Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

שעבוד נכסי חברה

₪490.00 ₪390.00
מק"ט: 13023

מחבר: פרופ' שלום לרנר

Company Charges

דיני בנקאות; דיני חברות: פרופ' שלום לרנר: שעבוד נכסי חברה
אודות הספר

הספר עוסק בשעבודים שונים על נכסיה של חברה. ההבחנה בסוגיה זו בין שעבוד נכסי יחיד לבין שעבוד נכסי חברה קיימת במשפט המצוי.
 
הדין בישראל נשען בסוגיה זו על הדין האנגלי, וכמותו מבחין בעניינים שונים בין שעבוד של נכסי יחיד ושעבוד נכסי חברה.
 
מקום מרכזי בחיבור תופס השיעבוד הצף החל על תאגידים בלבד.
 
החיבור עוסק בהרחבה בנושאים נוספים המייחדים שעבוד נכסי חברה כמו עניין המרשם.

אודות המחבר

פרופ' שלום לרנר הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, לשעבר דיקן הפקולטה.
 
פרופסור לרנר הוא מומחה לדיני קניין ומשפט מסחרי, ובפרט דיני שעבודים, חיובים, בנקאות ודיני שטרות.
 
כיהן גם כחבר הוועדה מטעם משרד המשפטים לקודיפיקציה של המשפט האזרחי (1987-1990), ויו"ר ועדה מטעם משרד המשפטים לתיקון חוק המשכון (1986-1989).

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 3929/02 רויטל לוין כרם נ' עו"ד גד שילר, הנאמן על נכסי פושט הרגל גדעון לוין
ע"א 6081/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עו"ד עופר בר-און, מפרק החברה
ע"א 2223/99 ויטלי קריספי נ' ח. אלקטרוניקה (1988) בע"מ
ע"א 1662/99 חזקיהו חיים נ' אליהו חיים
ע"א 3942/98 הבר שפע מזון לדרום בע"מ נ' עו"ד יצחק מירון בתפקידו ככונס הנכסים של חברת אלי צבעוני סוכנויות מזון אקספרס בע"מ
ע"א 4227/92 מדינת ישראל – מנהל מס רכוש נ' ארטיק תחיה בע"מ

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (ת"א) 692/08 אביעד יעקב נ' אולמי נ. מלכה בע"מ
פש"ר (ת"א) 2145-08 דני אורדן עו"ד, רו"ח נ' נדב ארביב
בש"א (י-ם) 4386/07 קוטיק יעל נ' עו"ד לנגה דורון
בש"א (ת"א) 168025/06 ל.ל. קרן תקשורת בע"מ נ' כריכיית צבי ובניו בע"מ
בש"א (ת"א) 1348/05 אימפולייט בע"מ נ' ג. א. צומן בע"מ
בש"א (ת"א) 2878/04 פרימה חב' לביסקוויטים בע"מ בכינוס נכסים זמני נ' בנק הפועלים
ה"פ (י-ם) 529/04 עזבון המנוח דוד בר לבב ז"ל נ' עו"ד מנחם עצמון
פש"ר (ת"א) 2133/03 אוקספורד ישראל ציוד רפואי בע"מ נ' ירון כהן - כונס נכסים זמני לנכסי
פש"ר (ת"א) 1635/03 גרנד סנטר חברה לפיתוח והשקעות נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בש"א (ב"ש) 7668/02 עו"ד גיל מלכיאלי נ' מלון נופית אילת בע"מ
ת"א (י-ם) 18121/01 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ח. אבי ציפויי שיש 1993 בע"מ
בש"א (ב"ש) 5319/00 גוד טק בע"מ (בכינוס נכסים) נ' אסנת רבר
בש"א (ב"ש) 3676/99 אטליז בשר אטיאס מרדכי בע"מ נ' האן מרקוביץ
ת"א (ת"א) 93047/98 אברהם תושיה נ' מן אחסנה, יצור ושווק נייר ומוצריו בע"מ
ה"פ (פ"ת) 15096/97 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' סגלוביץ שושנה
.
שער ראשון: מבוא | פרק ראשון: מימון חברות - בעלי מניות ונושים | פרק שני : יסודות דיני השעבודים | פרק שלישי: דיני חדלות פרעון של חברות | א. מטרות ההסדר המשפטי | ב. בין פשיטת רגל לפירוק חברה | ג. היחס בין דיני שעבודים לבין דיני חדלות פירעון | פרק רביעי: שעבוד נכסי חברה ושעבוד נכסי יחיד | א. שעבוד נכסי חברה כתחומ נפרד | ב. מקורות דיני השעבודים בחברות: פקודת החברות וחוק המשכון | שער שני: שעבוד צף | פרק חמישי: מבוא - שעבוד מלאי עסקי | א. בעיות היסוד בשעבוד מלאי עסקי | ב. שעבוד מלאי באמצעות הבעלות: סעיף "שימור בעלות" | ג. שעבוד מלאי על פי דיני השעבודים | פרק שישי: מאפייניו של שעבוד צף | א. כללי | ב. תחולה על נכסים עתידיים | ג. מכירת נכסים משועבדים במהלך העסקים | פרק שביעי: דרכי ההבחנה בין שעבוד קבוע לבין שעבוד צף | א. נפקות ההבחנה | ב. קריטריונים להבחנה | 1. כינוי השעבוד בפי הצדדים | 2. זיהוי הנכס המשועבד | 3. סוג הנכס המשועבד | 4. מידת השליטה של הנושה בנכסים המשועבדים | 5. סיכום | 1. רכוש קבוע ומלאי עסקי | 2. תשלום לנושים | 3. המחאת זכות | ג. שעבוד ספציפי | 1. כללי | 2. הפקדת שיקים בבנק | ד. מממן רכישה | 1. מממן רכישה ושעבוד נכסים עתידים | 2. הנימוקים לעדיפות המממן | 3. דרכים שונות להשגת עדיפותו של המממן | 4. הלכת בנק א"י בריטניה | 5. סעיף 169(ד) לפקודת החברות | ה. עכבון | ו. חובות בני קדימה | 1. נושים רגילים ונושים בני קדימה | א. כללי | ב. עובדי החברה | ג. מסים ותשלומי חובה | ד. שכירות מקרקעין | 2. חובות בני קדימה ושעבודים קבועים | 3. חובות בני קדימה ושעבוד צף בפירוק החברה | 4. חובות בני קדימה ושעבוד צף בכינוס נכסים | 5. גיבוש אוטומטי וחובות בני קדימה | 6. חובות בני קדימה ושעבוד צף עם הגבלה | 7. סיכום והמלצות | ז. עיקול | 1. מהותו של העיקול | 2. העיקול כפגיעה אפשרית בשעבוד | 3. שעבוד צף קלסי - ההלכה באנגליה ובישראל | 4. שעבוד צף עם הגבלה | ח. קיזוז | 1. הקיזוז האזרחי והקיזוז הבטוחתי | 2. קיזוז מול שעבוד קבוע | 3. קיזוז מול שעבוד- צף | א כללי | ב. ביצוע קיזוז לפני גיבוש השעבוד | ג. קיזוז המתבצע לאחר הגיבוש | ד. קיזוז שהתגבש לאחר מינוי הכונס | ה. סיכום ומסקנות | ג. מקרים מיוחדים | 1. מלאי עסקי | 2. מחסני ערובה | 3. ניירות ערך | פרק שמיני: סעיפי הגבלה בשעבודים צפים | א. סוגי ההגבלות ומטרתן | ב. אופן השפעת ההגבלה על העימות בין בעל שעבוד צף לבין אחרים | 1. כללי | 2. ההגבלה ו"משכון שלילי" ("negative pledge") | 3. המשפט האנגלי | 4. הדין בישראל | ג. השפעת ההגבלה על עימותים שאינם מגעים לבעל השעבוד הצף | פרק תשיעי: יסודותיו העיוניים של השעבוד הצף | א. כללי | ב. תיאוריית הרשיון ותיאוריית השעבוד העתידי | ג. השעברי הצף בין הלל לביקורת | ד. השעברי הצף וה- Floating Lien האמריקני | פרק עשירי: גיבושו של השעבוד הצף | א. כללי | ב. עילות הגיבוש | 1, פירוק החברה | 2. מינוי כונס נכסים | א. כללי | ב. העילות למינוי כונס | ג. מינוי על ידי בית משפט | ד. מעמדו של הכונס | 1. האפשרויות התיאורטיות | 2. חוסר אחידות בפסיקה | 3. בין כונס נכסים למפרק | 4. סיכום: כונס הנכסים כיצירה ייחודית | 3. גיבוש אוטומטי | 4. הפסקת ניהול עסקים | פרק אחת עשרה: תחולת חוק המשכון על שעבוד צף | פרק שתים עשרה: עדיפויות - שעבוד צף מול זכויות אחרות | א. כללי | ב. רוכש נכס של החברה | פרק שלוש עשרה : השעבוד הצף על פרשת דרכים | שער שלישי : מרשם שעבודים | פרק ארבע עשרה : רישום שעבודים לפי פקודת החברות | א. כללי | ב. תחומיה של עסקת שעבוד | ג. השעבודים הטעונים רישום | 1 . כללי | 2. מקרקעין | א. רישום כפול | ב. הערת אזהרה | ג, שעבוד צף על מקרקעין | 3. משכון מופקד | 4. עכבון | ד. תוצאות של העדר רישום | 1 . כללי | 2. בטלותו של שעבוד לא רשום שלא בעת פירוק | 3. ידיעה על שעבוד לא רשום | ה. הפרטים הנמסרים לרישום | ו. טעויות במרשם | ז. מסירת הפרטים לרשם והרישום בפועל | ח. מועד המרשם | ט. הארכת מועד הרישום | 1. כללי | 2. תוקף ההארכה כלפי צדדים שונים | 3. הארכת מועד הרישום ונושים כלליים | 4. הארכת רישום כאשר החברה נקלעה לקשיים כספיים | י. סיכום : ההבדלים בדין המצוי בין המרשם לפי חוק המשכון ופקודת החברות | פרק חמש עשרה : מטרתו של מרשם השעבודים על נכסי חברה | א. פסק הדין בעניין איסכור | ב. הסתמכות על המרשם ונושים רגילים | ג. המרשם כראיה על קיום שעבוד | ד. הנפקות בין המטרות השונות | ה. רישום שעבודים כחלק מחובות הדיווח הכלליות של חברה | ו. בחינת המשפט המקובל והמשפט הישראלי לאור מטרות המרשם | ז. סיכום והמלצות | שער רביעי: ביטול שעבודים שנוצרו בסמוך לפירוק | פרק שש עשרה: כללי - ביטול עסקאות בעת חדלות פרעון | א. הפגיעה במטרות הפירוק | ב. תוצאותיה של ביטול העסקה | ג. פעולות הפוגעות בכלל הנושים | ד. ביטול עסקאות ונושים מובטחים | פרק שבע עשרה: סעיפים 268, 355 ו- 359 לפקודת החברות | א. הוראות הביטול והיחס ביניהם | ב. חסרונן של הוראות ביטול נוספות | ג. התנאים לביטול עסקאות | 1. חדלות פרעון במועד ביצוע העסקה | א. כללי | ב. הגדרתה של "חדלות פרעון" | ג. מועד ביצוע העסקה | ד. מה נחשב לביצוע העסקה | 2. פגיעה בנושים אחרים ו"ערך חדש" | 3. כוונת העדפה | ד. רכישת סחורה ערב הפירוק | ה. העדפה על ידי פעולות של אחרים | ו. סיכום ומסקנות | מפתחות | חקיקה | חקיקה זרה | פסיקה | פסיקה זרה | עניינים
Mobile version: Enabled