Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

תביעה נגזרת

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

תביעה נגזרת נמנית על מנגנוני האכיפה הפרטית, ומהווה כלי פיקוח מרכזי של בעל מניות על פעולות ההנהלה. בתביעה נגזרת בעל מניות תובע בשם החברה בגין עילת תביעה שלה, בדרך כלל בגין הפרת חובת אמונים או זהירות של דירקטורים. תביעה נגזרת היא הליך ייחודי המאפשר לבעל מניות להגיש תביעה במקום החברה ובעבורה, חרף החלטה של מנהלי החברה שלא לעשות כן.

תביעה נגזרת תביעה נגזרת:

תביעה נגזרת

תביעה נגזרת

.

Mobile version: Enabled