Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בית משפט כלכלי

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

בדצמבר 2010 הוקמה בבית המשפט המחוזי בתל אביב מחלקה כלכלית, המכונה בשם "בית משפט כלכלי". בית המשפט הכלכלי מונה כ-3 שופטים, המכהנים בו לתקופה בת ארבע שנים עם אפשרות להארכה נוספת. בית המשפט הכלכלי מוסמך לדון ב"עניין כלכלי" שיש לבית המשפט בתל אביב סמכות מקומית לדון בו, ובכל "עניין כלכלי-מנהלי". הקמת בית המשפט הכלכלי נועדה, בין היתר, לסייע בהגברת היקפי האכיפה הפרטית בישראל.

בית משפט כלכלי בית משפט כלכלי:

בית משפט כלכלי

בית משפט כלכלי

.

Mobile version: Enabled