Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק ראשון – המרשם ופעולות במקרקעין

₪775.00 ₪390.00
מק"ט: 16126

מחבר: אריה אייזנשטיין, עו"ד

The Principales and Law of Real Property Volume 1 – Registration and Real Estate Activities

דיני מקרקעין: אריה אייזנשטיין עו

הסדרה המלאה יסודות והלכות בדיני מקרקעין כוללת את הספרים הבאים:
1. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק ראשון – המרשם ופעולות במקרקעין
2. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שני – זכויות ועיסקאות במקרקעין
3. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי – בתים משותפים
אודות הספר

סדרת ייסוד בתחום המקרקעין, הכרכים מצוטטים תדיר ע"י בתי המשפט על כל ערכאותיהם.

סדרת הספרים יסודות והלכות בדיני מקרקעין מהווה, ללא ספק, הסדרה הנמכרת ביותר בתחום המקרקעין בישראל. הסדרה מחולקת לשלושה כרכים:

 • המרשם ופעולות במקרקעין
 • עסקאות במקרקעין
 • בתים משותפים

כרך א של הסדרה דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • הרישום בפנקסי המקרקעין
 • רישום פסקי דין
 • רישום ירושה
 • רישום הערות
 • מקרקעי ציבור ומקרקעי יעוד
 • רישום ראשון
 • תיקון רישום שטח או גבולות
 • מחוברים הרשומים בנפרד מהקרקע
 • שיתוף במקרקעין
 • פנקסי המקרקעין
 • לשכות רישום המקרקעין
 • ועוד
אודות המחבר

עו"ד אריה אייזנשטיין ממומחה בדיני מקרקעין, כיהן כראש אגף הסדר ורישום מקרקעין (טאבו) כ – 17 שנים.

איזכורים של הספר בפסיקה
ציטוטים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 3099/10 ראיף אבו שקרה נ' נכלה זכריא חדאד
ע"א 7183/09 עזבון המנוח בולוס אוראסיו ח'ורי ז"ל ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל
ע"א 8954/06 ווקף מוחמד ואברהים עבדלרבו מעו נ' האפטרופוס הכללי
ע"א 288/95 ג'ורג'ט נקולא סארגי לחאם נ' נימר סלים אל-זארובי
ע"א 1236/92 משה דוד לוי נ' ווקף חסן אלחוסיני
ע"א 2590/90 שוש ניסים נ' מנחם דניאלי וערעור שכנגד

ציטוטים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (ת"א) 41224-11-12 גיל חכם נ' גרשון גרמן
ת"א (מרכז) 22436-07-11 דור-אל ש. הנדסה בניה והשקעות בע"מ נ' עיריית פתח תקווה
תמ"ש (ת"א) 41725-05-11 ל.ט (קטינה) נ' א.ט
ע"א (ת"א) 23633-03-11 עדיאל אלופי נ' אברהם יוסף שבבו
ה"פ (ת"א) 51996-10-10 יצחק אוסטרובסקי נ' מינהל מקרקעי ישראל
עמ"ש (חי') 32092-10-10 ח' פ' נ' עיזבון המנוחה ל' י'
ת"א (י-ם) 3083-09 הקדש משפחת בודיירי נ' קירוב באסיל תלאת יניאן
ה"פ (חי') 22343-08-09 ח'יר כיוף נ' אהוד בן חיים
ע"א (ת"א) 3860/07 בעלי זכויות בגוש 6884 חלקה 10 נ' ויסמן שאול
ת"א (ת"א) 1165-06 מחמוד סלאמה נ' עבד אלכרים עבד אלחמיד קשקוש
ע"ש (י-ם) 2/97 הקדש ווקף מחמד ואברהים עבד רבו נ' האפוטרופוס הכללי ירושלים
ת"א (ק"ש) 379/03 מנהל עזבון המנוח בן ציון יהודה לייב גולדצוויג ז"ל נ' אלברט אלקבץ
ה"פ (חי') 328/03 מוסלח סלימאן עלי נ' אניס יוסף סקר
תמ"ש (חד') 4140/02 פלונית נ' אלמוני
ת"א (חי') 366/02 מואסי אחמד עבד אללטיף נ' עיסאם פריד חג' אחמד
ע"א (י-ם) 2312/01 שצ'רנסקי יהודה אריה נ' הממונה על המרשם
ע"א (ת"א) 1298/01 חלא אליהו נ' נצר זהב בנין והשקעות בע"מ
ע"א (ת"א) 2171/99 קואופ הריבוע הכחול אגודה צרכנית שיתופית בע"מ נ' מדינת ישראל - הממונה על המרשם
בש"א (ת"א) 130762/98 יהודה בן אהרון נ' אמנון גלברט, עו"ד
ת"א (ת"א) 99162/98 בצלאל ליבר נ' לאה הררי
ת"א (י-ם) 1497/97 מוחמד עלי עבד אל רחמן סמור אבו חלף נ' האני עבד אל רחום עבד אל רחמן אבו חלף
תמ"ש (ת"א) 15403/96 ב. א נ' א. י
ת"א (י-ם) 8806/96 ג'מילה טאהר נ' שלמה קול
ע"א (חי') 4006/96 פרנץ חברה לבניה ולנכסים בע"מ נ' הממונה על מרשם המקרקעין
ע"ש (י-ם) 117/96 ההסתדרות המדיצינית "הדסה" נ' הממונה על המרשם
ת"א (י-ם) 1062/85 ואקף חסן אלחוסיני נ' אחמד - נרווס בן פאוזי דרויש אמין אלחוסיני
.
פרק ראשון: הרישום בפנקסי המקרקעין | חובת הרישום | מה ניתן לרישום בפנקסי המקרקעין? | פיק שני: רישום פסקי-דין | פסקי-דין לביצוע בעין וצווים לאכיפה של התחייבויות להעברת מקרקעין | רישום החלטות על-ידי רשות מוסמכת | פסקי-דין הצהרתיים | עיקולים | פרק שלישי: רישום ירושה | היסודות התחיקתיים לרישום ירושה | רישום ירושה | רישום ירושה על-ידי מנהל עיזבון | מינוי מנהל עיזבון בצו קיום צוואה | מכירת מקרקעין על-ידי מנהל עיזבון | צוואה שנעשתה בחוץ לארץ | סמכויות מנהל עיזבון שנתמנה בחוץ לארץ | סמכות בית-דין דתי למנות מנהל עיזבון | הוכחת זהות ברישום ירושה | רישוט ירושה, כפוף להערת אזהרה | רישום ירושה של מקרקעין מעוקלים | יורש על תנאי דוחה וחיובי יורש | רישום צוואה של יחידות בבית שטרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים | הורשת מקרקעין מסוג "מירי" בדרך צוואה | רישום צוואה והסכם של הזוכים לפי הצוואה | צו ירושה וקיום צוואה שמתנו בחוץ לארץ | פרק רביעי: רישום הערות | הערות על פי חוק המקרקעיו | הערת אזהרה | הערה על צורך בהסכמה | הערה על הגבלת כשרות | הערה לפי צו בית-משפט | הערות על-פי התקנות | הערה על ביטול הרשאה | הערה על יעודם של מקרקעין | הערה על מקלט או מחסה | הערה על אי-התאמה | הערה על היות המקרקעין מקרקעי יעוד | הערה על נכסי הקדש ציבורי | הערות על-פי חוקים אחרים | הערה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 | הערה על קיום נאמנות | פרק חמישי: מקרקעי ציבוד ומקרקעי יעוד | ההוראות המיוחדות שחוק המקרקעין מחיל על מקרקעי יעוד | הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעי ציבור | איסור עיסקאות במקרקעי יעוד | הליכי הטיפול בבקשות למתן אישורים לעיסקאות במקרקעי יעוד | התיישנות במקרקעי יעוד | תחולה במקרקעי יעוד | הפיכת מקרקעי ציבור למקרקעי יעוד | פוק שישי: רישום ראשון | קרקע מואת כמקור לרישום ראשון | קרקע מירי כמקור לרישום ראשון | פרק שביעי: חידוש רישום | חידוש רישום ושיחזור | רישומים כפולים | כוחו הראייתי של רישום שחודש | ההליכים לחידוש הרישום | פרק שמיני: תיקון רישום שטח או גבולות | תיקון רשום שטח בפנקס השטרות | תיקון רישום שטח בפנקס הזכויות | פרק תשיעי: מחוברים הרשומים בנפרד מהקרקע (אינשאאט) | פרק עשירי: בנייה ונטיעה במקרקעי הזולת | בנייה ונטיעה במקרקעין שעברו הסדר קרקעות | בנייה וכטיעה במקרקעין שלא עברו הסדר קרקעות | פרק אחד-עשר: שיתוף במקרקעין | חלקו של שותף | ניהול ושימוש של מקרקעין משותפים | ניהול ושימוש רגיל | הסכם שיתוף | הזכויות והחובות של כל שותף | פירוק השיתוף | מכירת מקרקעין משותפים | פוק שנים-עשר: פנקסי המקרקעין | סוגי הפנקסים | פומביות הפנקסים | תיקוני טעויות בפנקסים | הפנקסים התורכיים | פנקסי השטרות | פנקסי הזכויות | פנקסי הבתים המשותפים | פרק שלושה-עשר: לשכות רישום המקרקעין | נסחי רישום | פרק ארבעה-עשר: בעלי תפקידים סטטוטוריים | הממונה על המירשם | מפקח על רישום מקרקעין | רשם מקרקעין | פרק חמישה-עשר: עררים | ערר על החלטת רשם מקרקעין | ערר על החלטת מפקח | ערעור על החלטות הממונה על המירשם | הארכת מועדים | נספחים | נספח א - כרוז ממשלת המנדט מיום 18.11.1918 | נספח ב - איזורי הפעולה של לשכות רישום המקרקעין | גספח ג - חלוקת הגושים לפי לשכות רישום המקרקעין | נספח ד - לוחות התאמת המידות של שטחי קרקע | נספח ה - פסקי-דין שטרם פורסמו | ע"א 583/75 שמחה נ' הממונה על המירשם | ע"א 558/88 איטונג בע"מ נ' לוי דוד ובניו בע"מ (בפירוק) | ע"א 2242/92 מדינת ישראל נ' בנק אמריקאי ישראלי בע"מ | ע"ש (י-ם) 15/81 האוגיברסיטה העברית נ' הממונה על המירשם | ת"א (ת"א) 239/88 כצמן נ' הקרן הקימת לישראל | ע"א (י-ם) 192/90 פישר נ' הממונה על מירשם המקרקעין | ע"ש (ת"א) 718/93 עמירם יוסף נ' מדינת ישראל | מפתחות לפסקי-הדין |פסקי-הדין של בית-המשפט-העליון לפי מספרים סידוריים | פסקי-הדין של בית-המשפט-העליון לפי שמות המערערים והמבקשים | פסקי-הדין של בתי-המשפט המחוזיים לפי מספרים סידוריים | פסקי-הדין של בתי-המשפט המחוזיים לפי שמות המערערים והמבקשים | רשימת פסקי-הדין לפי נושאים | חיקוקים | חוק המקרקעין התשכ"ט-1969 | תקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התש"ל-1969
Mobile version: Enabled