Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק

₪390.00
מק"ט: 11111

מחבר: ד"ר רענן הר זהב

The Procedural Roles of the High Court of Justice

משפט אזרחי / סדר דין: ד
אודות המחבר

ד"ר רענן הר זהב הינו עורך-דין פעיל, ובעל משרד עצמאי. סיים תואר בוגר ומוסמך במשפטים בהצטיינות מטעם אוניברסיטת תל אביב. בעל תואר דוקטור למשפטים (LL.D.) מאוניברסיטת תל אביב.
 
מומחה במשפט חוקתי, משפט מינהלי ותכנון ובניה. ערך במשך 10 שנים את כתב-העת המשפט, פרסם מאמרים משפטיים מקצועיים.
 
מחברם של ספרים ומאמרים בתחומי המשפט. בין ספריו סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, פרשנות לחוק יסוד הכנסת בשיתוף עם פרופ' אמנון רובינשטיין, דיני השכלה גבוהה בשיתוף עם פרופ' ברק מדינה, דיני התכנון והבניה ניתוח התפתחויות ופסיקה ודיני רשויות מקומיות ניתוח התפתחויות ופסיקה.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בג"ץ 1483/13 עמיהוד רמות-רוטשילד נ' כרמל סלע
בג"ץ 7534/10 מטין אילדניז נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבנייה בע"מ
בג"ץ 5847/10 המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה נ' שר הפנים
בג"ץ 4065/09 עו"ד יוסף פינחס כהן נ' שר הפנים
בג"ץ 7117/08 יאיר ישראלי - ב"כ עו"ד איתן ניר, עו"ד קרן וינברג-אייל נ' המנהל על-פי צו הפקוח על מצרכים ושירותים (יצור חלב), תשכ"ז-1967 – מר שייקה דרורי
בג"ץ 10983/07 עודד מנדל נ' פרקליטות המדינה
בג"ץ 2657/07 עותמאן מנצור עלי מנצור נ' ועדת המשנה לתכנון מקומי, מועצת התכנון העליונה
בג"ץ 6728/06 עמותת "אומץ" (אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי נ' ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט
בג"ץ 6685/05 חברת אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בע נ' חברת י.ג. ארכיאולוגיה חוזית בע"מ
בג"צ 8770/03 העמותה למען מדע מוסרי נ' "בי. אף.סי – חוות ריבוי קופים בע"מ" - ב"כ עו"ד דנה מינסקי, עו"ד רוברט פישמן
בג"צ 1408/03 מר ניקולס גוארינו - ב"כ עו"ד שניאור ז. יפה נ' שר הפנים
בג"צ 899/02 החברה להגנת הטבע נ' ראש ממשלת ישראל, מר אריאל שרון
בג"ץ 7311/02 האגודה לסיוע ולהגנה על זכויות הבדואים בישראל נ' עיריית באר-שבע
בג"ץ 3546/98 ש.ח. מהנדסים ויועצים בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות
בשג"צ (י-ם) 6101/94 מהדרין בע"מ נ' שר האוצר
בשג"צ (י-ם) 5702/94 מועצת העיר אילת נ' צעירי אגודת חב"ד אילת
בג"צ 210/94 חברת "דווקא בע"מ" נ' יצחק ינאי, מנהל 4 ו-5

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ת"א (מרכז) 49493-02-11 אבי בניהו נ' הוצאת עתון הארץ בע"מ
עע"מ 1149/07 ועד מושב כפר מל"ל – מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ - ב"כ עו"ד מהא אלג'עפרי נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה דרום השרון
עע"מ 9682/06 עיריית ראשון לציון נ' בנק הפועלים בע"מ
ע"א (ת"א) 1927/06 מדעי זכריה נ' ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
עת"מ (ת"א) 2122/05 רכבת ישראל בע"מ - ב"כ עו"ד שרה גולדין נ' עיריית הרצליה
עע"מ 5674/04 עיריית תל-אביב-יפו נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ
עת"מ (י-ם) 604/02 יעדים תיור בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד החינוך - מרכז ההסברה
עמ"נ (י-ם) 210/02 פלונית נ' משרד התחבורה - רשות הרישוי
עת"מ (חי') 574/01 אביב אזולאי נ' ג'מאל חכרוש, סנ"צ
.
שער ראשון: ההליך הדיוני בבית המשפט הגבוה לצדק | פרק א: סכימת ההליך הדיוני בבג"צ | הגשת עתירה | השלב הראשון - הליכי הדיון בבקשה לצו על תנאי | השלב השני - דיון בעתירה לגופה | סמכויות נוספות של בית המשפט | מנין הימים ודיונים בתקופת הפגרה | סכימה גרפית של ההליך בבג"צ | פרק ב: כתב העתירה | כללי | חובת גילוי העובדות | פירוט הנימוקים שבחוק | צירוף משיבים | הצטרפות משיבים ועותרים | תצהיר לאימות העתירה | פרק ג: תצהיר תשובה לצו על תנאי | תצהיר - על ידי מי? | אי הגשת תצהיר ומידת הפירוט בתצהיר | בירור עתירה כשתשובת המשיב מבוססת על חומר חסוי | פירוט נימוקים שבחוק | חובת גילוי העובדות מצד המשיב | חילוקי דעות בין המשיבים לבין עצמם בתשובה לעתירה | הארכת מועד להגשת תצהיר תשובה | פרק ד: פרטים נוספים (גילוי מסמכים, הצגת שאלונים והודאה בעובדות) | פרק ה: עיקרי טיעון, דיון וטיעון | עיקרי טיעון | דיון וטיעון | פרק ו: חקירת מצהירים | חקירת מצהירים | זימון המצהיר | פרק ז: צווי ביניים | פרק ח: תחולת תקנות סדר הדין האזרחי כהליכים בבג"צ | פרק ט: הארכת מועדים בבג"צ | פרק י: הטלת הוצאות בבג"צ | פרק י"א: בדיקה מחדש של החלטות בג"צ | כללי | בקשה לדיון נוסף | בקשה לעיון מחדש ("משפט חוזר") | הגשת בקשה חדשה באותו ענין | ערעור ועיון מחדש בהחלטות הרשם | פרק י"כ: אכיפת פסק דין שניתן בבג"צ | שער שני: תקנה 7 - דיון לפני מתן צו על תנאי | פרק א: ההליך הדיוני לפי תקנה 7 - רקע חקיקתי והערות | פרק כ: תקנה 1 - מחקר שטח | המחקר | דרך הבדיקה | ניתוח התוצאות והמסקנות | פרק ג: תקנה 7 - הטעם לשימוש הנרחב בה | פרק ד: תקנה 7 - נטיית בג"צ להשתחרר מכבלים דיוניים | צמצום חקירות מצהירים | דחיית עתירה על הסף ללא שמיעת העותר | שימוש סלקטיבי בסמכות המיוחדת שבתקנה 20(ב) | תקנה 7 | (א) שרירות דיונית | (ב) הקושי בבירור עובדתי | פרק ה: סוגי העתירות בהן מקיים בג"צ דיון לפני מתן צו על-תנאי | כללי | דיון בעתירות דחופות | דיון בעתירות "פשוטות" | דיון בעתירות המעוררות שאלות משפטיות בלבד | דיון בעתירות מעורפלות | פרק ו: בעיות דיוניות בהפעלת תקנה 7 | כללי | הזמנת המשיב | תגובה בכתב מטעם המשיב | הגשת תצהירים נוספים, דרישה לפרטים נוספים וחקירת מצהירים | שער שלישי: מעמדו המוסדי של בג"צ וסדר הדין – סמכות בג"צ שלא לדון בעתירות בלתי חשובות מבחינה משפטית או ציבורית | פרק א: שיקול דעת בבג"צ: נטיית בית המשפט שלא לדון בעתירות מסויימות וההליך הדיוני | פרק ב: מגמות במדיניות משפטית וצרכי המערכת השיפוטית בבג"צ - סינכרוניזציה ביניהן | פרק ג: תפקידו של בג"צ | תפקידו כבית משפט | תפקידו כערכאה עליונה | תפקידו של בג"צ | פרק ד: בג"צ מוסד שיפוטי אנומלי - סקירה השוואתית | כללי | בית המשפט העליון בארה"ב | בית המשפט המנהלי באנגליה | בג"צ, בית משפט קונסטיטוציוני ומנהלי | פרק ה: סמכות בג"צ לדחות עתירות בלתי חשובות - הדין וסדר הדין | הדין | סדר הדין | נספחים | נפסח פסקי הדין: קובץ פסקי דין והחלטות שלא פורסמו בענייני סדר הדין בבג"צ | נספח נוהלי עבודה: קובץ נוהלי העבודה בבית המשפט הגבוה לצדק | נספח חקקיה | חוק יסוד: השפיטה - סעיף 15 | תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד - 1984
Mobile version: Enabled