Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

מימון תביעות

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

רשות ניירות ערך מוסמכת לממן תביעות ייצוגיות ונגזרות המוגשות על ידי תובעים פרטיים לבית המשפט הכלכלי. היקף המימון נתון לשיקול דעתה של הרשות, והוא נעשה בהתאם למדיניות המפורסמת על ידה. תובעים פרטיים המבקשים להסתייע במימון כספי של הרשות נדרשים לפנות אליה מוקדם ככל הניתן. מימון תביעות הוא סוג אחד של אכיפה ציבורית בשוק ההון.

מימון תביעות מימון תביעות:

מימון תביעות

מימון תביעות

.

Mobile version: Enabled