Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

פירוק שיתוף במקרקעין

₪690.00
מק"ט: 17173

מחבר: השופט ד"ר יעקב שקד

Dissolution of Realestate Partnership

דיני מקרקעין; השופט ד דיני מקרקעין; השופט ד
אודות הספר

לראשונה, ספר יסודי ומקיף, הדן בהליכי פירוק השיתוף במקרקעין. הספר סוקר את המצב המשפטי הקיים בכל הסוגיות הקשורות בנושא ומבאר בפני המשתמש את ההיבטים הפרקטיים והעיוניים כאחד. הספר מעניק מגוון כלים להתמודדות מיטבית עם סוגיה זו.
בין הנושאים הנדונים בספר:

  • פתיחת הליך לפירוק שיתוף
  • עילות פירוק השיתוף
  • ההגנות העומדות לנתבע
  • דרכי פירוק השיתוף ומידרג העדיפות ביניהן
  • המכירה הפומבית
  • כונס הנכסים ושכרו
  • זכויות צד שלישי
  • פירוק שיתוף במקרים מיוחדים (משפחה, משק חקלאי, ירושה)
  • פירוק שיתוף במיטלטלין
  • סוגיות דיוניות שונות

מתוך ההקדמה לספר מאת השופט (בדימוס) ישעיהו שנלר, סגן נשיא בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו


… על מנת לנתח את ההיבטים המהותיים של סוגיות השיתוף במקרקעין יש להידרש לענפי משפט רבים ואף לסוגיות חדשות שעולות… לכל אלו נדרש השופט שקד בהרחבה בניתוח מקיף ובהיר כולל הבעת דעתו בנושאים שונים המצויים במחלוקת בין בפסיקה ובין בדעות המלומדים השונים…בצדק עמד המחבר הן על אופן ניסוח כתבי הטענות והן וכעיקר על ניצול קדם המשפט למתן החלטה אופרטיבית מעת שברוב המקרים אין למעשה טענת הגנה לגבי עצם פירוק השיתוף ולעיתים רבות גם לא ביחס לאופן הפירוק…השופט שקד מצליח לשלב במסגרת עבודתו השיפוטית כתיבת ספרים מקיפים בנושאים שונים כגון סדר הדין האזרחי החדש (2019) ועתה החיבור המקיף דנן שבטוחני כי יהא לעזר רב לכל העוסקים בתחומי המשפט השונים ואשר נזקקים במסגרת זאת לעסוק בתחום המרתק של שיתוף במקרקעין.

אודות המחבר

השופט ד"ר יעקב שקד, שופט בית המשפט המחוזי ת"א בפועל, והינו דוקטור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר – אילן. מחבר הספרים: "בית משפט לעניינים מקומיים – הלכה ומעשה", "פינוי מקרקעין הליכים והלכות", "תקיפה עקיפה בהליכים פליליים ואזרחיים" ו-"פירוק שיתוף במקרקעין".

.
פרק ראשון: השיתוף במקרקעין | 1.1 כללי | 1.2 דרכים להיווצרות בעלות משותפת | 1.2.1 כללי | 1.2.2 רכישה | 1.2.3 ירושה | 1.2.4 התיישנות רוכשת | 1.2.5 מחוברים שבמיצר | 1.2.6 שיתוף בין בני זוג | 1.3 השימוש המשותף במקרקעין | 1.4 עסקאות במקרקעין בבעלות משותפת | 1.4.1 כללי | 1.4.2 עסקאות בין השותפים במקרקעין והשלכתן על הפקעה | 1.5 הוצאות הנכס ופירותיו | 1.6 פעולות דחופות להחזקת המקרקעין וניהולם | 1.7 ניהול המקרקעין | 1.8 הסכם שיתוף | 1.8.1 כללי | 1.8.2 דינו של הסכם שיתוף שלא נרשם המרשם המקרקעין | פרק שני: פתיחת הליך לפירוק שיתוף | 2.1 כתבי הטענות | 2.2 צירוף בעלי דין | 2.3 הגדרת המקרקעין מושא ההליך | 2.4 פירוק שיתוף מכוח הערת אזהרה – פירוק שיתוף במיטלטלין? | 2.5 פירוק שיתוף במגרש שנוצר מכוח הליך של איחוד וחלוקה אשר טרם נרשם | 2.6 פירוק שיתוף בחלקה שהוחלה עליה או על חלק ממנה תכנית היוצרת מגרשים | 2.7 עתירה לפירוק שיתוף על ידי צד שלישי | 2.8 הסמכות העניינית | 2.9 הסמכות המקומית | 2.10 מסירת כתב התביעה | 2.11 בעלים במקרקעין שהלך לעולמו | 2.12 השלב המקדמי של ההליך | פרק שלישי: העילה לפירוק השיתוף וההגנות מפניה | 3.1 עקרון־העל – הזכות לעתור לפירוק השיתוף בכל עת | 3.1.1 כללי | 3.1.2 אין פירוק שיתוף של רכוש משותף בבית משותף | 3.1.3 פירוק שיתוף בבתים שאינם רשומים כבתים משותפים | 3.1.4 תחולת הוראות בדבר שיתוף ופירוק השיתוף על זכויות אחרות במקרקעין | 3.2 הסכם שיתוף כמונע פירוק שיתוף | 3.2.1 כללי | 3.2.2. דינו של הסכם גירושין שבו הוגבלה הזכות לפרק את השיתוף | 3.2.3 פירוק שיתוף בשל הקמת מחוברים – קיצור תקופת ההגבלה בהסכם שיתוף | 3.3 חוסר תום לב כחסם לפירוק שיתוף | 3.3.1 המצב המשפטי הנוהג | 3.3.2 דיון נורמטיבי | 3.3.3 השפעת חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו על טענת חוסר תום לב | פרק רביעי: דרכי פירוק השיתוף | 4.1 עקרונות כלליים | 4.2 פירוק שיתוף בהסכמה | 4.3 חלוקה בעין | 4.3.1 כללי | 4.3.2 התאמה לדיני התכנון והבנייה | 4.3.3 המתנה לתשריט חלוקה לצורך חלוקה בעין | 4.3.4 הצמדות בבית משותף כחלוקה בעין | 4.3.5 התחשבות במחוברים בעת חלוקה בעין | 4.3.6 רישום זיקת הנאה בחלוקה בעין | 4.3.7 חלוקה בעין במקרים מיוחדים | 4.4 הפסד ניכר כתוצאה של חלוקה בעין | 4.4.1 כללי | 4.4.2 מהו הפסד ניכר? | 4.4.3 מקסום שווי המקרקעין חרף כלל החלוקה בעין – הרהורים והצעה | 4.5 תשלומי איזון | 4.6 התחשבות במשאלות השותפים | 4.7 פירוק על דרך רישום בית משותף | 4.7.1 הוראות החוק ושיקול דעת בית המשפט | 4.7.2 התנאי – הבית ראוי להירשם כבית משותף | 4.7.3 זכויות הבנייה במקרקעין שעליהם בית משותף | 4.8 פירוק שיתוף באמצעות בנייה | 4.9 מכירת המקרקעין | 4.9.1 כללי | 4.9.2 מכירת המקרקעין בשלמותם | 4.9.3 דרך המכירה | 4.10 דרך פירוק שיתוף בזכויות בעלות זיקה למקרקעין שטרם נרשמו ופירוק שיתוף במיטלטלין | פרק חמישי: הליך המכירה הפומבית | 5.1 הטריבונל המפקח על הליך המכירה | 5.2 השתתפות בעלי זכויות במקרקעין בהליך המכירה | 5.3 הקיימת לשותף זכות קדימה? | 5.4 רשות ציבורית כשותפה במקרקעין | 5.5 הוראות לצדדים וסידור חלוף | 5.6 נוהלי המכירה הפומבית | 5.6.1 כללי | 5.6.2 שומת המקרקעין | 5.6.3 מודעת מכירה והצעת הרכישה | 5.6.4 המכירה הפומבית | 5.6.5 הצעות נוספות לאחר ההתמחרות | 5.6.6 הכרזת הקונה | 5.6.7 תשלום התמורה | 5.6.8 חילוט הערבון | 5.6.9 השבת הערבון | 5.6.10 אישור המכר | 5.6.11 ביטול הכרזתו של רוכש | 5.6.12 העברת הזכויות | פרק שישי: כונס הנכסים | 6.1 מינוי כונס נכסים בהליך פירוק שיתוף במקרקעין | 6.2 הפקדת ערובה והוראות נוספות | 6.3 סמכויות כונס הנכסים, פעולות הטעונות אישור ובקשה למתן הוראות | 6.4 סיוע לכונס הנכסים על ידי אחרים | 6.5 תפיסת מקרקעין על ידי כונס הנכסים | 6.6 חובות אמון של כונס הנכסים | 6.7 העברת כונס הנכסים מתפקידו | 6.8 אחריות וחיוב אישי של כונס הנכסים | 6.9 היקף חובת גילוי של כונס נכסים | 6.10 אחריות הרוכש ברכישה מכונס נכסים וזכויותיו מכוח רכישה זו | 6.11 מינוי מנהלים למקרקעין בהליך לפירוק שיתוף | 6.12 שכרו של כונס הנכסים | 6.12.1 כללי | 6.12.2 שכרו של כונס הנכסים במקרה של מכירת המקרקעין | 6.12.3 שכר כונס הנכסים במקרה של רישום בית משותף | 6.12.4 קבלת שכר טרחה מבעל דין או אדם אחר | 6.13 חלוקת התמורה | פרק שביעי: יחסים משפחתיים בפירוק שיתוף | 7.1 פירוק שיתוף לפי חוק הירושה ולפי חוק המקרקעין | 7.1.1 עדיפות הוראות חוק הירושה – עד לחלוקת העיזבון | 7.1.2ההבדל בין הוראות חוק הירושה לחוק המקרקעין – בזיקה לפירוק השיתוף | 7.2 פירוק שיתוף של דירת בני זוג | 7.2.1 כללי | 7.2.2 דיירות מוגנת בפירוק שיתוף בין בני זוג | פרק שמיני: זכויות צד שלישי בפירוק שיתוף | 8.1 עתירת צד שלישי לפירוק שיתוף | 8.2 זכויות מחזיק שהוא גם בעל זכויות במקרקעין | 8.2.1 התנאים להפיכת המחזיק לדייר מוגן | 8.2.2 ויתור על הזכות לדיירות מוגנת | פרק תשיעי: פירוק שיתוף במקרים מיוחדים | 9.1 פירוק שיתוף במשק חקלאי | 9.2 פירוק שיתוף באיגוד מקרקעין | 9.3 פירוק שיתוף בעת הסדר מקרקעין | פרק עשירי: סוגיות דיוניות | 10.1 סעד זמני: ניהול ושימוש במקרקעין בעת הליך הפירוק | 10.2 הליכי ערעור בפירוק שיתוף | 10.2.1 כללי – ההבחנה בין החלטה אחרת לבין פסק דין | 10.2.2 השגה על החלטות בהליך לפירוק שיתוף במקרקעין – ההלכה הנוהגת | 10.2.3 הרהורים בפסיקה על אודות ההלכה הנוהגת | 10.2.4 הקשיים בהלכה הנוהגת וההנמקות לשינויה | 10.3 עיון חוזר | 10.4 איחוד תביעות בהליכים לפירוק שיתוף | 10.5 רישום הערה בהליכים לפירוק שיתוף | מפתחות | מפתח חקיקה | חוקי־יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה עות'מנית | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בתי משפט לעניני משפחה | מפתח פסיקה זרה | אנגליה | ארצות־הברית | מפתח ספרות | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | תנ"ך | מקורות המשפט העברי | מפתח ספרות זרה | ספרים | מאמרים | שונות | דברי הכנסת | נהלים | פרוטוקולים
Mobile version: Enabled