Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שני – זכויות ועיסקאות במקרקעין

₪390.00
מק"ט: 16145

מחבר: אריה אייזנשטיין, עו"ד

The Principales and Law of Real Property Volume 2 – Rights and Land Transactions

דיני מקרקעין: אריה אייזנשטיין עו בדיני מקרקעין: אריה אייזנשטיין עו

הסדרה המלאה יסודות והלכות בדיני מקרקעין כוללת את הספרים הבאים:
1. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק ראשון – המרשם ופעולות במקרקעין
2. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שני – זכויות ועיסקאות במקרקעין
3. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי – בתים משותפים
אודות הספר

סדרת ייסוד בתחום המקרקעין, הכרכים מצוטטים תדיר ע"י בתי המשפט על כל ערכאותיהם.
 
סדרת הספרים יסודות והלכות בדיני מקרקעין מהווה, ללא ספק, הסדרה הנמכרת ביותר בתחום המקרקעין בישראל. הסדרה מחולקת לשלושה כרכים:

 • המרשם ופעולות במקרקעין
 • עסקאות במקרקעין
 • בתים משותפים

כרך ב של הסדרה דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • זכות במקרקעין
 • עיסקה במקרקעין
 • בעלות
 • מתנה
 • שכירות
 • רשיון
 • משכנתה
 • זיקת הנאה
 • זכות קדימה
 • הליכים לרישום עיסקאות
 • ועוד
אודות המחבר

עו"ד אריה אייזנשטיין ממומחה בדיני מקרקעין, כיהן כראש אגף הסדר ורישום מקרקעין (טאבו) כ – 17 שנים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"פ 6723/05 ג'אבר באסם נ' מדינת ישראל - עיריית תל-אביב
ע"א 4126/05 סולימאן דרויש חג'אזי נ' ועד עדת הספרדים
ע"א 6529/96 טקסטיל ריינס בע"מ נ' ענת רייך
ע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה מודיעין
ע"א 288/95 ג'ורג'ט נקולא סארגי לחאם נ' נימר סלים אל-זארובי

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (ת"א) 175079/09 זהבה אלבלסי נ' זלוטניק אביב
ה"פ (חי') 5448-08-09 כרמלה מלכין נ' נציגות הבית המשותף - שדרות הנשיא 129, חיפה
ה"פ (ב"ש) 6072/08 ברינגולץ קלבדיה נ' בליצמן בוריס
ת"א (חי') 6312-12-08 רונית שדה נ' יעקב חילוואני
ת"א (מסעדה) 3001-01-08 אסאלה אבו עואד נ' האיל אבו עואד
ת"א (חי') 953-08 פרופ' צבי פרידמן נ' שגיא בצלאל
ת"א (נצ') 73-08 אברהם כץ נ' דינה בן ישי
בש"א (י-ם) 6984/07 דוד אלברט סופיר נ' חנה ציצוביץ
ת"א (נצ') 7093-07 דניאל שבתאי נ' אלישע שלמה
ה"פ (י-ם) 6008/07 עיסא ג'נאח נ' רשם המקרקעין
תמ"ש (י-ם) 23585/06 ב. י נ' ב. מ ת"א (י-ם) 6650/06 אסולין דניאל נ' יוסף ג'אן גלייזר
ה"פ (חי') 86/06 ברכה מוזר נ' דב לוי
ת"א (נצ') 259/05 בית זרע אגודה שיתופית חקלאית נ' רשם המקרקעין - בנין לב העסקים
בש"א (ת"א) 21125/04 בנק הפועלים בע"מ נ' אזולאי עמרם חברה לפתוח ייזום והשקעות
ה"פ (ב"ש) 4021/04 חנוך חיטמן נ' מינהל מקרקעי ישראל
ה"פ (י-ם) 3407/04 ישראל ורנאי נ' מ.ש. זגורי חברה לבניין ופיתוח בע"מ
ה"פ (ת"א) 930/04 א. לוי השקעות ובנין בע"מ נ' יעקב ג'קי אמינוף
ת"א (ת"א) 196089/02 צאיקה גלינה נ' מושיאב דוד
ת"א (ראשל"צ) 4741/01 דן רנט-א-קאר בע"מ נ' זיוה קרול
ת"א (י-ם) 3066/01 הוך צפורה נ' פתיחי נעמי
ת"א (ת"א) 1964/01 טבעוני חיים שלום נ' סלאח דוד
ת"ע (ת"א) 6733/00 עזבון המנוחה מ. (מ.) א. נ' ר. א.
בר"ע (חי') 779/00 אייל מילמן נ' משכן בנק הפועלים בע"מ
ת"א (י-ם) 1238/99 עזבון המנוח חסן ערפת קדרי ז"ל נ' האפוטרופוס הכללי כמנהל נכסי הנעדרת גדע מרים, הידועה בשם אלג'דע
ת"א (י-ם) 1043/99 דוד קוקיה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ת"א (ב"ש) 4611/98 קורנגולד ניצה נ' מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל
ת"א (י-ם) 1770/98 סביח מחמד אחמד נ' סביח רחילה זינב
ה"פ (י-ם) 519/98 עמותת בעלי ודיירי קרית וולפסוןבי-ם ואח' נ' קרית יצחק וולפסון בירושלים - חב' לניהול ושירותים בע"מ
ת"א (ת"א) 836/97 צרי לאה נ' יעקב צמח
תמ"ש (ת"א) 46690/96 אליחי יעקב נ' בן דוד מנשה
ת"א (י-ם) 8828/96 "ויצו" ההסתדרות העולמית לנשים ציוניות נ' בית זית - מושב להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ
ע"ש (י-ם) 117/96 ההסתדרות המדיצינית "הדסה" נ' הממונה על המרשם
עע"מ (ת"א) 20/96 פלוני נ' האפוטרופוס הכללי
ה"פ (ת"א) 176424/95 אביב ושות' מגדלי רמת-גן (1986) בע"מ נ' בתיה שהרבני
ת"א (י-ם) 650/92 הקסטודיה דה טרה סנטה נ' קילס אינווסטמנט קורפורישן אינק
.
פרק ראשון: זכות במקרקעין | פרק שני: עיסקה במקרקעין | חובת הרישום | דרישת הכתב | הפרטים שיש לכלול בהסכם | הסכם לא חתום | הסכם להעברת דיירות מוגנת | הסכם להעברת זכויות בדירות לא רשומות | ייפוי-כוח בלתי חוזר כתחליף למסמך בכתב | זכרון דברים | הסכם לביטול הערת אזהרה | הסכם ברירה (אופציה) | רישום עיסקה על סמן שטר | עיסקה בחלק מסוים של מקרקעין | עיסקאות נוגדות | עיסקאות נוגדות בדירות לא רשומות | עיסקאות נוגדות בהסדר קרקעות | תום לב תמורה ורישום | פרק שלישי: בעלות | פרק רביעי: מתנה | הקניית המתנה | הקניית מתנה במקרקעין לא רשומים | דרישת הכתב | יפוי כח בלתי חוזר | ביטול המתנה | מתנה על-תנאי | פרק חמישי: שכירות | היסודות של זכות השכירות | החזקה | התמורה | התקופה | שכירות כעיסקה | שכירות בחלק מסוים | סוגי השכירות | שכירות קצרה | פטור מחובת התשלום | פטור מדרישת הכתב | שכירות קצרה נוגדת | הערת אזהרה בשכירות קצרה | חכירה לדורות כזכות בעלות | אגרה בעד רישום שכירות | שעבוד שכירות במשכנתה | שעבוד שכירות בזיקת הנאה | העברת השכירות | שכירות משנה | שכירות ללא הגבלת התקופה | ביטול שכירות בסיום התקופה | ביטול שכירות לפני סיום התקופה | שוכר שנהיה לבעל הנכס | חכירות של מינהל מקרקעי ישראל | בנייה ונטיעה על-ידי השוכר | שאילה | דיירות מוגנת | אריסות | פרק ששי: רשיון | יצירת הרשיון | ביטול הרשיון | הורשת הרשיון | פרק שביעי: משכנתה | משכון מקרקעין לא רשומים | משכנתה כזכות קניינית | חוזה למראית עין | רישום המשכנתה | רישום משכנתה לחובת חברה | רישום משכנתה במקרקעין מעוקלים | משכנתה ללא הגבלה בסכום | משכנתאות בדרגות שונות | מימוש המשכנתה | העברת המשכנתה | עיסקה במקרקעין ממושכנים | משכון זכויות במקרקעין | משכון חלק מסוים של מקרקעין | משכנתה על מקרקעין שקיימת עליהם זכות קדימה | התיישנות המשכנתה | פדיון המשכנתה | פדיון משכנתה לפני המועד | פדיון חלקי | פקודת המסים (גביה) | פרק שמיני: זיקת הנאה | זיקת הנאה לטובת מקרקעין | זיקת הנאה לטובת אדם | זיקת הנאה לטובת הציבור | תקופת הזיקה | זיקת הנאה בהסדר קרקעות | זיקת הנאה מכוח שנים | צירוף תקופות של משתמשים שונים | רציפות השימוש | הסמכות העניינית למתן פסק-דין הצהרתי לפי סעיף 94 | חלוקה ואיחוד של מקרקעין זכאים וכפופים | שעבוד שכירות בזיקת הנאה | פרק תשיעי: זכות קדימה | זכות קדימה במשפט העברי | זכות קדימה בחוק העותומני | זכות קדימה בחוק המקרקעין | זכות קדימה בין יורשים של משק חקלאי | זכות קדימה בין בני-זוג | זכות קדימה על-פי הסכם | העברת זכות קדימה | העברת זכות הקדימה ללא תמורה | מימוש זכות הקדימה | מספר בעלי זכות קדימה | זכות קדימה בחכירה לדורות | זכות קדימה במכירה על-ידי רשות | פרק עשירי: הליכים לרישום עיסקאות | מבוא | שש בדיקות | השלבים לגמירת עיסקה | זיהוי צדדים לעיסקה | המסמכים והאישורים הדרושים לרישום עיסקה | שטר העיסקה | תיאור הצדדים בשטר | תיאור העיסקה בשטר | תיאור המקרקעין בשטר | חתימות הצדדים על השטר | אימות החתימות | אישור העיסקה לרישום | הוכחות על תשלומי מסים | אישור מס שבח ומס רכישה | אישור הרשות המקומית |חוב ארנונה הינו שיעבוד ראשון | אישור מס רכוש | אישור היטל השבחה | תאגיד כצד לעיסקה | חברה בפירוק מרצון | כונס נכסים | מסמכים בשפה האנגלית | ייפוי-כוח | צורתו של ייפוי-הכוח | ייפוי-כוח לעורך-דין | ייפוי-כוח שנערך בחוץ-לארץ | העברה ללא תמורה בהסתמן על ייפוי-כוח | שלוח של שני צדדים לעיסקה | ביטול ייפוי-כוח | ייפוי-כוח בלתי חוזר | ייפוי-כוח בלתי חוזר שניתן מכוח ייפוי-כוח שאינו בלתי חוזר | נספחים | מפתחות פסקי דין | חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 | תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969
Mobile version: Enabled