Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

אכיפה בשוק ההון

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

אכיפה בשוק ההון היא גורם קריטי לשגשוגו. אכיפה יעילה בשוק הון מסייעת לפיתוחו ולהצלחתו לאורך זמן. אכיפה בשוק ההון נחלקת לאכיפה פרטית, המבוצעת על ידי גופים פרטיים, ולאכיפה ציבורית, המבוצעת על ידי רגולטור דוגמת רשות ניירות ערך. האכיפה בשוק ההון הישראלי קבלה לאחרונה חיזוק ממשי, באמצעות הקמת מחלקה כלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובהסמכת ועדת אכיפה מנהלית לדון בהפרות מנהליות לפי חוק ניירות ערך.

אכיפה בשוק ההון אכיפה בשוק ההון:

אכיפה בשוק ההון

אכיפה בשוק ההון

.

Mobile version: Enabled