Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

האחריות החוזית של רשויות המינהל

₪595.00
מק"ט: 14117 מצב מלאי: אזל

מחברת: פרופ' דפנה ברק ארז

The Contractual Liability of Public Authorities

משפט מנהלי: פרופ' דפנה ברק ארז: האחריות החוזית של רשויות המינהל

לרשימת כל הספרים בנושא:
1. משפט מנהלי.
2. דיני רשויות מקומיות.
3. דיני חוזים.
אודות הספר

החוזים שכורתות רשויות המינהל הפכו זה מכבר לכלי מרכזי אשר משמש אותן להשגת המטרות ויעדי המדיניות שהוגדרו על ידיהן.
 
החוזים אשר נעשים בין רשויות המינהל לבין הגורמים הפרטיים הפכו להיות גורם משמעותי – הן בחיי הכלכלה של המדינה והן בתפקודן של הרשויות.
 
מצב זה מחייב לבחון, מהו המשטר המשפטי החל על התקשרויות בחוזים אלו. לשאלות האם נכון וראוי להשוות את מעמדה של הרשות המינהלית המתקשרת בחוזה למעמדו של מתקשר אחר, ובאיזו מידה יחולו על החוזה שכרתה כללים מיוחדים המיועדים לשמור על חופש פעולתה של הרשות, יש השלכות ברורות על הרשות ועל הפרט כאחד. פעמים רבות נשאלות שאלות אלה תוך התייחסות ליישומים הקונקרטיים שלהן:

  • האם שינוי יסודי במדיניות הממשלתית ותפיסה שונה של טובת הציבור יכולים לשחרר את הרשות מהתחייבויותיה?
  • האם חוזה שלרשות אין עניין בו מאחר שברשלנותה סברה כי יקדם את מטרותיה יוסיף לחייב אותה בכל תנאי?
  • האם למגבלות התקציב, ומנגד לחריגות ממנו, יש השלכה על תוקף החוזה?

כל אחת משאלות אלה ושאלות אחרות דוגמתן מכוונות לבעייה שונה, אך מאחדת אותן בעייתיות יסודית אחת: באיזו מידה תוקפה של התקשרות חוזית של רשות מינהלית הוא תוקף מוגבל ונסוג בפני הערכים של תקינות המינהל וטובת הציבור? ספר זה יוחד להתמודדות עם שאלות אלה .

אודות המחברת

פרופ' דפנה ברק ארז שופטת בבית המשפט העליון החל משנת 2012. קודם למינוייה הייתה פרופסור מן המניין ודיקאן של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בג"ץ 634/11 יחזקאל באשה נ' מדינת ישראל – הכללית
ע"א 9073/07 מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון נ' אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ
ע"א 7368/06 דירות יוקרה בע"מ נ' ראש עיריית יבנה, מר צבי גוב-ארי
ע"א 6705/04 בית הרכב בע"מ נ' עיריית ירושלים
בג"ץ 4289/00 אברמוביץ הדי ואח' נ' ראש ממשלת ישראל
ע"א 2553/01 ארגון מגדלי ירקות אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ'מדינת ישראל
ע"א 6328/97 עזרא רגב נ' משרד הביטחון
ע"א 975/97 המועצה המקומית עילבון נ' מקורות חברת מים בע"מ
ע"א 5042/96 פנחס כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל מחוז ירושלים
בג"ץ 5319/97 רומן קוגן נ' הפרקליט הצבאי הראשי

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"ב (ב"ש) 3191/04 הרשקוביץ אריה נ' מדינת ישראל-משרד התעשייה המסחר והתעסוקה
ה"פ (ת"א) 1200/04 ראובן יומטוביאן נ' מינהל מקרקעי ישראל – מחוז מרכז
ת"א (ב"ש) 7139-03 מינהל מקרקעי ישראל נ' עירית אילת
ת"א (ת"א) 2292/00 ש.ח. מהנדסים ויועצים בע"מ נ' משרד הבריאות
ע"ע (ארצי) 266/99 מועצה מקומית ירכא נ' זיאד תקתוק
ה"פ (י-ם) 105/99 בנימין הדר נ' מנהל מקרקעי ישראל
ת"א (ת"א) 35081/98 עמידר החברה הלאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ נ' באיסה רבקה
ע"א (י-ם) 4071/98 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים נ' דנקנר השקעות בע"מ ופריצקר ושות'
ת"א (י-ם) 1803/96 א.מ. חניות בע"מ נ' עירית ירושלים
ה"פ (י-ם) 89/95 עמותת "האידרא" קרן הרב הראשי לישראל – הרב שלמה גורן זצ"ל נ' עמידר – חברה לאומית לשיכון עולים בישראל בע"מ
ת"א (י-ם) 187/94 הפרוייקט המשולב שמואל הנביא בע"מ נ' עיריית ירושלים
דב"ע (ארצי) נו/278-3 אברהם קיזמן נ' עיריית גבעתיים
.
פרק א: מבוא | פרק ב: המסגרת הנורמטיבית | (1) השאלה – הדין החל | (2) משפט השוואתי | (א) המשפט הצרפתי | (ב) המשפט הגרמני | ! המשפט האנגלי והאמריקני | (3) המשפט בישראל | (א) הפסיקה הישנה – הבחנה בין סוי חוזים | (ב) הפסיקה החדשה – דואליות נורמטיבית | (ג) הדואליות הנורמטיבית ודעות נוספות | (ד) הסכמים מיוחדים | (1) הסכמים פוליטיים | (2) התחייבויות יוצרות סטטוס | (ה) מדיניות של האחדת הסדרים | (ו) משמעותה של הדואליות הנורמטיבית | (1) הדואליות הנורמטיבית כמקור לחובות מוגברות | (2) הדואליות הנורמטיבית כזירת התנגשות עם הוראות דין מיוחדות | (3) הדואליות הנורמטיבית כזירת התנגשות עם עקרונות המשפט המינהלי | פרק ג: האיסור על כבילת שיקול הדעת המינהלי | (1) העקרון האוסר על כבילת שיקול הדעת המינהלי | (2) הבעייתיות | (3) ההלכה האנגלית | (4) ההלכה בישראל | (5) העקרון ככלל פרשנות | (6) סיכום | פרק ד: הסמכות לעשות חוזה והחריגה ממנה | (1) עקרון חוקיות המינהל ודרישת הסמכות | (2) היבט ראשון של דרישת הסמכות – סמכותה של הרשות | (3) היבט ישני של דרישת הסמכות – סמכותו של בעל התפקיד | (4) שאלת הסמכות הנחזית במשפט האנגלי | (5) דחייתה של תורת הסמכות הנחזית במשפט המינהלי בישראל | (6) הסעד הכספי כבסיס לפתרון | (7) סיכום | פרק ה: חוזים שנעשו בחריגה מתקציב | (1) השאלה – השפעת התקציב על מסגרת הסמכות | (2) ההלכה האנגלית | (3) ההלכה בישראל | (4) הגבלות בחקיקה על חריגות תקציביות | (5) סיכום | פרק ו: השתחררות הרשות מחוזה שאין לה עניין בו | (1) הבעייה – הצורך בהשתחררות | (2) הלכת השתחררות – כללי | (3) משפט השוואתי | (א) כללי | (ב) המשפט האמריקני | (ג) המשפט הצרפתי | (4) הלכת השתחררות – פירוט | (5) סוגיית הרשלנות בהתקשרות | (6) סוגיית הפיצויי | (7) סיכום | פרק ז: התערבות שלטונית בחוזה כדרך חקיקה | (1) הבעייה – חוק עדיף על חוזה | (2) הפנים השונות של החקיקה המסכלת | (3) משפט השוואתי | (א) כללי | (ב) המשפט האמריקני | (ג) המשפט הצרפתי | (ד) המשפט הגרמני | (ה) המשפט האנגלי | (4) המשפט בישראל | (א) היבט ראשון – מגבלות על כוח החקיקה עצמו | (ב) היבט שני – תוצאותיה של החקיקה המסכלת | (1) השאלה המתעוררת באין הסדר כולל | (2) החקיקה המסכלת כהפרה | (3) החקיקה המסכלת כסיכול | (4) פתרון בעיית החקיקה המסכלת ברוח הלכת ההשתחררות | (5) החקיקה המסכלת ותוצאת אי החוקיות | (5) סיכום | פרק ח: סיכום ביניים | מפתחות | מפתח חקיקה | מפתח פסיקה | מפתח ספרות | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled