Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

הצדקה נורמטיבית לאכיפה

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

הצדקה נורמטיבית לאכיפה בשוק ההון היא הרציונל התיאורטי לשאלה מדוע מתבצעת אכיפה במקרה מסוים. מן הראוי שכל פעולות האכיפה יהיו בעלות הצדקה נורמטיבית מקובלת. ההצדקה הנורמטיבית המקובלת לאכיפה בשוק ההון היא הצדקה לפעילות של אכיפה פרטית, דוגמת תביעה ייצוגית או נגזרת. בספר נדונה השאלה האם וכיצד קיימת הצדקה נורמטיבית לאכיפה ציבורית בשוק ההון.

הצדקה נורמטיבית לאכיפה הצדקה נורמטיבית לאכיפה:

הצדקה נורמטיבית לאכיפה

הצדקה נורמטיבית לאכיפה

.

Mobile version: Enabled