Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מידע פנים (מהדורה שניה)

₪790.00
מק"ט: 17177

מחבר: עזר צפריר, עו"ד

Inside Information (Second Edition)

דיני ניירות ערך: עזר צפריר עו




אודות הספר

הספר "מידע פנים" הינו הספר המקיף ביותר שפורסם בישראל בנושא והוא דן בהרחבה בהיבטים העיוניים והמעשיים של סוגיית "השימוש במידע פנים". במהדורה השנייה והמורחבת מנתח המחבר את החקיקה, הפסיקה והספרות בנושא, וכמו כן מובאות החלטות, הנחיות, עמדות ופרסומים של הרשות לניירות ערך.
בין הנושאים הנכללים בספר:

  • הגדרת "מידע פנים" (לרבות מאפייני ה"מידע", סוגיו, נגישותו לציבור ומהותו)
  • הנכללים בגדר "איש פנים" (לרבות בסוגיות האנליסטים, עורכי הדין, פצחנים ועוד)
  • מאפייני השימוש במידע פנים ורכיביו
  • האחריות הפלילית לרבות מתחם העונש ההולם, מאסר וקנס, הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות והסדר להפסקת הליכים מותנית בתנאים
  • ההפרות המינהליות
  • ההגנות המוקנות למבצעי השימוש במידע פנים
  • אכיפה פלילית ומינהלית ברשות ניירות ערך
  • עסקאות בניירות ערך בידי עובד חבר בורסה
  • החבות האזרחית
  • טבלאות פסקי דין והחלטות בהליכי אכיפה

המהדורה הראשונה שימשה כמורה דרך בתחום והיא צוטטה על ידי בית המשפט העליון, במחוזי ובשלום וכן בהחלטות ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך.

אודות המחבר

עו"ד עזר צפריר המשנה ליועץ המשפטי ברשות ניירות ערך, ליווה את התפתחות ההלכות בסוגיות "מידע פנים" במהלך עבודתו רבת השנים ברשות. עו"ד צפריר הוא בעל תואר ראשון (LL.B.) ותואר מוסמך במשפטים (LL.M.) מאוניברסיטת תל אביב וכן בעל תואר בוגר (B.A.) בפסיכולוגיה ובהיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה מאוניברסיטת תל אביב. בנוסף לספר "מידע פנים" (שפורסם ב-2005), פרסם עו"ד צפריר גם את הספר "תקנות חובת המכרזים" (ב-2012).

Mobile version: Enabled