Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סודות הליטיגציה

₪450.00
מק"ט: 10190

מחבר: איל רוזובסקי, עו"ד

The Secrets of Litigation

צפה/י בסרטון עו״ד גיא סרוסי מארח את עו״ד אייל רוזובסקי

משפט אזרחי / סדר דין: איל רוזובסקי עו משפט אזרחי / סדר דין: איל רוזובסקי עו
אודות הספר

ליטיגציה היא אמנות ההופעה בבית המשפט. אין ליטיגטור אחד דומה לחברו כפי שאין אדם דומה לחברו. לכל ליטיגטור סגנון שונה, הנובע מנסיבות חייו, מאישיותו, מעצם טבעו כאדם. ספרו של עו"ד איל רוזובסקי "סודות הליטיגציה" פותח צוהר לחדרי החדרים, הסמויים מהעין בדרך כלל, שבהם פועל הליטיגטור. הספר מאפשר מבט ייחודי ויוצא דופן של אחד מבכירי הליטיגטורים בישראל על האופן שבו פועל וחושב העוסק בליטיגציה. הספר חושף את אחורי הקלעים של מקצוע עריכת הדין.

הספר אמנם מעניק כלים מעשיים לניהול הליך משפטי – כיצד לטעון, כיצד לחקור חקירה נגדית, לסכם בעל פה, לסכם בכתב, לנסח כתבי טענות ולקבל החלטות טקטיות ואסטרטגיות, ואולם יותר משהוא מדריך לליטיגציה, הספר הוא סיכום מסע של 30 שנה דרך עיניו של אחד מבכירי הליטיגטורים הפועלים בישראל.

הספר פונה לכל מי שעוסק או מתעניין במקצוע עריכת הדין או במאבקים משפטיים- שופטים, עורכי דין, עיתונאים, מתמחים וסטודנטים, וכן לאנשים מהשורה שמתעניינים במשפט ומרותקים מהדינמיקה של מאבק משפטי.

בין הנושאים בספר:

 • יחסים עם הלקוח
 • הגדרת מטרה בניהול תיק
 • קביעת אסטרטגיה
 • קבלת החלטות טקטיות בהליך
 • ניסוח כתבי טענות
 • קדם משפט
 • הכנת תצהיר
 • הכנת חוות דעת מומחה
 • הכנת עדים לחקירה נגדית
 • ניהול חקירה נגדית
 • ניהול חקירה חוזרת
 • טיעונים וסיכומים בכתב
 • טיעונים וסיכומים בעל פה
 • ערעור
 • פשרה וגישור
 • בוררות
אודות המחבר

עו"ד איל רוזובסקי שותף בכיר במשרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי, צפריר, טולידאנו ושות', הוא אחד מבכירי הליטיגטורים בישראל.

עו"ד רוזובסקי היה מועמד פעמיים לכהונת שופט בבית המשפט העליון. עו"ד רוזובסקי היה חבר בוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה והוא חבר שנים רבות בוועדה המייעצת לשר המשפטים בקשר עם תקנות סדר הדין האזרחי.

.
תוכן עניינים מקוצר | תוכן עניינים מפורט | תודות | הקדמה | פרק א: מבוא | מהי ליטיגציה? | המטרה – שכנוע השופט | הליטיגטור אינו אובייקטיבי | בדידותו של הליטיגטור | הכנה הכנה והכנה | מתח ותסכול בליטיגציה | תכונות נדרשות | ההתנהלות בבית משפט | כמה כללים של כבוד לבית המשפט | התנהלות דיונית תקינה | פרק ב: יחסים עם הלקוח | מבוא | מי הוא הלקוח? | תיאום ציפיות עם הלקוח | הסדר שכר טרחה | יחסי עורך דין-לקוח – כללים פורמאליים | בעיות עם הלקוח | מאיזה לקוח כדאי להתרחק | איסור לייצג לקוח – כללים פורמליים | פרק ג: הגדרת מטרה | הגדרת המטרה | חשיבותה של הגדרת המטרה | פרק ד: קביעת האסטרטגיה | פרק ה: החלטות טקטיות בהליך | טקטיקה – כללי | תובע או נתבע? | היתרונות להיות תובע | החסרונות להיות התובע הראשון | בית משפט מחוזי או בית משפט לענייני משפחה? | היכן לתבוע? | האם להגיש תביעה נגדית? | האם לבקש סעד זמני? | האם לשלוח שאלון? | האם לבקש גילוי מסמכים | טקטיקה – הצד השני | פרק ו: כתבי טענות | פרק ז: קדם משפט | פרק ח: הכנת תצהיר | מבוא | הוראות פורמליות בקשר לתצהיר | הכנת התצהיר | ניסוח בלשון העד | וודא שהעד קורא בעיון את תצהירו | בדוק היטב נוסח מסמכים קודמים | הימנע מהכללת עובדות שהעד אינו העד הטבעי להן | התייחסות לעובדות לא נוחות | קרא היטב את גירסת עדי הצד שכנגד | חייב את העד לקרוא נספחים | בחינת התצהירים כולם | חקור את העד חקירה נגדית | פרק ט: הכנת חוות דעת מומחה | מבוא | חקיקה רלוונטית | מומחיותו של המומחה | בדיקת רקע למומחה | הצגת חומר ומסמכים רלוונטיים למומחה | הגדרת שאלות בהן התבקש המומחה ליתן את חוות דעתו | ניסוח בהיר ונהיר למי שאינו מומחה או איש מקצוע | התשתית העובדתית עליה מתבססת חוות הדעת של המומחה | הסתמכות מומחה על מאמרים וספרות מקצועית | "היסוסים וספקות" שמעלה המומחה במהלך הכנת חוות הדעת | חוות הדעת צריכה להיערך תוך מחשבה על חקירתו הנגדית של המומחה | פרק י: הכנת עדים | כללי | האם מותר להכין עדים? | המצב באנגליה | המצב המשפטי בישראל | תיק אולמרט (ראשונטורס) | שיקולים להתרת הפרקטיקה של הכנת העד לחקירה נגדית | הסבר על ההליך | קריאת התצהיר והחומר הרלוונטי | האם הכל נכון? | התשובות לשופט | להקשיב לשאלות | לא לנסות להבין את כוונת השואל בעצם שאלת השאלה | לא לטעון | שאלות על מסמך | לקצר את הסבל | לא להביא מסמכים ולא לכתוב הערות על התצהיר | לא להסתכל על עורך דינו לקבל חיזוק | מותר לא לזכור או לא לדעת | לא להתחכם ולא להוסיף | אין לשוחח על העדות במהלכה | הדמיית חזרה של חקירה נגדית | פרק י"א: חקירה נגדית | מבוא | כללים פורמליים בקשר לחקירה נגדית | הנידן – לרבות מהימנות עד | מטרות חקירה נגדית | היקף החקירה | אופן החקירה | קביעת מטרת החקירה | הדבר החשוב ביותר – הכנה | איסוף חומר | לימוד מעמיק של חומר קיים | מחקר משפטי | הכנת החקירה | הכנת ראיות להגשה | דרך חקירה – כללי | שאלות מנחות | שאלות קצרות וברורות | שימוש בחומרים אחרים כדי לפגוע באמינות העד | לא לדבוק בסדר החקירה ולהקשיב היטב לתשובות | לך עם השופט | נעל את העד על גירסה | לעולם לא לשאול שאלה שאינך יודע עליה את התשובה – האמנם? | האם להסתפק בתשובה שניתנה או להמשיך לחקור? | אגרסיביות ועדינות | הדגש את חוסר האובייקטיביות של העד | חקירה איטית ומהירה (ארוכה וקצרה) | שינוי קצב תוך כדי חקירה | האם לפתוח בשאלת המחץ? האם לשמור את שאלת המחץ לסוף? | חקירה על נספחים | תן לעד לדבר ולהסתבך | עצור את העד | כאשר הצד השני מפריע | אל תשכח מה התכוונת לשאול | בדוק אם לא שכחת לגעת בנושאים | נסה להבין מה חשוב לעד | להשאיר סתירות לסיכומים או לעמת את העד? | העד המתמסר | העד הטוען | העד המתנגח | חקירה על "כך למשל", "לדוגמה" וכו' | היתפס לתשובות שקריות גם אם שוליות | החיפזון מהשטן – מאידך, אל תחכה יותר מדי | עד שמחזיק מסמכים | השאר העד בסימן שאלה בכל הקשור לזמן הנותר לחקירה | חקירת עד מומחה | הימנעות מחקירה שכנגד | התנגדויות בזמן החקירה הנגדית של הצד השני | פרק יב: חקירה חוזרת | פרק יג: טיעונים וסיכומים בכתב | מבוא | המטרה – שכנוע שופט | אופן הכנת הסיכומים | חומר הגלם העובדתי | חומר הגלם המשפטי | הכתיבה | קיצור ותמציתיות | מבוא | מבנה הסיכומים | מבנה סיכומי תשובה | תיאור נכון של העובדות והמצב המשפטי | התשתית העובדתית | צפיית טענות הצד השני | להימנע מטענות סרק דמגוגיות | כתיבה אחידה ומדוייקת | עברית נכונה ולשון נקייה | הימנעות מכתיבת הערות בגוף המסמך | הגהה | עמידה במגבלת עמודים | הימנעות מהדגשות | חלוקה לפרקים ולסעיפים | משפטים קצרים וברורים | ציטוטים | אל תתאהב במה שכתבת | התייעץ בקורא נוסף | סיכומי תשובה | פרק יד: טיעונים וסיכומים בעל פה | מבוא | המטרה – כרגיל – שכנוע השופט | היה קשוב לשופט | אופן הכנת הסיכומים וכתיבתם | הטיעון – כללי | פתיחה | תיאור נכון של העובדות והמצב המשפטי | הבחנה בין טיעון להשלמת טיעון | לא לדבוק בסדר | פנייה לצד החלש | מה הטענה הכי טובה של אדוני? | טיעוני חברך | עברית נכונה | דבר בקול רם | קצב הטיעון | היה מנומס | פנטומימה | פרק טו: ערעור | פרק טז: פשרה | מבוא | יתרונות הפשרה | חסרונות הפשרה | מהי פשרה טובה? | עיתוי פשרה | דרך השגת פשרה | פשרה עצמית | פשרה ביוזמת בית משפט | מתן תוקף פסק דין להסכם פשרה | מגעים לפשרה – בלי לפגוע בזכויות | פסק דין בדרך של פשרה | פשרה בתובענה ייצוגית | הליך גישור | פרק יז: בוררות | מבוא | שיקולים בהסכמה או אי-הסכמה לבוררות | הליטיגטור כבורר | העברת הסכסוך מבית המשפט לבוררות | בוררות חובה | התיקון לחוק הבוררות משנת 2008 – ערעור על פסק בורר | ערעור בפני בורר – הכללים הפורמליים | ערעור בפני בורר – ביטול פסק הבורר | ביטול פסק הבורר בערכאת הערעור | מה קורה אם בורר הערעור חרג מסמכותו? | ערעור לבית משפט | חקיקה ישראלית | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | תזכירים | מפתחות | מפתח פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט לעניינים מינהליים | פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה | החלטות ועדת אתיקה | מפתח פסיקה זרה | אנגליה | ארצות הברית | מפתח ספרות | ספרים | מאמרים | מקורות המשפט העברי | תנ"ך | ספרות חז"ל | מפתח שונות
Mobile version: Enabled