Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

מבנה פירמידלי

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

מבנה החזקות פירמידלי נוצר כאשר חברה א' מחזיקה במניותיה של חברה ב', ואילו זו מחזיקה במניותיה של חברה ג'. מבנה החזקות פירמידלי מאפשר לבעל שליטה לשלוט במספר תאגידים רב בלי לשאת בעלות המלאה של שליטה זו. מבנה פירמידלי יוצר הפרדה בין בעלות כלכלית לכוח ההשפעה של העומד בראש הפירמידה.

מבנה פירמידלי מבנה פירמידלי:

מבנה פירמידלי

מבנה פירמידלי

.

Mobile version: Enabled