Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אבן דרך

₪210.00
מק"ט: 11703

מחבר: אוריאל לין

The Corner Stone

אוריאל לין: אבן דרךקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
דבר העורך | מבוא | פרק ראשון (1975-1972) | מבוא לפרק הראשון (מיסים, מוצרים בני קיימא) | העדפת זרים ברכישת דירות (דירות מגורים, אפלייה לא חוקית) | המלחמה בהפקרות בכבישים (תאונות דרכים, הרתעה) | פיצויי פיטורין או מענק-פרישה (יחסיי עבודה, מענק פרישה) | האזרח מול הרשות המבצעת בישראל (הרשות המבצעת) | ישראל הבלתי יעילה (הרשות המבצעת, אי יעילות) | אבטלה לא סמויה (אבטלה) | את מי מייצגת ההסתדרותי (יחסיי עבודה, ההסתדרות) | המתרחש בשוק הדירות - תהליך מסוכן של נישול ישראלים מארצם (דירות מגורים, רכישה) | צה"ל אינו שונה מהחברה ממנה נחצב (צה"ל) | רבין - צריך להודות בשגיאתו (מטבע זר, פיקוח) | החיים במדינה יהיו בסך-הכל קשים ואנטיפאטיים יותר (תוכנית כלכלית, מיסים) | ניתן לצמצם את ההרג בדרכים (תאונות דרכים, הרתעה, אכיפה) | עיסקה בלתי-מוסרית (אי גיוסם של בני ישיבות) | פני השרות-כפני הממשל (הרשות המבצעת, רמת השירות) | ארץ זבת זהב (שחיתות) | הגנה עצמית (הגנה עצמית, זכות) | אפשר לשנות (ממשל, שינוי פניו) | אי אפשר יפטר עובדים (יחסיי עבודה, פיטוריי עובדים) | עוד רפורמה אחת (חברות ממשלתיות) | מי עושה אינפלאציה? (אינפלציה, תרומת הממשלה) | תקנות פסולות מעיקרון (מטבע זר, פיקוח) | העדר הכנה לקראת הפעלת הרפורמה במס הישיר - מסכן את הישגיה הצפויים (מיסים, רפורמה, מס ישיר) | על גבם נחרש הביטחון (צה"ל, מילואים, חלוקת הנטל) | כיצד ניתן להגדיר שחיתות (שחיתות, הרשות המבצעת, חברות ממשלתיות) | מול מבטם הזגוגי של הפקידים (הרשות המבצעת, רמת השירות) | א. לין הסיר מועמדותו לראשות עירית חיפה | פרק שני (1977-1976) | מבוא לפרק השני | רוץ כפי יכולתך | ללא בושה, לכיס האזרח (מונופולים, מונופולים ממשלתיים, העלאת תעריפים) | הסמכות לקבלת החלטות בנושאי כלכלה וחברה (הרשות המבצעת, הליך קבלת החלטות) | בחירות פנים מפלגתיות (מפלגות, בחירות) | גם הגנה על הנפש היא מזכויות הפרט (פשיעה, דיני ראיות) | נגע במועצות המנהלים שיש לבערו (הרשות המבצעת, שחיתות) | המבחן אחרי אנטבה (החברה הישראלית, נורמות) | האזרח מול הרשות המבצעת בישראל (הרשות המבצעת, שרירות) | העולם האחר של דו"ח מבקר המדינה (מבקר המדינה) | חלום-בלהות של אינפלציה (אינפלציה) | נתיב-ייסורים ביורוקרטי לכל המבקש לפתוח עסק (מגזר עסקי, רישיון לפתיחת עסק) | כדור השלג של הסכמי השכר (יחסיי עבודה, הסכמי שכר) | קיצוץ בתקציב או קיצוץ בעם (תקציב המדינה) | הרבי רבינוביץ או: ההונאות הגדולות שמאחורי הסטטיסטיקות היבשות (כלכלה, מאזן מסחרי) | מי מנתק עצמו מהמציאות? (מגזר עסקי, מבנה המשק) | העלאת מס אחיד היא שגיאה (מיסים, מס אחיד) | מי מופקד על טוהר המידות (הרשות המבצעת, טוהר המידות) | מי באמת מנהל את המדינה (הרשות המבצעת, סמכויות) | לבתק את חוטי הפוליגרף לחזור לשפיות הדעת (הדלפות, פוליגרף) | מי יגן על האינטרסים של הציבור (תאונות דרכים, החוק להגנת נפגעי תאונות דרכים) | חשבון הטלפון וחשבון הנפש (תקציב המדינה, אוניברסיטאות) | סולם-שכר וראשו הפוך (יחסיי עבודה, מבנה השכר) | מה בעצם רוצה העם מהממשלה (יחסיי עבודה, מבנה השכר) | היעד: אכיפת החוק (פשיעה, אכיפה) | כלכלה בתהליך הבראה (כלכלה, שינוי מדיניות) | חברה להחכרת ציוד תעשיתי תוקם בארץ כשותפות בין קנדים ובנק פיתוח התעשיה | פרק שלישי (1982-1978) | מבוא לפרק שלישי (מיסים, אינפלציה, הממונה על הכנסות המדינה, רפורצה המערכת המס, מס רכוש, מס עיזבון, מס שבח דירות מגורים, מס קנייה, מס ערך מוסף) | אוריאל לין יהיה כנראה הממונה על ההכנסות | הממשלה אישרה מינוי 3 נושאי משרות בכירות | כשפקיד ממנה שר | השאיפה: מקום בצמרת | הממונה דייק | צ'יץ לא יקבל עבודה אצל לין | למה מפחית האוצר מסי-קנייה (מיסים, מס קנייה) | הקלות מס לפרמיות ולשעות נוספות יינתנו רק במפעלי תעשיה ולא בשום מיגזר אחר (מיסים, מס הכנסה, מדרגות המס, מס רכוש) | פרק נוסף בבחירות מבקר המדינה – נכון לעכשיו: נאווי מול לין | מה רוצים הליברלים | הליברלים תומכים במועמדות א. לין כמבקר המדינה | זעם בליברלים על נציגי המפלגה בוועדת הכנסת | הליברלים נטשו את לין – האופוזיציה התייצבה לצידו | לין – לחברת החשמל | "שקרנים, צבועים" – צעקו אלה על אלה בליברלים | מי מפחד מאוריאל לין כמבקר המדינה? | אמנה חברתית – על מה? (כלכלה, מבנה המשק) | התעשייה נהנית מעידוד והעדפה (המגזר העסקי, תעשייה) | בכל זאת, שינוי מדיניות | פרק רביעי (1984-1982) | מבוא לפרק הרביעי (מפלגה ליברלית, משרד האנרגיה והתשתיות, משק האנרגיה, נפט גולמי, חברת הפחם, תחנת כןח גרעינית, פרויקט תעלת הימים, משק הדלק, תעריפי החשמל, חיפושי נפט, פצלי שמן) | אוריאל לין – מנכ"ל האנרגיה; דוד הגואל יו"ר חברת החשמל | בעל הבית הועף | Lynn pushes for coal-fired power station near Ashkelon | בדרך לכסא של להט | אנרגיה לחיפה | אוריאל לין פרש מהמרוץ לראשות עירית חיפה | לין הסיר מועמדותו בחיפה |עסקי הנפט של מנכ"ל משרד האנרגיה | להחמיר בעונשם של נאשמים בתאונות דרכים (תאונות דרכים, ענישה) | לא להסתפק בהבטחות (מיסים, מם רכוש, מס עיזבון) | לצנן את הצינון (בחירות לכנסת, תקופת צינון) | פרק חמישי (1988-1984) | מבוא לפרק החמישי (הכנסת, הכנסת ה – 11, חבר הכנסת, מפלגה ליברלית, תאונות דרכים, תאונת חוף הבונים, הרשות המבצעת - אחריות אישית, חברת חשמל - חשמל חינם) | כך עזבתי את בת-גלים | שבע שנות תיקוני-מס (מיסים, רפורמה במערכת המס) | לחזור אל "השורשים" של הנורמות הפסולות (החברה הישראלית, פערים חברתיים, נורמות פסולות) | ממשלת עבריינים? (הרשות המבצעת, טוהר המידות) | נטל המס על עצמאים גבוה מזה שעל שכירים (מיסים, מס על הכנסת יחידים) | מסים עקיפים גבוהים - מרשם בדוק להזנקת מחירים (מיסים, מיסים עקיפים, השפעה על מחירי מוצרים) | בעד אזור סחר חופשי | העלאת הכנסות ללא הטלת מיסים נוספים (מיסים, הכנסות המדינה) | שני סוגי גזענות (החברה הישראלית, גזענות) | מבחן התרומה (בחירות לכנסת, שיטת הבחירות, בחירות יחסיות, בחירות אזוריות) | איזבל היא דוגמא אומללה | איך להחליט מה (כלכלה, תהליך קבלת החלטות) | הליברלים "הריאלים" ברשימה לכנסת ה – 11 | פחות דיבורים, יותר פעולה נגד תוקפינו (פשיעה, טרור, ענישה, הרתאה) | משבר האחריות האישית (חברות ממשלתיות, אחריות אישית) | לא לדבר-לעשות (תאונות דרכים, הרתעה, תאונת חוף הבונים) | המדיניות – ההידרדרות (טרור פלסיטיני, מדיניות המשטרה) | המותר והאסור בחברה חופשית (מיסים, גביה, הטרדת הציבור) | הצעת חוק חיילים משוחררים (החברה הישראלית, חיילים משוחררים) | הכנסת והיועץ (הכנסת, הסרת חסינות) | יתרון ההתמחות הקצרה (עריכת דין, התמחות) | תוספות שלידתן בעבירה (יחסיי עבודה, מדיניות שכר, חברות ממשלתיות) | Rights and wrongs (יחסיי עבודה, חברת חשמל, חשמל חינם) | לא ראיתי, לא שמעתי (שלטון החוק, אכיפה, היועץ המשפטי לממשלה) | Responsibility to the law (שלטון החוק, היועץ המשפטי לממשלה) | Israel's longer war (תאונות דרכים, דרכי מאבק) | Israel's wasted resource: people (כלכלה, מבנה התעסוקה) | Outrageous waste (תקציב המדינה, בזבוז) | אשלייה מסוכנת (מפלגות, מפלגה ליברלית, דמוקרטיה פנים מפלגתית) | העוולה החמורה ביותר (החברה הישראלית, בני ישיבות, פטור משירות צבאי) | פרק שישי (1992-1988) | מבוא לפרק השישי (הכנסת, הכנסת ה – 12, ועדת חוקה, חוק ומשפט, חוקי יסוד של זכויות זכויות הפרט, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד: חופש העיסוק, העלאת אחוז החסימה, כלנתריזם, מכללות חוץ תקציביות, פשיעה – סוחרי סמים והחרמת רכוש, גניבות רכב, הפרדת רשויות, בית המשפט העליון, יו"ר הכנסת, ממשלת אחדות לאומית, בחירות יחסיות כלל ארציות, ש"ס - סיעה) | מס היסף ישיג את ההיפך (מיסים, מס היסף) | מקור תעסוקה מובטח (מבנה התעסוקה, עובדים זרים) | יוצאי צבא הם המקופחים (תקציב, קצבאות יוצאי צבא) | כשירים לשאת בעונש (תאונות דרכים, קטינים) | משימתו הדחופה של בר-לב (פשיעה, המאבק בפשיעה) | התלות בערביי יש"ע-המחיר השלילי (מבנה התעסוקה, ערביי יש"ע) | כנסת של עסקנים (הכנסת, כפל תפקידים) | גבול פרוץ לפושעים (פשיעה, ערביי יש"ע) | המיבחן המינהלי של נשיא בית-משפט (מערכת בתי המשפט, נשיא בית משפט) | מדיניות הגבולות הפתוחים נכשלה (מבנה התעסוקה, ערביי יש"ע, פשיעה) | אחריות אישית (כלכלה, ניהול כושל) | בלי לפגוע בייצוג (הכנסת, שיטת הבחירות, רפורמה) | למה התכוון המחוקק (השכלה גבוהה, מכללות חוץ תקציביות) | No point in renewing the unity government (ממשלה, ממשלת אחדות לאומית) | בחירה ישירה של ראש הממשלה: תנאי ליציבות הממשל (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | לא אכפו את החוק (פשיעה, בטחון פנים, ערביי יש"ע) | להגביל שהותם של ערביי יש"ע (פשיעה, ערביי יש"ע) | Surprise! Surprise is no excuse (צה"ל, כשירות חיילים) | Grant the right to bear arms (הגנה עצמית, טרור, רישיון לשאת כלי ירייה) | בשם השיקול הלאומי (השכלה גבוהה, המועצה להשכלה גבוהה, מכללות חוף תקציביות) | בחירה ישירה של ראש הממשלה: 4 הצעות (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | מציעי החוק לבחירה ישירה של ראש הממשלה: אין בו סכנה לדיקטטורה (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה, הצעת לין, ליבאי, צידון, רובינשטיין) | האחריות הלאומית מוטלת עכשיו עליך | The citizens of Israel expect you to do your duty | ח"כ לין: כיו"ר ועדת החוקה יש לי גם שיקולים קואליציונים | ארבעה בנים (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה, הצעת לין, ליבאי, צידון, רובינשטיין) | אוסטרוביץ הציע לאוריאל לין לעמוד בראש הפטרוכימיים | סופו הצפוי של הכלנתריזם (כלנתריזם) | אליך, כבוד היושב-ראש (ממשל, שינוי שיטת הממשל) | סערה בכנסת: "מחטף פרלמנטרי" ימנע הצבעה על החוק לביטול הייחודיים (חקיקה, ביטול כספים יחודיים) | Knesset and the High Court (הכנסת, הפרדת רשויות, בית המשפט העליון) | "השוויון בפני החוק אינו אבסולוטי" (הכנסת, ועדת חוקה, חוק ומשפט - יו"ר, שינוי שיטת הממשל) | Lynn law (הכנסת, ממשל, שיטת הבחירות לכנסת, בחירה ישירה) | Yes, I signed! | דורשים שיטה חדשה (ממשל, שינוי שיטת הממשל) | להתרומם - ולהכריע! (הכנסת, שינוי שיטת הבחירות, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | מי מפחד משינוי השיטה (הכנסת, שינוי שיטת הבחירות, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | All-round gains in nation's position (מלחמת המפרץ הראשונה, תוצאותיה) | גורם מייצב באזור (מלחמת המפרץ הראשונה, תוצאותיה) | Deter them, or destroy them (מלחמת המפרץ הראשונה, שחיקת ההרתעה) | No more "selling" Knesset seats (כלנתריזם, חיסולו) | Law means no more "selling" Knesset seat (כלנתריזם, חיסולו) | לא פסול, כן מוסרי ודמוקרטי (כלנתריזם, חיסולו, חוק העריקים) | When history is bent to fit ideology (מלחמת המפרץ הראשונה) | How Knesset committees work (הכנסת, ועדות הכנסת) | הפוליטיקה אינה חייבת להיות מושחתת (פליטיקה, שחיתות) | Shamir must take the reins (מבנה התעסוקה, מהגרים) | שבע הצעות לפעולה (כלכלה, גיוס השקעות זרות) | We ignore this erosion at our peril (ממשל, אתיקה) | חיי אדם כשיקול משני (תאונות דרכים, גרימת מוות ברשלנות) | Don't undermine the attorney-general (היועץ המשפטי לממשלה) | מי מפחד מבחירה ישירה (ממשלה, בחירה ישירה) | הכל בגלל חצי-אחוז קטן (הכנסת, שיטת הבחירות, העלאת אחוז החסימה) | Electoral reform: anything but stalled (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | Now is the time to improve EC ties (האיחוד האירופאי) | הציבור יצא מקופח (מערכת המשפט, פרשת ארנסט יפת) | בחירה ישירה: לפני הכרעה בליכוד (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | Economic order in our own house (כלכלה, סיוע חוץ) | משטרת התנועה חייבת (תאונות דרכים, משטרת התנועה הארצית) | הכלה לא מושלמת, אבל היא יפה (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | העצמאות תלויה ביעילות (כלכלה, התוצר הלאומי) | Our inherent right to self-defense (הגנה עצמית) | One more important step towards reform (הכנסת, שיטת הבחירות, העלאת אחוז החסימה) | The Yair Levy debacle – SOS for electoral reform (הכנסת, הסרת חסינות) | בחירה ישירה: הליכוד מתלבט (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | לבחור ראש הממשלה (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | רפורמה וגלגולה (מפלגות, חוק המפלגות, שיטת הבחירות לכנסת, סיעות הכנסת) | Politics and the personal element (ממשלה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | ידעתי שיפתחו עלי באש (הכנסת, סמכויות יו"ר ועדה, יו"ר הכנסת, הפרדת רשויות) | לא לבקש פיצוי (תקציב, סיוע חוץ) | No law passed before its time (חקיקה, חוק יסוד משק המדינה, כספים ייחודיים) | בסך הכל רציתי להעביר את החוק בשלום (חקיקה, בחירה ישירה של ראש הממשלה) | הכנסת צריכה לבקר את בית המשפט (הכנסת, ביקורת על החלטות בתי משפט) | שנת הפקק (כלכלה, תשתיות) | אני חוזר הביתה (הכנסת, פרישה) | פולחן אישיות (מפלגות, בחירות פנימיות) | זו הדרך הנכונה (מפלגות, בחירות פנימיות) | החייב צריך לשלם, לא הערב (חקיקה, חוק הערבות) | הגנה עצמית בלי בושה (הגנה עצמית) | Israel has a written constitution (חוקה כתובה) | We don't need more reform (חוקה כתובה) | The Supreme Court's weighty task (המהפיכה החוקתית) | יש חוקה, ואפילו כתובה (חוקה כתובה) | זכות הסגירה (פשיעה, ערביי יש"ע) | לעם יש תביעה צודקת (פשיעה, ערביי יש"ע) | We need some real commitment (כלכלה, יהדות העולם) | המהפיכה השקטה (זכויות היסוד של הפרט, חוק יסוד: חופש העיסוק) | The next Agency treasurer | ח"כ שוחט בדק: "החוק לבחירה ישירה עבר - מעל לכל ספק" (חקיקה, חוק הבחירה הישירה) | Yes to direct election (חוק הבחירה הישירה) | דמוקרטיה אומללה (חוק הבחירה הישירה) | הוי, כמה הספקנו לפני החופש הגדול (הכנסת, חקיקה) | בועות: לין פורש | לין: הכנסת ה – 12 חוקקה חוקים בתחום זכויות הפרט ושיפור שיטת הממשל יותר מכל קודמותיה (חוקי היסוד של הפרט, שיטת הממשל) | Uriel Lynn: "The point is to get law passed" (חקיקה) | Uriel Lynn | משפטנים בפוליטיקה (חקיקה) | המהפיכה החוקתית השקטה (המהפיכה החוקתית) | חירויות וביטחון (זכויות היסוד של הפרט) | פרק שביעי (2002-1992) | מבוא לפרק השביעי (מפלגות, חברי מרכז, עובדי מדינה, חוק שירות המדינה, חוק הבחירה הישירה, משבר האשראי הבנקאי, ועדת הבוררות, לשכת המסחר תל אביב) | עריקים לא יהיו בממשלה החדשה (כלנתריזם, חיסולו) | המשימה מס' 1 של דוד ליבאי (חוק יסוד החקיקה) | How the Likud drove itself out of power (מפלגות, הליכוד) | זכותך לדעת, חובת המנגנון לגלות (זכויות היסוד של הפרט, זכות הציבור לדעת) | גם גובים מיליארדים, גם מענישים (תאונות דרכים, משטרת התאונה הארצית) | למוות בדרכים אין סבלנות (תאונות דרכים, התרעה, ענישה) | ספק אונס, ללא ספק עבירה (פשיעה, אונס קטינות) | פרשת שמרת: הרחוב והמשפט (פשיעה, אונס קטינות, בתי משפט, החלטות שגויות) | שתיקה מנומסת אינה בהכרח מנהג דמוקרטי (הכנסת, אסון צאלים) | כך מתחילה הפרטה (כלכלה, הפרטה) | נחקקת בסבלנות (חוקה כתובה) | זכויות האדם - לא בבת אחת (חוקי היסוד של זכויות הפרט, שריון) | תעודת כבוד למדינת ישראל (החברה הישראלית, קליטת עליה) | חופש העיסוק מקבל שיניים (חוק יסוד: חופש העיסוק) | הבעיה אינה במס השולי (מיסים, מדרגות מס הכנסה) | בית המשפט רשאי לבטל חוקים (זכויות היסוד של הפרט, ביקורת שיפוטית) | המבקרת זרקה כפפה לכנסת (מפלגות, כספי מימון מפלגות) | Public trust betrayed (מפלגות, כספי מימון מפלגות) | מחכים בשיוויון-נפש למשבר הבא (חוק הבחירה הישירה) | רפורמה מיותרת במיסוי (מיסים, מערכת המם, ועדת בן שחר) | לשבס אסור להתחיל, אבל מותר להחזיר (הרשות המבצעת, הגנה על שם טוב) | הצ'יפס, מבחן למדיניות הממשלה (כלכלה, יבוא חופשי) | A shortsighted Knesset (חוק יסוד הממשלה) | המעט שחייבים לטרנר (משטרה, פיטורי מפכ"ל) | איידס לא שומרים בכספת (חוקי היסוד של זכויות הפרט, זכות הציבור לדעת, איידס) | גבולות החסינות (הכנסת, חברי הכנסת, חסינות) | לא חייבים להם עבודה (מבנה התעסוקה, עבודת ערביי עזה) | לא למדו את לקח יאיר לוי (הכנסת, חברי הכנסת, הסרת חסינות) | מקפחים דירקטורים ממשלתיים (חברות ממשלתיות, דריקטורים) | מהפיכת יוסי גנוסר (הרשות המבצעת, מינויים) | גם אתונה ידעה להילחם (הגנה עצמית) | אל תרחמו עליהם (מבנה התעסוקה, כוח אדם מהשטחים) | מהפכה אחת מאחורינו (מפלגות, חוק המפלגות) | התערבות גסה בחופש העיסוק (מבנה התעסוקה, תנאי העסקה) | צ'אנס חדש להשכלה הגבוהה (מכללות חוץ תקציביות) | בגנות חופשת הרוצח (פשיעה, חופשות לרוצחים) | הטרגדיה של ש"ס (מפלגות, ש"ס, סיעה) | אות הקלון מאיים (הכנסת, חברי הכנסת, הסרת חסינות) | בגלל הנורמה (ממשלה, הגשת כתב אישום כנגד שר) | משק חופשי בתחנות הדלק (הרשות המבצעת, בירוקרטיה, הקמת תחנות דלק) | נורמה חדשה (ממשלה, חשד לפליליים כנגד שר) | דרוש חוק למשאל עם (חקיקה, חוק למשאל עם) | רחמים מסוכנים מדי (מערכת בתי המשפט, הוצאה לפועל) | לאסור כניסת עובדים מעזה (מבנה התעסוקה, העסקת עובדים מהשטחים) | מבחנה הבא של הכנסת (הכנסת, חברי הכנסת, הסרת חסינות) | No to Gazan labor here (מבנה התעסוקה, העסקת עובדים מהשטחים) | חייבים לעבור להצבעה גלויה (הכנסת, הצבעה חשאית) | אל תבטיחו גן עדן (כלכלה, פיתוח כלכלת השטחים) | Israel must say no to Gazan labor (מבנה התעסוקה, העסקת עובדים מהשטחים) | מבחן גדול לעתידה של ישראל (חוק יסוד: חופש העיסוק, יבוא בשר) | כשלון מדאיג (תאונות דרכים, משטרת התנועה הארצית) | זכויות הפרט (זכויות היסוד של הפרט) | לישראל כבר יש חוקה (חוקה כתובה, קיומה בישראל) | זה יכול לקרות לכל אחד (זכויות היסוד של הפרט, אשפוז חולי נפש) | הביטוח הלאומי זקוק לסדר חדש (הרשות המבצעת, ביטוח לאומי) | חובה של המדינה (פשיעה, הגנה על נשים בפני בני זוגן) | גניבות הרכב הפכו לענף ייצוא (פשיעה, גניבות רכב) | אי אפשר לתקן עבר (חוקי היסוד של זכויות הפרט, תיקון רטרואקטיבי) | קשה להיות דירקטור, אבל אפשרי (תאגידים, אחריות דריקטורים) | אל תפחדו מתחרות (השכלה גבוהה, הפרטה) | נטל מס אכזרי על רכישת דירות (מיסים, המיסוי על רכישת דירות) | לא מוועדת חקירה תקום לנו הישועה (ממשלה, ועדת חקירה ממלכתית) | אל תשכחו את כרמלה בוחבוט (פשיעה, אלימות במשפחה) | שרת ההפרטה האמיתית (חברות ממשלתיות, הפרטה) | בזכות הבשר (חוק יסוד: חופש העיסוק, תיקון) | שיקול דעת מבורך (משטרה, התבצרות עבריינים) | העתיד שייך למנצחים (מפלגות, שיטת הפריימריז) | מחירי הדירות: חוצפה ועזות מצח (מיסים, המיסוי על רכישת דירות) | מה בעצם אומר האוצר לספקי התרופות (אחריות כלפי ספקים) | מעט פכחון לא יזיק (כלכלה, בורסה) | ונונו כמשל (הכנסת, חברי הכנסת, הסרת חסינות) | Labor supporters turned saboteurs (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | טירוף חקיקתי (הכנסת, הסכמים קואליציוניים) | מה הוא רוצה מיפי הנפש? (הרשות המבצעת) | סוף-סוף צדק (פשיעה, אונס קטינות) | מגן חומות המשפט (הכנסת, הסכמים קואליציוניים, סיעות) | השיקול הכלכלי חייב להידחות (ביטחון פנים, טרור, הטלת סגר) | רצח הוא רצח (פשיעה, רצח, ענישה) | בג"ץ סיעת יעוד בעיני המחוקק (הכנסת, סיעה, התפלגות) | עלינו להוכיח נחישות (טרור, ענישה) | סוף סוף שמתם לב למהפיכה החוקתית? (המהפיכה החוקתית) | החלטת בג"ץ-גול עצמי (זכויות היסוד של הפרט, בני-זוג מאותו מין) | ואף על פי כן-פריימרס (מפלגות, פריימריז) | בייגה, התעודד (מיסים, מיסוי על רווחי בורסה) | שלום עם גנבים (פשיעה, גניבות רכב) | הערכאה העליונה (משטרה, שירות בתי הסוהר) | אין דרך חזרה (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | מאבק לא עקרוני (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | Legality isn't the issue, ethics is (ממשלה, אתיקה) | רק ועדת חקירה ממלכתית (ממשלה, ועדת חקירה ממלכתית, אסון צאלים) | מחיר החנינה (פשיעה, חנינה לפושעים) | A question of law and borders (חקיקה, הצבת גבולות המדינה) | כמה שאנחנו אידיוטים (פשיעה, גניבות רכב) | המס המכוער (מיסים, מס עיזבון, ועדת בן-בסט) | למלחמה בפשע אין רייטינג (פשיעה, המאבק בפשיעה) | המעשה הנכון (חקיקה, משאל עם) | הכנסת היא שיזמה וביצעה (המהפיכה החוקתית) | חוויה דמוקרטית חדשה (חוק הבחירה הישירה) | דמנו הותר כחוק (תאונות דרכים, נהגי משאיות) | אפוקליפסה מחר (טרור, הטרור הפלסטיני) | בחירה ישירה. הבהרות לבוחר (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | Do not ease the closure (גבולות המדינה, חסימת גבולות) | Answer to the critics (בחירה ישירה של ראש הממשלה, יתרונות) | מלחמה יזומה וכוללת (תאונות דרכים, המאבק בתאונות דרכים) | Criticism of High Court must focus on issues, not personalities (מערכת בתי המשפט, ביקורת על בתי המשפט) | חלוץ הפקקים של רמת-אביב ג' (חוק הבחירה הישירה) | Lynn: Without Direct Election Law there would be anarchy (חוק הבחירה הישירה, הסיבות לחקיקת החוק) | סוף הפריימריס (מפלגות, פריימריז) | Our constitutional rights (זכויות היסוד של הפרט, מגילת זכויות האדם, ביקורת שיפוטית) | For better police force (משטרה, מניעת פשע) | How to stop car theft (פשיעה, גניבות רכב, מניעה) | The root of all evil/ (חוק הבחירה הישירה, הליך החקיקה) | משפילים את קלינטון (ארה"ב, מערכת המשפט) | רעיון מצוין (חקיקה, חוק למשאל עם) | מערכת המשפט נגד החוקה (מערכת בתי המשפט, הצבת גבולות סמכות) | להחזיר את כוח ההרתעה (ביטחון פנים, הרתעה) | כבר היינו בהצגה הזו (חוק הבחירה הישירה, הצעות לביטולו) | רע למפלגה, טוב לדמוקרטיה (רשויות מקומיות, בחירות) | Direct election revisited (חוק הבחירה הישירה) | חוק יסוד: קונסנסוס (חוקי היסוד של זכויות הפרט, הליך החקיקה) בשבחי השיטה הטריטוריאלית (מיסים, מיסוי חוץ טריטוריאלי) | הנושא שאסור להתחמק ממנו (החברה הישראלית, גיוס בני ישיבות) | לא לעשות מהחוק צחוק (חוק הבחירה הישירה, נסיונות לביטולו) | העיוותים בהצעת החוק להסדרת המיסוי על רכוש (מיסים, מם רכוש על מגרשים) | המתפלגים בעם (הכנסת, סיעה, התפלגות) | גלילי והמוסר הצה"לי (צה"ל, מוסר המפקדים) | התקפה על מדינת ישראל (מערכת בתי המשפט, בית המשפט העליון) | חופש הבחירה של הליברלים (מפלגות, מפלגה ליברלית) | סיבוב שני יוק (חוק הבחירה הישירה, סיבוב שני) | מרדכי חייב לוותר (מפלגות, מפלגת המרכז) | מרכז ללא מרחב (מפלגות, מפלגת המרכז) | תתחילו לעבוד (הכנסת, אחוז החסימה) | זו לא הבחירה הישירה (הכנסת, בחירות, שיטת הבחירות היחסית) | Direct elections work! (חוק הבחירה הישירה, במבחן הביצוע) | אפשר להמשיך להצהיר הצהרות (חוק הבחירה הישירה, סיבוב שני) | ביילין, אל תרוץ | והעיקר, לא לפחד מהגובה (מיסים, מדרגות המם הישיר) | הנגיד הטוב ביותר (הרשות המבצעת, נגיד בנק ישראל) | קצת מעל המדרגה הנמוכה ביותר (כלכלה, תוצר לנפש) | כלכלת אינתיפאדה (מבנה התעסוקה, עובדים פלסטינים) | האיום של אברום (הכנסת, יו"ר הכנסת) | להוציא את העיזים מהכנסת (הכנסת, יו"ר הכנסת) | לא צריך משאל-עם (משאל עם) | New way to reduce (חוק הבחירה הישירה, סיעה, פיצול) | זה לא ברק, זו הכנסת (זכויות היסוד של הפרט, ביקורת שיפוטית) | נוסעים לאט, ומגיעים (תאונות דרכים, מאבק בתאונות דרכים) | מבקר המדינה שגה (מבקר המדינה) | Yes, we have a constitution (חוקה כתובה) | בין המועמד והמפלגה (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | רוצח וטוב לו (פשיעה, רצח, חנינה) | אפשר להסתפק בתיקונים (מיסים, מס על הכנסת היחיד) | מיסוי החיסכון, לא ההון (מיסים, מס על חיסכון, מס על ההון, ועדת בן בסט) | בחירות מטופשות ומיותרות (הכנסת, בחירות, הקדמתן) | טעם ערבי רע (הכנסת, סיעות ערביות) | ממשלת אחדות? בהחלט (ממשלה, ממשלת אחדות לאומית) | יש שופטים בירושלים (בית המשפט העליון) | הכנסת כחלטורה (חקיקה, חקיקה חפוזה) | ממשלה בכל תוקף (בחירה ישירה של ראש הממשלה) | חריג, אבל לגיטימי (ממשלה, מינוי שרים) | מחיר העובדים הזרים (מבנה התעסוקה, עובדים זרים) | עזות מצ"ח (פשיעה, זכות הציבור לדעת) | בכל זאת, ממשלה אחדות (ממשלה, ממשלת אחדות לאומית) | מיתוס הערבי המקופח (החברה הישראלית, ערביי ישראל) | שרון הוא הפרטנר הנכון | שני פתקים, למרות הכל (חוק הבחירה הישירה, תוצאותיו) | הנגיד והמציאות (נגיד בנק ישראל) | ממשלת חירום עכשיו (ממשלה, ממשלת חירום לאומית) | לממשלה יש סמכות מלאה (ממשלה, סמכויות) | הכדור במגרש הכנסת (הכנסת, בחירות ) | In defence of electoral reform (הכנסת, סיעה, פיצול) | על ארבעה תיקונים (הכנסת, העלאת אחוז החסימה) | אפס אינפלציה, ארבע מדליות (כלכלה, אינפלציה) | המרחק בין החטא ועונשו (פשיעה, מדיניות ענישה) | בחירות מוצדקות ביותר (הכנסת, בחירות) | ההשראה של חוק דרעי (פשיעה, חנינה) | לקחנו סיכון מחושב (טרור, פליסטינים) | רבותי חברי הכנסת (פשיעה, מדיניות ענישה) | גבולותיו של עובד מדינה (הרשות המבצעת, עובדי מדינה) | פיתוי לא קונסטרוקטיווי (חוק הבחירה הישירה, ביטולו) | מדינת ישראל לא עצרה מלכת (טרור פלסטיני) | מלחמת ההגנה של הדמוקרטיה (הכנסת, חברי הכנסת, כשירות) | תוכנית ששת הסעיפים (טרור פלסטיני, מניעתו) | תאונה לשופט (תאונות דרכים, מדיניות ענישה, עונש מינימום) | לקחי הקריה (הגנה עצמית, החזקת כלי יריה) | העייפות היא יעוץ גרוע (טרור פלסטיני, הרתעה) | בין זמרה והלכה למכולת (עובדים זרים) | שטח A או USA (טרור פלסטיני) | בלייר בנעלי צ'רצ'יל (בריטניה, יחסי חוץ) | לא כדאי להם לעבוד (מבנה התעסוקה, שכר עבודה) | אם לליצמן מותר (הכנסת, יו"ר ועדה) | גם שופטים טועים(תאונות דרכים, מדיניות ענישה) | חוק, מוסר ונורמה (הרשות המבצעת, מינויים, כשירות אישית) | שכחו איך להילחם (צה"ל, הגנה עצמית) | ריבית ריאלית (כלכלה, נגיד בנק ישראל) | לבטל את קצבאות הילדים (תקציב, קצבאות ילדים) | נשק כנגד נשק (הגנה עצמית, נשיאת כלי יריה) | בחירות 2003, צרות 1984 (הכנסת, שיטת הבחירות) | גנוסר, השאלות החשובות | (הרשות המבצעת, מינויים, כשירות) | התוכנית הנעלמת (מפלגות, מצע) | עו"ד אוריאל לין: אפשר היה כבר מזמן להפסיק את גניבות הרכב (פשיעה, גניבות רכב) | לין בבית הלורדים | בשם האב: בנו של השופט נאמן נגד אוריאל לין פרק שמיני (2002 היום) | מבוא לפרק השמיני | אוריאל לין נבחר לנשיא איגוד לשכות המסחר | אוריאל לין נבחר לנשיא לשכות המסחר | ההסתדרות נגד הציבור (יחסיי עבודה, זכות השביתה) | זכות השביתה אינה מוחלטת (יחסיי עבודה, זכות השביתה) | How to fix Israel's electoral system (מפלגות, בחירת מועמדים במרכז המפלגה) (יחסיי עבודה, הועדים החזקים במשק) | The public has rights, too (הכנסת, בחירות, העלאת אחוז החסימה) | Raise the Knesset Threshold (יחסיי עבודה, מגבלות זכות השביתה) | The "right" and "wrong" of striking (מיסים, הפחתת מס חברות, מבנה התעסוקה) | לא שותף לחגיגות (מערכת בתי המשפט, בית המשפט העליון, החלטות שגויות) | בג"צ הגזים (מערכת בתי המשפט, בית המשפט העליון, החלטות שגויות) | חוקה בהטעיה (חוקה כתובה) | עבודה תצילנו מעוני (מבנה התעסוקה, השתתפות האוכלוסיה בכוח העבודה) | נחישות מול עריצות (מלחמת המפרץ) | לא להגזים עם הציפיות מפישר (הרשות המבצעת, נגיד בנק ישראל) | It's taxes, stupid (מיסים, מם חברות, הפחתה) | להפחית מס חברות מיד (מיסים, מם חברות, הפחתה) | חברות בכנסת היא לא משרה חלקית (הכנסת, חברי הכנסת, כפל תפקידים) | מחדל? פשע (פשיעה, מחדלי המאבק בפשיעה) | תנו את הדין (המוסד לביטוח לאומי) | בישראל עוד לא שמעו על חופש תחבורה (כלכלה, תחרות חופשית) | נתניהו צודק (מפלגות, מרכז המפלגה) | גובים מס הכנסה -ומציעים מס שלילי (מיסים, מס הכנסה שלילי) | טרור: הצעה למלחמה בתאונות (תאונות דרכים, בתי המשפט לתעבורה, רמת הענישה) | עסקים חדשים יעלו את רמת החיים בפריפריה (כלכלה, פריפריה) | Israel has a constitution (חוקה כתובה) | Father of the reform (חקיקה, המהפיכה החוקתית) | Business scene | והרי הפתעה: בעצם לישראל כבר יש חוקה (חוקה כתובה, ועדת הררי) | פרידמן נגד חוקי היסוד: פגיעה בזכויות האזרח (זכויות היסוד של הפרט) | חוק ההסדקים אינו דמוקרטי? קשקוש (חקיקה, חוק ההסדרים) | Hands off Israel's constitution (זכויות היסוד של הפרט, חוקי היסוד) | מלחמות השופטים: דרושה לכידות (מערכת בתי המשפט, מאבקי שופטים) | אסור לחזור על הטעות שנעשתה עם השופט יהודה זפט (מערכת בתי המשפט, בתי משפט לתאגידים) | כל הכבוד לנתניהו, בזכותו האבטלה ירדה (כלכלה, אבטלה) | בזכות ועדות החקיקה: בכל מקרה, טוב ליהודים (ממשלה, ועדות חקירה ממלכתיות, ועדת וינוגרד) | הגנה עצמית: לפעמים מותר לירות בחזרה (פשיעה, הגנה עצמית) | הצרכן אינו אינפנטיל (כלכלה, הגנת הצרכן, מדיניות כלכלית) | אנחנו והאוונגליסטים: פשר הקשר (ארה"ב) | לתקוף את תנאי הסף המיותרים (חקיקה, חוק חובת המכרזים) | מי בעד פוליטיקאים: מקרה פרידמן, למשל (ממשלה, שר המשפטים) | מוות ברשלנות: מדוע רוצים לבטל את העונש? (תאונות דרכים, גרימת מוות ברשלנות) | מנהיגות: געגועי לג'ורג' בוש | מדינת עבודה או מדינת קצבאות (תקציב, קיצבאות ילדים) | השלום הוא טוב: אבל ניהול המשא ומתן רע | האוצר - המשרד הכי חברתי בישראל (מדיניות כלכלית, מם ישיר ברמות הכנסה נמוכות) | אמנות או נמות: על הסתה (מערכת בתי המשפט, החלטות זכויות) | שחיתות: את המחיר אנחנו משלמים (ממשלה, שחיתות) | פעם היו משסים כלבים בעובדים מפוטרים (יחסיי עבודה, חברות כח-אדם) | לקראות הפריימריז: מדוע להתגאות במורשת שרון? (הכנסת, בחירות) | גלי טירוף: להחמיר בענישה (פשיעה, רצח) | העולם התחתון: הנה התוכנית למיגור הפשיעה (פשיעה, המאבק בפשיעה) | המשבר מחייב את אישור התקציב בהקדם (תקציב המדינה) | החוליה החלשה: צד נוסף במאבק בתאונות הדרכים(תאונות דרכים, ענישת מינימום) | רוצים שינוי: נשיא חדש, כלכלה חדשה-ישנה (כלכלה, שכר המנהלים) | מהנמיך ציפיות: אובאמה ומורשת ג'ון קנדי (ארה"ב) | הסתבכות: כן לרשת ביטחון, לא לשביתה (יחסיי עבודה, זכות השביתה) | אל תהרסו את המשק במרוץ להצילו (מדיניות כלכלית, משבר 2008) | הפריימריז: האנשים לא פחות חשובים מהמצע (מפלגות, פריימריז) | כהסיר את הכובע בפני רוני בר-און (ממשלה, שר האוצר) | בעקבון אסון האוטובוס: כשל חברתי כללי (תאונות דרכים, אכיפה) | בנסיבות הנוכחיות הסדר הפנסיה טוב מאוד - וסיכויי הצלחתה רבים (יחסיי עבודה, פנסיה לעובדים) | מבצע כלכלי בדרום: לוותר להם על המע"מ | פסילה מפולפלת (מערכת בתי המשפט, ביקורת פרקליטים) | הכרעה לאומית: אין סיבה לדחות את הבחירות (הכנסת, בהירות, מועדן) | סדקים בצמרת: על ניהול המלחמה בעזה (ממשלה, המלחמה בעזה) | יש מקרים המצדיקים מיתה (פשיעה, עונש מוות) | פתרון לפשע ולטרור: הקלות ברישיון לאקדח (ביטחון פנים, רישיון לנשיאת כלי יריה) | קלי דעת: מה האלטרנטיבה של מתנגדי המבצע? (ממשלה, המלחמה בעזה) | כלכלה בורחת מבשורה: ורק המונופולים חוגגים (יחסיי עבודה, המונופולים הציבוריים בשירותים החיוניים) | דרושים: שותפים רציניים לאחדות לאומית (ממשלה, ממשלת אחדות לאומית) | הרכב הקואליציה: יש להמשיך לחתור לאחדות (ממשלה, ממשלת אחדות לאומית) | שר המשפטים הבא: הנה כמה עצות חשובות (ממשלה, שר המשפטים) | מרכיבים ממשלה: עצות ותיקות לשרים החדשים (ממשלה, עיצות לשרים) | מס הכנסה שלילי הוא מהלך שגוי (מיסים, מם הכנסה שלילי) | משטרה עירונית: רעיון יעיל ביטחונית וכלכלית (ביטחון פנים, משטרה עירונית) | טרגדיה: אי מיצוי הדין (משטרה, כשלים בעבודתה)| לא לפעולות חילוץ (מדיניות כלכלית, בלימת משברים) | כניעה בלתי נחוצה לדרישותיו של עיני (יחסיי עבודה, עסקת החבילה 2009) | חאלס עם הנכבה: זכותה של דמוקרטיה להתגונן | זה כן נורא (יחסיי עבודה, שחיקת זכויות המעסיקים) | חקיקה העבודה בישראל חונקת את המעסיקים (יחסיי עבודה, שחיקת זכויות המעסיקים) | בעל עסק כושל אינו תמיד עבריין (מגזר עסקי, פליליזציה) | ההסתדרות קיבלה כוח חוקי חזק מזה של המשטרה (יחסיי עבודה, שחיקת זכויות המעסיקים) | פרשת דרורי: צדק יהודי ודין ישראלי (מערכת בתי המשפט, בית משפט מחוזי, החלטות שגויות) | מפלגת העבודה: זיכרונות מפילוג הרסני (מפלגות, מאבקי פנים) | הרצח המזעזע: להקדים תרופה למכה (פשיעה, רצח, ביריונות) | כלכלה: תחילת המאבק (חקיקה, חוק ההסדרים) | אפילו לנתק יחסים: בין ישראל לשבדיה (שבדיה, יחסיי חוץ) | גם עוד 5 מיליארד שקל לא יעזרו למשטרה (משטרה, דפוסי עבודה כושלים) | אסור: הקו הצרפתי (ארה"ב) | שקט, מדברים: להנמיך את הטון בנוגע לשליט (טרור פלסטיני) | הקשר הצרפתי: המוסר של שר התרבות (צרפת) | גולדסטון: לא להתחרט על מבצע מוצדק (ביטחון פנים, המלחמה בעזה, דו"ח גולדסטון) | כל הכבוד לתל אביב (עיריית תל-אביב) | כן לפיצול (הרשות המבצעת, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה) | נגד בית סוהר פרטי: זכותו של בג"ץ להכריע (מערכת בתי המשפט, בית המשפט העליון, ביקורת שיפוטית) | הממשלה מבריחה את העסקים (מגזר עסקי, הכבדות) | רשלנות: להחמיר הענישה (תאונות דרכים, רמת הענישה) | תוכנית ויסקונסין: מהמוצדקות והנכונות ביותר (מבנה התעסוקה, תוכנית ויסקונסין) | ה – OECD: על היתרונות והחסרונות בהצטרפותנו (יחסיי חוץ, OECD) | בדרך לסוציאליזם קיצוני (יחסיי עבודה, סוציאליזם קיצוני) | איזון ראוי: לא למהר לפרסם (פשיעה, פירסום שמות חשודים) | פגע וברח: לחוקק ענישת מינימום (תאונות דרכים, פגע וברח) | סופ"ש של תאונות: על הגורם האנושי (תאונות דרכים, הגורם האנושי) | שנת הלימודים: כן, לתקן את ספרי האזרחות (החברה הישראלית, חינוך לאזרחות) | פנסיה: נשיכה צרפתית (יחסיי עבודה, גיל הפנסיה) | האוצר, שוב, נלחם בחלשים (מדיניות כלכלית, העדפת החזקים) | שביתה: לצמצם אותה בחוק (יחסיי עבודה, הגבלת זכות השביתה) | ההתייקרויות: הגיע הזמן להוריד מסים (מיסים, הפחתתם) | מס הכנסה שלילי - קצבת סעד לעובד (מיסים, מס הכנסה שלילי) | ישראל מתעקשת לשחוט את תרנגולת הזהב שלה (מגזר עסקי, מגזר המסחר והשירותים) | ארץ נהדרת: בואו נפסיק להתלונן | "אשקול בחיוב חזרה לחיים הפוליטיים"
Mobile version: Enabled