Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

הוצא לאור את ספרך

הוצא לאור את ספרך

אנו מזמינים אותך להצטרף לרשימה המכובדת של הכותבים שהעשירו, באמצעות בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט, את עולם ספרות המשפט הישראלי בידיעותיהם ובניסיונם.

במידה והנך שוקל/ת להוציא לאור ספר משפטי אנו מזמינים אותך לפגישה בלתי מחייבת.

לתיאום פגישה נא לפנות לגב' שרון רון בטלפון 6835060 (03).

בין המחברים שהוציאו לאור את ספרם באמצעות בורסי ניתן למצוא את הכותבים הבאים:

נשיא בית המשפט העליון פרופ' אהרן ברק, נשיא בית המשפט העליון פרופ' יואל זוסמן, נשיא בית המשפט העליון משה לנדוי, פרופ' מיגל דויטש, שופטת בית המשפט העליון פרופ' דפנה ברק-ארז, שופט בית המשפט העליון ד"ר יורם דנציגר, פרופ' דניאל פרידמן, פרופ' גבריאל הלוי, פרופ' נילי כהן, פרופ' יורם רבין, פרופ' פבלו לרנר, פרופ' עמיר ליכט, פרופ' ברק מדינה, פרופ' שלום לרנר, פרופ' דודי שוורץ … ועוד

Mobile version: Enabled