Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת דיני העונשין כרך ד

₪690.00
מק"ט: 10016

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of Criminal Law Volume 4

משפט פלילי / דיני עונשין: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני העונשין כרך ד

הסדרה המלאה תורת דיני העונשין כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת דיני העונשין כרך א
2. תורת דיני העונשין כרך ב
3. תורת דיני העונשין כרך ג
4. תורת דיני העונשין כרך ד
אודות הספר

מאז הרפורמה של תיקון מס׳ 39 לחוק העונשין, לא נכתב בישראל כל ספר אקדמי בדיני העונשין.
 
זהו הספר היחיד הדן בכל הסוגיות בדיני העונשין ללא חריגים, לרבות סוגיות שטרם התעוררו בבתי המשפט בישראל.
 
הסדרה תורת דיני העונשין עמוסה באלפי אסמכתאות מדויקות לשימוש ברור, קל ופשוט של הקורא, והיא מותאמת לשימוש בפראקטיקה הישראלית לשופטים ולעורכי הדין.
 
הספר מצוטט תדיר בכל ערכאות בתי המשפט.
 
גם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת התבססה על הספר וציטטה אותו בדברי ההסבר לחלק מהצעות החוק שהועברו במסגרתה לדוגמא פ/868/18.
 
כרך ד’ עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • ניתוח כל העבירות הפליליות בספר החוקים
 • הלבנת הון, עבירות בניירות-ערך, עבירות מס, הגבלים עסקיים
 • התכחשות להילך חוקי, הגנת הצרכן, התאגדות פוגענית, הפרעת שלום הציבור
 • פגיעה בדת ובפולחן דתי בריונות, עבירות רחוב, מטרדים ורישוי עסקים
 • עבירות תעבורה, עבירות מחשב, עבירות תכנון ובנייה
 • רצח, המתה, הפסקת הריון, אי-הצלת חיים, חטיפה
 • כליאת שווא, סחר בבני-אדם, סחיטה, פגיעה בגוף, תקיפה
 • חבלה, סיכון הגוף, עבירות מין, פגיעה בחסרי הגנה
 • לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בשויון, גניבה, הסתרת מסמכי קניין
 • שוד, שימוש בנכסים גנובים, הצתה, היזק, הסגת גבול
 • פריצה והתפרצות, כניסה לנכס, מרמה, זיוף, מרמה בתאגיד, עושק
 • עבירות בגידה, ריגול ומסירת מידע, מרד, פגיעה בריבון זר ידידותי
 • טרור, הסתה לגזענות ולאלימות, שוד ים, שוד אויר ופיראטיות
 • ריבוי נישואין, זנות ופרסומי תועבה, משחקים אסורים, הגרלות והימורים
 • סמים מסוכנים, שיבוש השירות הציבורי, שיבוש ההליך המשפטי, שיבוש השיטור
 • שוחד, הסתה להימנעות מתשלומי חובה, זיוף כספים ובולים
 • ועוד
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני הראיות ותורת הדיון הפלילי כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בש"פ 5383/13 פואד דוידאר נ' מדינת ישראל
ע"פ 3317/13 פריח אל אעסם נ' מדינת ישראל
ע"פ 7083/12 מדינת ישראל נ' פטריק כהן
ע”פ 6367/12 נתנאל בנימין נ' מדינת ישראל
ע"פ 5569/12 אמיר אבו שמאלה נ' מדינת ישראל
ע"פ 8295/11 מחמד שקרא נ' מדינת ישראל
ע"פ 7620/11 הרצל מסיכה נ' מדינת ישראל
רע"פ 7036/11 מדינת ישראל נ' דני חורי
ע"פ 9647/10 פלוני נ' מדינת ישראל
ע"פ 6144/10 טדרוס גטצאו נ' מדינת ישראל
ע"פ 5863/10 אנג'ליק סבאג גוטייר נ' מדינת ישראל
ע"פ 1484/10 אחמד אבו חאמד נ' מדינת ישראל
ע"פ 502/10 מחמוד מחאמיד נ' מדינת ישראל
ע"פ 2480/09 חיים פדלון נ' מדינת ישראל
ע"פ 9012/08 פלוני נ' מדינת ישראל
ע"פ 7477/08 איתן גץ נ' מדינת ישראל
דנ"פ 7383/08 יוסף אונגרפלד נ' מדינת ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"פ (חי') 1213-02-12 יהודה איפרח (אסיר) נ' מדינת ישראל
ת"פ (אש') 47457-01-12 מדינת ישראל נ' יהודה גיאט
חס"מ (חי') 17953-01-12 משטרת ישראל מטה מרחב חוף - חיפה נ' המנוח מיכאל צוקולומין ז"ל
ת"פ (חי') 363-10-11 מדינת ישראל נ' יוסף דיאמנט
תפ"ח (ב"ש) 35646-03-11 מדינת ישראל נ' שיהאבאלדין אלאסד
ת"פ (חי') 18971-12-10 מדינת ישראל נ' אחמד עג'ב
ע"פ (ת"א) 10836-10-10 דוד אפל נ' מדינת ישראל
ת"פ (חי') 36489-08-10 מדינת ישראל נ' מאיר יפרח
ת"פ (אש') 42155-03-10 מדינת ישראל נ' פנחס אוחיון
ע"פ (נצ') 43-10 דני חורי נ' מדינת ישראל
.
תוכן עניינים | פרק ח – דיני עבירות | 1 דיני העבירות בתורת דיני העונשין | 1.1 . מהותם של דיני העבירות | 1.1.1 דיני העבירות והעבירות הפליליות הספציפיות | 1.1.2 . הנזק החברתי | 1.1.3 דינאמיות העבירות הפליליות הספציפיות לעומת דיני העבירות | 1.2 . השתלבותם העניינית של דיני העבירות בתורת דיני העונשין | 1.3 . העבירה הפלילית הספציפית | 1.3.1 . המבנה הצורני של העבירה הפלילית | 1.3.2 . סיווג עבירות | 1.3.2.1 . סיווג לפי חומרה | 1.3.2.2 . סיווג לפי עניין | 1.3.3 . ניסוח עבירות | 1.3.3.1 ניסוח תיאורי-קזואיסטי | 1.3.3.2 . כלליות | 1.3.3.3 . היתכנות | 1.3.3.4 . בהירות ודיוק | 1.3.3.5 רלוונטיות נורמה חיצונית שאינה פלילית | 1.3.4 . ריבוד עבירות | 1.3.4.1 ריבוד העבירות הספציפיות לכלל “משפחות” עבירות | 1.3.4.2 ניתוח רכיבי העבירה הפלילית הספציפית לצורך זיהוי הריבוד | 1.3.4.3 ריבוי עבירות לצורך זיהוי הליבה | 2. עבירות נגד הריבון | 2.1 . התפתחותן של העבירות נגד הריבון | 2.2 . ריבוד העבירות נגד הריבון | 2.2.1 . בגידה, ריגול ומסירת מידע | 2.2.2 . מרד | 2.2.3 . פגיעה בריבון זר ידידותי | 2.2.4 . טרור | 3. עבירות נגד הסדר הציבורי | 3.1 . מהותן של העבירות נגד הסדר הציבורי | 3.2 . ריבודן של העבירות נגד הסדר הציבורי | 3.2.1 . פגיעה בתקנת הציבור | 3.2.1.1 . הסתה לגזענות ולאלימות | 3.2.1.2 . שוד ים, שוד אויר ופיראטיות | 3.2.1.3 . ריבוי נישואין | 3.2.1.4 . זנות ופרסומי תועבה | 3.2.1.5 . משחקים אסורים, הגרלות והימורים | 3.2.1.6 . סמים מסוכנים | 3.2.2 . פגיעה בסדרי המנהל הציבורי | 3.2.2.1 . שיבוש השירות הציבורי | 3.2.2.2 . שיבוש ההליך המשפטי | 3.2.2.3 . שיבוש השיטור | 3.2.2.4 . שוחד | 3.2.3 . פגיעה בכלכלה הציבורית | 3.2.3.1 . הסתה להימנעות מתשלומי חובה | 3.2.3.2 . זיוף כספים ובולים | 3.2.3.3 . עבירות מס | 3.2.3.4 . הלבנת הון | 3.2.3.5 . עבירות בניירות-ערך | 3.2.3.6 . הגבלים עסקיים | 3.2.3.7 . התכחשות להילך חוקי | 3.2.3.8 . הגנת הצרכן | 3.2.4 . פגיעה בשלום הציבור | 3.2.4.1 . התאגדות פוגענית | 3.2.4.2 . הפרעת שלום הציבור | 3.2.4.3 . פגיעה בדת ובפולחן דתי | 3.2.4.4 . בריונות | 3.2.4.5 . עבירות רחוב, מטרדים ורישוי עסקים | 3.2.4.6 . עבירות תעבורה | 3.2.4.7 . עבירות מחשב | 3.2.4.8 . עבירות תכנון ובנייה | 4. עבירות נגד הפרט | 4.1 . מהותן של העבירות נגד הפרט | 4.2 . ריבודן של העבירות נגד הפרט | 4.2.1 . פגיעה בחיים | 4.2.1.1 . רצח | 4.2.1.2 . המתה | 4.2.1.3 . הפסקת היריון | 4.2.1.4 . אי-הצלת חיים | 4.2.2 . פגיעה בחירות | 4.2.2.1 . חטיפה | 4.2.2.2 . כליאת שווא | 4.2.2.3 . סחר בבני-אדם | 4.2.2.4 . סחיטה | 4.2.3 . פגיעה בגוף | 4.2.3.1 . תקיפה | 4.2.3.2 . חבלה | 4.2.3.3 . סיכון הגוף | 4.2.3.4 . עבירות מין | 4.2.3.5 . פגיעה בחסרי הגנה | 4.2.4 . פגיעה בכבוד | 4.2.4.1 . לשון הרע | 4.2.4.2 . פגיעה בפרטיות | 4.2.4.3 . פגיעה בשויון | 5. עבירות נגד הקניין | 5.1 . מהותן של העבירות נגד הקניין | 5.2 . ריבודן של העבירות נגד הקניין | 5.2.1 . פגיעה בזכויות קניין | 5.2.1.1 . גניבה | 5.2.1.2 . הסתרת מסמכי קניין | 5.2.1.3 . שוד | 5.2.1.4 . שימוש בנכסים גנובים | 5.2.2 . פגיעה בקניין | 5.2.2.1 . הצתה | 5.2.2.2 . היזק | 5.2.3 . הסגת גבול | 5.2.3.1 . פריצה והתפרצות | 5.2.3.2 . כניסה לנכס | 5.2.4 . תרמית | 5.2.4.1 . מרמה | 5.2.4.2 . זיוף | 5.2.4.3 . מרמה בתאגיד | 5.2.4.4 . עושק | 1. ספרות | 1.1 . ספרים בעברית | 1.2 . ספרים בלע”ז | 1.3 . מאמרים בעברית | 1.4 . מאמרים בלע”ז | 2. חקיקה | 2.1 . חקיקה ישראלית | 2.2 . הצעות חוק ישראליות | 2.3 . חקיקה זרה | 3. מקורות המשפט העברי | 4. פסיקה | 4.1 פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2 . פסיקה ישראלית | 4.2.1 . פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | 4.2.1 . פסיקה צבאית ישראלית | 4.3 . פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1 . פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2 . פסיקה אמריקאית | 4.3.3 . פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1 . אוסטרליה | 4.3.3.2 . ניו זילנד | 4.3.3.3 . קנדה | 4.4 . פסיקה גרמנית | 4.5 . פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם
ספרים בעברית | שולמית אלמוג זנות – לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי (2009) | חמי בן-נון מרי אזרחי (1992) | עמנואל גרוס מאבקה של דמוקרטיה בטרור – היבטים משפטיים ומוסריים (2004) | גבריאל הלוי עבירות בניירות ערך (2002) | גבריאל הלוי השותפות לדבר-עבירה (2008) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך א (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ב (2009) | גבריאל הלוי תורת תורת דיני העונשין כרך ג (2010) | אליעזר מלחי תולדות המשפט בארץ ישראל (מהדורה שנייה, 1953) | אירנה פיין המשפט הפלילי בצה"ל (2006) | לאה פסרמן-יוזפוב דיני ניירות ערך – חובת הגילוי (2009) | יעקב קדמי על הדין בפלילים חלק שני (2005) | יעקב קדמי על הדין בפלילים חלק שלישי (2006) | יעקב קדמי על הדין בפלילים חלק רביעי (2006) | יעקב קדמי על פקודת הסמים המסוכנים – הדין בראי הפסיקה (2007) | הנרי קיסינג'ר דיפלומטיה (דוד בן-נחום תרגם, 2008) | אמנון רובינשטיין וברק מדינה המשפט החוקתי של מדינת ישראל חלק א (מהדורה שישית, 2005) | שלמה גיורא שוהם, גיורא רהב ומשה אדד קרימינולוגיה – תיאוריות מחקר ויישום (1987) | שלמה גיורא שוהם, גבריאל שביט, גבריאל קאבאליון ותומר עינת עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה (מהדורה שלישית, 2009)
מאמרים בעברית | דן ביין "השימוש באמצעים משפטיים כנגד מפיצי תעמולה עוינת נגד המדינה בחו"ל" משפטים ג 259 (1971) | דן ביין "בעיות יסוד בעבירות של 'פגע וברח'" עיוני משפט ד 552 (1975) | דן ביין "האחריות הפלילית של הולך הרגל" הפרקליט לא 206 (1977) | דן ביין "עבירות של הפרת אמון הקשורות בגניבה" הפרקליט לב 346 (1979) | דן ביין "מפיצי סם מול צרכניו – דינם של דרגי הביניים" עיוני משפט יא 215 (1986) | דן ביין "הקודיפיקציה של החלק הכללי והשפעתה על החלק המיוחד של חוק העונשין" משפט וממשל ג 252 (1995) | אריאל בנדור "חופש לשון הרע" משפטים כ 561 (1991) | עמנואל גרוס "אינוס בטעות או שמא אינוסה של הטעות?" הפרקליט מב 334 (1995) | עמנואל גרוס "מאבקה של דמוקרטיה בטרור המתאבדים – האם העולם החופשי מצויד בכלים מוסריים ומשפטיים במאבק זה?" ספר דליה דורנר 219 (2009) | גבריאל הלוי "היסוד העובדתי בעברות המין בישראל: ניתוח ביקורתי" משפט וצבא 16 (ג) 651 (2003) | גבריאל הלוי "מגמות התפתחות במשפט הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראל" קרית המשפט ד 109 (2004) | גבריאל הלוי "זיקת העיתוי של יסודות האחריות הפלילית" קרית המשפט ו 333 (2006) | גבריאל הלוי "ההחזקה בדיני העונשין" קרית המשפט ז 165 (2008) | גבריאל הלוי "האחריות הפלילית של הצוות הרפואי והמוסד הרפואי למותו של החולה הנוטה למות" משפט רפואי וביו-אתיקה 1 65 (2008) | יובל לוי "היבטים על עקרון החוקיות בדיני עונשין" עיוני משפט ד 22 (1975) | יובל לוי "הגדרת העבירה הפלילית" עיוני משפט ה 241 (1977) | יובל לוי "מקומה של ביקורת הפנים בדיונים סביב הצעת החוק לקביעת כללים לבקרה ואחריות בחברות" המבקר הפנימי כג 9 (1984) | יובל לוי "היסוד הנפשי בעבירה – גוונים במושג המחשבה הפלילית" ספר שמגר ב 5 (2003) | שלמה גיורא שוהם "נהגים חרדים ופחזנים" מגמות כט 100 (1985) | שלמה גיורא שוהם "חיפוש סמים בגוף האדם: חירות הפרט ואיזון אינטרסים" רפואה ומשפט ה 11 (1991) | שלמה גיורא שוהם "עקדת ילדים" כוורת יז 16 (2009)
מקורות המשפט העברי | שמות כ, 11, 12 | במדבר לה 19, 27 | דברים ה, 15, 16 | שמואל ב, טו-יח | בבלי, בבא בתרא ס, ע"ב | בבלי, בבא בתרא צב, ע"ב | בבלי, בבא קמא עט, ע"ב | בבלי, גטין מה, א | בבלי, הוריות ג, ע"ב | בבלי, חולין צא, ע"ב | בבלי, עבודה זרה לו, ע"א | משנה תורה, שופטים, פרק י, הלכות ה, ו | משנה תורה, שופטים, פרק יא, הלכה ו
חקיקה ישראלית | חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 | חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | חוק איסור הקמת מצבות זכרון לזכר מבצעי מעשי טרור, התשנ"ח-1998 | חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 | חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005 | פקודת בזיון בית משפט | חוק ביטול עונש מלקות, התש"י-1950 | חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), התשי"ז-1957 | חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה) (תיקון), התשכ"ז-1966 | חוק לתיקון דיני העונשין (ביטול עונש מוות על רצח), התשי"ד-1954 | חוק לתיקון דיני העונשין (דרכי ענישה), התשי"ד-1954 | חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 | חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ד-1964 | חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980 | חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 | חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 | חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 | תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (יחידת פיקוח), התשס"ז-2006 | תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין (מעריכי מסוכנות), התשס"ז-2006 | חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 | חוק ההסגרה, התשי"ד-1954 | חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967 | חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 | חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 | חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 | פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 | פקודת החוק הפלילי, 1936 | חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 28), התשכ"ו-1966 | חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 | חוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל"א-1971 | חוק הירושה, התשכ"ה-1965 | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | חוק כלי היריה, התש"ט-1949 | חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986 | חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998 | חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע-2010 | חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 | חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 | חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | פקודת מניעת טרור, 1948 | חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 | חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 | תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), התשס"ג-2003 | פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] | חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 | חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 | חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 | חוק המתנה, התשכ"ח-1968 | חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 | חוק הנשיא חיים וויצמן (גימלה ועזבון), התשי"ג-1953 | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 | חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 | פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 | פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 | חוק הספנות (ימאים), התשל"ג-1973 | חוק העונשין, התשל"ז-1977 | חוק העונשין (תיקון מס' 22), התשמ"ח-1988 | חוק העונשין (תיקון מס' 39) (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ד-1994 | חוק העונשין (תיקון מס' 43) (התאמת דיני העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי), התשנ"ה-1995 | חוק העונשין (תיקון מס' 46), התשנ"ו-1995 | חוק העונשין (תיקון מס' 101), התש"ע-2009 | חוק העונשין (תיקון מס' 105), התש"ע-2010 | פקודת הפרשנות [נוסח חדש] | חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 | פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 | חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994 | פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 | חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 | חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 | חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקון), התשס"ב-2001 | חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 | חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981 | חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 | חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 | פקודת התעבורה [נוסח חדש] | תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 | חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז-2007
הצעות חוק ישראליות | הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999 | הצעת חוק לתיקון דיני העונשין (בגד וריגול), התשי"ז-1956 | הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 | הצעת חוק יסוד: זכויות האדם והאזרח | הצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36), התשל"ג-1973 | הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה), התש"ע-2009 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 9), התשל"ט-1979 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 24), התשמ"ה-1985 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 32), התש"ן-1989 | הצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ב-1992 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 47) (לא תעמוד על דם רעך), התשנ"ה-1995 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 49) (איסור עיכוב דרכון של עובד זר), התשנ"ה-1995 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 50) (התאמת דיני העונשין לחלק המקדמי ולחלק הכללי), התשנ"ה-1995 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 53) (איסור מכירת סכין), התש"ס-2000 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 54) (איסור מכירת סכין או אולר למי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים), התש"ס-2000 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 71) (ניצול תלות של מטופל במטפל), התשס"ב-2002 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 82) (עבירה בשל השתייכות לקבוצה), התשס"ד-2004 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 86) (שימוש בחומר נפץ או בכלי יריה בחגיגה או בטקס), התשס"ה-2005 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 91) (איסור סחר בבני אדם), התשס"ו-2006 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 96) (תקיפת קשישים), התשס"ח-2007 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 97) (גניבת ציוד חקלאי ותוצרת חקלאית), התשס"ח-2007 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 98) (תקיפת קשישים), התשס"ח-2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 100) (החמרת הענישה בעבירות רכוש), התשס"ח-2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 102) (מתן שוחד לעובד ציבור זר), התשס"ח-2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 104) (איומים ותקיפה), התשס"ט-2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 105) (תקיפת מטפל ומאבטח), התשס"ט-2008 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 108) (החמרת הענישה בעבירות שוחד), התש"ע-2010 | הצעת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס' 2) (פרופיל רפואי צבאי), התשנ"ה-1994
פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | Abu Ghanem v. Attorney General, (1947) 1 P.L.R. 236, [1947] 2 A.L.R. 662 | Abu Yaghi v. Attorney General, (1946) 13 P.L.R. 249, [1946] 2 A.L.R. 647 | Ashkenazi v. Attorney General, (1943) 10 P.L.R. 375 | Atiyeh v. Attorney General, [1947] A.L.R. 729 | Dabit v. Attorney General, (1946) 13 P.L.R. 437, [1946] 2 A.L.R. 559 | Dalloul v. Attorney General, (1942) 9 P.L.R. 782 | El Wazir v. Attorney General, [1947] 2 A.L.R. 712 | Hinkis v. Attorney General, (1930) 1 P.L.R. 441 | Kaloti v. Attorney General, [1944] 1 A.L.R. 276 | Marina v. Attorney General, (1938) 5 P.L.R. 129 | Schwartz v. Attorney General, (1938) 5 P.L.R. 249 | Seligman v. Attorney General, (1939) 6 P.L.R. 405
פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | ע"פ 1490/93 אבו גויעד נ' מדינת ישראל | ע"פ 856/04 אבו גלידאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 88/79 אבו דחילה נ' מדינת ישראל | ע"פ 5724/95 אבו-דחל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4562/94 אבו דקה נ' בית המשפט הצבאי בלוד | בש"פ 854/07 אבו דקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1676/08 אבו האני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4711/03 אבו זייד נ' מדינת ישראל | ע"פ 213/88 אבו ח'דיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3112/94 אבו-חסן נ' מדינת ישראל | ע"פ 670/80 אבו חצירא נ' מדינת ישראל | ע"פ 281/82 אבו חצירא נ' מדינת ישראל | ע"פ 517/66 אבו כדרה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 9275/06 אבו מוך נ' מדינת ישראל | ע"פ 7392/06 אבו סאלח נ' מדינת ישראל | תפ"ח (מחוזי ת"א) 1029/05 מדינת ישראל נ' אבו סבחה | ע"פ 304/64 אבו-ע'אנם נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 6833/06 אבו עמאש נ' מדינת ישראל | ע"פ 7282/08 אבו עמרה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1335/91 אבו פאדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1/69 מדינת ישראל נ' אבו ראס | ע"פ 4391/03 אבו ריא נ' מדינת ישראל | ע"פ 2539/04 אבו שנדי נ' מדינת ישראל | ע"פ 188/56 אבוטבול נ' היועץ המשפטי לממשלה | ד"נ 5/65 אבוטבול נ' קליגר | ע"פ 472/74 אבוטבול נ' מדינת ישראל | ע"פ 531/75 אביטל נ' מדינת ישראל | ע"פ 813/80 אביטן נ' מדינת ישראל | ע"פ 839/78 מדינת ישראל נ' אבני | ע"פ 3934/90 אבנת נ' מדינת ישראל | ע"פ 325/84 אברג'יל נ' מדינת ישראל | ע"פ 84/88 מדינת ישראל נ' אברג'יל | ע"פ 529/87 אברהם נ' מדינת ישראל | ע"פ 9265/96 אברמוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 249/53 אג'ואני נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | חס"מ (שלום ת"א) 133/06 אדמון נ' מדינת ישראל | בש"פ 1542/04 מדינת ישראל נ' אדר | ע"פ 447/87 אדרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 226/59 אהרונוב נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 121/53 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' אוחנה | ע"פ 414/76 אוחנה נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 40104/00 מדינת ישראל נ' אוחנה | ע"פ 5298/02 אוחנה נ' מדינת ישראל | רע"פ 2929/04 מדינת ישראל נ' אוחנה | ע"פ 8721/04 אוחנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 602/02 אוחנינה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4479/03 אויקו נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2980/04 אויקו נ' מדינת ישראל | ע"פ 2370/06 אונויאטוב נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי חי') 232/97 אופיס דיפו (ישראל) בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 1075/98 מדינת ישראל נ' אופנהיים | ע"פ 6021/95 אוקטביו נ' מדינת ישראל | עפ"א (מחוזי חי') 5005/03 אורן נ' סבאג | ע"פ (מחוזי חי') 634/06 אורן נ' סבאג | רע"פ 1875/98 אורן בנגב מתכות בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 6986/09 אורנשטיין נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 1349/98 מדינת ישראל נ' אורסיס בע"מ | ע"פ 365/81 אושרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3071/92 אזואלוס נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 71216/01 מדינת ישראל נ' אזוגי | ע"פ 702/77 אזולאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5938/00 אזולאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9469/03 מדינת ישראל נ' אזולאי | ע"פ 1160/09 אזולאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 544/78 אחים א.מ.ש. בכור להשקעות בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 319/79 אטיאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 2788/08 אטיאס נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3873/08 אטיאס נ' מדינת ישראל | בג"ץ 16/50 איגרא-רמא בע"מ נ' מועצת עירית תל-אביב, בתור ועדה מקומית לבנין ולתכנון ערים | ע"פ 236/88 איזמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 5/72 אייזיקס נ' מדינת ישראל | רע"פ 833/92 אייזנבנד נ' מדינת ישראל | ע"פ 336/61 אייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 552/68 אילוז נ' מדינת ישראל | ע"פ 2260/98 אילוז נ' מדינת ישראל | ע"פ 3530/99 מדינת ישראל נ' אינטייב | ת"פ (שלום ת"א) 6376/01 מדינת ישראל נ' איסט | ע"פ 1345/08 איסטחרוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 8332/05 איסקוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 236/65 אל-בנא נ' היועץ המשפטי לממשלה | ב"ש 967/85 אל חאג' נ' מדינת ישראל | ע"פ 50/64 אל-נבארי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 229/57 אל נקיב נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 656/77 אל פאריק נ' מדינת ישראל | ע"פ 128/61 אל-צאנע נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 499/72 אל שעבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2831/95 אלבה נ' מדינת ישראל | רע"פ 7153/99 אלגד נ' מדינת ישראל | ע"פ 8027/04 אלגריסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9893/06 אלון-לאופר נ' מדינת ישראל | ע"פ 70/73 אלחרר נ' מדינת ישראל | ע"פ 759/97 אליאבייב נ' מדינת ישראל | ע"פ 9175/96 אליאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 31/54 אליאס נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 280/77 אליהו נ' מדינת ישראל | ע"פ 1/72 חברת "אלימור" בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 5446/99 אלימלך נ' מדינת ישראל | רע"פ 10342/08 אליס נ' מדינת ישראל | ע"פ 4/54 אלישיב נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 4961/91 אלעג'ן נ' מדינת ישראל | בש"פ 5953/10 אלפרון נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי חי') 389/02 מדינת ישראל נ' אלקובי | ע"פ 206/75 אלקוואסמה נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ב"ש) 8023/97 מדינת ישראל נ' אלקיים | ע"פ 401/83 אלקייעל נ' מדינת ישראל | רע"פ 7761/01 אלקן נ' מדינת ישראל | ע"פ 8831/08 אלשחרה נ' מדינת ישראל | ע"פ 3334/90 אמיגה נ' מדינת ישראל | ע"פ 581/75 אמר נ' מדינת ישראל | ק"פ (שלום חי') 1003/06 אסדי נ' קאסם | ע"פ 1091/09 אסולין נ' מדינת ישראל | ע"פ 8469/99 אסקין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1406/02 אסקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4914/95 אסרף נ' מדינת ישראל | ע"פ 3107/97 אעמס נ' מדינת ישראל | ע"פ 51/49 אפלבאום נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 89/78 אפנג'ר נ' מדינת ישראל | ע"פ 164/69 מדינת ישראל נ' אפשטיין | בג"ץ 10154/03 ארד נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 10243/03 ארדן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 493/78 ארוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 3870/91 ארוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 8448/05 ארמילאת נ' מדינת ישראל | ע"פ 53/54 אש"ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 377/82 אשכנזי נ' מדינת ישראל | ע"פ 519/89 אשר נ' מדינת ישראל | ע"פ 485/82 חברת ב' אידלסון את ג' צפור ושות' אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 506/99 בארי נ' כוכבא-שבתי | ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי | ע"פ 621/76 באשי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7503/02 בוגצקי נ' מדינת ישראל | רע"פ 7896/03 בוניפד נ' מדינת ישראל | ד"נ 10/69 בורונובסקי נ' הרב הראשי לישראל | ע"פ 1609/03 בוריסוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 247/71 מדינת ישראל נ' בחג'אן | ע"פ 2796/03 ביבס נ' מדינת ישראל | ע"פ 403/65 ביטון נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 128/72 מדינת ישראל נ' ביטון | ע"פ 551/80 ביטון נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1042/04 ביטון נ' מדינת ישראל | רע"פ 9818/01 ביטון נ' סולטן | ע"פ 791/79 בינדר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1074/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה | ע"פ 6823/01 בכיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 464/64 בכר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 515/84 בכר נ' מדינת ישראל | ע"פ 10145/04 בכראווי נ' מדינת ישראל | ע"פ 399/88 בלאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 361/63 בלגאלי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 1224/07 בלדב נ' מדינת ישראל | המ' 740/81 בלוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9723/03 מדינת ישראל נ' בלזר | ע"פ 809/76 בלילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1282/07 בן אבו נ' מדינת ישראל | עש"מ 6713/96 מדינת ישראל נ' בן אשר | רע"פ 849/07 בן-אשר נ' מדינת ישראל | ע"פ 435/80 מדינת ישראל נ' בן-ברוך | רע"פ 1941/98 בן גביר נ' מדינת ישראל | רע"פ 12009/04 בן גביר נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי י-ם) 8747/04 בן גביר נ' מדינת ישראל | ע"פ 377/67 מדינת ישראל נ' בן הרוש | ע"פ 76/63 בן חמו נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 6752/09 בן חיון נ' מדינת ישראל | ע"פ 20/85 בן יעקב נ' מדינת ישראל | ע"פ 4972/98 בן עטיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1877/99 מדינת ישראל נ' בן עטר | ע"פ 618/88 בן עמי נ' מדינת ישראל | מ"ח 2051/02 בן עמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 117/79 בן צבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 173/75 בן ציון נ' מדינת ישראל | ע"פ 2430/93 בן שושן נ' מדינת ישראל | ע"פ 7942/04 בן שיטרית נ' מדינת ישראל | ע"פ 6167/99 בן שלוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 11/76 בן שלמה נ' מדינת ישראל | ע"פ 5350/93 בן שמעון נ' מדינת ישראל | ע"פ 396/69 בנו נ' מדינת ישראל | תפ"ח (מחוזי ת"א) 416/93 מדינת ישראל נ' בסו | ע"פ 194/94 מדינת ישראל נ' בסנו | ע"פ 450/77 בעל טכסא נ' מדינת ישראל | ע"פ 3250/90 בקרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 652/78 בר נ' מדינת ישראל | ע"פ 281/69 בר-שלום נ' מדינת ישראל | ע"פ 420/63 ברגמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 418/77 ברדריאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 176/71 ברוך נ' מדינת ישראל | רע"פ 7491/00 ברזילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 752/90 ברזל נ' מדינת ישראל | ע"פ 2/58 ברטי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 763/77 בריגה נ' מדינת ישראל | ע"פ 638/88 בריקס נ' מדינת ישראל | ע"פ 406/69 ברנדל נ' מדינת ישראל | ע"פ 196/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' בש | ד"נ 15/64 בש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 7580/02 ג'אבר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3135/04 ג'אבר נ' מדינת ישראל | רע"פ 6116/01 ג'אן נ' מדינת ישראל | ע"פ 706/79 ג'באלי נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 70917/05 ג'בארה נ' מדינת ישראל | ע"פ 315/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' ג'בארה | ע"פ 8191/08 גבארה נ' מדינת ישראל | ע"פ 8931/04 ג'בארין נ' מדינת ישראל | תפ"ח (מחוזי חי') 4041/07 מדינת ישראל נ' ג'בארין | ע"פ 2249/92 גביזון נ' מדינת ישראל | ע"פ 110/65 היועץ המשפטי לממשלה נ' ג'דעון | ע"פ 741/83 גדרון נ' מדינת ישראל | ע"פ 59/62 היועץ המשפטי לממשלה נ' גודלניק | ע"פ 286/84 מדינת ישראל נ' גוזלן | ע"פ 6350/93 מדינת ישראל נ' גולדין | ע"פ 10735/04 גולדמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 330/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' גולדנברג | ע"פ 759/77 גולדני נ' מדינת ישראל | ע"פ 60/81 גור נ' מדינת ישראל | ע"פ 152/58 גורביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ (מחוזי מרכז) 2230-09-07 גורן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 80/63 גורפינקל נ' שר הפנים | ע"פ 441/78 גושציני נ' מדינת ישראל | ת"א (מחוזי ת"א) 2296/00 גזל נ' שידורי קשת בע"מ | ע"פ 991/97 גטניו נ' מדינת ישראל | ע"פ 400/73 גיאת נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 5322/90 מדינת ישראל נ' חברת גיבור סברינה מפעלי טקסטיל בע"מ | ע"פ 151/66 גייזלר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3116/99 גיל נ' מדינת ישראל | ע"פ 450/86 גילה נ' מדינת ישראל | ע"פ 332/86 גינדיל נ' מדינת ישראל | ע"פ 624/75 גלאגל נ' מדינת ישראל | ע"פ 5026/97 גלעם נ' מדינת ישראל | ע"פ 4230/99 ג'נאם נ' מדינת ישראל | ע"פ 208/53 גנור נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 4148/96 מדינת ישראל נ' גנות | ע"א 6/08 ג'נח נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 290/88 ג'ראר נ' מדינת ישראל | ע"פ 216/62 גרה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 884/80 מדינת ישראל נ' גרוסמן | ע"פ 130/88 גרוסמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 158/51 גרטנר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 79/87 גרנות נ' מדינת ישראל | ע"פ 6819/01 גרשוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 548/73 מדינת ישראל נ' דבוש | ע"פ 1726/91 דגני נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 6082/00 מדינת ישראל נ' דדון | ע"פ 428/74 דדש נ' עיריית ירושלים | ע"פ 343/83 דהאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 67/54 דהוד נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 2569/00 דהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 330/85 דוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 3151/08 דוידוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 2955/94 מדינת ישראל נ' דורי | ע"פ 7826/98 דורפמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4429/04 דושקר נ' מדינת ישראל | ע"פ 44/52 דיאב נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 5307/09 דיוויס נ' מדינת ישראל | ע"פ 394/75 דילקי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 7295/95 דיסנצ'יק נ' מדינת ישראל | בג"ץ 125/74 דיסקל נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה בפתח-תקווה | ת"פ (מחוזי י-ם) 373/86 מדינת ישראל נ' דמיאניוק | ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 108/66 דן אגודה שיתופית לתחבורה ציבורית בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ר"ע 339/82 "דן" אגודה שיתופית לתחבורה נ' מדינת ישראל | ע"פ 505/80 דניאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 512/89 דניאלס נ' מדינת ישראל | ע"פ 2598/94 דנינו נ' מדינת ישראל | ע"פ 5165/98 דסה נ' מדינת ישראל | ע"פ 36/55 דסוקי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 445/75 דקוסיאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 2789/98 דקל נ' מדינת ישראל | ע"פ 1354/03 דקר נ' מדינת ישראל | ע"פ 10/61 דרוקר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 121/88 מדינת ישראל נ' דרוויש | ת"פ (מחוזי ת"א) 40106/01 מדינת ישראל נ' דרוויש | ע"פ 407/89 דרחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3230/93 דרעי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3575/99 דרעי נ' מדינת ישראל | ע"פ 100/51 דרשוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"פ 4827/95 ה.ג. פולק בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 176/73 הוארי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5046/93 מדינת ישראל נ' הוכמן | ע"פ 1182/99 הורביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 2103/07 הורוביץ נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 49/97 מדינת ישראל נ' הורוביץ | ע"פ 409/63 היועץ המשפטי לממשלה נ' הילקוביץ | ת"פ (שלום י-ם) 3623/03 מדינת ישראל נ' הלגואה | ע"פ 8710/96 הלדשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 201/79 הלמר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 206/61 המפלגה הקומוניסטית הישראלית נ' ראש העיר ירושלים | ת"פ (מחוזי י-ם) 417/97 מדינת ישראל נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 3417/99 הר-שפי נ' מדינת ישראל | ע"פ 232/93 מדינת ישראל נ' הרנוי | ע"פ 5299/92 הררי נ' מדינת ישראל | ע"פ 595/82 הרשקו נ' מדינת ישראל | ע"פ 137/57 הרשקוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 226/61 הרשקוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 54/54 הרשנהורן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ | ע"פ 5052/95 ואקנין נ' מדינת ישראל | ע"פ 524/82 ודרד נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי י-ם) 979/97 וובנובוי נ' מדינת ישראל | רע"פ 1572/98 וודליין פרס בע"מ נ' מדינת ישראל | רע"פ 8701/08 וונש נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לודים | ע"פ 108/71 ווסטון נ' מדינת ישראל | ע"פ 6671/01 וחידי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4341/99 וידאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 4950/91 מדינת ישראל נ' ויזל | ע"פ 1274/00 ויצמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 53/49 וייל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 241/61 ויינברג נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 15/63 וייס נ' מדינת ישראל | ע"פ 291/64 וינברג נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 11/99 ויניצקי נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 70637/99 מדינת ישראל נ' ולט | ע"פ 172/88 וענונו נ' מדינת ישראל | רע"פ 42/89 מדינת ישראל נ' ועקנין | ע"פ 173/57 ורנר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 2588/90 ורטר נ' מדינת ישראל | רע"פ 2240/01 ורקשטל נ' מדינת ישראל | ע"פ 6180/98 זאוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 987/02 מדינת ישראל נ' זביידה | רע"פ 2525/09 זדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 310/85 זוסיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 183/58 זומרפלד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5413/97 זורבליוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 194/08 זורין נ' מדינת ישראל | ע"פ 364/73 זיידמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1027/94 זילברמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6/59 זינגר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 567/74 זיסו נ' מדינת ישראל | ע"פ 461/92 זכאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 186/57 זכי נ' היועץ המשפטי לממשלה | תפ"ח (מחוזי ב"ש) 904/03 מדינת ישראל נ' זלצקי | בג"ץ 6396/96 זקין נ' ראש עיריית באר-שבע | עש"מ 6737/02 מדינת ישראל נ' זקן | ע"פ 6368/09 זקן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 113/52 זקס נ' שר המסחר והתעשייה | ד"נ 7/78 זקצר נ' מדינת ישראל | ע"פ 2555/91 זרחני נ' מדינת ישראל | ע"פ 26/66 חאמד נ' מדינת ישראל | ע"פ 5225/03 חבאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 460/79 חבושה נ' מדינת ישראל | רע"פ 6136/09 חגשי נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ב"ש) 7108/06 חג'ג' נ' עיריית באר שבע | ע"פ 117/50 חדד נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 1520/97 חדד נ' מדינת ישראל | ע"א 8306/99 חדד נ' מזור | ע"פ 2013/92 מדינת ישראל נ' חוזה | ת"פ (מחוזי י-ם) 160/96 מדינת ישראל נ' חוליות, תעשיות פלסטיקה | ע"פ 7844/09 חוסין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5016/96 חורב נ' שר התחבורה | ע"פ 1428/08 חורש נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי חי') 212/01 מדינת ישראל נ' חיון | ע"פ 794/77 חייט נ' מדינת ישראל | ע"פ 280/85 חיימוביץ נ' מדינת ישראל | בש"פ 6623/08 חילף נ' מדינת ישראל | ע"פ 156/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' חכם | ע"פ 7068/98 חכמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7752/03 חלאילה נ' מדינת ישראל | ע"פ 9906/04 חלאילה נ' מדינת ישראל | ע"פ 101/60 חליבנר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 269/78 חליוואה נ' מדינת ישראל | ע"פ 168/67 חלילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 8766/07 ח'לף נ' מדינת ישראל | ע"פ 26/66 חמאד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 7520/02 חמאתי נ' מדינת ישראל | בש"פ 5954/10 חמד נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 40422/99 מדינת ישראל נ' חמדאן | בש"פ 6661/08 חמידולוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 4395/98 חסון נ' מדינת ישראל | ע"פ 5203/98 חסון נ' מדינת ישראל | ת"א (שלום ת"א) 11347/03 חסון נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ | ע"פ 5305/07 חסון נ' מדינת ישראל | ע"פ 1293/90 חסן נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום רמ') 3324/03 מדינת ישראל נ' חסן | ע"פ 7908/09 חסן נ' מדינת ישראל | ע"פ 8416/09 מדינת ישראל נ' חרבוש | ע"פ 423/72 חרדון נ' מדינת ישראל | ע"פ 2184/96 חרובי נ' מדינת ישראל | ע"פ 49/58 חרותי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 6917/06 חרמאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 728/84 חרמון נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 1668/97 טאובר נ' מדינת ישראל | עש"מ 1599/03 טאפירו נ' נציבות שירות המדינה | ע"פ 328/61 טבנקין נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5672/05 טגר בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 1028/98 טויזר נ' מדינת ישראל | ע"פ 353/69 טולדו נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום אי') 1124/08 מדינת ישראל נ' טורגמן | ע"פ 49/62 טורסינה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 411/04 טטרו נ' מדינת ישראל | ע"פ 299/81 טטרואשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל | ע"פ 658/88 טייטלמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 2454/02 טיקמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 742/78 טל נ' מדינת ישראל | ע"פ 11578/05 טלה נ' מדינת ישראל | ע"פ 297/77 מדינת ישראל נ' טמייזה | ע"פ 5383/97 טמפו תעשיות בירה בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 71227/01 מדינת ישראל נ' טננבאום | ע"פ 3040/99 טרבשי נ' מדינת ישראל | ע"פ 271/72 טרגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 476/72 טרטקובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 141/59 טריביש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 152/51 טריפוס נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 191/77 מדינת ישראל נ' יאנסן | ע"פ 8711/09 יאסין נ' מדינת ישראל | ע"פ 141/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' יגודה | ע"פ 2534/97 יהב נ' פרקליטת המדינה | רע"פ 9494/06 מדינת ישראל נ' יוסף | ע"פ (מחוזי י-ם) 1958/98 יוסיפוף נ' מדינת ישראל | ע"פ 70/80 יחיה נ' מדינת ישראל | תפ"ח (מחוזי ת"א) 1055/01 מדינת ישראל נ' יעקב | ע"פ 114/56 יעקבסון נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנ"פ 983/02א יעקובוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 125/50 יעקובוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 916/84 יעקובי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 292/72 יפהר נ' שיכון ופיתוח לישראל בע"מ | ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל | ע"פ 38/61 יצחק נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 443/04 יצחק נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 88/97 יקותיאל נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 54/98 מדינת ישראל נ' יקירביץ' | בג"ץ 780/83 ישיבת תומכי תמימים מרכזית נ' מדינת ישראל | ע"פ 207/59 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 345/62 כהן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 331/66 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 697/79 כהן נ' מדינת ישראל | ד"נ 37/80 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 91/80 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 124/82 כהן נ' מדינת ישראל | ב"ש 460/82 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 489/84 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 730/84 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 349/88 כהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע"פ 1351/92 מדינת ישראל נ' כהן | ע"פ 2125/94 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 5803/97 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 7474/02 כהן נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום י-ם) 1536/04 מדינת ישראל נ' כהן | דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' כהן | רע"פ 4791/08 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1319/09 כהן נ' מדינת ישראל | חע"מ (שלום ראשל"צ) 1147/09 מדינת ישראל נ' כהן | ע"פ 6696/96 כהנא נ' מדינת ישראל | רע"פ 1178/97 כהנא נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1789/98 כהנא נ' מדינת ישראל | ע"פ 48/49 כהנוביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 25/89 כחלון נ' מדינת ישראל | דנ"פ 9517/05 כיאניה נ' מדינת ישראל | ע"פ 228/01 כלב נ' מדינת ישראל | ע"פ 7540/02 כליב נ' מדינת ישראל | ע"פ 65/49 כליל נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 52/80 כץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 6992/08 כץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 1280/06 כרמלי נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 5823/06 מדינת ישראל נ' לאה | ע"פ 5734/91 מדינת ישראל נ' לאומי ושות' בנק להשקעות בע"מ | ע"פ 3954/94 מדינת ישראל נ' לב | ע"פ 836/81 לביא נ' מדינת ישראל | ע"פ 2367/97 מדינת ישראל נ' לביא | ע"פ (מחוזי ת"א) 70207/00 לביא נ' מדינת ישראל | ע"פ 411/84 מדינת ישראל נ' לביב | ע"פ 886/80 לבנון-קוטקובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 31/59 היועץ המשפטי לממשלה נ' לוי | ע"פ 318/78 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 799/78 לוי נ' מדינת ישראל | ב"ש 298/80 מדינת ישראל נ' לוי | ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 10943/05 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5729/09 לוי נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום י-ם) 2005/01 מדינת ישראל נ' לוינגר | ע"פ 1599/08 לוינשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 330/65 לוק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 150/88 לושי נ' מדינת ישראל | ע"פ 120/52 לזר-ובר נ' היועץ המשפטי | בג"ץ 627/82 ליבמן נ' המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל | רע"פ 1274/99 לידני נ' מדינת ישראל | רע"פ 11043/04 לידני נ' מדינת ישראל | ע"פ 103/88 ליכטמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4210/09 לירן נ' מדינת ישראל | ע"פ 617/80 למברטו נ' מדינת ישראל | ע"פ 551/77 למדן נ' מדינת ישראל | ע"פ 401/79 למדן נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 4177/98 לנציאנו נ' מדינת ישראל | ע"פ 26/97 לקס נ' מדינת ישראל | ע"פ 6941/07 מדינת ישראל נ' מאג'ד | ע"פ 135/64 מאיר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 592/83 מאיר נ' מדינת ישראל | רע"פ 4348/08 מאיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 308/85 מאירוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 95/57 מארש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 555/03 מדטוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 44/81 מויאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 8309/03 מויאל נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום קר') 7553/02 מדינת ישראל נ' מוסטפא | ע"פ 814/78 מוסק נ' מדינת ישראל | ת"א (מחוזי י-ם) 2409/00 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט | ע"א 3559/02 מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט | ע"פ 5177/03 מור נ' דנציגר – משק פרחים "דן" | ת"פ (שלום אש') 3605/02 מדינת ישראל נ' מורובתי | ע"פ 205/60 מושקוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 21/76 מזר נ' מדינת ישראל | ע"פ 787/79 מזרחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1184/00 מחאמיד נ' מדינת ישראל | ע"פ 400/81 מחג'נה נ' מדינת ישראל | ע"פ 867/85 מחרבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 611/80 מטוסיאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 59/54 מטר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 279/76 מיכאלשווילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4667/93 מיכאלשווילי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הביטחון | רע"פ 6599/93 מימון נ' מדינת ישראל | רע"פ 2762/04 מימוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 861/79 מירילשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2534/93 מליסה נ' מדינת ישראל | ע"פ 55/87 מלכה נ' מדינת ישראל | ע"פ 558/97 מלניק נ' מדינת ישראל | ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל | ע"פ 527/86 מנדלאווי נ' מדינת ישראל | ע"פ 356/74 מנוף נ' מדינת ישראל | רע"פ 6582/09 מנור נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 8239/01 מדינת ישראל נ' מנחם | ע"פ 28/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' מנצור | ע"פ 6564/08 מנצור נ' מדינת ישראל | ע"פ 49/80 מסילתי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1707/91 מסרווה נ' מדינת ישראל | רע"פ 2160/05 מעיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 3377/92 מעמר נ' מדינת ישראל | ע"א 610/02 מפעל הפיס נ' לוטונט מועדון חברים בע"מ | ע"פ 312/73 מצרווה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4204/91 מקמילן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה המקומית גבעת זאב | ע"פ 134/62 מרגלית נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 244/57 מרגולין נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 4389/93 מרדכי נ' מדינת ישראל | ע"פ 535/88 מרובקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 8576/93 מרקדו נ' מדינת ישראל | רע"פ 3061/09 משען נ' מדינת ישראל | ע"פ 629/78 מתוק נ' מדינת ישראל | רע"פ 3396/99 נאבסו נ' מדינת ישראל | ע"פ 191/82 נאמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 11328/03 מדינת ישראל נ' נאצר | ע"פ 203/76 מדינת ישראל נ' נאשף | ע"פ 7085/93 נג'אר נ' מדינת ישראל | ע"פ 317/76 נגר נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 40344/01 מדינת ישראל נ' נוביקוב | ע"פ 454/82 נוחימובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 416/75 מדינת ישראל נ' נוריאני | ע"פ 344/75 נחום נ' מדינת ישראל | ע"פ 7399/95 נחושתן תעשיות מעליות בע"מ נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי חי') 37796-12-09 מדינת ישראל נ' נידם | ע"פ 20/53 ניימן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים עשרה | ע"פ 132/57 נכט נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 423/88 נלבנדיאן נ' נלבנדיאן | ע"פ 451/86 נניקאשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 176/65 נעמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 115/52 נצר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 1752/00 מדינת ישראל נ' נקאש | ע"פ 474/75 סאלם נ' מדינת ישראל | ע"פ 499/78 סבג נ' מדינת ישראל | ע"פ 46/84 מדינת ישראל נ' סבח | ע"פ 1698/08 סבייח נ' מדינת ישראל | בג"ץ 131/65 סביצקי נ' שר האוצר | ע"פ 335/75 סביר נ' מדינת ישראל | ע"פ 2929/02 מדינת ישראל נ' סבירסקי | ע"פ 3231/04 סבן נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 748/96 סברינה שיווק בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 46/54 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' סגל | ע"פ 462/80 סגרון נ' מדינת ישראל | ע"פ 11475/04 מדינת ישראל נ' סוארכה | רע"פ 3817/97 סובול נ' מדינת ישראל | ע"פ 97/68 סוויסה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 608/81 סוויסה נ' מדינת ישראל | ד"נ 5/83 מדינת ישראל נ' סוויסה | ע"פ 257/79 סווירי נ' מדינת ישראל | ע"פ 595/84 סויסה נ' מדינת ישראל | ע"פ 307/73 סולטן נ' מדינת ישראל | ע"א (מחוזי ת"א) 447/80 סולטן נ' סולטן | ת"פ (שלום רמ') 2772/03 מדינת ישראל נ' סולימאן | ע"פ 697/98 סוסצקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 191/58 סועאד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 293/89 סוקולובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 325/76 סיבוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2820/98 סיגמן נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 303/77 מדינת ישראל נ' סייף | ע"פ 4089/07 סייף נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי חי') מדינת ישראל נ' סיכרולדזה | ע"פ 4424/98 סילגדו נ' מדינת ישראל | ע"פ 1/48 סילוסטר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 686/80 סימן-טוב נ' מדינת ישראל | רע"פ 7/87 סינואני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6095/08 סלומון נ' מדינת ישראל | ע"פ 130/60 סלח נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 29/79 סלמאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 2590/06 סלמאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 24/54 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' סלמונדר | ע"פ 2/73 סלע נ' מדינת ישראל | רע"פ 9689/05 סלע נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ב"ש) 8150/02 מדינת ישראל נ' סמוילוב | ע"פ 3907/92 סמחאת נ' מדינת ישראל | מ"ח 3635/01 סמרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 11068/08 מדינת ישראל נ' סנקר | ע"פ (מחוזי חי') 4972-03-09 ססונוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 7362/01 סעד נ' מדינת ישראל | ע"פ 247/66 סעדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 217/71 סעדון נ' מדינת ישראל | ע"פ 560/70 סעדיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 229/78 סעדיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 521/88 ספאדי נ' מדינת ישראל | רע"פ 3207/90 ספירו נ' מדינת ישראל | ה"פ (מחוזי ת"א) 2147/96 ספקיוריטי המוקד המרכזי בע"מ נ' חברת הכשרת הישוב לישראל בע"מ | ע"פ 207/71 מדינת ישראל נ' סקורקה | ע"פ 180/83 סרור נ' מדינת ישראל | ע"פ 11699/05 סרפו נ' מדינת ישראל | ע"פ 4930/02 עאבד נ' מדינת ישראל | ע"פ 294/89 עאליה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 99/62 עבאיה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 328/72 עבאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 9645/01 מדינת ישראל נ' עבודי | ע"פ 63/58 עג'מי נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 9188/06 עדי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3573/08 עוואדרה נ' מדינת ישראל | ע"פ 5220/09 עוואודה נ' מדינת ישראל | ע"פ 495/69 עומר נ' מדינת ישראל | ע"פ 10489/08 עופר נ' מדינת ישראל | ע"פ 247/58 עורקבי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 8446/09 עותמאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4267/09 עזאזמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 139/86 עזאם נ' מדינת ישראל | ע"פ 3727/93 עזאמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9590/00 עזאני נ' מדינת ישראל | ע"פ 135/70 מדינת ישראל נ' עזאיזה | ע"פ 672/81 עזיז נ' מדינת ישראל | ע"פ 807/99 מדינת ישראל נ' עזיזיאן | ע"פ 8192/99 עזרא חמרי הדברה וצרכי חקלאות בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 523/72 עזראן נ' מדינת ישראל | ע"פ 551/68 עטרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 521/87 מדינת ישראל נ' עינב | ת"פ (מחוזי ת"א) 92/97 מדינת ישראל נ' עיני | ע"פ 10946/03 עיסא נ' מדינת ישראל | ע"פ 5197/05 עיסא נ' מדינת ישראל | ע"פ 221/72 מדינת ישראל נ' עליאן | ר"ע 122/82 עלפי נ' מדינת ישראל | ע"פ 55/59 עמאר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 137/59 עמאש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 485/65 עמאש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5236/05 עמאשה נ' מדינת ישראל | ע"פ 269/58 עמורי נ' היועץ המשפטי לממשלה | תפ"ח (מחוזי ת"א) 498/95 מדינת ישראל נ' עמיר | ע"פ 3126/96 עמיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 6993/03 עמר נ' מדינת ישראל | ע"פ 54/87 עפרוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3891/04 ערד השקעות ופיתוח תעשייה בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 5794/00 ערקאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 266/60 עתמאן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 9406/08 פאיז נ' מדינת ישראל | ע"פ 210/71 פדידה נ' מדינת ישראל | ע"פ 19/59 פדלון נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 11294/03 פואקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4317/97 פוליאקוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 852/85 פונט נ' מדינת ישראל | ע"פ 3093/08 פונטוס נ' מדינת ישראל | ע"פ 334/72 פוקס נ' מדינת ישראל | רע"פ 7120/09 פורר נ' מדינת ישראל | ע"פ 296/65 פז נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5097/07 פחימה נ' מדינת ישראל | דנ"פ 5291/09 מדינת ישראל נ' פחימה | ע"פ 52/63 היועץ המשפטי לממשלה נ' פייגנבאום | ע"פ 452/70 פינסקר נ' מדינת ישראל | ע"פ 5727/00 פינצוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 268/63 פינקלשטיין נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 584/72 פישר נ' מדינת ישראל | ע"פ 119/51 פל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 398/69 פלום נ' מדינת ישראל | ע"פ 28/62 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 93/64 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 496/73 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 255/88 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 463/89 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4152/90 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1339/91 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 715/93 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2177/94 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3274/94 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6274/98 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7159/98 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 5598/99 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6269/99 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2485/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 8538/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1667/01 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1538/02 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 10830/02 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 405/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1258/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6255/03 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 267/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4542/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום נצ') 3959/04 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 7951/05 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3827/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7169/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 10102/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2353/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4053/08 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 4771/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7097/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 9274/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 9619/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 8554/09 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 10259/09 פלוני נ' מדינת ישראל | בג"ץ 7374/01 פלונים נ' מנכ"ל משרד החינוך | ע"פ 4596/98 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 5877/99 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 5031/01 פלונית נ' מדינת ישראל | דנ"פ 8791/03 פלונית נ' מדינת ישראל | בש"פ 2735/09 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 7024/93 מדינת ישראל נ' פלח | ע"פ 2085/07 פלח נ' מדינת ישראל | ע"פ 616/83 פליישמן נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ב"ש) 560/96 פלנסיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 645/81 פניץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 383/80 פקלר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3338/99 פקוביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 49/59 פרבדה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 238/66 פרג' נ' מדינת ישראל | ע"פ 37/07 פרג נ' מדינת ישראל | בג"ץ 69/85 פרומר נ' בית הדין הצבאי לערעורים | ע"פ 7365/00 פרחאת נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2334/09 פרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 534/69 פרידמן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 155/50 פריש נ' המפקח הכללי של משטרת ישראל | ע"פ 136/51 פרנקל נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 484/75 פרנקל נ' מדינת ישראל | ע"פ 184/62 פרץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 382/68 פרץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 721/78 פרץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 480/88 פרץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 70/63 פתחי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ת"פ (שלום חי') 6741-03-10 מדינת ישראל נ' צבישב | ע"פ 99/57 צברי נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 696/80 צדוק נ' מפקד משטרת מחוז הנגב | ע"פ 205/84 צדיק נ' מדינת ישראל | ע"פ 706/86 צדקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1497/92 מדינת ישראל נ' צוברי | ע"פ 317/63 צור נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 2754/97 צור נ' מדינת ישראל | ע"פ 7318/95 ציוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6580/96 צ'קולה נ' מדינת ישראל | ע"פ 6016/93 צרשניה נ' מדינת ישראל | ע"פ 123/83 חברת ק.פ.א. פלדות קרית ארבע בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 113/53 קאדר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 9970/06 קאנשן נ' מדינת ישראל | רע"פ 91/92 קאסם נ' מדינת ישראל | ע"פ 80/81 קדוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 40/56 היועץ המשפטי לממשלה נ' קדושים | ע"פ 494/05 קובטוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 382/74 קובי נ' מדינת ישראל | ע"פ 146/86 קובי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9511/01 קובקוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 6535/01 קוזירוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 6359/99 קורמן נ' מדינת ישראל | ת"א (שלום ת"א) 154328/02 קורן נ' קופמן | ע"פ 2801/95 קורקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4002/01 קורקין נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4776/02 קורקין נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי י-ם) 4486/09 קטורזה נ' מדינת ישראל | ע"פ 9823/07 קטשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6019/09 קילאני נ' מדינת ישראל | ע"פ 234/64 קימל נ' מדינת ישראל | ע"ע (ארצי) 1064/00 קיניאנג'וי – אוליצקי עבודות עפר בע"מ | ע"פ 125/52 קינסברון נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 288/81 קישלס נ' מדינת ישראל | ע"פ 390/79 קלברט נ' מדינת ישראל | ע"פ 187/57 קלי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 17/81 מדינת ישראל נ' קליין | בג"ץ 22/66 קמנמן נ' עיריית תל-אביב-יפו | ע"פ 189/78 קנול נ' מדינת ישראל | ע"פ 360/77 קנוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 3363/98 קניאז'ינסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3088/97 קססאסתה נ' מדינת ישראל | ע"פ 63/52 קפון נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 192/79 מדינת ישראל נ' חברת קצנשטיין, אדלר ושות' בע"מ | ב"ש (שלום י-ם) 9416/03 ENS קרדיט בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 6568/93 קרוגולץ נ' מדינת ישראל | מ"ח 9436/03 קרוואני נ' מדינת ישראל | ע"פ 345/76 קרוצי נ' מדינת ישראל | ע"פ 620/75 מדינת ישראל נ' קריב | ע"פ 496/68 קריגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 374/77 קריטי נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 3704/01 מדינת ישראל נ' קריכלי | ע"פ 242/63 קריתי נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 5174/97 קרן נ' מדינת ישראל | ע"פ 258/77 קרפין נ' מדינת ישראל | ת"ד (שלום י-ם) 1576/01 מדינת ישראל נ' קשאני | ע"פ 4688/09 ראב נ' מדינת ישראל | ע"פ 51/76 ראובן נ' מדינת ישראל | ע"א 7003/99 ראמי נ' סהר חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 555/77 רבי נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ב"ש) 8201/02 מדינת ישראל נ' רביבו | ע"פ 4354/08 מדינת ישראל נ' רבינוביץ' | ע"פ 6734/97 רבינק נ' מדינת ישראל | ע"פ 446/01 רודמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 9/75 רוזוליו נ' מדינת ישראל | ע"פ 54/81 רוזן נ' מדינת ישראל | ע"פ 2576/93 מדינת ישראל נ' רוזנבלום | ע"פ 4596/05 רוזנשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 149/83 רוט נ' מדינת ישראל | בג"ץ 119/53 רויק נ' ראש המטה הכללי של צה"ל | ע"פ (מחוזי ת"א) 71192/00 רולן בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 71103/03 רום נ' מדינת ישראל | רע"פ 9140/99 רומנו נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2390/99 רונן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4512/09 רוסו-לופו נ' מדינת ישראל | ע"פ 424/76 רחמים נ' מדינת ישראל | ע"פ 24/58 רייכמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 9716/02 רימאוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 53/78 רזנאוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 126/61 רזניק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 7593/08 ריטבלט נ' מדינת ישראל | ע"פ 5640/97 רייך נ' מדינת ישראל | ע"פ 101/77 רינגלשטיין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 433/87 רכטמן נ' לשכת עורכי הדין | ע"פ 480/76 רמתי נ' מדינת ישראל | ע"פ 10325/01 מדינת ישראל נ' רצ'קובסקי | רע"פ 889/02 רשתי נ' מדינת ישראל | ע"פ 768/80 ש' שפירא ושות' נ' מדינת ישראל | ע"פ 491/79 שאבו נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום ת"א) 8136/02 מדינת ישראל נ' שאול | רע"פ 2202/05 שאמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 332/01 שבס נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבס | ע"פ 6960/09 שגיב נ' מדינת ישראל | ע"פ 5224/97 מדינת ישראל נ' שדה אור | רע"פ 7560/01 התובע הצבאי הראשי נ' שובין | ע"פ 3712/08 שוובר נ' מדינת ישראל | ה"פ (מחוזי י-ם) 349/91 שוויקי נ' ממן | ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 88/10 שוורץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 502/73 שוורצברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 284/74 שותפות אחים אריאל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 301/63 שטרייט נ' הרב הראשי לישראל | בג"ץ 219/81 שטרית נ' שר החקלאות | ע"פ 398/82 שטרית נ' מדינת ישראל | תפ"ח (מחוזי ת"א) 1070/04 מדינת ישראל נ' שטרית | בש"פ 9883/04 מדינת ישראל נ' שטרנברג | ע"פ 37/50 שטרנהל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 3179/91 שיאחי נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ת"א) 358/56 מדינת ישראל נ' שיבר | ע"פ 265/64 שיוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 7389/96 שירזי נ' מדינת ישראל | בש"פ 9022/96 שית נ' מדינת ישראל | ע"פ 2894/02 שטיינר נ' מדינת ישראל | רע"פ 7519/97 שכטר נ' מדינת ישראל | ע"פ 5777/90 מדינת ישראל נ' שלבי | ה"פ (מחוזי נצ') 28/84 מדינת ישראל נ' שלבי | ע"פ 594/86 שלוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 993/00 שלמה נ' מדינת ישראל | ע"פ 8800/96 שמאלנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 658/82 שמד"ר מעליות בע"מ נ' בן צבי | ע"פ 61/73 שמואלי נ' מדינת ישראל | ת"פ (שלום רמ') 3841/06 מדינת ישראל נ' שמואלי | ע"פ 295/77 שמור נ' מדינת ישראל | ע"פ 655/78 שמידמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1803/08 שמיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 4938/94 שמרלינג נ' מדינת ישראל | המ' 44/72 שמשי נ' מדינת ישראל | רע"פ 9426/03 שעובי נ' מדינת ישראל | ע"פ 357/65 היועץ המשפטי לממשלה נ' שפירא | בג"ץ 492/80 שקרצי נ' משטרת באר-שבע | ע"פ 71/83 שרון נ' מדינת ישראל | בג"ץ 447/91 שרון נ' מנהל בתי המשפט | ע"פ 524/81 ששון נ' מדינת ישראל | רע"פ 4010/04 תאבת נ' מדינת ישראל | ע"א 575/70 תג'ר נ' התאחדות לכדורגל בישראל | ע"פ (מחוזי ת"א) 70445/01 תובל נ' מדינת ישראל | ע"פ 553/77 תומא נ' מדינת ישראל | ע"פ 2885/93 תומר נ' מדינת ישראל | ע"פ 94/65 תורג'מן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3520/91 תורג'מן נ' מדינת ישראל | ע"פ 385/87 תלאוי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1438/98 התנועה המסורתית נ' השר לענייני דתות | בג"ץ 971/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ועדת הכנסת | בג"ץ 4354/92 תנועת נאמני הר הבית וארץ ישראל נ' ראש הממשלה | בג"ץ 4091/07 תנועת נאמני הר הבית בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 2333/07 תענך נ' מדינת ישראל | עע"מ 4436/02 תשעים הכדורים – מסעדה נ' עיריית חיפה
פסיקה צבאית ישראלית | ע/169/81 (ערעורים צה"ל) אבי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/368/56 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אביגדור | ע/138/96 (ערעורים צה"ל) אבידן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/226/59 (ערעורים צה"ל) אבנר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/21/95 (ערעורים צה"ל) אדרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/152/78 (ערעורים צה"ל) אהרון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/251/74 (ערעורים צה"ל) אונן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/171/95 (ערעורים צה"ל) אזולאי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/177/00 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אייזיק | ע/62/03 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אילין | ע/102/99 (ערעורים צה"ל) אלביליה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/117/74 (ערעורים צה"ל) אמיר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/230/90 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אשטמקר | ע/163/68 (ערעורים צה"ל) בארון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/52/83 (ערעורים צה"ל) ביבס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/76/83 (ערעורים צה"ל) ביטון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/122/83 (ערעורים צה"ל) ביטון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/197/88 (ערעורים צה"ל) בן שבת נ' התובע הצבאי הראשי | ע/155/91 (ערעורים צה"ל) בן שטרית נ' התובע הצבאי הראשי | ע/80/64 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ברום | ע/69/00 (ערעורים צה"ל) גולדשטיין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/55/99 (ערעורים צה"ל) ג'ועמה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/156/63 (ערעורים צה"ל) גמליאל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/21/01 (ערעורים צה"ל) גראמי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/186/84 (ערעורים צה"ל) ג'רבי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/174/84 (ערעורים צה"ל) גרינמן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/168/84 (ערעורים צה"ל) דהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/68/79 (ערעורים צה"ל) דוד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/171/92 (ערעורים צה"ל) דויטש נ' התובע הצבאי הראשי | ע/133/92 (ערעורים צה"ל) דיל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/250/98 (ערעורים צה"ל) דריבן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/79/98 (ערעורים צה"ל) הילר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/237/65 (ערעורים צה"ל) הנרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/157/85 (ערעורים צה"ל) ויצמן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/353/56 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' זאב | ע/111/86 (ערעורים צה"ל) זימרן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/220/93 (ערעורים צה"ל) זינגרמן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/212/90 (ערעורים צה"ל) זרוג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/248/86 (ערעורים צה"ל) חוטובלי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/171/01 (ערעורים צה"ל) חלב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/221/63 (ערעורים צה"ל) חם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/246/95 (ערעורים צה"ל) חמוד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/183/67 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' חנוך | ע/317/85 (ערעורים צה"ל) חתומה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/69/60 (ערעורים צה"ל) יגאל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/50/66 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' יעקב | ע/40/95 (ערעורים צה"ל) יעקובוב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/22/83 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/171/85 (ערעורים צה"ל) כהן נ' התובע הצבאי הראשי | מ/5/99 (צבאי מיוחד) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/20/84 (ערעורים צה"ל) לובלין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/209/87 (ערעורים צה"ל) לוגסי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/5/96 (ערעורים צה"ל) מאירי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/361/85 (ערעורים צה"ל) מויאל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/177/02 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' מזרחי | ע/73/91 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' מילי | מר/3/57 (צבאי מרכז) תובע צבאי נ' מלינקי | ע/180/65 (ערעורים צה"ל) מעדן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/158/75 (ערעורים צה"ל) מרדכי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/144/61 (ערעורים צה"ל) משה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/367/56 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' משולם | ע/4/57 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' נגלברג | ע/135/01 (ערעורים צה"ל) נורברט נ' התובע הצבאי הראשי | ע/92/61 (ערעורים צה"ל) נחום נ' התובע הצבאי הראשי | ע/102/00 (ערעורים צה"ל) ניזרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/202/81 (ערעורים צה"ל) ניסים נ' התובע הצבאי הראשי | ע/142/97 (ערעורים צה"ל) ניסים נ' התובע הצבאי הראשי | ע/264/81 (ערעורים צה"ל) סבג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/205/94 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' סבח | ע/243/81 (ערעורים צה"ל) סויד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/9/74 (ערעורים צה"ל) סיני נ' התובע הצבאי הראשי | ע/139/65 (ערעורים צה"ל) סכיני נ' התובע הצבאי הראשי | ע/146/93 (ערעורים צה"ל) סרבוח נ' התובע הצבאי הראשי | ע/42/93 (ערעורים צה"ל) עאמר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/114/74 (ערעורים צה"ל) עלי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/74/94 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' עמר | ע/23/92 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ענבר | ע/508/82 (ערעורים צה"ל) עקיבא נ' התובע הצבאי הראשי | ע/5/97 (ערעורים צה"ל) פינטו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/122/66 (ערעורים צה"ל) פנס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/33/89 (ערעורים צה"ל) פרטוש נ' התובע הצבאי הראשי | ע/43/85 (ערעורים צה"ל) פרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/118/93 (ערעורים צה"ל) פרנקו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/97/01 (ערעורים צה"ל) צדוק נ' התובע הצבאי הראשי | ע/216/58 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ציון | ע/5/86 (ערעורים צה"ל) קריסטל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/35/99 (ערעורים צה"ל) רוזנברג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/192/02 (ערעורים צה"ל) רומנו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/252/81 (ערעורים צה"ל) רון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/53/92 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' רז | ע/422/81 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' רחמים | ע/20/00 (ערעורים צה"ל) שאער נ' התובע הצבאי הראשי | ע/270/90 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שחר | ע/193/94 (ערעורים צה"ל) שלו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/34/62 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שלום | ע/205/83 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שרוף | ע/95/67 (ערעורים צה"ל) תחינה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/76/91 (ערעורים צה"ל) תעוזי נ' התובע הצבאי הראשי
מפתח עניינים | אי-הצלת חיים | בגידה | בהירות (ניסוח הנורמה הפלילית ב-) | בריונות | גוף האדם (פגיעה ב-) | גניבה | דינאמיות | דת ופולחן דתי (פגיעה ב-) | הגבלים עסקיים | הגנת הצרכן | הגרלות | היגיון מילולי | היגיון משפטי | היזק | הימורים | היתכנות (ניסוח הנורמה הפלילית ב-) | הלבנת הון | המתה | הסגת גבול | הסתה לגזענות ולאלימות | הסתה להימנעות מתשלומי חובה | הסתרת מסמכי קניין | הפסקת הריון | הפרעת שלום הציבור | הצתה | התאגדות פוגענית | התכחשות להילך חוקי | זיוף | זיוף בולים | זיוף כספים | זנות | חבלה | חטא (עבירות מסוג-) | חטיפה | חיים (פגיעה ב-) | חירות (פגיעה ב-) | חסרי הגנה (פגיעה ב-) | טרור | כבוד (פגיעה ב-) | כליאת שווא | כלכלה ציבורית (פגיעה ב-) | כלליות (ניסוח הנורמה הפלילית ב-) | כניסה לנכס | לשון הרע | מבנה צורני של העבירה הפלילית | מחשב (עבירות-) | מטרדים | מין (עבירות) | מס (עבירות) | מסירת מידע | מרד | מרמה | מרמה בתאגיד | משחקים אסורים | נזק חברתי | ניירות-ערך (עבירות ב-) | ניסוח עבירות | נכסים גנובים (שימוש ב-) | סדרי המנהל הציבורי (פגיעה ב-) | סחיטה | סחר בבני-אדם | סיווג עבירות | סיווג עבירות לפי חומרה | סיווג עבירות לפי עניין | סיכון הגוף | סמים מסוכנים | עבירות נגד הסדר הציבורי | מהות | ריבוד | עבירות נגד הפרט | מהות | ריבוד | עבירות נגד הקניין | מהות | ריבוד | עבירות נגד הריבון | התפתחות | ריבוד | עבירות רחוב | עוון (עבירות מסוג-) | עושה מיוחד (עבירות ב-) | עושק | פגיעה בריבון זר ידידותי | פגיעה בתקנת הציבור | פיראטיות | פרטיות (פגיעה ב-) | פריצה והתפרצות | פשע (עבירות מסוג-) | קזואיסטי (ניסוח עבירות) | קניין | פגיעה בזכויות קניין | פגיעה בקניין | ריבוד עבירות | ריבוי נישואין | ריגול | רישוי עסקים | רלוונטיות נורמה חיצונית שאינה פלילית | רצח | שוד | כעבירה של פגיעה בזכויות קניין | שוד אויר | שוד ים | שוחד | שויון (פגיעה ב-) | שטח הפקר | שיבוש ההליך המשפטי | שיבוש השיטור | שיבוש השירות הציבורי | שלום הציבור (פגיעה ב-) | תועבה (פרסומי-) | תכנון ובנייה (עבירות-) | תעבורה (עבירות-) | תקיפה | תרמית
מפתח עבירות | אחיזת מקרקעין בכוח – סעיף 190 לחוק העונשין | אי-גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד – סעיף 424א לחוק העונשין | איום בכתב לרצוח – סעיף 307 לחוק העונשין | איום לשרוף או להרוס – סעיף 460 לחוק העונשין | איומים – סעיף 192 לחוק העונשין | אימונים צבאיים האסורים – סעיף 143 לחוק העונשין | אי-מילוי חובה רשמית – סעיף 285 לחוק העונשין | אי-מניעת פשע – סעיף 262 לחוק העונשין | אינוס – סעיף 345 לחוק העונשין | איסור הגרלות והימורים – סעיף 225 לחוק העונשין | איסור החזקה או הנהלה (הימורים) – סעיף 228 לחוק העונשין | איסור הטעיה – סעיפים 2, 23(א)(1) לחוק הגנת הצרכן | איסור הלבנת הון – סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון | איסור הפליה פסולה בעבודה – ס"ק 15(א) לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה | איסור הפליה פסולה בעבודה של אנשים עם מוגבלות – ס"ק 15(א) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות | איסור הפסקת היריון – סעיף 313 לחוק העונשין | איסור הפעולה ברכוש טרור – סעיף 9 לחוק איסור מימון טרור | איסור הפעולה ברכוש למטרות טרור – סעיף 8 לחוק איסור מימון טרור | איסור מכירת אגרופן או סכין לקטין – סעיף 185א לחוק העונשין | איסור מכירת כרטיסי ההגרלה וההימורים לקטינים – סעיף 231א לחוק העונשין | איסור מכירת משקאות משכרים לקטין – סעיף 193א לחוק העונשין | איסור משחקים – סעיף 226 לחוק העונשין | איסור ניצול מצוקת הצרכן – סעיפים 3, 23(א)(2) לחוק הגנת הצרכן | איסור ספסרות בכרטיסי מופעים – סעיף 194א לחוק העונשין | איסור עשיית פעולה ברכוש אסור – סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון | איסור פרסום – סעיף 352 לחוק העונשין | איסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר – סעיף 205ג לחוק העונשין | איסור פרסום הסתה לגזענות – סעיף 144ב לחוק העונשין | איסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין – סעיף 205א לחוק העונשין | איסור פרסומים – סעיף 70 לחוק בתי המשפט | איסור ציון קטינות בפרסום שירותי זנות – סעיף 205ב לחוק העונשין | אי-פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית – סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית | אי-קיום דרישות מסוימות במיסוי מקרקעין – ס"ק 98(א) – 98(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) | אי-קיום דרישות מסוימות במס הכנסה – סעיף 216 לפקודת מס הכנסה | אי-קיום דרישות מסוימות במס קניה – ס"ק 22(א)(1)-(4), (6) לחוק מס קניה (טובין ושירותים) | אלימות נגד מדינת חוץ – סעיף 165 | בידוי ראיות – סעיף 238 לחוק העונשין | ביזה – סעיף 74 לחוק השיפוט הצבאי | ביזוי מדים – סעיף 217 לחוק העונשין | בנייה בלא היתר – ס"ק 204(א) לחוק התכנון והבנייה | בנייה בסטייה מהיתר או מתוכנית – ס"ק 204(ב) לחוק התכנון והבנייה | בעילה אסורה בסכמה – סעיף 346 לחוק העונשין | בריחה – סעיף 257 לחוק העונשין | גזענות (עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור) – סעיף 144ו לחוק העונשין | גיוס לכוחות חוץ – סעיף 122 לחוק העונשין | גילוי בהפרת אמון – סעיף 119 לחוק העונשין | גילוי בהפרת חובה – סעיף 117 לחוק העונשין | גילוי בהפרת חוזה – סעיף 118 לחוק העונשין | גילוי החלטה לבגוד – סעיף 100 לחוק העונשין | גניבה – סעיף 384 לחוק העונשין | גניבה או זיוף של מסמכי רכב – סעיף 413ח לחוק העונשין | גניבה בידי המנהל – סעיף 392 לחוק העונשין | גניבה בידי מורשה – סעיף 393 לחוק העונשין | גניבה בידי עובד – סעיף 391 לחוק העונשין | גניבה בידי עובד הציבור – סעיף 390 לחוק העונשין | גניבה בנסיבות מיוחדות – סעיף 384א לחוק העונשין | גניבה מרכב או פירוק מרכב – סעיף 413ד לחוק העונשין | גניבת כלי שיט או כלי טיס – סעיף 401 לחוק העונשין | גניבת קטין – סעיף 367 לחוק העונשין | גניבת רכב – סעיף 413ב לחוק העונשין | גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות – סעיף 376ב לחוק העונשין | גרימת מוות ברשלנות – סעיף 304 לחוק העונשין | גרימת שריפה ברשלנות – סעיף 449 לחוק העונשין | גרם למלחמה – סעיף 98 לחוק העונשין | דו"ח וידיעות לא נכונים במס הכנסה – סעיף 217 לפקודת מס הכנסה | דרישות כוזבות של עובד הציבור – סעיף 279 לחוק העונשין | דרישת נכס באיומים – סעיף 404 לחוק העונשין | האבדת כלי שיט או כלי טיס – סעיף 450 לחוק העונשין | האזנת סתר שלא כדין ושימוש שלא כדין בהאזנה – סעיף 2 לחוק האזנת סתר | הבאת אדם לידי עיסוק בזנות – סעיף 202 לחוק העונשין | הבאת האדם לידי מעשה זנות – סעיף 201 לחוק העונשין | הבאת מטבע מעולה מזויפת – סעיף 476 לחוק העונשין | הברחת האדם – סעיף 259 לחוק העונשין | הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת – סעיף 457 לחוק העונשין | הדחה בחקירה – סעיף 245 לחוק העונשין | הדחה בעדות – סעיף 246 לחוק העונשין | הדחת קטין לסמים מסוכנים – סעיף 21 לפקודת הסמים המסוכנים | הודאה כוזבת בהתחייבות – סעיף 442 לחוק העונשין | הונאה בכרטיס חיוב – סעיף 17 לחוק כרטיסי חיוב | הונאה במחצבים – סעיף 399 לחוק העונשין | הונאת הנושים – סעיף 439 לחוק העונשין | הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה – סעיף 370 לחוק העונשין | הוצאת מכשירים וחומרים ממטבעה של המדינה – סעיף 478 לחוק העונשין | הוצאת מסמך ממשמורת – סעיף 267 לחוק העונשין | הוצאת שיק ללא כיסוי – סעיף 432 לחוק העונשין | הזנחת שמירה על חותם – סעיף 266 לחוק העונשין | הזנחת שמירה של כלי ירייה וחומרים מסוכנים – סעיף 339 לחוק העונשין | החזקה בתנאי עבדות – סעיף 375א לחוק העונשין | החזקה ושימוש – סעיף 7 לפקודת הסמים המסוכנים | החזקת אגרופן או סכין שלא כדין – סעיף 186 לחוק העונשין | החזקת חומר לזיוף שטרי כסף – סעיף 464 לחוק העונשין | החזקת כלים – סעיף 10 לפקודת הסמים המסוכנים | החזקת מזון לא נקי – סעיף 220 לחוק העונשין | החזקת מכשירי הפריצה – סעיף 409 לחוק העונשין | החזקת מכשירי פריצה לרכב – סעיף 413ז לחוק העונשין | החזקת מקום לשם זנות – סעיף 204 לחוק העונשין | החזקת פרסום גזעני – סעיף 144ד לחוק העונשין | החזקת פרסום המסית לאלימות או לטרור – סעיף 144ד3 לחוק העונשין | הטעיית התחבורה – סעיף 342 לחוק העונשין | הטרדה מינית והתנכלות – סעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית | הטרדת העד – סעיף 249 לחוק העונשין | היזק בזדון – סעיף 452 לחוק העונשין | היזק בחומר נפיץ – סעיף 454 לחוק העונשין | היזק לבעל חיים – סעיף 451 לחוק העונשין | היזק לצוואה או לפנקס – סעיף 455 לחוק העונשין | היזקים מיוחדים – סעיף 453 לחוק העונשין | הימנעות מהצלה ומהושטת עזרה – סעיף 4 לחוק לא תעמוד על דם רעך | הימנעות מהצלת חיים בים – ס"ק 218(ח) לחוק הספנות (ימאים) | הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה – סעיף 473 לחוק העונשין | הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה – סעיף 472 לחוק העונשין | הכשלת העיקול – סעיף 264 לחוק העונשין | המרת דתו של קטין – סעיף 368 לחוק העונשין | המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות – סעיף 155 לחוק העונשין | המתת התינוק – סעיף 303 לחוק העונשין | הנחה לקטין לדור בבית זנות – סעיף 208 לחוק העונשין | הנפקת שטרי הכסף שלא כדין – סעיף 465 לחוק העונשין | הסגת גבול כדי לעבור עבירה – סעיף 447 לחוק העונשין | הסדר כובל – ס"ק 47(א)(1),(2) לחוק ההגבלים העסקיים | הסעה בכלי תחבורה מסוכן – סעיף 343 לחוק העונשין | הסתה לאיבה כלפי מדינה ידידותית – סעיף 166 לחוק העונשין | הסתה לאי-ציות – סעיף 110 לחוק העונשין | הסתה לאלימות או לטרור – סעיף 144ד2 לחוק העונשין | הסתה להימנע מתשלומי חובה – סעיף 289 לחוק העונשין | הסתה להשתמטות – סעיף 109 לחוק העונשין | הסתרת חטוף – סעיף 375 לחוק העונשין | הסתרת מידע בידי עובד הציבור – סעיף 117א לחוק העונשין | הסתרת פנקס – סעיף 394 לחוק העונשין | הסתרת צוואה – סעיף 395 לחוק העונשין | הסתרת שטר הקניין – סעיף 396 לחוק העונשין | העברת התעודה לשם התחזות – סעיף 444 לחוק העונשין | העברת תעודת אופי – סעיף 446 לחוק העונשין | העלבת עובד ציבור – סעיף 288 לחוק העונשין | העלמה במרמה – סעיף 426 לחוק העונשין | העלמת לידה – סעיף 311 לחוק העונשין | העלמת מיסוי מקרקעין – ס"ק 98(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) | העלמת מס ערך מוסף – ס"ק 117(ב) לחוק מס ערך מוסף | העלמת מס קניה – ס"ק 22(א)(5) לחוק מס קניה (טובין ושירותים) | העלמת עבירות– סעיף 271 לחוק העונשין | הפרעה לבחירות – סעיף 197 לחוק העונשין | הפרעה לעובד ציבור – סעיף 288א לחוק העונשין | הפרעה לפולחן – סעיף 171 לחוק העונשין | הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו – סעיף 275 לחוק העונשין | הפרעות ביחסי עבודה –סעיף 160 לחוק העונשין | הפרת הוראה חוקית – סעיף 287 לחוק העונשין | הפרת זכות יוצרים – סעיף 62 לחוק זכות יוצרים | הפרת חובה חקוקה – סעיף 286 לחוק העונשין | הפרת חובה של הורה או אחראי – סעיף 337 לחוק העונשין | הצתה – סעיף 448 לחוק העונשין | הריגה – סעיף 298 לחוק העונשין | הריגת חיה כדי לגנבה – סעיף 397 לחוק העונשין | הרשאה לשימוש, ניהול וביקור בחצרים – סעיף 9 לפקודת הסמים המסוכנים | השחתת המטבע – סעיף 480 לחוק העונשין | השחתת מודעות – סעיף 195 לחוק העונשין | השחתת פני המקרקעין – סעיף 196 לחוק העונשין | השכרת מקום לשם זנות – סעיף 205 לחוק העונשין | השלכת פסולת – ס"ק 13(א)(1) לחוק שמירת הנקיון | השמדת ראיה – סעיף 242 לחוק העונשין | השפעה לא הוגנת – סעיף 250 לחוק העונשין | השתתפות בעריכת הגרלות והימורים – סעיף 227 לחוק העונשין | התחזות כאדם אחר – סעיף 441 לחוק העונשין | התחזות כבעל תעודה – סעיף 443 לחוק העונשין | התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו – סעיף 445 לחוק העונשין | התחזות כעובד הציבור – סעיף 283 לחוק העונשין | התיימרות כבעל סמכות – סעיף 282 לחוק העונשין | התנהגות פסולה במקום ציבורי – סעיף 216 לחוק העונשין | התנהלות אסורה במס ערך מוסף – ס"ק 117(א) לחוק מס ערך מוסף | התעללות בקטין או בחסר ישע – סעיף 368ג לחוק העונשין | התפרעות – סעיף 152 לחוק העונשין | התפרעות שסופה נזק – סעיף 157 לחוק העונשין | התפרצות לבניין או מבניין שאינו מקום מגורים או תפילה – סעיף 407 לחוק העונשין | התקהלות אסורה – סעיף 151 לחוק העונשין | התקנת מכשיר לעשיית בולים – סעיף 486 לחוק העונשין | התרמה למען תשלום קנס – סעיף 252 לחוק העונשין | התרת קשר נישואין על כורחה של האשה – סעיף 181 לחוק העונשין | זיהום אוויר – סעיף 222 לחוק העונשין | זיהום אוויר חזק או בלתי-סביר – ס"ק 63(א)(1) לחוק אוויר נקי | זיהום מים – סעיף 221 לחוק העונשין | זיוף – סעיף 418 לחוק העונשין | זיוף בידי עובד ציבור – סעיף 421 לחוק העונשין | זיוף המשפיע על עסקאות – סעיף 419 לחוק העונשין | זיוף מטבע מעולה – סעיף 471 לחוק העונשין | זיוף מטבע פשוטה – סעיף 477 לחוק העונשין | זיוף שטר כסף – סעיף 462 לחוק העונשין | זילות בית המשפט – סעיף 255 לחוק העונשין | חבלה בכוונה מחמירה – סעיף 329 לחוק העונשין | חבלה במזיד ברכב – סעיף 413ה לחוק העונשין | חבלה ברשלנות – סעיף 341 לחוק העונשין | חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות – סעיף 335 לחוק העונשין | חבלה חמורה – סעיף 333 לחוק העונשין | חבר להתאגדות אסורה – סעיף 147 לחוק העונשין | חברות בארגון טרוריסטי – סעיף 3 לפקודת מניעת טרור | חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – סעיף 5 לחוק המחשבים | חדירה לחומר מחשב שלא כדין – סעיף 4 לחוק המחשבים | חובת גילוי לצרכן – סעיפים 4, 23(ב)(1) לחוק הגנת הצרכן | חובת דיווח – סעיף 368ד לחוק העונשין | חזקת נכס חשוד – סעיף 413 לחוק העונשין | חטיפה – סעיף 369 לחוק העונשין | חטיפה לשם חבלה חמורה – ס"ק 374 לחוק העונשין | חטיפה לשם כליאה – סעיף 371 לחוק העונשין | חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם – סעיף 374א לחוק העונשין | חטיפה לשם רצח או סחיטה – סעיף 372 לחוק העונשין | חטיפה ממשמורת – סעיף 373 לחוק העונשין | חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ – סעיף 168 לחוק העונשין | חיפוי – סעיף 253 לחוק העונשין | חיקוי שטר כסף – סעיף 463 לחוק העונשין | חיקוי שטר מטבע – סעיף 467 לחוק העונשין | ידיעה סודית – סעיף 113א לחוק העונשין | ידיעות כוזבות – סעיף 243 לחוק העונשין | יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל – סעיף 347א לחוק העונשין | ייצוא מטבע מזויפת – סעיף 482 לחוק העונשין | ייצור, הכנה והפקה – סעיף 6 לפקודת הסמים המסוכנים | יריות באזור מגורים – סעיף 340א לחוק העונשין | כישוף – סעיף 417 לחוק העונשין | כליאת שווא – סעיף 377 לחוק העונשין | כלים האסורים – סעיף 10א לפקודת הסמים המסוכנים | כניסה בכוח – סעיף 189 לחוק העונשין | כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו – סעיף 406 לחוק העונשין | כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה – סעיף 172 לחוק העונשין | כניסה למקום צבאי – סעיף 115 לחוק העונשין | כניסה לשטח חקלאי – סעיף 494 לחוק העונשין | לחץ של עובד ציבור – סעיף 277 לחוק העונשין | לקיחת שוחד – סעיף 290 לחוק העונשין | לשון הרע – סעיף 5 לחוק איסור לשון הרע | מגע עם סוכן חוץ – סעיף 114 לחוק העונשין | מהומה והעלבון במקום ציבורי – סעיף 194 לחוק העונשין | מטיף להתאגדות אסורה – סעיף 146 לחוק העונשין | מטרד לציבור – סעיף 215 לחוק העונשין | מידע כוזב או פלט כוזב – סעיף 3 לחוק המחשבים | מיזוג תאגידים אסור – ס"ק 47(א)(3),(4) לחוק ההגבלים העסקיים | מכירת מזון מפוגל – סעיף 219 לחוק העונשין | מכשיר לעשיית חותמים – סעיף 488 לחוק העונשין | מלאכות פוגעות – סעיף 223 לחוק העונשין | מנהלים ועובדים בתאגיד – סעיף 424 לחוק העונשין | מניעת הוראות התפזרות – סעיף 156 לחוק העונשין | מניעת הצלה מכלי שיט שבמצוקה – סעיף 331 לחוק העונשין | מניעת פגיעה בהליך פלילי (סוביודיצה) – סעיף 71 לחוק בתי המשפט | מסחר במטבע מעולה מזויפת – סעיף 475 לחוק העונשין | מסחר ומעבר – סעיפים 19א-13 לפקודת הסמים המסוכנים | מסייע לאחר מעשה – סעיפים 260,261 לחוק העונשין | מסירת ידיעה לאויב – סעיף 111 לחוק העונשין | מעשה העלול להפיץ מחלה – סעיף 218 לחוק העונשין | מעשה מגונה – סעיף 348 לחוק העונשין | מעשה מגונה בפומבי – סעיף 349 לחוק העונשין | מעשה סדום – סעיף 347 לחוק העונשין | מעשי המרדה – סעיף 133 לחוק העונשין | מעשי התחזות – סעיף 120 לחוק העונשין | מעשי פזיזות ורשלנות – סעיף 338 לחוק העונשין | מרידה בכוחות מזוינים – סעיף 106 לחוק העונשין | מרידה בכוחות מזוינים בכוונת פגיעה בבטחון המדינה – סעיף 107 לחוק העונשין | מרמה במס הכנסה – סעיף 220 לפקודת מס הכנסה | מרמה בפשיטת רגל – סעיף 216 לפקודת פשיטת הרגל | מרמה והפרת אמונים בתאגיד – סעיף 425 לחוק העונשין | מרמה והפרת האמונים – סעיף 284 לחוק העונשין | מרמה של נושא משרה בחברה בפירוק – סעיף 376 לפקודת החברות | משיכת המחאות מחשבון מוגבל – ס"ק 16(א) לחוק שיקים ללא כיסוי | מתן הטבות כפיתוי להמרת דת – סעיף 174א לחוק העונשין | מתן שוחד – סעיף 291 לחוק העונשין | מתן שוחד לעובד ציבור זר – סעיף 291א לחוק העונשין | מתפרעים הפוגעים בכלי שיט – סעיף 158 לחוק העונשין | נגיף מחשב – סעיף 6 לחוק המחשבים | נטילת החשמל או המים או הגז – סעיף 400 לחוק העונשין | נטילת נכסים לשם סחיטה – סעיף 430 לחוק העונשין | ניסיון להרוס נכס בחומר נפיץ – סעיף 456 לחוק העונשין | ניסיון לחבול בחומר נפיץ – סעיף 330 לחוק העונשין | ניסיון לרצח – סעיף 305 לחוק העונשין | ניסיון שוד – סעיף 403 לחוק העונשין | ניפוק מטבע מזויפת – סעיף 479 לחוק העונשין | ניפוק תחליפי מטבע – סעיף 481 לחוק העונשין | ניתוק בכוונה לגנוב – סעיף 398 לחוק העונשין | נסיבות מחשידות בכוונת פריצה – סעיף 410 לחוק העונשין | נשיאת נשק בבית המשפט – סעיף 256 לחוק העונשין | נשק (עבירות בנשק) – סעיף 144 לחוק העונשין | סחיטה באיומים – סעיף 428 | סחיטה בכוח – סעיף 427 לחוק העונשין | סחר בבני-אדם – סעיף 377א לחוק העונשין | סחר, ייצור וייבוא סכין – סעיף 185 לחוק העונשין | סיוע לאויב במלחמה – סעיף 99 לחוק העונשין | סיוע לבריחה – סעיף 258 לחוק העונשין | סיוע לשבוי מלחמה – סעיף 102 לחוק העונשין | סיכון הדרכים ונתיבי השיט – סעיף 344 לחוק העונשין | סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה – סעיף 332 לחוק העונשין | סירוב להגיש עזרה – סעיף 491 לחוק העונשין | סירוב להעיד – סעיף 241 לחוק העונשין | סירוב לעזור במניעת עבירות – סעיף 263 לחוק העונשין | סירוב לקבל מטבע בשווי הנקוב – סעיף 489 לחוק העונשין | סכנה לילדים – סעיף 340 לחוק העונשין | סרסרות למעשי זנות – סעיף 199 לחוק העונשין | עבודת כפייה – סעיף 376 לחוק העונשין | עבירה על הוראות פקודת התעבורה – סעיף 62 לפקודת התעבורה | עבירה על הוראות תקנות התעבורה – סעיף 68 לפקודת התעבורה | עבירות בעלי מלונות – סעיף 492 לחוק העונשין | עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים – סעיף 161 לחוק העונשין | עבירות רחוב – סעיף 490 לחוק העונשין | עדויות סותרות – סעיף 240 לחוק העונשין | עדות שקר – סעיף 237 לחוק העונשין | עובד ציבור שיש לו זיקה פרטית – סעיף 278 לחוק העונשין | עושק – סעיף 431 לחוק העונשין | עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית – סעיף 493 לחוק העונשין | עיכוב דרכון – סעיף 376א לחוק העונשין | עיסוק ללא רשיון ואי-קיום תנאים – סעיף 14 לחוק רישוי עסקים | עלבון דת – סעיף 170 לחוק העונשין | עריכת נישואין וגירושין אסורים – סעיף 182 לחוק העונשין | עשייה והכנה בזיוף בולי דואר – סעיף 487 לחוק העונשין | פגיעה בבנייני ציבור ובמצבות – סעיף 174 לחוק העונשין | פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית – סעיף 167 לחוק העונשין | פגיעה ביחסי חוץ – סעיף 121 לחוק העונשין | פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות – סעיף 458 לחוק העונשין | פגיעה בסימנים מסוימים – סעיף 459 לחוק העונשין | פגיעה בפרטיות – סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות | פגיעה בפרטיות ביחס למאגרי מידע – סעיף 31א לחוק הגנת הפרטיות | פגיעה ברגשי דת – סעיף 173 לחוק העונשין | פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה – סעיף 97 לחוק העונשין | פגיעה ברכוש כוחות מזוינים – סעיף 108 לחוק העונשין | פעילות בארגון טרוריסטי – סעיף 2 לפקודת מניעת טרור | פציעה – סעיף 334 לחוק העונשין | פרט מטעה בתשקיף – ס"ק 53(א)(2) לחוק ניירות ערך | פריצה לרכב – סעיף 413ו לחוק העונשין | פרסום והצגת תועבה – סעיף 214 לחוק העונשין | פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה – סעיף 159 לחוק העונשין | פרסום מסולף של דיון משפטי – סעיף 251 לחוק העונשין | פרסום פוגע על שלטי חוצות – סעיף 214א לחוק העונשין | פרסומי המרדה – סעיף 134 לחוק העונשין | פרסומי התאגדות אסורה – סעיף 149 לחוק העונשין | פרסומים על נכס גנוב – סעיף 254 לחוק העונשין | קבלת דבר במרמה – סעיף 415 לחוק העונשין | קבלת הטבות תמורת המרת דת – סעיף 174ב לחוק העונשין | קבלת נכסים שהושגו בעוון – סעיף 412 לחוק העונשין | קבלת נכסים שהושגו בפשע – סעיף 411 לחוק העונשין | קבלת רכב או חלק גנובים – סעיף 413י לחוק העונשין | קבלת שירות מעשה הזנות של קטין – סעיף 203ג לחוק העונשין | קיצוץ מטבע מעולה – סעיף 474 לחוק העונשין | קלקול שטר מטבע – סעיף 466 לחוק העונשין | קשר להונות – סעיף 440 לחוק העונשין | ריבוי נישואין – סעיף 176 לחוק העונשין | ריגול – סעיף 112 לחוק העונשין | ריגול חמור – סעיף 113 לחוק העונשין | רישום כוזב במסמכי תאגיד – סעיף 423 לחוק העונשין | רצח אב – ס"ק 300(א)(1) לחוק העונשין | רצח בכוונה תחילה – ס"ק 300(א)(2) לחוק העונשין | רצח לצורך הימלטות מאימת הדין – ס"ק 300(א)(4) לחוק העונשין | רצח תוך ביצועה של עבירה שונה או נוספת – ס"ק 300(א)(3) לחוק העונשין | שבועה לעבור עבירה אחרת – סעיף 141 לחוק העונשין | שבועה לעבור עבירה חמורה – סעיף 140 לחוק העונשין | שבועת שקר – סעיף 239 לחוק העונשין | שבירת חותם – סעיף 265 לחוק העונשין | שוד – סעיף 402 לחוק העונשין | שוד אוויר – סעיף 17 לחוק הטיס (עבירות ושיפוט) | שוד ים – סעיף 169 לחוק העונשין | שוחד בתחרויות – סעיף 292 לחוק העונשין | שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב – סעיף 2 לחוק המחשבים | שיבוש מהלכי משפט – סעיף 244 לחוק העונשין | שידול או סיוע להתאבדות – סעיף 302 לחוק העונשין | שידולי מרמה – סעיף 422 לחוק העונשין | שימוש אסור בקרקע חקלאית – ס"ק 204(ג) לחוק התכנון והבנייה | שימוש בחומר הנחזה כמסוכן – סעיף 159א לחוק העונשין | שימוש בכרטיס אשראי ללא כיסוי – סעיף 19 לחוק כרטיסי חיוב | שימוש במידע בידי איש פנים – סעיף 52ג לחוק ניירות ערך | שימוש במידע שמקורו באיש פנים – סעיף 52ד לחוק ניירות ערך | שימוש במסמך מזויף – סעיף 420 לחוק העונשין | שימוש ברעל מסוכן – סעיף 336 לחוק העונשין | שימוש חורג במקרקעין – ס"ק 204(ד) לחוק התכנון והבנייה | שימוש לרעה בכוח המונופולין – ס"ק 47(א)(4א) לחוק ההגבלים העסקיים | שימוש לרעה בכוח המשרה – סעיף 280 לחוק העונשין | שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב – סעיף 413ט לחוק העונשין | שירות בכוחות האויב – סעיף 101 לחוק העונשין | שכרות – סעיף 193 לחוק העונשין | שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה – סעיף 327 לחוק העונשין | תגרה – סעיף 191 לחוק העונשין | תחבולה – סעיף 416 לחוק העונשין | תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת – סעיף 295 לחוק העונשין | תמיכה בארגון טרוריסטי – סעיף 4 לפקודת מניעת טרור | תעודה כוזבת – סעיף 281 לחוק העונשין | תעמולה תבוסתנית – סעיף 103 לחוק העונשין | תקיפה הגורמת חבלה ממשית – סעיף 380 לחוק העונשין | תקיפה סתם – סעיף 379 לחוק העונשין | תקיפות בנסיבות מחמירות – סעיף 382 לחוק העונשין | תקיפות שונות – סעיף 381 לחוק העונשין | תקיפת זקן – סעיף 368ו לחוק העונשין | תקיפת עובד ציבור – סעיף 382א לחוק העונשין | תקיפת קטין או חסר ישע – סעיף 368ב לחוק העונשין | תקיפת שוטר – סעיף 273 לחוק העונשין | תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות – סעיף 274 לחוק העונשין | תרומות להתאגדות אסורה – סעיף 148 לחוק העונשין | תרמית בקשר לניירות ערך – סעיף 54 לחוק ניירות ערך | תשלום קנס שהוטל על הזולת – סעיף 252א לחוק העונשין
Mobile version: Enabled