Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

ספר אורי ידין

₪500.00
מק"ט: 11610 מצב מלאי: אזל

מחברים: פרופ’ אהרן ברק; טנה שפניץ, עו”ד

Uri Yadin Book

כרכים: 2

מאמרים משפטיים: טנה שפניץ עו”ד; פרופ’ אהרן ברק: ספר אורי ידין

לרשימת כל הספרים בנושא מאמרים משפטיים.
אודות הספר

.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 8661/10 יוסף נעמה נ' תמר טורקיה
בג"ץ 9485/08 דרור עזרא ו- 20 אח' נ' ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע)
עש"מ 3642/08 עאדל עסלי נ' נציבות שירות המדינה
ע"א 8978/07 זכריה ארגוב נ' מרדכי בן שלום
בג"ץ 7767/07 אבי אסרף נ' שר הפנים
עש"מ 5493/07 טליה ויינשטיין נ' מדינת ישראל שירות התעסוקה
בג"ץ 11745/04 רמות למען הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה
עש"מ 6529/03 רואי קליגר נ' נציבות שירות המדינה
רע"א 10503/02 אביאל אהרון נ' רשם המפלגות, עו"ד אלישע צידון
בג"ץ 9098/01 ילנה גניס נ' משרד הבינוי והשיכון
בג"ץ 7805/00 רוני אלוני, חברת מועצת עיריית ירושלים נ' מבקרת עיריית ירושלים
בג"ץ 932/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' יושב-ראש הוועדה לבדיקת מינויים כבוד השופט (בדימוס)
בג"ץ 7279/98 חבר-הכנסת יוסי שריד יושב-ראש תנועת מרצ ישראל הדמוקרטית נ' ממשלת ישראל
בג"ץ 6971/98 יוסף י' פריצקי עו"ד נ' ממשלת ישראל
בג"ץ 5734/98 צדוק עזריאל נ' ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל
בג"ץ 154/98 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל
ע"פ 5026/97 ג'ק גלעם נ' מדינת ישראל
ע"פ 8573/96 מרדכי מרקדו נ' מדינת ישראל
ע"א 7131/96 עבאס פאדל מרעי נ' חוסין סלימאן
בג"ץ 7157/95 נאוה ארד נ' יושב-ראש הכנסת, ח"כ פרופ' שבח וייס
בג"ץ 1100/95 דוד קאסוטו נ' אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים
ע"א 6983/94 שמעון פחימה נ' מיכאל פרץ
בג"ץ 5575/94 מהדרין בע"מ ו- 5אח' נ' ממשלת ישראל, משרד הבינוי והשיכון
בג"ץ 5364/94 זאב ולנר נ' יושב-ראש מפלגת העבודה הישראלית
בג"ץ 4360/94 תייסיר טאטור נ' שר המשטרה
בג"ץ 3250/94 אברהם אורן נ' מועצת עיריית פתח-תקווה
ע"א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי
בג"ץ 6163/92 יואל אייזנברג נ' שר הבינוי והשיכון
בג"ץ 3480/91 אורי ברגמן נ' ר' רבינוביץ, חברת הוועדה (המשיבה 1)
בג"ץ 1635/90 יוסף ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה, מר יצחק שמיר
בג"ץ 595/89 משה שמעון נ' שלום דנינו, הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עת"מ (מרכז) 53687-01-12 מטרופולי-נט בע"מ נ' מועצה מקומית כוכב יאיר
עת"מ (מרכז) 49862-03-11 דן אבי יצחק נ' הועדה להשלמת תוכניות לענין תב"ע נת/620
ס"ע (נצ') 39599-01-11 רוני מועלם עו"ד נ' עיריית בית שאן
ע"ע (ארצי) 118/10 מדינת ישראל - משרד החינוך נ' אילנה כהן
עת"מ (י-ם) 8080/08 זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ נ' משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ע"ע (ארצי) 583/06 שני רם נ' מט"ב עמותה לטיפולי שירות ורווחה
עת"מ (ת"א) 2463/05 אורן וינברג נ' חי אדיב ראש עיריית הוד השרון
ה"פ (י-ם) 712/05 מעוז דניאל חברה קבלנית לבניה בע"מ נ' מדינת ישראל -משרד השיכון
ע"ע (ארצי) 661/05 שלומי ירון נ' עיריית ירושלים
ת"א (ת"א) 37584/04 צ'רלס וולף נ' שי לוי
ת"א (פ"ת) 6067/04 רוהקר אילן נ' שבת ענת
ע"מ (ת"א) 1357/04 נ' ר' נ' נ' כ'
ת"א (חי') 16376/03 גרומן שירותי דלק בע"מ נ' אפריאט אורי
ת"ק (י-ם) 3656/03 רטנר מרים נ' שרגא שפיצר
ת"פ (י-ם) 2834/00 מדינת ישראל נ' חפץ שמעון
ת"פ (י-ם) 1872/99 מדינת ישראל נ' אריה דרעי
ה"פ (י-ם) 611/99 מסיעי אריה שאשא בע"מ נ' מדינת ישראל – משרד התחבורה
ת"פ (י-ם) 510/96 מדינת ישראל נ' חיים בן עטר
ת"ב (ארצי) 3-86/נה ד"ר צבי מלאכי נ' ספריה משותפת "לדורות" - לוד
.
כרך ראשון | הקדמה | מ. לנדוי, דברים לזכר אורי ידין ז"ל | יומן אורי ידין: 29 באפריל 1948 - 13 באפריל 1951 | ראשית חקיקה: שיחות אורי ידין בקול ישראל (13 בספטמבר 1948 - 13 באוגוסט 1950) | פתיחת בית המשפט העליון | פקודת שטח השיפוט והסמכויות | על החקיקה בשנת תש"ח | חוקים על משק הכספים של המדינה | תקנות נכסי נפקדים | חוק המעבר לאסיפה המכוננת | על חוק הבחירות לאסיפה המכוננת | חוקים נוספים של משק הכספים | סיכום החקיקה של מועצת המדינה | על חוק המעבר | על חוק המעבר (המשך) | על חוק המעבר (סוף) | חוק עובדי ממשלת ארץ-ישראל | כיצד נעשו חוקים בשנה הראשונה למדינה | חוק מבקר המדינה | סמכויות הכנסת בשטח הביצוע | על תקנות-שעת-חירום | החוק להגנת זכויות החייל בדירתו | החוק להגנת זכויות החייל בדירתו (המשך) | על זכות הבחירה לעיריות | חוק השבות וחוק האזרחות | חוק השבות וחוק האזרחות (המשך) | חוק השבות וחוק האזרחות (סוף) | דרכי החקיקה בישראל | על דיני פיקוח נפש | אסורי העליה וענשיהם | על פירוש חוקי הכנסת | עוד על פירוש חוקי הכנסת | ושוב על פירוש חוקי הכנסת | על פירוש חוקי הכנסת – ברביעית | הגשמת הקודיפיקציה האזרחית | העקרון של תום לב בחקיקה האזרחית החדשה | חוק הירושה כחלק מהחקיקה האזרחית בישראל | רכישה על-פי חוזה פגום | קונה של דירה ונושה של המוכר - מי מהם עדיף | הלכת ברגר-בריקר-בראלי - גם כלפי חוץ? | Sources and Tendencies of Israel Law | Reception and Rejection of English Law in Israel | Judicial Law Making in Israel | From Piecemeal Legislation to a Modem Code | Is Codification an Outmoded Form of Legislation? | The Public Corporation in Israel | ר. בר-ניב, רשימת הפרסומים של אורי ידין | מפתתות | כרך שני | הקדמה מ. בן פורת - מבחנים לסיווג הוראה בדין כמהותית או כדיונית | א. ברק - חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל | י. זמיר - היועץ המשפטי לממשלה בשעת משבר: פרשת שירות הבטחון הכללי (השב"כ) | ג. טדסקי - קניין ועבירות - הבעלות על השתל המופק מן החי | ח. ה. כהן - חומר הכנה | א. לבונטין - הצעת חוק ברירת הדין: סוגיות פרוצדוראליות | ח. שחור-לנדאו - הרהורים על החקיקה בקהיליה האירופית | ר. סגילביץ - פיצויים מוסכמים - השוואה בין המשפט הישראלי לבין המשפט הקונטיננטלי | ד. פרידמן, נ. כהן - ריבוי חייבים - יסודות בדין ההגנות והגנות ראשוניות | י. ה. קלינגהופר - המסגרת החוקית של מפלגות פוליטיות בישראל | י. קרפ - המועצה המשפטית - ראשית עלילות חקיקה | ש. שילה - פסלות לרשת: מי שגרם במתכוון למותו של המוריש | מ. שלגי - עקרונות מורשת ישראל ושיקול דעת שיפוטי | ג. שלו - חוזה הסותר את תקנת הציבור | ט. שפניך, ו. לוסטהויז - ניגוד עניינים בשירות הציבורי | מפתחות
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות