Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מיסוי רווחי נפט וגז

₪590.00
מק"ט: 15273

מחבר: יניב רוג, עו"ד; שי ארז, עו"ד; צבי נמט

Oil and Gas Taxation

דיני מיסים: יניב רוג עו
אודות הספר

תגליות הגז הטבעי והנפט בעשורים האחרונים הן בעלות השלכות מרחיקות לכת על הכלכלה והתעשייה בישראל, וכתוצאה, גם על עולם המשפט והמיסים. חוק מיסוי רווחי נפט ("חוק ששינסקי"), אשר נחקק בשנת 2011, הביא לעולם מס מסוג חדש – היטל הנפט, שמטרתו להגדיל את חלקה של המדינה (Government Take) בהכנסות ממכירה של נפט וגז. מאפייניו הייחודיים של היטל הנפט הופכים אותו למורכב עד מאוד – הוא שונה מכל מס אחר המוטל בישראל כיום והוא מצריך חישוב ארוך ומסובך.

הספר כולל דיון מקיף וראשון מסוגו בכל היבטי המס של פעילות החיפוש וההפקה של נפט וגז. בראש ובראשונה, כולל הספר התייחסות מעמיקה להיטל הנפט, ושופך אור על נושא זה, אשר לא נצבר בו ניסיון קודם. הדיון נערך הן בהיבט העיוני, על ידי פירוק ההיטל למרכיביו המושגיים באופן מתודי וסדור, והן בהיבט המעשי, על ידי הצגת דוגמה מספרית מקיפה.

הספר כולל תרגום של חוק מיסוי רווחי נפט.

מלבד היטל הנפט, עורך הספר דיון ראשון מסוגו גם בנושאים הבאים:

  • תחולת דיני מדינת ישראל (ובפרט דיני המס) על המשאבים הטבעיים המצויים בשטחי היבשה, המים הטריטוריאליים והמים הכלכליים של המדינה.
  • הוראות חוק הנפט, שהמושגים בו מהווים את הבסיס לדיון בספר כולו.
  • מס הכנסה המוטל על בעלי זכויות נפט, ובכלל זאת – תמריצי המס שהוענקו לבעלי זכויות נפט, והתמורה שחלה בהם לאורך השנים; קביעת מנגנון פחת ייחודי לבעלי זכויות נפט; וקביעת פרוצדורה ייחודית לשותפויות נפט.
  • יחסי הגומלין שבין מיסוי חיפוש והפקת נפט לבין מיסוי בינלאומי ומיסוי מקרקעין.
  • ייצוא גז ונפט – עקרונות החקיקה המוצעים בתזכיר חוק שפורסם בשנת 2014 ועוסק בנושא זה.

מתוך ההקדמה לספר מאת פרופ' איתן ששינסקי, יו"ר הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקלית בנושא משאבי נפט בישראל


הספר החדשני שלפנינו מסביר בצורה מעמיקה וממצה את חלקי החוק משנת 2011 כמו גם את ההיסטוריה של מיסוי נפט במדינת ישראל. הספר מיועד בעיקר למומחים בתחום המיסוי אבל גם לקהל רחב יותר של כלכלנים, משפטנים וקובעי מדיניות.

אודות המחברים

יניב רוג, עו"ד (חשבונאות) בעל תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות. מנהל מחלקת המיסים של משרד עורכי הדין ש. פרידמן ושות'. חבר ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין. מחברם של מאמרים ופרסומים בתחום המיסים. מלבד תחום מיסוי נפט וגז, עוסק גם בייעוץ ליחידים ולחברות בכל תחומי המס. ובייצוג נישומים בהליכים מול רשויות המס ובבתי משפט. התמחותו היא במיסוי בינלאומי, לרבות הקמת מבני פעילות בינלאומיים: מיזוגים ורכישות, הנפקות וגיוסי הון וחוב, הקמת קרנות פרייבט אקוויטי, הון סיכון וגידור, העתקת מקום עסקים ומגורים בין מדינות (רילוקיישן), תכניות אופציות והטבות לבכירים, ייעוץ ליחידים ומשפחות בעלי הון, הליכי הסכמה הדדית מכוח אמנות מס, הליכי גילוי מרצון, ייסוד וניהול של נאמנויות.

שי ארז, עו"ד (חשבונאות) בעל תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בחשבונאות (בהצטיינות). עורך דין במחלקת המיסים של משרד עורכי הדין ש. פרידמן ושות'. חבר ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין. מחברם של מאמרים בתחום המיסים, אשר פורסמו בעיתונות ובכתבי עת מקצועיים. מעביר הרצאות בתחום המיסים בפורומים של לשכת עורכי הדין. מלבד תחום מיסוי נפט וגז, עוסק גם בייעוץ ליחידים ולחברות בכל תחומי המס, ובייצוג נישומים בהליכים מול רשויות המס ובבתי משפט. התמחותו היא בתחום מיסוי מקרקעין, לרבות מיסוי דירות מגורים, עסקאות קומבינציה, עסקאות פינוי בינוי, תמ"א 38, קבוצות רכישה ואיגודי מקרקעין.

צבי נמט, משפטן בעל תואר ראשון במשפטים. עבד במשך כ – 13 שנים ברשות המיסים – במשרדי פקיד שומה ובחטיבה המקצועית ברשות, שם עסק בכתיבת החלטות מיסוי מקדמיות (פרה-רולינג) בנושאי שינוי מבנה (M&A) ומילא תפקיד של רפרנט מקצועי במשרדי שומה. מרצה למיסים במסגרות אקדמיות ומקצועיות. בתפקידו הרשות המיסים, היה שותף בצוות העבודה של הוועדה לבחינת המדיניות הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז בישראל (ועדת ששינסקי). במסגרת זו נטל חלק בניסוח מסקנות הוועדה ושל תזכיר חוק מיסוי רווחי נפט, ובגינה זכה בפרס לעובדים מצטיינים של משרד האוצר. לאחר חקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, נטל חלק בהטמעת הוראות החוק ברשות המסים, היה שותף בניסוח תקנות מכוח החוק ומכוח פקודת מס הכנסה העוסקת בתחום הגז והנפט, ולקח חלק בניסוח תזכיר לתיקון החוק העוסק בקביעת עקרונות חישוב היטל הנפט בייצוא של גז ונפט.

Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות