Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה – מהדורה שניה 2019

₪690.00
מק"ט: 12101

מחבר: השופט יעקב שקד

Municipal Court Law and Practice Volume 2

דיני רשויות מקומיות; משפט מנהלי: השופט יעקב שקד: בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה דיני רשויות מקומיות; משפט מנהלי: השופט יעקב שקד: בית משפט לעניינים מקומיים הלכה ומעשה
אודות הספר

ספרו של השופט יעקב שקד הינו הספר הראשון בישראל העוסק במכלול הסוגיות הנדונות בבית המשפט לעניינים מקומיים. הספר מספק זווית ראיה של בית המשפט, תוך שילוב בין הדין לפרקטיקה השיפוטית.

בין הנושאים הנדונים בספר:

עבירות והליכים על פי חוק התכנון והבניה:

 • בניה בלתי חוקית
 • שימוש חורג
 • צוי הריסה והפסקת עבודות מינהליים ושיפוטיים
 • צוי הפסקת שימוש חורג
 • מעגל האחראים לעבירות
 • ענישה, סמכויות מפקחים ודרכי עבודתם
 • אכיפה בררנית.

עבירות והליכים על פי חוק רישוי עסקים:

 • קבלת רשיון עסק וביטולו
 • דרכי תקיפה של החלטות הרשות
 • ניהול עסק ללא רשיון, צוי סגירה מינהליים ושיפוטיים
 • סגירת עסקים על ידי משטרת ישראל
 • עבודת המפקחים.

חוקי עזר עירוניים:

 • ענייני חניה, מפגעים סביבתיים, צוי גינון ועוד.

סוגיות ייחודיות:

 • חוק לימוד חובה
 • חוק להגבלת שימוש במקום המשמש למעשי זנות
 • חוק הגבלת עישון במקומות ציבוריים ועוד
 • היבטים דיוניים פלילים ומינהליים בסוגי ההליכים השונים.

מתוך ההקדמה לספר מאת שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות


ספר זה הוא חיבור מקיף ועדכני ומבאר את ההלכות והכללים הדיוניים הנוגעים לבית המשפט לעניינים מקומיים. הוא כולל מידע רב חשיבות בנוגע להליכים המתנהלים בבית המשפט לעניינים מקומיים. הוא ערוך במקצועיות ובכישרון ועוסק מטבע הדברים בתחומים המרכזיים שבתחום סמכותו של בית המשפט לעניינים מקומיים – תכנון ובניה, רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים.

אודות המחבר

השופט ד"ר יעקב שקד, מכהן בבימ"ש השלום בהרצליה, והינו דוקטור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר – אילן. מחבר הספרים: "בית משפט לעניינים מקומיים – הלכה ומעשה", "פינוי מקרקעין הליכים והלכות", "תקיפה עקיפה בהליכים פליליים ואזרחיים" ו-"פירוק שיתוף במקרקעין".

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות