטרטגיה והטקטיקה של הנתבע

אסטרטגיה וטקטיקה בהליכים מקדמים

 • תיקון כתבי טענות
 • סילוק על הסף
 • הפסקת תובענה וחידושה
 • בקשה לסעד זמני
 • גילוי מסמכים

אסטרטגיה וטקטיקה בדיוני הוכחות

 • שיקולים בבחירת העדים
 • תכנון החקירה הנגדית
 • אופן ביצוע החקירה
 • 1. חקירה רכה לעומת חקירה קשוחה
 • 2. טקטיקה בניסוח השאלות
 • 3. חקירה על מסמכים
 • 4. מיקוד החקירה במקומות לא צפויים
 • 5. מתי להפסיק את החקירה?
 • הימנעות טקטית מחקירת עדים או משאלות חשובות בחקירה

אסטרטגיה וטקטיקה בשלב הסיכומים

 • חשוב לדעת מה חושב השופט
 • בחירה של קו הטיעון
 • האם להתייחס מראש לטענותיו של הצד שכנגד?
 • הטקטיקה בהעלאת הטיעונים שבסיכומים
 • 1. אופן הניסוח, בחירת המילים והמסר
 • 2. האם להתמקד בטענות משפטיות או בטענות עובדתיות?
 • 3. האם להתמקד בעדויות או בראיות אחרות?
 • 4. חלוקת המקום בין טיעונים שונים
 • טקטיקה בסיכומים שבעל פה

האסטרטגיה והטקטיקה בערעור

אסטרטגיה בתיקים רבי משתתפים דוגמת פש"ר ושיקום חברות

אופן גיבושה של האסטרטגיה המשפטית

אודות המחבר

עו"ד ניר גולן הוא בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה בעריכת דין, בעל פרקטיקה פרטית ותיקה. עוסק בנושאים של קביעת אסטרטגיה משפטית ובמתן הרצאות בתחום. בעל תואר שני במשפט מסחרי מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון במשפטים, בהיסטוריה ובמדעי המדינה.

.
פרק ראשון: מבוא | א. מדוע צריך אסטרטגיה במשפט? | ב. יתרונות האסטרטגיה במשפט | ג. השפעתן של האסטרטגיה ושל הטקטיקה על ההליך | 1. התוצאה בהליך המשפטי אינה צפויה | 2. השפעתם של עורכי הדין על התוצאה בהליך | 3. ריבוי החקיקה והפסיקה מחייב גיבושה של אסטרטגיה | ד. יעד, אסטרטגיה וטקטיקה – מהם? | 1. היעד | 2. האסטרטגיה המשפטית | 3. הטקטיקה המשפטית | פרק שני: סוגי אסטרטגיות וטקטיקות | א. סיווג אסטרטגיות וטקטיקות לפי מטרתן | ב. אסטרטגיות וטקטיקות שייעודן להשפיע על בית המשפט | 1. בחירה בטיעונים עובדתיים ומשפטיים | 2. מחלוקת פרשנית | 3. צמצום של גדר המחלוקת או הרחבתה | 4. סחריר תקשורתי | (א) יחסם של בתי המשפט לשימוש בתקשורת במהלך המשפט | (ב) השימוש שעושים עורכי הדין בתקשורת | 5. מקרים דומים ומקרים שונים | 6. אמצעי שכנוע שמפעילים עורכי דין | (א) התאמת אופן הביטוי והסגנון לשופט היושב בדין | (ב) משחק ומסרים לא מילוליים | (ג) טקטיקות מילוליות | ג. אסטרטגיות וטקטיקות שמטרתן להשפיע על היריב | 1. הרתעה | 2. התשה וגרימת הוצאות | 3. השתקה | 4. השהייה וסחבת | 5. נקיטה בעמימות ויצירת אי־וודאות | פרק שלישי: הערכות לסכסוך שטרם נולד | א. אמצעים שמטרתם מניעת התדיינות משפטית | ב. תניות המשולבות בחוזים | 1. תניית בוררות | 2. תניית שיפוט זר | 3. תניות פטור והגבלת אחריות | ג. קביעה מראש של עובדות הלכה למעשה | 1. האם מותר לקבוע עובדות טרם הדיון המשפטי? | 2. ניסוח מסמך הצופה פני התדיינות עתידית | 3. מכתבי עורכי דין הנכתבים כהערכות להליך המשפטי | ד. תכנון מדיניות עסקית־משפטית | 1. ניהול סיכונים עסקי–משפטי | 2. הטמעת אסדרה כחלק מאסטרטגיה עסקית–משפטית | פרק רביעי: ניהול סכסוכים מחוץ לבית המשפט | א. ניהולו של סכסוך ללא התערבות שיפוטית | ב. אסטרטגיות שמטרתן לנהל את הסכסוך ללא שימוש בליטיגציה | 1. מאזן אימה | 2. הליכה עד לסף | 3. איומים במהלך משא ומתן לפשרה | 4. הסלמה מבוקרת | ג. חלופות אסטרטגיות לליטיגציה | 1. סעד עצמי | 2. השגת מטרות באמצעות התנהגות אסטרטגית | פרק חמישי: על ספו של בית המשפט | א. אסטרטגיה וטקטיקה בכתב התביעה | 1. בחירת סוג התביעה | 2. בחירת הצדדים המתדיינים | 3. בחירה בעילות התביעה | (א) קשיים אפשריים בתיקון כתב התביעה בהמשך ההליך | (ב) מה עדיף עילה אחת או עילות רבות? | (ג) דרכים שונות המובילות לתוצאה אחת | 4. הבחירה בסעד המבוקש | 5. סכום התביעה | 6. בחירת הערכאה ומקום השיפוט | (א) החלופות העומדות בפני הצדדים בבחירת ערכאה ומקום שיפוט | (ב) איסור על חיזור פורום | 7. ניסוח כתב התביעה | ב. האסטרטגיה והטקטיקה של הנתבע | 1. אסטרטגיה וטקטיקה בניסוח כתב ההגנה | 2. תביעה שכנגד | 3. טענת קיזוז | 4. משלוח הודעה לצד שלישי | פרק שישי: אסטרטגיה וטקטיקה בהליכים המקדמיים | א. יישום האסטרטגיה בשלבי קדם המשפט | ב. כלים דיוניים המתבססים על תקנות סדר הדין האזרחי | 1. תיקון כתבי טענות | 2. סילוק על הסף | 3. הפסקת תובענה וחידושה | 4. בקשה לסעד זמני | (א) סיום הסכסוך בשלב הבקשה לסעד הזמני | (ב) הגשת בקשה לסעד זמני עקב שיקול טקטי | (ג) תכנון הבקשות לסעדים זמניים | 5. בקשה לפסלות שופט מטעמים טקטיים | 6. גילוי מסמכים | (א) הזכות להפתיע את היריב במקרים מסוימים | (ב) שיקולים טקטיים הקשורים לגילוי המסמכים ולעיון בהם | 7. משלוח שאלונים | 8. איחוד תובענות | ג. אמצעים שאינם מסתמכים על סדר הדין האזרחי |1. דחייה בהגשת בקשות עד למתן החלטה אחרת | 2. העברת נטל השכנוע ונטל הבאת הראיות אל כתפי היריב | 3. עיכוב הליכים בתובענה מפאת הליך תלוי ועומד | 4. התנהגות טקטית בהליכי גישור | (א) שיקולים טקטיים בהחלטה אם להסכים לגישור | (ב) ניהול טקטי של הליכי גישור | פרק שביעי: אסטרטגיה וטקטיקה בדיוני ההוכחות | א. שימוש בדיוני ההוכחות כחלק מהאסטרטגיה בתיק | ב. שיקולים בבחירת העדים | ג. אסטרטגיה וטקטיקה בתצהירי העדות הראשית | ד. תכנון החקירה הנגדית | ה. אופן ביצוע החקירה | 1. חקירה רכה לעומת חקירה קשוחה | 2. טקטיקה בניסוח השאלות | 3. חקירה המותאמת לאישיותו של העד | 4. ניצול אי־הבנתו של העד את השפה שבה מנוסח תצהירו | 5. הדינמיות של החקירה הנגדית | 6. חקירה על מסמכים | 7. מיקוד החקירה במקומות לא צפויים | 8. מתי להפסיק את החקירה? | ו. הימנעות טקטית מחקירת עדים או משאלות חשובות בחקירה | ז. קשיים בחקירה הנגדית: הצד שכנגד מפריע ובית המשפט מתערב בחקירה | 1. התערבותו של בית המשפט בחקירה שכנגד | 2. התערבות בא כוח הצד שכנגד בחקירה הנגדית | ח. היבטים טקטיים בהתנגדויות לשאלות בחקירת עדים | ט. טקטיקה בחקירה החוזרת | י. התנהגות הלקוח והעדים מטעמו בשעת החקירה הנגדית | יא. התמודדות עם עד מומחה | 1. השוני בין עד רגיל לעד מומחה | 2. היקף חקירתו של העד המומחה | 3. טקטיקה בחקירת העד המומחה | (א) ערעור הבסיס העובדתי של חוות הדעת | (ב) ערעור הבסיס המדעי של חוות הדעת | (ג) הצעת עובדות אחרות או נוספות | (ד) אמינות, העדר אובייקטיביות והטיות קוגניטיביות | (ה) חקירה על מסקנות חוות הדעת | פרק שמיני: אסטרטגיה וטקטיקה בשלב הסיכומים | א. חשיבותם של הסיכומים להכרעה בתיק | ב. למה נועדו הסיכומים? | ג. מתי יש להכין את הסיכומים? | ד. חשוב לדעת מה חושב השופט | ה. בחירה של קו הטיעון | ו. במה להתמקד? בטענות הלקוח או בטענותיו של הצד שכנגד? | ז. האם להתייחס מראש לטענותיו של הצד שכנגד? | ח. מי מנסח את הסיכומים? | ט. הגבלה על היקפם של הסיכומים | י. הטקטיקה בהעלאת הטיעונים שבסיכומים | 1. אופן הניסוח, בחירת המילים והמסר | 2. האם להתמקד בטענות משפטיות או בטענות עובדתיות? | 3. האם להתמקד בעדויות או בראיות אחרות? | 4. חלוקת המקום בין טיעונים שונים | יא. טקטיקה בסיכומים שבעל פה | פרק תשיעי: היבטים אסטרטגיים וטקטיים בערעור | א. אסטרטגיה לערעור בזכות | 1. האם להגיש ערעור? | (א) סיכויי הערעור | (ב) הוצאות הערעור | (ג) דרכים חילופיות להתמודד עם פסק הדין | (ד) הסיכון הנובע מן הערעור שכנגד | 2. גיבושן של אסטרטגיה ושל טקטיקה לערעור | (א) החלפת אסטרטגיה | (ב) הקושי להצליח בערעור | (ג) מקרים שבהם מתערבת ערכאת הערעור בפסק | 3. סילוק על הסף של ערעור אסטרטגי | 4. גיבוש תוכנית לדיון בעל פה בערעור | (א) הטיעון בפני שופטי הערעור | (ב) כשהשופטים ממליצים למשוך את הערעור | ב. אסטרטגיה וטקטיקה בבקשת רשות ערעור | 1. רשות ערעור על החלטות ביניים | 2. רשות ערעור בגלגול שלישי | ג. טקטיקה בניסוח כתבי הטענות בערעור | פרק עשירי: אסטרטגיה וטקטיקה בתיקים רבי משתתפים | א. המאפיינים של תיקים רבי משתתפים | ב. תיק רב משתתפים מכוח חוק | 1. האסטרטגיה של השחקנים בהליך שיקומה של חברה | (א) האסטרטגיה של נושים מובטחים | (ב) האסטרטגיה של נושים לא־מובטחים | (ג) האסטרטגיה של נושאי משרה בחברות בקשיים | (ד) האסטרטגיה של בעלי המניות בחברה בקשיים | (1) בעלי המניות בחברות פרטיות | (2) בעלי מניות בחברות ציבוריות | 2. האסטרטגיה של חייב כלפי נושיו וכלפי בעל התפקיד הממונה | (א) האסטרטגיה של החייב להתמודדות עם נושיו | (ב) האסטרטגיה של החייב בהתמודדות עם בעל תפקיד | (ג) השיקולים של נושה אם לפתוח תיק פשיטת רגל | 3. סיווג טקטי לאסיפות נושים | 4. שיקול אסטרטגי בהצבעה על הסדר נושים | ג. תיק רב משתתפים הנוצר מצירוף תביעות פרטניות | 1. ניצול אינטרסים נפרדים בתוך קבוצת בעלי הדין | 2. שיתוף פעולה בין צדדים להליך | ד. ריבוי משתתפים שלא בהליך מסוים | 1. תובעים שפועלים בנפרד כנגד נתבע משותף | (א) שימוש במשפט מבחן | (ב) שימוש בכלל של מעשה בית דין כדי להשתיק את הנתבע | 2. תובע אחד נגד נתבעים נפרדים במקרים דומים | 3. שיתוף פעולה בין נתבעים נגד תובע משותף בתיקים נפרדים | 4. נתבע המתמודד עם תובעים רבים | פרק אחד־עשר: גבולות האסטרטגיה והטקטיקה במשפט | א. יישום האסטרטגיה והטקטיקה כפוף לחוק ולפסיקה | ב. שימוש לרעה בהליכי משפט | ג. גבולות האסטרטגיה והטקטיקה במישור האחריות המקצועית | 1. חובותיו של עורך הדין כבעל מקצוע | 2. חובותיו של עורך הדין בענייני אסטרטגיה וטקטיקה | 3. העדר חסינות מפני תביעות שעילתן באסטרטגיה ובטקטיקה | 4. רצון הלקוח אינו פוטר את עורך הדין מלדאוג לטובת לקוחו | 5. המלצותיו של בית המשפט אינן פוטרות את עורך הדין מלשקול דעתו | ד. גבולות האסטרטגיה והטקטיקה במישור האתיקה | 1. אסטרטגיה, טקטיקה והחובות כלפי הלקוח | 2. אסטרטגיה, טקטיקה והחובות כלפי בית המשפט | (א) המותר והאסור לעורך הדין ביחסו לבית המשפט | (ב) החובה להימנע מטיעון שאינו אמת | (ג) החובה להופיע בבית המשפט בסגנון מכובד ומאופק | (ד) הגבול להגשמת רצונו של הלקוח | 3. אסטרטגיה, טקטיקה והחובות כלפי הצד שכנגד | ה. סודיות האסטרטגיה שבוחר עורך הדין וחיסיונה | ו. התערבותם של בתי המשפט בעניינים של אסטרטגיה ושל טקטיקה | 1. ביקורת על האסטרטגיה ועל הטקטיקה והטלת הוצאות בגינן | 2. צמצום חופש התמרון | 3. ירידה לזירה | פרק שנים־עשר: גיבושה של האסטרטגיה המשפטית | א. העדרה של תבנית לבנייתה של האסטרטגיה | ב. איסוף מידע ונתונים רלוונטיים | 1. הכרת הלקוח | 2. לימוד עובדות התיק | 3. לימוד המָטֶרְיָה המשפטית | 4. הכרת היריב | 5. לימוד השופט | (א) תפיסתו הנורמטיבית של בית המשפט | (ב) כיצד לומדים על תפיסותיו של השופט? | ג. בניית התוכנית האסטרטגית | 1. ראיית התמונה הכוללת | 2. חוק לעומת צדק בתכנון האסטרטגיה המשפטית | 3. תכנון לטווח הארוך | 4. הימנעות מחשיבה בתבניות | 5. שמירה על גמישות | ד. הוצאת האסטרטגיה אל הפועל | 1. עקביות | 2. נטילת יוזמה | 3. גילוי אורך רוח ועמידה בלחצים | 4. בחירת העיתוי המתאים | 5. שקילת הרווח וההפסד | 6. הבנת כללי המשחק התלת־צדדי ויישומם | ה. אסטרטגיה וטקטיקה שכנגד | 1. צפיית צעדיו של הצד שכנגד | 2. יישום האסטרטגיה והטקטיקה שכנגד | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה | פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה | פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה | פסקי דין של בתי משפט לתביעות קטנות | פסקי דין של בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין | פסקי דין של בית הדין הארצי | פסקי דין של בתי הדין המחוזיים | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרים | מאמרים | פרסומים בעיתונות | מפתח ספרות זרה | מאמרים | מפתח שונות | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled