Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

לשון הרע

₪210.00 ₪150.00
מק"ט: 18085

מחבר: יונה יהב, עו"ד

Defamation

דיני נזיקין: יונה יהב עו
אודות הספר

״זכות הציבור לדעת״ הפכה עם השנים למנטרה חברתית קדושה כמעט.
 
בסדר היום הציבורי של החברה בישראל אין כמעט סודות. התפתחות מיוחדת זו לאורך שנות קיומה של המדינה היא נדבך התנהגותי חשוב בסוקרנו את השינויים שהחברה הרב-תרבותית במדינת ישראל עוברת עם הזמן. הרצון הבלתי-נלאה להלעיט את הציבור באינפורמציה, והנגזרת המיידית ממגמה זו – התפתחות דרמטית של כלי התקשורת בישראל במספר ובהיקף, הפכו את חוק איסור לשון הרע למפלט יחיד לצורך שימור אִמרת חז״ל ״טוב שם טוב משמן טוב״. באמרה זו גלומה תפיסת היהדות את החשיבות המיוחסת לכבודו של אדם, ולמוניטין המוענק לשמו הטוב.
 
מעמדו של פרט בחברה, יותר משהוא נקבע על-ידי מצבו הכלכלי, נקבע על-ידי תכונות ומעשים אשר פרסומם ברבים מסב לבעליהם-עושיהם כבוד או קלון. עיקרון חברתי זה תקף שבעתיים לגבי אישי ציבור אשר שמם-כבודם יקר להם מכל.
 
הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • מעמדו ואחריותו של המדפיס
 • מעמדה וייחודה של כותרת
 • אחרי מות קדושים
 • קובלנה פרטית
 • המבחן ללשון הרע
 • חופש הביטוי, הזכות לשם טוב ואיסורי לשון הרע
 • פרסום המתייחס לנושא תפקיד ציבורי
 • הסמכות למתן ציוויים במשפטי לשון הרע
 • מגבלות החיסיון על הנאמר בין כותלי בית-המשפט
 • אחריותו של ספק שירות מקוון בגין לשון הרע
 • מהי המחלוקת במשפט לשון הרע?
 • האם בעבֵרה לפי חוק איסור לשון הרע יש משום קלון?
 • האם חלה חובה לגלות את מקור המידע?
 • האם יכולה הגשת תלונה למשטרה לשמש עילה לתביעה לפי חוק איסור לשון הרע?
 • לשון הרע במועצת מנהלים
 • כיצד לנהוג אם עורך עיתון מפרסם תיקון או הכחשה וגם בכך יש משום לשון הרע?
 • שיקולים בפסיקת פיצויים לנפגע בשל לשון הרע
 • האם בית-הדין המשמעתי לפי חוק לשכת עורכי-הדין כמוהו כבית משפט פלילי במובן חוק איסור לשון הרע?
 • האם מוגבל הנתבע בהגנתו למילים המסוימות המהוות לשון הרע?
 • כיצד יתייחס בית-המשפט למי שסירב להגיב פניית עיתונאי?
 • פרסום מוטעה ברשימת החשבונות המוגבלים המופצת על-ידי בנק ישראל
 • האם הוראת סעיף 15(1) לחוק חלה במקרה של טעות דפוס?
 • תום-לב בחוק איסור לשון הרע
 • דינו של מפרסם מידע שהתקבל בניגוד לחוק
 • שלילת ״הלכת הצפיוּת״ בעברה של לשון הרע
 • פיצול הדיון בין שאלת החבות לשאלת גובה הנזק
 • כללים לדיווח עיתונאי
אודות המחבר

עו"ד יונה יהב הוא חבר כנסת לשעבר וראש העיר חיפה הנוכחי למד משפטים באוניברסיטה העברית.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (אש') 1209-08-11 יחיאל לסרי נ' מנחם גלילי
ת"א (חי') 23970-07-11 יונה יהב נ' יעקב בורובסקי
ע"פ (חי') 14280-02-10 זיאד זראע נ' ועדה מקומית לתכנון שומרון
ת"א (ת"א) 34181-01-10 מקור הפורמיקה בע"מ נ' חנוך ארליך
ע"פ (חי') 22253-07-09 שרון חורש נ' מדינת ישראל – ועדת מחוזית לתכנון מחוז חיפה
ע"א (ת"א) 1438/08 הלאלי כרמלה נ' דרור הלאלי
ת"א (חי') 5062-06 שמואל גלבהרט נ' ד.ז.רדיו חיפה בע"מ
ת"א (ת"א) 188534/02 אובייקטיבי מחקרים עולמיים לישראל בע"מ נ' ניידרמן-פינקלשטיין
ת"א (ב"ש) 006233/96 אפללו חביב נ' אבו רוסטום יוסף
ת"א (חד') 9742/94 דרור סטולרו נ' מגדל אור הוצאה לאור בע"מ ואח'
.
מה השתנה? פתח דבר | הכנסת ה-14 (1998-1996) | יחס היהדות ללשון הרע | גלגולו של החוק | מעמדו ואחריותו של המדפיס | מעמדה וייחודה של כותרת | אחרי מות קדושים, אמור | קובלנה פרטית | המבחן ללשון הרע | חופש הביטוי, הזכות לשם טוב ואיסורי לשון הרע | פרסום המתייחס לנושא תפקיד ציבורי | הסמכות למתן ציוויים במשפטי לשון הרע | מגבלות החיסיון על הנאמר בין כותלי בית המשפט | אחריותו של ספק שירות מקוון בגין לשון הרע | ט"ז סוגיות בלשון הרע | א. מהי המחלוקת במשפט לשון הרע? | ב. האם בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע יש משום קלון? | ג. האם חלה חובה לגלות את מקור המידע? | ד. האם יכולה הגשת תלונה למשטרה לשמש עילה לתביעה לפי חוק איסור לשון הרע? | ה. לשון הרע במועצת מנהלים | ו. כיצד לנהוג אם עורך עיתון מפרסם תיקון או הכחשה וגם בכך יש משום לשון הרע? | ז. שיקולים בפסיקת פיצויים לנפגע בשל לשון הרע | ח. האם בית הדין המשמעתי לפי חוק לשכת עורכי הדין כמוהו כבית משפט פלילי במובן חוק איסור לשון הרע? | ט. האם מוגבל הנתבע בהגנתו למילים המסוימות המהוות לשון הרע? | י. כיצד יתייחס בית המשפ למי שסירב להגיב לפניית עיתונאי? | יא. פרסום מוטעה ברשימת החשבונות המוגבלים המופצת על ידי בנק ישראל | יב. האם הוראת סעיף 15(1) לחוק חלה במקרה של טעות דפוס? | יג. תום לב בחוק איסור לשון הרע | יד. דינו של מפרסם מידע שהתקבל בניגוד לחוק | טו. שלילת "הלכת הצפיות" בעברה של לשון הרע | טז. פיצול בין שאלת החבות לבין שאלת גובה הנזק | כללים לדיווח עיתונאי | נספח – חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965
Mobile version: Enabled