Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מתחם ההגנה הקיים והראוי לחוויית משתמש של תוכנות מחשב

₪235.00
מק"ט: 11307

מחבר: ליאור צלרינג

The Existing and Appropriate Extent of Intellectual Property Protection for Computer Program User Experience

דיני מחשבים / דיני טכנולוגיה; דיני קניין רוחני: ליאור צלרינג: מתחם ההגנה הקיים והראוי לחוויית משתמש של תוכנות מחשב דיני מחשבים / דיני טכנולוגיה; דיני קניין רוחני: ליאור צלרינג: מתחם ההגנה הקיים והראוי לחוויית משתמש של תוכנות מחשב
אודות הספר

הספר דן במרחב ההגנה הקיים והראוי לממשקי משתמש של תוכנות מחשב, אולי אחד מהנושאים המרתקים והמורכבים בתחום הקניין הרוחני של תוכנות מחשב. הסיבה למורכבות הנושא היא לאו דווקא היבטים טכניים, אלא הדיון התאורטי והפרקטי במתח שבין שמירה על זכויות היוצר או הממציא לבין צרכים חברתיים, הכוללים את חופש הידע, חופש המידע והיכולת להשתמש ביצירות כבסיס ליצירות חדשות. אין די בסיבות אלה, שכן מתווסף אליהן הדיון ביצירה שאינה "מתיישבת" בצורה מדויקת במשטר קניין רוחני מסוים, אלא מאתגרת ויוצרת מקרה בוחן מרתק של יצירה ייחודית.

במסגרת הספר נעשה ניסיון לבחון את תחום ממשקי התוכנה במסגרת המשטרים השונים של הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים וסימני מסחר. הספר בוחן את הסוגיה באספקלריה של כל אחד מהמשטרים המוזכרים על מנת לבחון בצורה מעמיקה אם יש משטר טוב יותר ממשנהו לצורך ההגנה על ממשקי משתמש, וכמו כן נבחנות הפרקטיקות שבהן משתמשות חברות בפועל במטרה להגן על ממשקי המשתמש של תוכנות.

נקודה מרתקת שבה דן הספר היא המעבר, בתוכנות מחשב, מחשיבה על ממשק משתמש לחוויית משתמש. בשנים הראשונות של התוכנה, האתגר הטכנולוגי היה לבנות תוכנה יציבה ומהירה, ואילו בעשר השנים האחרונות הדגש הינו על חוויית המשתמש המתייחסת בצורה הוליסטית יותר לכל ממשקי הנגיעה של המשתמש עם התוכנה, מהממשק הגרפי ועד לתנועה (אנימציה), צליל, מלל, נקודות מפגש לאחר השימוש בתוכנה ועוד. כיום, ההצלחה של תוכנות תלויה במידה רבה מאוד בחוויית המשתמש שהתוכנה מעניקה למשתמש. בעולם שבו אנשים קונים, מתחברים ומוצאים בני זוג ועבודה באמצעות תוכנות, יש יתרון גדול ליוצר תוכנה שמצליח לתת למשתמשיו חוויה נעימה ואיכותית, המאפשרת לו לעשות את הפעולות שהוא מבקש ואף ליהנות מהן.

במסגרת הספר המחבר מבקר את משטרי הקניין הרוחני הקיימים ואת השיטות השונות שבהן חברות בחרו כדי להגן על ממשקי המשתמש שלהן. טענת המחבר היא כי המשטרים הקיימים יכולים, במקרים מסוימים, לתת תת-הגנה לממשקי משתמש ובמקרים אחרים – לתת הגנת יתר לממשקי משתמש, הכול תלוי ביכולות עורכי הדין של החברות. בשני המקרים מדובר בבעיה, שכן במקרה של תת-הגנה יעדיפו היוצרים להעתיק ממשקים של תוכנות מצליחות, ובכך עלול להיחלש התמריץ של חברות לחדש ולהמציא ממשקים חדשים, ואילו במקרה של הגנת יתר יכול להיווצר אפקט צינון שבו חברות אינן מייצרות תוכנות חדשות עקב החשש שיתבעו אותן על הפרה. על כן מציע המחבר בחינה של כמה אלטרנטיבות שונות, היכולות להוות בסיס לחקיקה, כגון, הרחבה של הגנת המדגם, הגנה ייחודית Sui Generis או יצירת התערבות ממשלתית בקביעת סטנדרטים קבועים שיהיו חלק מנחלת הכלל.

Mobile version: Enabled