Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

סעדים זמניים: עיקול זמני

₪590.00
מק"ט: 11901

מחבר: ד"ר אבישי אדד

Temporary Relief: Provisional Attachment

משפט אזרחי / סדר דין; דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: סעדים זמניים: עיקול זמני משפט אזרחי / סדר דין; דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: סעדים זמניים: עיקול זמני
אודות הספר

לראשונה, ספר חדשני מקיף ומעמיק הדן בסעדים הזמניים ומשלב תובנות פרקטיות ואקדמיות כאחד. הוא נועד לשמש כלי עבודה סדור ושיטתי לשופטים ועורכי דין בניתוח התנאים למתן סעדים זמניים בכלל ובעת הדיון בבקשת סעד העיקול הזמני בפרט. הספר כולל שלל אסמכתאות, לרבות פסיקה עדכנית של בימ"ש עליון והתייחסות לספרות ולמשפט משווה.

בספר דיון מעמיק ומקיף בנושאים הבאים:

 • סקירה וניתוח של מכלול הסעדים הזמניים;
 • דיון יחודי בשאלת האחריות-הנזיקית, החוזית ומדיני עשיית עושר;
 • תנאי הסף להענקת סעד זמני, לפני ולאחר מתן פסק דין;
 • תנאי הסף הפרטיקולאריים להענקת עיקול זמני, לרבות דוגמאות מהפסיקה להמחשה;
 • סעד זמני במעמד צד-אחד ובמעמד הצדדים;
 • עיקול זמני אצל מחזיק, כולל דיון בשאלת אחריותו של מחזיק כשומר ומדיני עשיית עושר;
 • סוגיית חסיון עו"ד-לקוח מול צו עיקול זמני המופנה כלפיו כמחזיק בנאמנות כספי לקוח;
 • סוגיית הביטחונות והדרך למימושם (התחייבות, ערבות ועירבון)
 • העילות לעיון מחדש בסעד זמני;
 • פקיעה והארכת מועד של סעד זמני לפני ולאחר פקיעה;
 • סוגי העיקול השונים וההבחנות ביניהם;
 • נכסים ברי עיקול: מסגרת אשראי בנקאי, זכות מכוח מכתב אשראי דוקומנטרי, זכויות מעורבות, תגמולי ביטוח חיים, תגמולי ביטוח נזקי גוף וזכות
 • יורש לפני חלוקת העיזבון;
 • תחרות זכויות עם עיקול:מכר, מתנה, המחאה, הסתלקות מירושה, שעבוד, עיכבון קיזוז;
 • מבט על העיקול כמכשיר "שובר שוויון";
 • השפעות חוקתיות על דיני העיקול;
 • ערעור על החלטות בענייני סעדים זמניים.
אודות המחבר

ד"ר אבישי אדד הוא מרצה באקדמיה ומחברם של הספרים: שימוש לרעה בהליכי משפט: הגנה נזיקית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות (2011) ושימוש לרעה בהליכי משפט: הגנה דיונית מפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות (2013),

ד"ר אדד משמש כעורך דין פרטי בתחום הליטיגציה האזרחית-מסחרית, לאחר שרכש את ניסיונו במשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל.

.
רשימת קיצורים | הקדמת המחבר | שער ראשון: מבוא | 1. סעד זמני | 2. הסמכות להעניק סעדים זמניים | 3. מהותו ותכליתו של סעד העיקול | 4. היחס בין סוגי העיקול השונים | 4.1 עיקול זמני לפי תקנות הדיון האזרחי | 4.2 עיקול לפי חוק ההוצאה לפועל | 4.3 עיקול לפי פקודת המסים | 5. השפעות חוקתיות על דיני העיקול | 5.1 כללי | 5.2 היחס בין זכות הקניין ובין סעד העיקול הזמני | 5.2.1 מייחוד נכסים לצורך ביצוע פסק הדין העתידי למניעת הכבדה על ביצוע פסק דין עתידי | 5.2.2 תחולת זכויות היסוד החוקתיות במשפט הפרטי בראי הלכת מרגליות | 5.2.2.1 סקירת המודלים לתחולת זכויות היסוד במשפט הפרטי | 5.2.2.2 מודל התחולה הראוי על פי פרופ' ברק | 5.2.2.3 מודל התחולה שאומץ למעשה (גם אם לא להלכה) בפסק הדין בעניין מרגליות | 5.2.3.4 מהן – אם בכלל – ההשלכות הנובעות מאימוצו למעשה של מודל התחולה על הרשות השופטת? | 5.2.3 בין הכבדה על התובע בביצוע פסק דין עתידי ובין הכבדה על הנתבע בהיעתרות לסעד הזמני | 5.3 היחס בין זכות הקניין ובין העיקול כאמצעי גבייה | 5.3.1 העיקול כאמצעי גבייה בהוצאה לפועל | 5.3.2 העיקול כאמצעי גבייה מינהלי | 5.4 היחס בין הזכות לכבוד ולשמו הטוב של האדם ובין אמצעי העיקול | 5.4.1 הזכות לכבוד ושמו הטוב של אדם | 5.4 היחס בין זכות האדם לפרטיות ובין אמצעי העיקול | 6. נכסים ברי עיקול | 6.1 תחולת צו העיקול הזמני מבחינת סוג הנכס | 6.2 תחולת צו העיקול הזמני מבחינת הזמן | 6.3 דוגמאות להמחשה מהפסיקה | 6.3.1 עיקול זכות למסגרת אשראי בנקאי | 6.3.1.1 כללי – מסגרת האשראי הבנקאי | 6.3.1.2 עיקול זכות עתידית: המקרה של עיקול מסגרת האשראי הבנקאי? | 6.3.1.2.1 עיקול זמני על פי תקנות הדיון האזרחי | 6.3.1.2.2 עיקול על פי חוק ההוצאה לפועל | 6.3.1.2.3 פסק דין אלתית | 6.3.1.2.4 התפתחויות נורמטיביות לאחר הנפסק בעניין אלתית | 6.3.1.2.5 פסק דין אלבס (מחוזי) | 6.3.1.2.6 ערעור אלבס (עליון) | 6.3.1.3 עמדת הספרות | 6.3.1.4 סיכום ומסקנות | 6.3.2 עיקול זכות המוטב על פי מכתב אשראי דוקומנטרי | 6.3.3 עיקול זכות מעורבת (מכסת חלב, מכסת ביצים) | 6.3.4 עיקול תגמולי ביטוח חיים | 6.3.5 עיקול תגמולי ביטוח בשל נזק גוף | 6.3.6 עיקול זכותו של יורש לפני חלוקת העיזבון | 6.3.6.1 כללי | 6.3.6.2 עסקאות בירושה | 7. נכסים מוגנים מפני עיקול | 8. העיקול כמכשיר "שובר שוויון" | שער שני: עיקול זמני בהליך אזרחי | פרק ראשון: היחס בין העיקול הזמני ובין הסעדים הזמניים בהליך האזרחי | 1. סעד זמני – הגדרה | 2. היחס בין סעד העיקול הזמני ובין סעד זמני של הגבלת שימוש בנכס | 2.1 בין לוקאלי וגלובאלי | 2.2 סמכותו – אם בכלל – של בית משפט בישראל ליתן צו עיקול זמני כשההליך העיקרי מתנהל בחו"ל | 2.2.1 היחס בין בקשת סעד זמני לצרכי סיפוקו של הליך זר ובין סמכותו הכללית של בית המשפט ליתן סעד | 2.2.2 תחליף אפשרי לצו עיקול זמני – צו מרווה אישי | 2.2.3 נתבע המבקש סעד זמני לעומת תובע בהליך זר המבקש סעד זמני בישראל לצרכי סיפוקו של ההליך הזר | 3. היחס בין סעד העיקול הזמני ובין סעד הציווי הזמני | 3.1 צו מניעה זמני | 3.2 צו עשה זמני | 4. היחס בין סעד העיקול הזמני ובין סעד זמני של תופס נכסים | 5. היחס בין צו העיקול הזמני ובין צו עיכוב יציאה מן הארץ | 5.1 מה בין עיכוב יציאה מהארץ של נתבע מקומי ובין עיכוב יציאה מהארץ של נתבע זר | 5.2 עיכוב יציאה מהארץ של נתבע זר אל מול עיקול נכסיו המצויים בתחום השיפוט | 5.3 האם התקנת תקנה 384(א) לתקנות הדיון האזרחי שינתה את המצב החוקי ערב הנפסק בעניין סומך? | 6. היחס בין סעד העיקול הזמני ובין סעד זמני של כונס נכסים | פרק שני: תנאי הסף להענקת סעד זמני בערכאה הדיונית | 1. תנאים מהותיים למתן סעד זמני | 1.1 ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה | 1.2 שיקול מאזן הנוחות/הנזק ויחסיו עם דרישת ה"זכות לכאורה" | 1.3 שיקולים מן היושר | 1.3.1 תום לב וניקיון כפיים | 1.3.2 היעדר שיהוי | 1.3.3 בקשת סעד זמני כאמצעי להפעלת לחץ פסול על הנתבע | 1.4 מידתיות | 1.5 תמיכת העובדות בתצהיר | 2. בטחונות | 2.1 כללי | 2.2 כתב התחייבות | 2.3 ערבות | 2.4 עירבון | 2.4.1 בין עירבון בשיקול דעת בית המשפט ובין עירבון קטיגורי | 2.5 פטור מהפקדת בטחונות בבקשת סעד זמני המוגשת לאחר זכייה בהליך העיקרי | 3. בקשת סעד זמני לפני הגשת הליך עיקרי | 3.1 המסגרת הנורמטיבית | 3.2 שיקולים להגשת בקשת סעד זמני לפני הגשת התביעה אם לאו | 3.3 סיכום ומסקנות | 4. בקשת סעד זמני לאחר זכייה בפסק דין | 5. עיון מחדש בסעד זמני | 5.1 כללי | 5.2 העילות לעיון מחדש | 5.2.1 שינוי נסיבות | 5.2.2 עובדות חדשות | 5.2.3 מלכתחילה לא הייתה הצדקה למתן הסעד הזמני | 5.3 סמכות בית המשפט בהליך של עיון מחדש | פרק שלישי: התנאים המיוחדים למתן סעד של עיקול זמני | 1. ראיות מהימנות לכאורה לקיומו של חשש סביר להכבדה על ביצוע פסק הדין | 1.1 אמת המידה למתן צו עיקול זמני | 1.2 דוגמאות למצבים העונים על מבחן ההכבדה | 1.3 קשיים כלכליים – קנה מידה להכבדה על התובע או על הנתבע? | 2. עיקול זמני בהליך סדר דין מקוצר | 3. המרת נכס מעוקל בערובה אחרת | פרק רביעי: הדיון בבקשת סעד עיקול זמני | 1. אופי הדיון בבקשת סעד זמני | 2. נוכחות הצדדים | 2.1 הליך ביניים במעמד צד-אחד, הכלל והחריג | 2.2 דיון במעמד הצדדים או במעמד צד-אחד – סעדים זמניים | 2.3 עיקול ארעי | 2.4 הדיון בבקשה לביטול צו עיקול ארעי | 2.4.1 נטל הראיה והיקף הגילוי העובדתי הנדרש מצד מבקש העיקול הזמני | 2.4.2 מהלך הדיון בבקשת עיקול זמני | 2.4.3 היחס בין הליך עיון מחדש בסעד זמני שניתן ובין סדרי הדין והדיון בבקשות סעד זמני | 2.4.4 דיון בבקשת עיקול זמני שהוגשה לאחר שהחל שלב ההוכחות במשפט | 2.4.5 שמיעת הבקשה לסעד זמני כחלק בלתי נפרד מהדיון בהליך העיקרי | 3. מועדים | 3.1 המצאת צו העיקול הארעי | 3.2 קיום דיון במעמד הצדדים | 3.3 הארכת מועד | 3.3.1 הארכת מועד להגשת בקשה לביטול צו עיקול ארעי שניתן במעמד צד-אחד | 3.3.2 הארכת תוקפו של סעד ארעי | 3.3.3 הארכת תוקפו של סעד זמני שפקע | 3.3.4 תוקפו של צו עיקול זמני לאחר מתן פסק דין ובהליכי הוצאה לפועל | פרק חמישי: תקופת העיקול | 1. כללי | 2. פקיעת סעד זמני: ההסדר הכללי – תקנה 370 לתקנות הדיון האזרחי | 2.1 "עם הפסקת התובענה, עם ביצוע פסק הדין או בתום המועד שנקבע בו, לפי המוקדם" | 2.2 "אם הצו הזמני ניתן לפני הגשת התובענה והמבקש לא הגיש לבית המשפט את התובענה במועד, כאמור בתקנה 363(א)" | 2.3 "אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד... ולא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), זולת אם בית המשפט קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו" | 2.4 "עם ביטולו על ידי בית המשפט" | 3. הסדרים מיוחדים | 3.1 התיישנות צו עיקול זמני | 3.2 מחיקת עיקול זמני על מקרקעין | 3.3 צו עיקול זמני בתביעת מזונות הנדונה בבית המשפט לענייני משפחה |פרק שישי: עיקול זמני אצל מחזיק |1. כללי | 2. סדרי הדין והדיון | 2.1 הודעה למחזיק ותגובת מחזיק | 2.2 בקשה לאישור העיקול הזמני אצל מחזיק שלא הודה או נמנע מלהשיב | 2.3 אישור העיקול הזמני על נכסים שברשות מחזיק | 2.4 נפקותו של צו עיקול זמני לא מאושר לגבי המחזיק | 2.5 עיקול אצל מחזיק שהוא תאגיד בנקאי | 2.6 עיקול אצל מחזיק שהוא עורך דין ויחסיו עם חסיון עורך דין-לקוח | 2.7 עיקול זמני על כספים שהועברו ללשכת ההוצאה לפועל לסיפוק חוב פסוק של הנתבע מכוחו של עיקול מבצעי בעניין אחר | 2.8 ספקות מצד מחזיק באשר לתחולת צו עיקול זמני על נכסים המצויים ברשותו והדרך הראויה להתרתם | 2.9 צד זר שנפגע מצו עיקול זמני אף שלא היה צד להליך אישורו | 3. שמירת ערכם של מעוקלים בידי מחזיק | 3.1 השאלה שעל הפרק | 3.2 על עיקול ושמירה | 3.3 השבת טובת הנאה שנצמחה למחזיק מהשימוש במעוקלים | 3.4 סיכום ומסקנות | 3.5 הערה לעניין השתחררות מחזיק משמירת המעוקלים | שער שלישי: אחריות המבקש לתוצאות הנובעות מהטלת עיקול זמני | פרק ראשון: אחריות נזיקית | 1. כללי | 2. אחריות נזיקית – עוולת הרשלנות | 2.1 חובת זהירות נורמטיבית-מושגית ביחסים בין בעלי דין | 2.2 התרשלות כיצד? | 2.3 קשר סיבתי בין הטלת העיקול ובין הנזק | 2.4 אשם תורם | 2.5 שלילת תחולת עוולת הרשלנות במצבי חפיפה עם עוולות אחרות לגביהן קיימת הגנה באותן נסיבות | 3. אחריות נזיקית – הפרת חובה חקוקה | 3.1 ביטול או צמצום סעד זמני | 3.2 גילוי סוד מקצועי/מסחרי | 3.3 פגיעה בפרטיות | 4. אחריות נזיקית – פרסום לשון הרע | 4.1 הטלת עיקול כפרסום לשון הרע | 4.2 הגנות המעקל | 5. אחריות נזיקית – פגיעה בפרטיות | 5.1 הטלת עיקול – פגיעה בפרטיות | 5.2 הגנות המעקל | פרק שני: אחריות חוזית | 1. כתב התחייבות | 1.1 כללי | 1.2 היקף החבות על פי כתב ההתחייבות | 1.3 תיחום הנזק, הוכחתו וכימותו | 1.4 פסיקת פיצוי יחסי במצב של הצלחה חלקית של ההליך העיקרי | 2. ערבות | 2.1 כללי – ערבות להתחייבות לכל נזק | 2.2 מימוש הערבות | פרק שלישי: חילוט עירבון | 1. כללי | 2. חילוט עירבון | 2.1 הסמכות לדון בבקשה לחילוט עירבון | 2.2 היחס בין עירבון ובין ערבות | 2.3 טיבו של השיפוי המובטח באמצעות העירבון | פרק רביעי: התעשרות שלא כדין מסעד זמני | 1. הקדמה | 2. השאלה הראשונה: דינה של התעשרות ממעשה שיפוטי שבוטל או פקע | 2.1 השפעת ביטול סעד על ידי בית המשפט או פקיעת הסעד – האם רטרוספקטיבית? | 2.1.1 תחולתן בזמן של החלטות שיפוטיות | 2.1.2 המקרה של טובת הנאה שנצמחה מכוח פסק דין או החלטה שבוטלו או פקעו | 2.2 הזכות להשבה מדיני עשיית עושר עקב התעשרות בתקופת תחולתו של סעד זמני שבוטל או פקע | 2.2.1 כאשר הסעד הזמני בוטל על ידי ערכאת הערעור | 2.2.2 כאשר מדובר בסעד ארעי או זמני שבוטל או צומצם לאחר הינתנו | 2.2.3 כאשר הסעד הזמני פקע מחמת אחד המקרים המנויים בתקנה 370 | 3. השאלה השנייה: מהי טובת ההנאה שנוצרה למבקש הסעד הזמני, המזכה בהשבה | 4. השאלה השלישית: צדקת ההשבה והיקפה | שער רביעי: סוגיות בתחרות זכויות עם עיקול | פרק ראשון: זכות הקונה מול עיקול זכות המוכר בטרם השתכללה זכות הקונה | 1. הלכת בנק אוצר החייל נ' אהרונוב | 2. האם יש לזקוף אי רישומה של הערת אזהרה לחובת הקונה לאחר הלכת גנז? | 3. האם הלכת אהרונוב כוחה יפה גם במיטלטלין? | פרק שני: זכותו של זכאי למתנה מול עיקול על זכות הנותן | 1. למהותה של עסקת מתנה | 2. הלכת לאניאדו נ' הולנד ישראל בע"מ | 3. נפקות רישום הערת אזהרה לטובת הזכאי למתנה | 4. הדין בהתחייבות לתת מתנת מיטלטלין אל מול עיקול | 5. ביקורת הלכת לאניאדו | פרק שלישי: עיקול זכותו של יורש שהסתלק מחלקו בעיזבון מול זכות מוטב ההסתלקות | 1. הסתלקות מירושה | 2. בין הסתלקות מירושה ובין מתנה | 3. הלכת שלכטר | 4. הלכת סיטין | 5. ביקורת הלכת סיטין | 6. בחינת השאלה בראי דיני העסקאות הנוגדות | 6.1 בהנחה שהסתלקות כמוה כהענקה ללא תמורה | 6.2 בהנחה שההסתלקות כמוה כהימנעות מרכישה | 6.3 הסתלקות בתמורה | 7. סיכום ומסקנות | פרק רביעי: קונה מול עיקול שהוטל קודם לעסקת מכר מקרקעין, אך לא היה רשום במועד העסקה | 1. השאלה שעל הפרק | 2. דיון | 3. סיכום ומסקנות | פרק חמישי: זכות הנמחה מול עיקול המוטל על זכות הממחה | 1. המחאת זכות | 2. בין המחאה על דרך מכר ובין המחאה על דרך שעבוד | 3. המחאה על דרך מכר מול עיקול זכות הממחה | 4. המחאה על דרך שעבוד מול עיקול זכות הממחה | פרק שישי: זכות קיזוז של מחזיק בכספים מול עיקול הכספים שבידי המחזיק | 1. למהותה של זכות הקיזוז | 2. מחזיק "רגיל" מול מחזיק "מיוחד" | פרק שביעי: עיקול מול שעבוד או עיכבון | 1. יחסי עיקול ושעבוד קבוע | 2. יחסי עיקול ושעבוד צף שיצרה חברה | 3. יחסי עיקול ועיכבון | שער רביעי: סיכום ומסקנות | שער חמישי: הערעור על החלטות בעניין סעדים זמנים | 1. הערעור על החלטה בעניין סעדים זמניים | 1.1 ערעור בזכות על החלטת רשם | 1.2 ערעור ברשות על החלטת שופט או רשם בכיר | 1.3 ערעור על החלטה הדוחה בקשה לסעד זמני שנדונה במעמד צד-אחד | 2. התנאים לקבלת בקשת רשות ערעור | 2.1 מקרים בהם ניתנה רשות ערעור בענייני סעדים זמניים והערעור התקבל | מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק, תזכירים וטיוטות | חקיקה היסטורית | חקיקה זרה | חוקים | כללים | הנחיות | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בית המשפט לתביעות קטנות | פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה | פסקי דין של בתי משפט לענייני משפחה | פסקי דין של בית הדין הרבני הגדול | פסיקה זרה | אנגליה | ארצות-הברית | קנדה | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרים | מאמרים | מקורות משפט עברי | שונות | ספרות זרה | ספרים | מאמרים | שונות | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled