Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

מישור המהות

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

מישור המהות בעסקאות עם בעלי שליטה מתמקד במקרים שבהם זיהתה החברה עסקה מסוימת כעסקה עם בעל השליטה, והשאלה היא האם התקבלו בפועל האישורים הנדרשים לעסקה (סוגיית האישורים), או האם העסקה נערכה לטובת החברה (סוגיית ההוגנות). מישור המהות צופן בחובו הכרעות ערכיות הנגזרות מפרטי העסקה ומנסיבותיה הספציפיות של כל חברה וחברה.

מישור המהות מישור המהות:

מישור המהות

מישור המהות

.

Mobile version: Enabled